Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009 icon

Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009
Скачати 27.58 Kb.
НазваСписок рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009
Дата14.08.2012
Розмір27.58 Kb.
ТипДокументи


5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

    1. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит : навч. посіб. - К. : Знання, 2009. - 253 с .

2.Андрюшин С., Бурлачков В. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России// Вопросы экономики. - 2008. - №11. - С. 38-50.

3.Андрюшин С., Кузнецова В.Центральный банк как кредитор последней инстанции: новые вопросы теории денежно-кредитной политики// Вопросы экономики. - 2010. - №12. - С. 70-81.

4.Булаєв І.П., Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Гаврікова А.В. Гроші та кредит : Практикум. - Київ : ЦУЛ, 2007. - 120 с.

5.Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навч. Посіб. – Київ: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 483с.

6.Вовченко О.С.Теоретичні аспекти визначення сутності сучасного банку// Економіка та держава. - 2010. - №4. - С. 85-87.

7.Гайдай Т.В., Новікова І.Е.Інституційні аспекти формування банківської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого// Економіка та держава. - 2010. - №4. - С. 73-75.

8.Голубев С.А. Вопросы правового регулирования развития банковской системы в современных условиях// Деньги и кредит. - 2009. - №7. - С. 6-13.

9.Гребеник Наталія.Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні// Вісник Національного банку України. - 2010. - №2. - С. 10-15.

10.Даниленко А.І., Шелудько Н.М. Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи// Економіка і прогнозування. - 2010. - січень-березень (№1). - С. 9-19.

11.Дмітрієв В.С. Інтерналізація банківської діяльності на фінансових ринках країн, що розвиваються// Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2009. - №82 (частина 2). - С. 137-144.

12.Івасів Б.С. Гроші та кредит : Підруч. - Вид-3-тє, змін. і доп. - Київ/ Тернопіль : Кондор/ Карт-бланш, 2008. - 528 с.

13.Коваленко Д. І. Гроші та кредит : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2009. - 320 с .

14.Коваленко Д. І. Гроші та кредит : теорія і практика : навч. посіб. - 3-тє вид. доповн. та переробл. - К. : ЦУЛ, 2011. - 352 с.

15.Колодізєв О. М., Колесниченко В. Ф. Гроші і кредит : підручник. - К. : Знання, 2010. - 615 с.

16.Ковальчук Т., Іванов Є., Іванов С. Актуалізація висновків теорії грошового обігу в контексті глобальної фінансової кризи// Економіка України. - 2010. - №10. - С. 15-23.

17.Кошель Н.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию сущности центрального банка// Финансы и кредит. - 2010. - апрель (№14). - С. 8-12.

18.Кириленко Володимир Банківська система: суть та перспективи її розвитку в Україні// Журнал європейської економіки. - 2010. - вересень (№3). - С. 352-375.

19.Кудряшов В. Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів// Економіка України. - 2010. - №1. - С. 37-48.

20.Мищенко С.В. Особенности стресс-тестирования устойчивости денежного рынка// Финансы и кредит. - 2010. - июль (№25). - С. 29-36.

21.Мельник П. В., Тарангул Л.Л., Гордей О. Д. Банківські системи зарубіжних країн : підручник. - К. : Алерта, 2010. - 586 с

22.Наумець Н., Валінкевич Н.В. Деякі аспекти економічної сутності грошей та їх функції// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2007. - №2. - С. 58-60.

23.Несходовський Ілля. Електронні гроші// Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - №4. - С. 49-53.

24.Никифоров А.А., Антипина О.Н., Миклашевская Н.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика : Учеб. пособ. / Под ред. А.В.Сидоровича. - Москва : Дело и Сервис, 2008. - 534 с .

25.Прядко В. В., Сайко М. М. Історія грошей і кредиту : підручник. - К. : Кондор, 2009. - 508 с.

26.Працовнік Т. Особливості й основні напрями співпраці Європейського центрального банку з міжнародними економічними та фінансовими організаціями// Підприємництво, господарство і право. - 2008. - №12. - С. 30-33.

27.Рожкова К.І. Капіталізація банків України: кризові уроки та посткризові перспективи// Економіка та держава. - 2010. - №12. - С. 188-190.

28.Сидоренко Віктор Кредит: сутність, функції та форми прояву// Світ фінансів. - 2009. - вересень (№3). - С. 24-33.

29.Сивоконь Павло Страшна таємниця : [швейцарський банк]// Контракти. - 2010. - 8 лютого (№6). - С. 20-23.

30.Степанченко А.І. Довіра до банків і засоби її забезпечення// Економіка та держава. - 2010. - №12. - С. 202-205.

31.Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал : Дане видання присвячене 100-річчю КНЕУ. - Київ : КНЕУ, 2004. - 197 с.

32.Чернецов С.А. Финансы, денежное обращение и кредит : Учеб.пособие. - Москва : Магистр, 2008. - 527 с.

33.Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник. - Київ : ЦУЛ, 2008. - 432 с.

Схожі:

Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009 iconСписок рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009
Алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009. 253 с
Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009 iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
Гроші та кредит : навч посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. Львів політехніка, 2004. – 168 с
Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Алєксєєв І. В. Побудова системи раннього попередження та реагування на кризові ситуації в об'єднаннях промислового І фінансового...
Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009 icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009 iconУчебное пособие для вузов. М.: Международные отношения, 2001. т 416 с
Герасимчук В. Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. К. Знання, 2009
Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009 iconУчебное пособие для вузов. М.: Международные отношения, 2001. т 416 с
Герасимчук В. Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. К. Знання, 2009
Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009 iconДовідка Період видання літератури з 2009-2012р
Основи математичного моделювання [Текст] : навч посіб для студ вищ навч закл за напрямом "Фізика" / О. Ф. Хрустальов; м-во освіти...
Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Список рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009 iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»
Гроші та кредит: Конспект лекцій / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 150 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи