Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг icon

Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг
Скачати 106.34 Kb.
НазваТема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг
Дата14.08.2012
Розмір106.34 Kb.
ТипДокументи

Тестові контрольні завдання

з дисципліни

Банківські електронні послуги”


Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг

 1. Скільки розрізняють поколінь автоматизованих банківських систем?

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) п’ять;

д) шість;

е) жоден з варіантів.

 1. Скільки рівнів складає система банківських електронних послуг?

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) п’ять;

д) шість;

е) жоден з варіантів.

 1. "Роздрібні" банківські електронні послуги це:

а) усі види обслуговування приватних осіб;

б) обслуговування системи розрахунків у закладах торгівлі;

в) обслуговування клієнтів удома і в офісі;

г) використання пластикових карток;

д) усі перераховані вище варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей б), в), г).

 1. Чим зумовлена необхідність автоматизації діяльності банків?

а) розвитком інформаційних технологій;

б) зменшенням витрат на придбання комп’ютерної техніки;

в) наявністю прикладного програмного забезпечення автоматизації діяльності банку;

г) зменшенням операційних витрат банку;

д) усі зазначені вище варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів.

 1. Host–ЕОМ це:

а) ЕОМ, встановлена у відділеннях банку;

б) ЕОМ, встановлена у вузлах обчислювальної мережі для вирішення питань комунікації у мережі;

в) ЕОМ, під’єднана до мережі Інтернет;

г) ЕОМ, яка виступає у ролі сервера;

д) усі зазначені вище варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів.

 1. Які основні вимоги ставляться до автоматизованих банківських систем?

а) простота у використанні;

б) дешева ціна;

в) наявність зручного інтерфейсу;

г) функціональна повнота;

д) усі зазначені вище варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів


^ Тема 2: Технічне та програмне забезпечення банківських систем

1. TCP/IP – це:

а) інструкції з користування ЕОМ у локальних і глобальних мережах;

б) група стандартних протоколів для обміну даними між комп’ютерами в Інтернет;

в) найпоширеніший протокол передавання відеоданих у локальних мережах;

г) протокол, за допомогою якого здійснюється факсимільний зв’язок;

д) усі зазначені вище варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а) і б).


2. Локальна комп’ютерна мережа банку за Інтернет-технологією це:

а) Runet;

б) Uanet;

в) Internet;

г) Intranet;

д) WWW-net;

е) жоден з варіантів.


3. Модуль "фронтофіс" забезпечує виконання банківських операцій:

а) первинний облік;

б) зовнішню взаємодію банку з клієнтами;

в) формування банківських документів;

г) введення даних про банківські операції;

д) усі зазначені варіанти відповідей є правильними;

е) правильні варіанти відповідей а) і б).


4. Модуль "бекофіс" забезпечує виконання банківських операцій:

а) первинний облік;

б) формування звітності;

в) формування банківських документів;

г) введення даних про банківські операції;

д) усі зазначені варіанти відповідей є правильними;

е) правильні варіанти відповідей а) і б).


5. Автоматизовані банківські системи поділяються на:

а) забезпечуючі підсистеми;

б) інтегровані підсистеми;

в) функціональні підсистеми;

г) локальні підсистеми;

д) усі зазначені варіанти відповідей є правильними;

е) варіанти відповідей а) і в).


 1. До складу забезпечуючих підсистем банку входять:

а) підсистеми технічного забезпечення;

б) підсистеми організаційно-правового забезпечення;

в) підсистеми лінгвістичного забезпечення;

г) підсистеми математичного забезпечення;

д) підсистеми інформаційного забезпечення;

е) усі варіанти відповідей.


^

Тема 3: Роздрібні банківські електронні послуги

 1. Банк-еквайєр, що бере участь у проведенні платежів з допомогою кредитних карток, – це:

а) банк, у якому знаходиться розрахунковий рахунок покупця;

б) банк, що обслуговує продавців;

в) банк, який займається моніторингом кредитних платіжних систем;

г) банк. який виступає посередником при здійсненні розрахунків кредитними картками;

д) усі варіанти відповідей є правильними;

е) жоден з варіантів.


 1. Смарт-картка це:

а) банківська платіжна картка, що надає можливість здійснювати операції за дебетом картрахунку в межах визначеного банком-емітентом ліміту кредиту;

б) банківська платіжна картка, яка показує, що її власнику відкритий кредит;

в) картка з інтегральною схемою і мікропроцесором, здатним виконувати розрахунки;

г) банківська платіжна картка, що використовує режим он-лайн;

д) правильними є усі зазначені варіанти відповідей

е) жоден з варіантів.


3. Які способи перевірки PIN-коду існують?

а) механічний;

б) математичний;

в) статистичний;

г) алгоритмічний;

д) усі варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів.


 1. Що таке стоп-файл?

а) файл, що містить інформацію про PIN-код власників магнітних карток;

б) файл, що використовується для авторизації пластикових карток;

в) файл, що містить дані про власника картки;

г) файл, до якого заноситься інформація про втрачені чи викрадені картки;

д) варіанти відповідей а) і в);

е) жоден з варіантів.


 1. Які з названих типів мікросхем використовуються для пластикових карток?

а) мікросхеми пам’яті;

б) мікроконтролери;

в) криптоконтролери;

г) безконтактні мікросхеми;

д) мікросхеми захищеної пам’яті;

е) усі варіанти відповідей.


 1. Що належить до переваг смарт-карток порівняно з магнітними картками?

а) "інтелектуальність" картки;

б) можливість використання режиму "он-лайн";

в) багатофункціональність картки;

г) надійність та безпека картки;

д) усі зазначені варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а), в), г).


^ Тема 4: Послуги, що надаються комерційними банками через мережу Інтернет

 1. Що таке Інтернет-банкінг?

а) можливість здійснювати майже усі стандартні операції, які можуть бути здійснені клієнтом в офісі банку;

б) організація первинного ринку з продажу акцій через Інтернет;

в) модемне з’єднання клієнта, що має спеціальне банківське програмне забезпечення на своєму комп’ютері, з модемним пулом банку;

г) можливість купівлі через Інтернет державних цінних паперів;

д) усі зазначені вище варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів.


 1. Яка з наведених можливостей не може бути реалізована з допомогою Інтернет-банкінгу?

а) надання брокерських послуг;

б) отримання кредиту безпосередньо через Інтернет;

в) проведення операцій з готівкою;

г) доступ до свого банківського рахунку;

д) забезпечення ролі емісійного платіжного агента або андерайтеру;

е) жоден з варіантів.


 1. Що таке інтернет-брокерідж?

а) послуга, що надається комерційним банком з метою купівлі-продажу цінних паперів у реальному часі через Інтернет;

б) послуга, що передбачає безпосередню можливість купівлі-продажу фінансових активів;

в) послуга банку, що дозволяє створити інвестиційний портфель інвестора;

г) послуга, що дозволяє отримувати в режимі он-лайн фінансову інформацію, яка часто змінюється;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) правильними є варіанти відповідей а) і б).


 1. Які основні способи надання брокерських послуг через мережу Інтернет розрізняють?

а) інтернет-брокерідж з сайту компанії;

б) інтернет-брокерідж з використанням клієнтського програмного забезпечення;

в) послуги фінансових посередників;

г) особиста участь при біржових торгах;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) варіанти відповідей а) і б).

 1. "Віртуальні банки" це:

а) підрозділи комерційних банків, що надають послуги через мережу Інтернет;

б) банківські установи, що мають свої відділення у декількох країнах;

в) банківські установи, що надають банківські електронні послуги;

г) установи, які надають банківські послуги лише через мережу Інтернет;

д) усі зазначені варіанти відповідей правильні;

е) жоден з варіантів.

 1. Які з названих послуг не виконують банки України через мережу Інтернет?

а) кредитування підприємств;

б) обслуговування рахунків;

в) здійснення розрахунків;

г) видача готівки;

д) емісія пластикових карток;

е) жоден з варіантів.

^ Тема 5: Послуги комерційних банків, пов’язані з мобільним зв’язком

 1. Мобільна торгівля здійснюється через:

а) торговельні автомати;

б) підприємства сервісу;

в) віртуальні магазини;

г) підприємства зв’язку;

д) операторів мобільного зв’язку;

е) можливі усі варіанти відповідей.


2. Які види послуг надають банківські установи у сфері мобільного зв’язку?

а) інформацію про баланс на картковому рахунку;

б) інформацію про стан рахунку;

в) інформацію про надходження коштів з рахунку;

г) здійснення усіх видів розрахунків;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) варіанти відповідей а), б), в).


 1. Якими банківськими послугами у сфері мобільного зв’язку можуть користуватися фізичні особи?

а) отримувати інформацію про стан рахунку;

б) здійснювати розрахунки;

в) отримувати кредити;

г) здійснювати переказ коштів з рахунку на рахунок;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) фізичним особам банки не надають послуг, пов’язаних з мобільним зв’язком.


 1. Які послуги у сфері мобільного зв’язку банки надають юридичним особам?

а) здійснення розрахунків;

б) отримувати інформацію про стан рахунку;

в) надання кредитів;

г) переказ коштів з рахунку на рахунок;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) юридичним особам банки не надають послуг, пов’язаних з мобільним зв’язком.


 1. Що перешкоджає розвитку послуг банків, пов’язаних з мобільним зв’язком в Україні?

а) недосконалість правової бази;

б) велика собівартість даних послуг;

в) низький рівень безпеки;

г) небажання банківських установ розвивати даний вид послуг;

д) усі варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів.


 1. Яким чином відбувається спілкування між клієнтом банку і банком при користуванні послугою GSM-банкінг?

а) шляхом телефонного дзвінку;

б) текстовими повідомленнями на мобільний телефон;

в) періодичними виписками з рахунку;

г) засобами електронної пошти;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) жоден з варіантів.


^ Тема 6: Електронні системи обміну банківськими повідомленнями 1. Електронна пошта НБУ це:

а) програмно-технічна система відкритого типу, що забезпечує електронний обмін даними в банківській системі України;

б) програмно-технічна система закритого типу, що забезпечує електронний обмін даними в банківській системі України;

в) програмно-технічна система, що забезпечує електронний обмін даними між установами НБУ;

г) програмно-технічна система, призначена для розповсюдження інформації про діяльність НБУ серед усіх учасників ринку;

д) усі зазначені варіанти відповідей правильні;

е) жоден з варіантів.


 1. Із скількох символів складається ім’я поштового вузла в електронній пошті НБУ?

а) одного;

б) двох;

в) трьох;

г) чотирьох;

д) п’ятьох;

е) кількість символів необмежена.


 1. У якому році заснована система SWIFT?

а) 1962;

б) 1968;

в) 1973;

г) 1978;

д) 1983;

е) 1997.


 1. Які групи послуг надає інформаційне агентство REUTERS?

а) фінанси та кредит;

б) укладання угод;

в) новини;

г) телебачення;

д) усі перераховані групи послуг;

е) варіанти відповідей а), б), в).


 1. Яка інформаційна система розраховує індекс LIBOR?

а) REUTERS;

б) SWIFT;

в) Dow Jones;

г) Tenfore;

д) Bloomberg;

е) жоден з варіантів.


Тема 7: Захист і безпека інформації при використанні електронних послуг банків

 1. Що є метою Закону "Про електронний цифровий підпис"?

а) забезпечення юридичного визнання угод, укладених шляхом електронних повідомлень;

б) забезпечення гарантії дійсності електронних угод, їх захисту від несанкціонованого доступу;

в) охорона прав споживачів у сфері електронних банківських послуг;

г) пожвавлення розвитку банківських електронних послуг в державі;

д) усі зазначені варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а), б), в).


 1. Що з наведеного нижче входить у перелік головних вимог до проведення банківських операцій через мережу Інтернет?

а) збереження таємниці;

б) цілісність;

в) автентифікація;

г) авторизація;

д) шифрування даних;

е) усі зазначені вище варіанти.


 1. Основні загрози безпеці при здійсненні банками електронних послуг поділяють на групи:

а) інформаційні;

б) програмно-математичні;

в) фізичні;

г) організаційно-правові;

д) усі варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а) і б).


 1. Які основні засоби захисту інформації автоматизованих банківських систем?

а) фізичні;

б) апаратні;

в) програмні;

г) криптографічні;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) варіанти відповідей в) і г).


5. Технологічні засоби контролю включають:

а) механізм обміну квитанціями;

б) інформування банків-учасників про поточний стан-коррахунків;

в) програмний комплекс самодіагностики;

г) механізм контролю програмних засобів;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) варіанти відповідей а) і б).

Схожі:

Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг iconТема Розвиток ринку банківських електронних послуг
Система банківських електронних послуг, їх суть та різновиди. Етапи розвитку ринку банківських електронних послуг. Автоматизація...
Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг iconОлещук М. Г
Представлено дослідження основних етапів розвитку банківської системи та становлення банківських послуг на кожному з них. Прогнозовано...
Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг iconТема економічні та правові основи банківської діяльності
Україні. Організація діяльності банківських установ. Загальна характеристика банківських операцій. Операції банку по формуванню капіталу...
Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг iconІнформації про стан ринку та його учасників; необмежена кількість учасників ринку; широкий асортимент І диверсифікація банківських продуктів
Становлення та розвиток ринкових відносин визначає ряд першочергових стра­тегічних завдань діяльності банків, оскільки ефективно...
Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг iconБанківські електронні послуги”
Змістовий модуль Розвиток сучасних банківських електронних послуг та проблем безпеки
Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг iconРозвиток банківського сектору
Беззаперечно, великої ролі тут відіграють структурні зміни, що відбуваються в ньому, питання кількості та якості регуляторів на ринку...
Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг iconРозвиток банківського сектору
Беззаперечно, великої ролі тут відіграють структурні зміни, що відбуваються в ньому, питання кількості та якості регуляторів на ринку...
Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг iconТема Конкуренція в системі ринкової економіки Тема Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку
Тема Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку
Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг iconТема Конкуренція в системі ринкової економіки Тема Конкурентоспроможність товарів І послуг на світовому ринку
Тема Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку
Тема 1: Розвиток ринку банківських електронних послуг iconРоль маркетингу на ринку послуг з працевлаштування д е. н. О. С. Тєлєтов, студентка Н.Є. Косолап
Б. М. Генкіна, Ю. Г. Платонова, І. Д. Макарової та інших вчених, проте дослідження сучасного стану ринку рекрутингових послуг проведені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи