“міжнародні розрахунки та валютні операції” icon

“міжнародні розрахунки та валютні операції”
Скачати 217.82 Kb.
Назва“міжнародні розрахунки та валютні операції”
Дата14.08.2012
Розмір217.82 Kb.
ТипДокументи


Структура залікового кредиту дисципліни

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ”


№ п/п

Назва теми


Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1

1.

Тема 1 Характеристика та основи організації міжнародних розрахунків

2

2

8

1

2.

Тема 2 Роль банків в організації міжнародних розрахунків

2

2

8
3.

Тема 3 Умови поставок і документи в міжнародній торгівлі

2

2

7

1

4.

Тема 4 Документарні форми міжнародних розрахунків

2

2

8
5.

Тема 5 Недокументарні форми міжнародних розрахунків

2

2

7
6.

Тема 6 Кредитування учасників міжнародних розрахунків

2

2

8

1

7.

Тема 7 Банківські гарантії у міжнародних розрахунках

2

2

7
Змістовий модуль 2

8.

Тема 8 Валютний ринок та валютні операції

2

2

8

1

9.

Тема 9 Міжбанківські депозитні операції в інвалюті

2

2

7
10.

Тема 10 Поточні конверсійні операції

2

2

8
11.

Тема 11 Строкові валютні операції

2

2

7

1

12.

Тема 12 Управління валютними ризиками

2

2

8
Разом

24

24

91

5

Всього годин

144^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОПЛЕКСНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Вивчення курсу «Міжнародні розрахунки та валютні операції» передбачає написання комплексної індивідуальної роботи, яка складається з 6-х питань, три з яких потрібно розкрити суто теоретично за допомогою опрацювання відповідних літературних джерел, а інші носять прикладний характер, і повинно бути розкрито на основі власних розрахунків, аналізі отриманих результатів тощо. Робота повинна бути виконана за одним з 10 варіантів.

Перед виконанням роботи необхідно уважно прочитати лекційний матеріал і ознайомитися з відповідними нормативами, ще раз перечитати відповідні розділи у рекомендованій літературі. При розв`язанні задач слід визначити той розділ курсу, до якого вона належить і відібрати для детального вивчення відповідний лекційний матеріал або розділи рекомендованої літератури, які пояснюють шляхи розв`язання задачі.

При виконанні контрольної роботи студенти повинні керуватися такими вимогами:

1. Індивідуальну роботу можна друкувати за допомогою комп’ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з одинарним міжрядковим інтервалом.

2. Індивідуальну роботу можна виконувати в окремому зошиті (аркушах паперу) від руки, де повинні бути пронумеровані сторінки, залишені поля і чисті сторінки в кінці зошита для зауважень і рецензії викладача.

3. На титульній сторінці роботи слід вказати номер варіанту індивідуальної роботи, назву дисципліни, за якою виконується робота, прізвище, ім’я та побатькові студента у називному відмінку, курс, шифр групи, спеціальність, прізвище викладача, який рецензує роботу.

4. При оформленні роботи спочатку потрібно написати умову завдання, а потім розкривати суть поставлених питань. Відповіді на питання і відповідні розв’язки слід давати повними, конкретними і по суті.

5. Розв`язання задач необхідно подати у запропонованих форматах. Всі відповіді повинні бути обґрунтованими і підтверджуватися відповідними розрахунками.

6. В кінці індивідуальної роботи необхідно вказати список використаної літератури, поставити свій підпис і дату. У тексті теоретичних завдань обов’язково повинні бути відповідні посилання на джерела інформації.

Стандарт оцінювання контрольної роботи такий:

1. Робота повинна бути передана на перевірку не пізніше ніж за два тижні до дати початку сесії.

2. Робота може бути зарахована, якщо правильно виконано більш як 70% роботи.

3. При двох однакових варіантах або якщо відповіді на питання тотожні та/або однакові чи «сфотографовані» з книжок, контрольна робота не зараховується і відправляється студентові на доопрацювання.

4. На повторну перевірку доопрацьована контрольна робота подається лише разом із старим варіантом її виконання.

Увага! Для виконання контрольної роботи можна і навіть потрібно використовувати літературні джерела, які не вказані у списку рекомендованої літератури, а також без обмеження реальні життєві ситуації і власний досвід.

ВАРІАНТ 1.


1. Сутність інструментів зовнішньоторговельної політики держави.

2. Дати визначення таким поняттям: «узанси», «штафель відсотків», «метод платежу», «авуари», «франко».

3. Подати схему і прокоментувати особливості імпортної операції, товарообмінної операції.

4. За вихідними умовами практичних ситуацій, характеристикою відповідної операції та порядком її проведення встановити вид міжнародної комерційної угоди, визначити основних учасників і представити схематично взаємовідносини між відповідними контрагентами. За кожною угодою обгрунтувати вибір транспорту, застосування базової умови поставки та розподіл витрат і ризиків між контрагентами (щонайменше 3 варіанти).

Ситуація. Підприємство з Канади “К” прагне придбати у фірми з України “У” продукцію металургійного комплексу (металопрокат) на суму 200 млн. дол. США. Проте, “К” не має у розпорядженні належної суми валюти США, а тому пропонує фірмі “У” укласти угоду на покупку міні-тракторів канадського виробництва на суму 200 млн. дол. США. Маючи на меті освоєння канадського ринку “У” погоджується на запропоновані “К” умови.

5. Подайте повне розшифрування таких договірних термінів (Інкотермс): 1) FAS, 2) FOB, 3) CFR, 4) CIF. Яка сторона (продавець чи покупець) несе відповідальність за забезпечення страхування і вартість фрахту у випадку кожного з чотирьох типів контрактів?

6. Комерційний банк установив такий курс долара США: купівля — 8,05 грн, продаж — 8,11 грн.

Скільки гривень можна одержати за 500 доларів 90 центів? Скільки доларів можна купити за 15 тис. грн?

Розрахуйте відносну маржу (спред) комерційного банку за таким рівнем курсів валют.

ВАРІАНТ 2.


1. Валютні операції банківських установ: сутність, інструменти, моделі.

2. Дати визначення таким поняттям: «ембарго», «паспорт імпортної угоди», «метод розрахунків», «аваль».

3. Подати схему і прокоментувати особливості експортної операції, зустрічної торгівлі.

4. Крім загальних вимог, які конкретні деталі потрібно передбачити, щоб умови відвантаження були виконані, якщо коносамент буде представлений за такими умовами контракту: 1) FAS Британський порт, 2) FOB Саутгемптон, 3) CFR Нью-Йорк, 4) CIF Гамбург.

5. Яким буде курс євро до фунта стерлінгів, якщо виходити із їхніх середніх співвідношень з доларом США:

— 1 USD = 0,69 EUR;

— 1 USD = 0,67 GBP.

6. Кредит на загальну суму 120 млн.грн. використаний 01.01.2010 р. з погашенням трьома внесками: 01.05.2010 р. - в сумі 50 млн.грн., 01.01.2011 р. - в сумі 50 млн.грн., 01.05.2011 р. - 20 млн.грн. Ставка за кредит - 8% річних. База нарахування відсотків - 360/360. Визначити загальну суму платежів щодо сплати відсотків за користування кредитом.

ВАРІАНТ 3.


1. Поняття та валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.

2. Дати визначення таким поняттям: «індосамент», «паспорт експортної угоди», «протекціонізм», «авіста».

3. Подати схему і прокоментувати особливості реекспортної операції, компенсаційних угод.

4. Поясніть позицію банку відповідно до чинних положень Уніфікованих правил по інкасо Міжнародної торгової палати у такій ситуації: в інкасовому дорученні не вказано, чи повинні комерційні документи включати зовнішньо-торговельний вексель, який сплачується в строки, встановлені торговельною практикою (з узансом), що повинен бути переданий проти акцепту або платежу.

5. Банк у Лондоні встановив такий курс долара США (при непрямому котируванні):

продаж — 1,69 дол. США за фунт стерлінгів;

купівля — 1, 71 дол. США за фунт стерлінгів;

Визначте: 1) скільки фунтів стерлінгів можна отримати за 2000 дол. США;

2) скільки доларів США можна отримати за 2000 фунтів стерлінгів;

6. За вихідними умовами практичних ситуацій, характеристикою відповідної операції та порядком її проведення встановити вид міжнародної комерційної угоди, визначити основних учасників і представити схематично взаємовідносини між відповідними контрагентами. За кожною угодою обгрунтувати вибір транспорту, застосування базової умови поставки та розподіл витрат і ризиків між контрагентами (щонайменше 3 варіанти).

Ситуація. Підприємство з Нідерландів “Н” здійснює поставку в Україну, українській фірмі “У” продукти харчування на суму 10 тис. дол. США, а “У” погоджується поставити в Нідерланди фірмі “М” продукцію органічного синтезу на суму 8 тис. дол. США. Умовами контракту передбачено, що різниця буде перерахована на рахунок, відкритий “У” на ім’я “Н” в “Укрсіббанку”.

ВАРІАНТ 4.


1. Система кореспондентських рахунків і їх функціонування. «Чисті платежі» і організація їх проведення.

2. Дати визначення таким поняттям: «акцепт», «безготівковий платіжний оборот», «мораторій», «девізи».

3. Подати схему і прокоментувати особливості реімпортної операції, операцій на давальницькій сировині.

4. За вихідними умовами практичних ситуацій, характеристикою відповідної операції та порядком її проведення встановити вид міжнародної комерційної угоди, визначити основних учасників і представити схематично взаємовідносини між відповідними контрагентами. За кожною угодою обгрунтувати вибір транспорту, застосування базової умови поставки та розподіл витрат і ризиків між контрагентами (щонайменше 3 варіанти).

Ситуація. Росія, маючи запаси нафти у розпорядженні надає право розпоряджатися ресурсом фірмі “Р”, яка укладає контракт з Одеським НПЗ на переробку нафти. Продукти нафтопереробки розподілятимуться між сторонами наступним чином: дизельне пальне і мазут ОНПЗ залишає собі як оплати за переробку, а інші продукти забирає “Р”.

5. Вкажіть ваші дії для допомоги клієнту за таких обставин: Клієнт Б.В. отримав платіж 50 тис. ф.ст., які йому не потрібні будуть до тих пір, доки він сам не повинен буде сплатити 75 тис. дол. США через три місяці. Надати два варіанти.

6. Скільки угорських форинтів дадуть за 730 грн, якщо за офіційним курсом валют:

– 170 HUF (угорські форинти) = 47,43 INR (індійські рупії);

– 1000 INR = 72,82 UAH.

ВАРІАНТ 5.

1. Документи в організації міжнародних кредитно-розрахункових операцій: класифікація документів.

2. Дати визначення таким поняттям: «авізо», «форма розрахунків», «автаркія», «раккорд».

3. Подати схему і прокоментувати особливості транзитної операції, поставок на комплекцію.

4. Згідно з умовами угоди про лізинг маємо:

• вартість обладнання - предмета угоди - 445 тис. дол.;

• термін угоди (вирахування терміну лізингу починається з дати прийомки його лізингоодержувачем) - 48 місяців;

• норма амортизаційних відрахувань - 15%;

• ставка відсотків за кредитом, використаним лізингодавцем на придбання обладнання - 20% річних;

• додаткові послуги лізингодавця, всього - 4 416 дол.:

у тому числі:

• витрати на відрядження - 416 дол.,

• консалтингові послуги - 2 тис. дол.,

• навчання персоналу - 2 тис. дол.,

• ставка податку на додану вартість - 20%;

• лізингоодержувач має право викупити майно після закінчення терміну договору за залишковою вартістю;

• лізингові внески здійснюються щомісяця рівними частинами, починаючи з першого місяця.

Розрахувати щомісячну вартість обладнання, взятого згідно з угодою лізингу. Визначити загальний розмір лізингового платежу. Скласти графік сплати лізингових внесків.

5. Скільки євро можна купити за 18 000 японських єн, якщо:

– 1 USD = 110,05 JPY;

– 1 USD = 0,67 EUR?


6. За вихідними умовами практичних ситуацій, характеристикою відповідної операції та порядком її проведення встановити вид міжнародної комерційної угоди, визначити основних учасників і представити схематично взаємовідносини між відповідними контрагентами. За кожною угодою обгрунтувати вибір транспорту, застосування базової умови поставки та розподіл витрат і ризиків між контрагентами (щонайменше 3 варіанти).

Ситуація. Україна за контрактом сплачує 30% авансу і ввозить з Росії нафту, а решту в розрахунок за ресурс здійснює продуктами нафтопереробки.

ВАРІАНТ 6.

1. Організація розрахунків через систему SWIFT.

2. Дати визначення таким поняттям: «індосамент», «інкасо», «оферта», «тратта», «резидент».

3. Подати схему і прокоментувати особливості консигнаційної операції та авансового платежу.

4. За вихідними умовами практичних ситуацій, характеристикою відповідної операції та порядком її проведення встановити вид міжнародної комерційної угоди, визначити основних учасників і представити схематично взаємовідносини між відповідними контрагентами. За кожною угодою обгрунтувати вибір транспорту, застосування базової умови поставки та розподіл витрат і ризиків між контрагентами (щонайменше 3 варіанти).

Ситуація. Підприємство з України “У” купує в Канаді “К” товарів на суму 200 млн. дол. США, але вимагає від “К” придбати в Україні у фірми “С” сільськогосподарську продукцію на суму 150 млн. дол. США, про що протягом року від дати укладення контракту між “У” та “К”, буде укладено відповідний контракт на поставку.

5. Одне з промислових підприємств України повинно отримати валютну виручку від одного зі своїх партнерів у Лондоні в розмірі 50 000 GBP (фунтів стерлінгів). В той же час воно повинно сплатити одному із своїх постачальників за імпортним контрактом 20 000 USD (доларів США), але російськими рублями (RUR). Який фі- нансовий результат підприємства в гривнях після завершення розрахунків за цими контрактами, якщо:

– 1 RUR = 0,20 UAH;

– 1 USD = 8,05 UAH;

– 1 USD = 0,57 GBP?

6. Розглядаються два варіанти кредитування поставок обладнання в Україну: а) сума кредиту - 100 млн.грн., ставка відсотків - 8% річних, використання - рівномірно протягом трьох років, погашення - 10 рівними піврічними платежами, починаючи через 6 місяців після останнього використання; б) сума кредиту - 100 млн.грн., ставка відсотків - 9% річних, використання - рівномірно протягом трьох років, погашення - 13 рівними піврічними платежами, починаючи через 6 місяців після останнього використання. Визначити вартість кредиту по кожному варіанту, вибрати вигідніший варіант для української сторони, якщо ринкова ставка - 12% річних.

ВАРІАНТ 7.

1. Проектне фінансування як нова форма довгострокового міжнародного кредитування.

2. Дати визначення таким поняттям: «акредитив», «коносамент», «накладна», «тариф», «паритет».

3. Подати схему, прокоментувати особливості та визначити основних учасників інкасової форми розрахунків.

4. Крім загальних вимог, які конкретні деталі потрібно передбачити, щоб умови відвантаження були виконані, якщо коносамент буде представлений за такою умовою контракту: CFR Нью-Йорк.

5. Якщо ціна гривні в доларах США впала з 0,118 до 0,1111 за одну гривню, то як зміниться ціна товару вітчизняного виробництва (в доларах США), що продається в Україні за 200 грн?

Хто більше постраждає від цієї ситуації: експортер (вітчизняний виробник) чи імпортер (зарубіжний виробник)?

6. За умовами комерційного контракту фірма А здійснює поставку обладнання компанії В. Поставка здійснюється в кредит. Сума контракту - 200 млн.грн. поставки здійснюватимуться за таким графіком: перша поставка - у лютому на суму 25 млн.грн., друга - у травні на суму 35 млн.грн., третя - у серпніна суму 60 млн.грн., четверта - у грудні на суму 80 млн.грн. Визначити початок погашення кредиту, використовуючи метод середньозваженої дати поставки.

ВАРІАНТ 8.

1. Види та характеристика зовнішньоекономічних (комерційних) угод.

2. Дати визначення таким поняттям: «експорт», «мито», «таймшіт», «фактура» : «валютне обумовлення».

3. Подати схему, прокоментувати особливості та визначити основних учасників акредитивної форми розрахунків.

4. За базовими умовами Інкотермс - 1) EXW, 2) FCA, 3) FAS, 4) FOB, 5) CFR, 6) CIF, 7) CPT, 8) CIP, 9) DAF, 10) DES, 11) DEQ, 12) DDU, 13) DDP. Розкрити такі питання:

а) перехід ризиків здійснюється тоді, коли ...; б перехід витрат здійснюється тоді, коли ...; в) договір страхування ініціює ...; г) вид транспорту, що задіяний; д) групи умов, до якої належать терміни.

5. За вихідними умовами практичних ситуацій, характеристикою відповідної операції та порядком її проведення встановити вид міжнародної комерційної угоди, визначити основних учасників і представити схематично взаємовідносини між відповідними контрагентами. За кожною угодою обгрунтувати вибір транспорту, застосування базової умови поставки та розподіл витрат і ризиків між контрагентами (щонайменше 3 варіанти).

Ситуація. Корейська фірма “КР” на ринку автомобілебудування тісно співпрацює з компанією “Мерседес”. Однак, “КР” прагне налагодити в Україні виробництво автомобілів за власною технологією і домовляється про організацію заводу. Не володіючи достатнім обсягом коштів і не прагнучи додаткових витрат на дослідження українського ринку, “КР” звертається до “Мерседес” з проханням поставити необхідне обладнання в Україну, про що і укладає відповідний контракт з “Мерседес”.

6. Національний банк установив такий курс долара США станом на 08.09.2008 р.:

купівля — 7,85 грн, продаж — 8,10 грн. Визначте:

а) скільки гривень можна одержати за 400 доларів 40 центів США;

б) скільки доларів США можна купити за 50 тис. грн.

ВАРІАНТ 9.

1. Форфейтингове фінансування операцій міжнародної торгівлі.

2. Дати визначення таким поняттям: «проформа-інвойс», «квота», «імпорт», «ліцензування експорту та імпорту».

3. Подати схему, прокоментувати особливості банківського переказу.

4. За вихідними умовами практичних ситуацій, характеристикою відповідної операції та порядком її проведення встановити вид міжнародної комерційної угоди, визначити основних учасників і представити схематично взаємовідносини між відповідними контрагентами. За кожною угодою обгрунтувати вибір транспорту, застосування базової умови поставки та розподіл витрат і ризиків між контрагентами (щонайменше 3 варіанти).

Ситуація. Між українським суднобудівельним заводом “СБЗ” і фірмою з Данії “Д” укладено контракт щодо виробництва торговельного судна. Ціною судна в контракті визначено 8 млн. дол. США. При цьому “Д”, керуючись власними міркуваннями мінімізації витрат, обгрунтовує необхідність використання в судні приладів нічного бачення власного виробництва на суму 3 млн. дол. США.

5. Розглядаються два варіанти кредитування поставок обладнання в Україну: а) валюта кредиту - марки ФРН, сума кредиту - 150 млн.грн., ставка - 7% річних, середній термін - 4 роки; б) валюта кредиту - французькі франки, сума кредиту - 150 млн.грн., ставка - 8% річних, середній термін - 4 роки. Визначити, який варіант вигідніше, якщо ринкова ставка за кредитами у марках ФРН - 10% річних, у французьких франках - 13% річних.

6. Визначте, яким буде курс євро до швейцарського франка, якщо виходити із се- редніх співвідношень із доларом США:

1 долар США =1,6125 EUR;

1 долар США = 1,2140 SFR.

ВАРІАНТ 10.

1. Специфіка валютного регулювання міжнародних розрахункових і кредитних операцій.

2. За базовими умовами Інкотермс - 1) EXW, 2) FCA, 3) FAS, 4) FOB, 5) CFR, 6) CIF, 7) CPT, 8) CIP, 9) DAF, 10) DES, 11) DEQ, 12) DDU, 13) DDP. Розкрити такі питання: а) український еквівалент терміну; б) митне очищення товару, що вивозиться здійснює ...; в) митне очищення товару, що ввозиться здійснює ...; г) договір перевезення укладає ...; д) місце поставки є ....

3. Подати схему, прокоментувати особливості платежу за відкритим рахунком.

4. Вкажіть ваші дії для допомоги клієнту за таких обставин: покупець вашого клієнта у Франції завжди акцептує векселі, виставлені на нього з оплатою через 90 днів по пред`явленні, але зазвичай не виконує платіж до закінчення певного часу посля терміну платежу. Хоча він може наполягати на відкритті документарного акредитиву, ваш клієнт не хоче робити цього і запитує, чи можна включити в діючу угоду про акцепт додаткову умову для забезпечення гарантії платежу у термін настання.

5. Визначити, який з варіантів закупівлі обладнання вигідніший для платника:

а) закупівля вартістю 150 млн.грн. здійснюється в кредит на 100% суми поставокза ставкою 7,5% річних, середній термін кредиту - 6 років; б) аналогічна закупівля здійснюється за готівку. При цьому фірма надає знижку з ціни контракту у розмірі 15% його вартості. Ринкова ставка за кредитами - 12% річних.

6. Скільки угорських форинтів дадуть за 275 грн., якщо за офіційним курсом валют станом на 20.09.2007 р. 150 угорських форинтів дорівнює 35,88 індійських рупій, 1000 індійських рупій становить 78,77 грн.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КПІЗ

Перші два завдання оцінюються по 10 балів кожне. Третє завдання оцінюється у 20 балів і відповідно у 20 балів оцінюються 4-6 завдання.

Максимальну суму балів можна отримати лише у випадку повного розкриття питань, наведення практичних прикладів та здійснення відповідного аналізу.


^ ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧІ ЗАВДАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується студентами на протязі семестру. На перевірку дане завдання повинне бути здане не пізніше 11 тижня семестру. Завдання які здані після зазначеного терміну на перевірку прийматися не будуть.


 1. ^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, - № 1. – с.3 - 47.

 2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91. – www.zakon.rada.gov.ua.

 3. Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10.08.2005 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №270 від 17.06.2004 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №281 від 10.08.2005 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 6. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №127 від 18.03.1999 р.www.zakon.rada.gov.ua.

 7. Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №281 від 10.08.2005 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 8. Алєксєєва Т. І. Міжнародна торгівля: навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2007. — 252с.

 9. Бардиш Г. О. Проектне фінансування: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України. Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 463с.

 10. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента: Учеб. пособ. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2000. – 448 с.

 11. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г. та ін. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посібник/ За заг. ред. М.І. Савлука – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 12. Бойцун Н. Є., Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

 13. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник., – 4-те вид. – К.: Т-во Знання, КОО, 2004, – 409с.

 14. Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 349 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 15. Васечко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 216 с.

 16. Гинзбург А.И., Михейко М.В. Рынки валют и ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2004. – 251 с.

 17. Губарєва І. О. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : Видавництво ХНЕУ, 2006. — 128с.

 18. Дзюблюк О.В. Валютна політика: навчальний посібник. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006 – 91с.

 19. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

 20. Домрачев В. М. Міжнародні банківські розрахунки: Навч. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 88с .

 21. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

 22. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

 23. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

 24. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С.Стельмах та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001, – 680с.

 25. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник. – Львів: Бак, 2000. – 184. с.

 26. Іваненко Ю. Ефективність використання позик та управління проектами Світового банку в Україні // Банківська справа. – 2002. – №3. – с. 16-24.

 27. Іваненко-Свиницька І.С Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. - Фінанси України – №8, 2002. – с.54-59.

 28. Івасів Б.С., Комар В.В. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання  Тернопіль: ТАНГ, 2005.  208 с.

 29. Ковбаснюк І.С Стратегічні пріоритети діяльності Світового банку в Україні // Економіка України - 2003р. — №2. – с. 13-17.

 30. Ковбаснюк І.С Участь Світового банку в трансформації економіки країн Європи і Центральної Азії // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – №3. – с. 366-373.

 31. Ковбаснюк І.С. Роль системних проектів Міжнародного банку реконструкції і розвитку в структурній перебудові економіки України // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – №2. – с.94-98.

 32. Козик В.В., Панкова Л.А. та ін. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини. Практикум. Вид. 2-ге перероб. та доп. – Київ: Вікар, 2006.

 33. Макогон Ю.В., Булатова Е.В. Международный банковский бизнес. – К.: Атика, 2003. – 208 с.

 34. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. д.э.н., проф. Красавиной Л.Н. – М.: «Финансы и статистика» – 2003. – 608с.

 35. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Опорний конспект / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Ірина Анатоліївна Аванесова (уклад.). — К. : КНТЕУ, 2003. — 79с.

 36. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / Береславська О. І., Наконечний О. М., Пясецька М. Г., Боришкевич О. В., Гордон В. Б. // Київський національний економічний ун-т; Українська фінансово-банківська школа при КНЕУ / М.І. Савлук (ред.). — К. : Видавництво КНЕУ, 2002. — 392 с.

 37. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 244 с.

 38. Петрашко Л. П. Валютні операції: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2001. — 204с.

 39. Руденко Лариса Володимирівна. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Посібник. — К. : Видавничий дім "Академія", 2002. — 376с.

 40. Шевчук І. М. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навч.-метод. посібник / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 148сВзірець оформлення титульного листа


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОДОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції»

ВАРІАНТ 1


виконала студентка групи БСс – 51

Л.К.Вовченко


Науковий керівник:

кандидат економічних наук, професор Б.С. Івасів

____________________________________


Тернопіль - 2012

Схожі:

“міжнародні розрахунки та валютні операції” iconАнотація дисципліни «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
move to 0-16380996
“міжнародні розрахунки та валютні операції” icon“затверджую”
Міжнародні розрахунки І валютні операції”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2006...
“міжнародні розрахунки та валютні операції” iconПрограма курсу «міжнародні розрахунки І валютні операції» Розділ 1
Роль національних валют, міжнародних розрахункових одиниць І золота в міжнародних розрахунках
“міжнародні розрахунки та валютні операції” iconПрограма курсу «міжнародні розрахунки І валютні операції» Розділ 1
Роль національних валют, міжнародних розрахункових одиниць І золота в міжнародних розрахунках
“міжнародні розрахунки та валютні операції” iconМіжнародні розрахунки І валютні операції
Україні. Тому фахівці підприємств всіх галузей народного господарства, комерційних банків, небанківських фінансово-кредитних установ...
“міжнародні розрахунки та валютні операції” iconПитання до іспиту з курсу «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
Поняття міжнародних розрахунків. Зв'язок міжнародних розрахунків з валютними операціями в банківській діяльності
“міжнародні розрахунки та валютні операції” iconПитання до іспиту з курсу «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
Поняття міжнародних розрахунків. Зв'язок міжнародних розрахунків з валютними операціями в банківській діяльності
“міжнародні розрахунки та валютні операції” iconАнотація дисципліни «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
Метою курсу є засвоєння теоретичних основ міжнародних розрахункових І валютних операцій, ознайомлення слухачів з інструментарієм...
“міжнародні розрахунки та валютні операції” iconДо виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції”
Необхідно мати на увазі, що одну І ту саму тему можуть виконувати не більше, ніж два студенти. При виборі теми бажано проконсультуватись...
“міжнародні розрахунки та валютні операції” iconДо виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції”
Необхідно мати на увазі, що одну І ту саму теми можуть виконувати не більше, ніж два студенти. При виборі теми бажано проконсультуватись...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи