Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає icon

Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає
Скачати 341.53 Kb.
НазваУмови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає
Дата14.08.2012
Розмір341.53 Kb.
ТипДокументи

1. Назвіть основну форму міжнародних розрахунків. Чим відрізняються платежі „сконто” і ”платежі - інстолмент”?

 1. інкасо;

 2. завдаток;

 3. сконто;

 4. чеки.


2. У зовнішньоторговельних контрактах між контрагентами визначаються основні валютно – фінансові та платіжні умови розрахунків:

 1. валюта ціни, валюта платежу та курс їх обміну;

 2. валютні застереження та форми розрахунків;

 3. умови платежу і форми платіжних засобів тощо;

 4. повної відповіді немає.


3. У чому суть інкасової форми розрахунків? Які особливості має «інкасо» в міжнародних розрахунках:

 1. як правило, має документальний характер, тобто банки приймають на „інкасо” платіжні доручення експортерів при наявності комерційних документів;

 2. розрахункові документи акцентуються імпортером у попередньому порядку;

 3. широко застосовується кредит експортеру – у вигляді дисконту векселя;

 4. кредит імпортеру – у вигляді під товарних позик.


4. Які норми валютних обмежень негативно впливають на організацію міжнародних розрахунків у цілому, хоч і визначаються специфічними об’єктивними умовами економічного розвитку країни?

 1. блокування виручки іноземних експортерів від продажу товарів у даній країні, обмеження їх можливостей розпоряджатися цими коштами;

 2. продаж експортером валютної виручки повністю або частково центральному банку;

 3. обмеження продажу іноземної валюти імпортерам;

 4. заборону продажу товарів за кордоном за національну валюту;

 5. множинність валютних курсів тощо.


5. Істотний вплив на організацію міжнародних розрахунків мають норми валютного законодавства кожної держави, насамперед ті, що стосуються валютних обмежень. Такі норми можуть передбачити:

 1. блокування виручки іноземних експортерів від продажу товарів у даній країні;

 2. обмеження (повне, або часткове ) продажу експортером валютної виручки центральному банку;

 3. обмеження продажу іноземної валюти імпортером та заборону продажу товарів закордоном за національну валюту

 4. множинність валютних курсів тощо.


6. Розрахунки за допомогою акредитива носять ще назву в міжнародній банківській практиці - „розрахунки за системою LС( Letter of credit)”

 1. продавці;

 2. векселедавці;

 3. покупці;

 4. контрагенти.


7. При вирішенні питання про надання права комерційним банкам здійснювати факторингові операції необхідно виходити із дотримання вимог відносно нормативів ліквідності банку. Факторингові послуги можуть надаватись на:

 1. викуп дебіторської заборгованості ;

 2. інкасацію кредиторської заборгованості;

 3. під розрахункові документи за відвантажену продукцію;

 4. уступка вимоги кредитором іншій особі.


8. У чому полягає економічна сутність факторингових операцій? Які існують види факторингових операцій:

 1. відкриті;

 2. конвенційні;

 3. закриті;

 4. конфіденційні;

 5. з правом прогресу;

 6. без права прогресу;

 7. правильні відповіді а), в).


9. Яке значення в міжнародних розрахунках мають такі терміни?

 1. римеса – це ....;

 2. ретрата – це ....;

 3. рентинг – це ....;

 4. „Лидз енд легз” – це ....;


10. Які операції виконують банки з векселями?

 1. інкасування векселів банком – це ...

 2. акцепт (лат. acceptus – прийнятий) векселя – це ...

 3. доміціляція (лат. domicilium - місце перебування) векселя – це ...

 4. аваль (фр. aval) векселя – це ...

 5. дисконтування (врахування векселів) – це ...;

 6. усі відповіді правильні.11. Акредитиви бувають:

 1. відзивні – це ....;

 2. безвідзивні – це ....;

 3. підтверджені – це ....;

 4. непідтверджені – це ....;

 5. трансферабельні – це ....;

 6. револьверні – це ....;

 7. усі відповіді правильні.


12. Інкасо в міжнародних розрахунках має такі особливості:

 1. документальний характер;

 2. розрахункові документи акцептуються;

 3. широко застосовується кредит – у вигляді ;

 4. банківські гарантії.


13. Основними методами платежів у міжнародній торгівлі є:

 1. передоплата;

 2. комерційний акредитив;

 3. комерційна трата;

 4. відкритий рахунок;

 5. консигнація;

 6. правильні відповіді б), в).


14. Назвіть особливості та сферу функціонування європейської міжбанківської платіжної системи:

 1. „Федвайр”;

 2. „ЧІПС”(CHIPS);

 3. ТАРГЕТ;

 4. ^ СВІФТ (SWIFT);


15. Особа, яка підписала і оплатила перекаий вексель може обернути свій позов проти:

 1. трасанта;

 2. ремітента;

 3. індосантів;

 4. аваліста;

 5. правильні відповіді а), в).


16. Залежно від способу платежу в міжнародній практиці використовуються такі конструкції акредитива:

 1. шляхом платежу за пред'явленням;

 2. шляхом доміциляції;

 3. шляхом платежу з відстрочкою;

 4. шляхом негоціації;

 5. усі відповіді правильні.


17. Покриті акредитиви – це .... ? Валютне покриття може надаватися шляхом:

 1. кредитуванням на суму акредитива;

 2. бронювання коштів на окремому рахунку ;

 3. відкриття банком – емітентом у виконавчому банку депозитів;

 4. правильні відповіді а), б).


18. У міжнародній практиці до резервних акредитивів можна віднести:

 1. револьверні акредитиви;

 2. відновлювальні акредитиви;

 3. акредитиви із червоною смугою (застереженням);

 4. акредитиви „стенд - бай”;

 5. усі відповіді правильні.19. Під час використання форфейтингу можуть виникати додаткові види ризиків:

 1. ризик країни з боку уряду країни імпортера;

 2. оголошення дефолту на платежі за кордон, пов’язаний з політичними або іншими обставинами;

 3. ризик валюти імпортера;

 4. кредитний ризик;

 5. комерційний ризик;

 6. правильні відповіді а), б).


20. Назвіть основні види міжнародного лізингу. У чому полягає їх особливість.

 1. експортний;

 2. імпортний;

 3. транзитний ;

 4. оперативний;

 5. фінансовий.


21. До яких основних видів можна віднести такі лізингові операції:

 1. рейтинг;

 2. хайринг;

 3. ліверидж;

 4. „лізинг у пакеті”.


22. Розкрийте зміст форфейтингу, як форми кредитування експортерів. Які фінансові інструменти використовують за форфейтування?:

 1. акцептування;

 2. придбання опціону;

 3. дисконтування;

 4. відшкодування.

23. Факторингові операції включають:

 1. кредитування ;

 2. інкасування ;

 3. платіж ;

 4. страхування.

24. Охарактеризуйте сутність банківської гарантії. Які форми міжнародних гарантій вам відомі?

 1. гарантія платежу ;

 2. гарантія виконання контракту ;

 3. тендерні гарантії ;

 4. гарантія оплати товару.


25. У гарантійній операції беруть участь сторони:

 1. принципал ;

 2. гарант ;

 3. ремітент ;

 4. авізуючий банк;

 5. правильні відповіді а), г).


26. Банк пропонує своїм клієнтам додаткові кредитні послуги – вексельні бонуси. Вони надаються клієнтам у вигляді:

 1. вексельної поруки авалю банку за податковими векселями для розрахунків з митними органами;

 2. вексельної поруки авалю банку за корпоративними векселями. Для розрахунків з кредиторами та можливістю подальшого їх врахування;

 3. врахування банком векселів дебіторів з реверсом (РЕПО);

 4. вексельної поруки банку за корпоративними векселями для покриття кредиторської заборгованості;

 5. правильні відповіді а)., б).


27. Ситуації в яких українському імпортерові вигідно використовувати імпортні документарні акредитиви:

 1. якщо ви не впевнені на 100% у спроможності свого іноземного партнера виконати умови контракту та не бажаєте здійснювати попередню оплату , на яку маєте власні кошти;

 2. якщо ви не маєте власних коштів на здійснення попередньої оплати, і тому звертаєтесь до банку за кредитом;

 3. якщо ви бажаєте впевнитись, що товар відвантажено відповідно до умов контракту, та отримати пакет документів, що засвідчує відвантаження товару, відповідно до висунутих вами вимог;

 4. якщо іноземний продавець для початку виробництва вимагає оплату на строк більш ніж 90 днів;

 5. усі відповіді правильні.


28. Фірма «Арго» має в комерційному банку тільки гривневий рахунок, але повинна сплатити 20 тис. дол. СІЛА своєму бразильському партнерові — компанії «Lafesta». З цього приводу фірма звертається за консультацією до банку.

Опишіть (з представленням необхідних документів):

 1. дві групи засобів, якими платіж може бути здійснений;

 2. банківські бухгалтерські процедури, необхідні для використання кожного із засобів;

 3. доручення, які банк повинен отримати від клієнта для здійснення платежу;

 4. оптимальний варіант розрахунків для фірми «Арго».


29. Експортна компанія «Баласт» внаслідок посилення конкуренції змушена пропонувати закордонним покупцям розрахунки на умовах відкритого рахунка.

Охарактеризуйте:

 1. основні проблеми експортера, пов'язані з переходом до таких умов розрахунків;

 2. яким чином експортний факторинг може зменшити ці проблеми;

 3. інші варіанти усунення проблем для компанії «Баласт»;

 4. переваги та недоліки для імпортера при використанні відкритого рахунка.


30. Комерційна фірма отримала пропозиції щодо купівлі товарів за кордоном, однак умови поставок виявилися незрозумілими. Вона звертається за порадою до свого банку.

Поясніть:

 1. міжнародні стандарти, що визначають умови поставок у зовнішній торгівлі –Інкотермс;

 2. значення наведених нижче умов, вказуючи, хто платить за транспортування, страхування, а також; коли ризик переходить до покупця: FOR Стамбул;CJF Одеса;

 3. чи прийнятні вказані умови, якщо товари транспортуються поромом або контейнеровозом? Якщо ні, то які інші умови можуть бути прийнятними?

 4. якщо товари будуть транспортуватися автотранспортними шляхами чи залізницею, то які умови можуть бути прийнятними?


31. Український банк хоче розмістити 1 000 000 дол. СІЛА вільних коштів. На момент прийняття рішення про розміщення коштів курс USD/UAH становив 5,5000—5,5100.

Процентна ставка за гривневими кредитами становила 10%, за доларовими кредитами — 5%.

Форвардний курс на контракт 6m становить 5,5200—5,5300.

Якою буде стратегія банку? Який результат буде мати банк за умови, що спот курс USD/UAH через 6 місяців становитиме:

 1. 5,5200-5,5300;

 2. 5,5400—5,5500;

 3. 5.4800—5,4900;

 4. інший варіант.


32. Вид акредитива, відповідно до якого заздалегідь бронюються кошти в повній сумі на окремому рахунку:

а) покритий;

б) револьверний;

в) відзивний;

г) невідзивний;

д) непокритий.


33. Особа, якій адресується наказ про оплату векселя:

а) дилер;

б) трасат;

в) імпортер;

г) ремітент;

д) індосант.


34. Процес передання, перевірки і в деяких випадках підтвердження платіжних доручень, що здійснюється до розрахунку, має назву:

а) кліринг;

б) авізо;

в) акцепт;

г) відстрочений платіж;

д) хеджування.


35. Цінний папір, який оформляється строго відповідно до вимог закону і містить безумовне абстрактне грошове зобов'язання:

а) чек;

б) вексель;

в) облігація;

г) акція;

д) доручення банку.


36. Безумовна пропозиція платнику здійснити платіж вказаної грошової суми готівкою чи шляхом перерахування грошей на рахунок власника цього документа, виписаного на користь певної особи:

а) переказний вексель;

б) поштовий переказ;

в) пластикова картка;

г) іменний чек;

д) правильної відповіді немає.


37. До кредитних платіжних інструментів належать:

а) перекази у системі СВІФТ;

б) простий вексель;

в) ордерний чек;

г) поштовий переказ;

д) банківська тратта.


38. Акредитив виставляє:

а) покупець;

б) банк покупця;

в) банк експортера;

г) постачальник;

д) посередник;

е) платник.


39. Для якої умови оплати за зовнішньоторговельною операці­єю характерне зберігання товаророзпорядчих документів в банку ім­портера і передача їх імпортерові в момент оплати:

а) передоплата;

б) акредитив;

в) інкасо д/а;

г) інкасо д/р;

д) відкритий рахунок?


40. У Типових рекомендаціях НБУ щодо базових платіжних умов зовнішньоторговельних контрактів підкреслено, що при визначенні валюти платежу для розрахунків за експортними контрактами слід застосовувати:

а) вільно конвертовану валюту 1 групи Класифікатора іноземних валют НБУ;

б) лише національну валюту;

в) лише євро;

г) лише долар США;

д) будь-яку валюту відповідно до умов контракту.


41. Поручництво, гарантія, згідно з якою аваліст (особа, яка поручилася) бере на себе відповідальність за оплату векселя перед його власником:

а) аваль;

б) індосамент;

в) інкасо;

г) цесія.

42. Попередня виплата імпортером відповідної грошової суми в рахунок передбачених платежів за поставлені для нього товари:

а) авізо;

б) акредитив;

в) акцепт;

г) аванс.


43. Офіційне поштове чи телеграфне повідомлення, сповіщення про здійснення платежів або зміни стану взаємних розрахунків:

а) цесія;

б) аваль;

в) авізо;

г) індосамент.


44. Форма міжнародних безготівкових розрахунків, яка означає зобов'язання банку однієї країни отримати за дорученням експортера від імпортера суму платежу за договором проти передачі останньому документів (фінансових, комерційних) і перерахувати її експортеру:

а) міжнародне інкасо;

б) чисте інкасо;

в) чистий акредитив;

г) документарний акредитив.


45. Форма міжнародних торговельних безготівкових розрахунків, яка полягає в дорученні банку однієї країни банку іншої країни здійснити оплату документів за відвантажений товар за рахунок спеціально заброньованих грошових коштів:

а) міжнародний акредитив;

б) відкритий рахунок;

в) 100%-ний аванс;

г) інкасо д/р.

46. Одна з найпоширеніших безготівкових форм міжнародних розрахунків комерційних банків за дорученням своїх клієнтів за допомогою платіжних доручень, адресованих банком однієї країни банку іншої країни:

а) міжнародний банківський переказ;

б) платіжне доручення;

в) СВІФТ;

г) ЧІП.


47. Рахунок, на якому відображено розрахунки, здійснені банком однієї країни за дорученням банку іншої країни на підставі кореспондентської угоди:

а) міжнародний кореспондентський рахунок;

б) лоро-рахунок;

в) ностро-рахунок;

г) востро-рахунок.


48. Рахунок, що відкриває банк однієї країни для банку-корес­пондента іншої країни, на якому відображають взаємні платежі:

а) міжнародний рахунок ностро;

б) міжнародний рахунок лоро;

в) кліринг;

г) ЧІП.


49. Особлива форма надання короткотермінового кредиту клі­єнта банку, якщо величина платежу перевищує залишок коштів на ра­хунку клієнта.

а) овердрафт;

б) кліринг;

г) факторинг;

д) форфейтинг.


50. У міжнародних розрахунках банк, який пересилає інвалют­ний платіж експортеру:

а) ремітент,

б) емітент;

в) кореспондент;

г) індосант.


51. Універсальна система фінансового обслуговування клієнтів, за якого фактор-компанія бере на себе їх кредитування до повернення їм боргу, а також бухгалтерське, збутове, страхове, рекламне обслуговування клієнтів:

а) франчайзинг;

б) індосамент;

в) форфейтинг;

г) факторинг.


52. Форма кредитування банком експортера шляхом викупу в нього грошового зобов'язання імпортера про оплату товару, дострокової оплати вартості товару експортера за відповідне винагородження:

а) форфейтинг;

б) факторинг;

в) лізинг;

г) франчайзинг.


53. Страхування, зниження ризику від втрат, зумовлених нес­приятливими для експортерів та імпортерів змінами ринкових цін на товари порівняно з контрактними цінами:

а) цесія;

б) аваль;

в) хеджування;

г) коносамент.


54. Валютні операції – це...

 1. операції між резидентами у валюті України;

 2. операції пересилання за кордон валютних цінностей;

 3. використання валютних цінностей як засобу міжнародного обігу;

 4. операції з переходом права власності на валютні цінності;

 5. усі відповіді правильні.


55. Валютні цінності – це...

 1. валюта України;

 2. цінні папери, виражені у валюті України;

 3. іноземна валюта;

 4. платіжні документи, виражені в монетарних металах;

 5. монетарні метали;

 6. цінні папери, виражені в іноземній валюті.


56. Монетарні метали–це...

 1. золото;

 2. ювелірні вироби;

 3. метали іридієво-платинової групи;

 4. побутові вироби із золота;

 5. золотий брухт.


57. Оплата дорожніх чеків–це...

 1. неторгова операція;

 2. конверсійна операція;

 3. ведення валютних рахунків;

 4. кореспондентські відносини з іноземними банками.


58. До операцій по залученню та розміщенню валютних коштів належать:

  1. операції з цінними паперами;

  2. кредитні операції;

  3. депозитні операції;

  4. конверсійні операції;

  5. міжнародні розрахунки;

  6. операції з монетарними металами.


59. Дата валютування – це...

 1. дата поставки коштів на рахунок контрагента;

 2. дата укладання угоди;

 3. фіксація курсу національної одиниці в іноземній валюті на даний момент.

 4. дата завершення валютної угоди.


60. Пряме котирування – це...

 1. вартість одиниці іноземної валюти, що виражається у національній валюті;

 2. вартість одиниці національної валюти, що виражається в певній кількості іноземної валюти;

 3. курс, згідно з яким банк продає валюту;

 4. курс, згідно з яким банк купує інвалюту.


61. Зворотне котирування – це...

 1. вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній валюті;

 2. курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

 3. обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується у валютних операцій.

 4. можливий інший варіант.


62. Повне котирування – це...

 1. курс продавця та покупця, згідно з яким банк купує або продає іноземну валюту за національну;

 2. курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

 3. курс, згідно з яким банк продає валюту.

 4. можливий інший варіант.


63. Курс спот – це...

 1. обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для валю­тних операцій без будь-якої угоди про здійснення майбутньої купівлі чи продажу;

 2. курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

 3. співвідношення між двома валютами, яке визначено через їх курс до третьої валюти.

 4. можливий інший варіант.


64. Крос-курс–це...

 1. співвідношення між двома валютами, яке визначено через їх курс до третьої валюти;

 2. різниця між курсами продавця та покупця;

 3. курс, згідно з яким банк продає валюту;

 4. курс, згідно з яким банк купує валюту.


65. Перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов'язаннями (пасивами) – це...

 1. довга валютна позиція;

 2. відкрита валютна позиція;

 3. коротка валютна позиція;

 4. прикрита валютна позиція.


66. Фіксинг – це...

 1. процедура котирування;

 2. різниця між курсами продавця та покупця;

 3. залишки коштів в іноземних валютах;

 4. надлишок надходжень.

67. Різниця між курсами продавця та покупця – це...

 1. маржа;

 2. фіксинг;

 3. крос-курс;

 4. курс спот.


68. Виберіть вірне визначення термінової угоди:

 1. конверсійні угоди з поставкою обумовленої суми іноземної валюти у ви­значений строк після укладання угоди за курсом, зафіксованим на момент її укладання;

 2. конверсійна форвардна операція з обумовленням нефіксованої дати поставки валюти;

 3. одинична конверсійна форвардна операція з обумовленням наявності визначеної дати валютування;

 4. комбінація двох протилежних конверсійних операцій.


69. Конверсійна форвардна операція з умовою нефіксованої дати поставки – це...

 1. угода опціон;

 2. угода своп;

 3. угода аутрайт;

 4. угода форвард.


70. Перелічіть правильно види фінансових ф 'ючерсів за об'єктами:

 1. угоди хеджерів;

 2. валютні ф'ючерси;

 3. торгівля спредами;

 4. процентні ф'ючерси;

 5. угоди спекулянтів;

 6. правильні відповіді б), г).


71. Перелічіть правильно види фінансових ф 'ючерсів за суб'єктами:

 1. угоди хеджерів;

 2. валютні ф'ючерси;

 3. торгівля спредами;

 4. процентні ф'ючерси;

 5. угоди спекулянтів;

 6. правильні відповіді а), д).


72. Основні інституційні учасники ф 'ючерсних ринків – це...

 1. клієнт;

 2. біржа;

 3. розрахункова фірма;

 4. банк;

 5. клірингова палата;

 6. правильні відповіді б), д).


73. Торгівля спредами – це...

 1. сума, яка вноситься для підтримання відкритої позиції по ринку;

 2. різниця між курсами валют на день відкриття та закриття позиції;

 3. внесок клієнта для забезпечення контракту;

 4. отримання прибутку за рахунок зміни різниці цін між різними угодами.


74. Останнім днем торгів по ф'ючерсному контракту є:

 1. день поставки;

 2. останній торговий день біржі перед днем поставки;

 3. дата поставки валюти;

 4. дата завершення операції.


75. Ціна, за якою можна купити чи продати об'єкт опціонної угоди – це...

 1. опціонний курс;

 2. премія;

 3. ціна страйк;

 4. ціна опціонної угоди.


76. Премія – це...

 1. ціна страйк;

 2. ціна опціонної угоди;

 3. опціонний курс;

 4. середня банківська процентна ставка.


77. Опціонний курс – це...

 1. ціна страйк;

 2. ціна опціонної угоди;

 3. середня банківська процентна ставка;

 4. валютний курс спот.


78. Перелічіть правильно фактори, що впливають на ціну опціона:

 1. опціонний курс;

 2. мінливість ринку;

 3. валютний курс спот;

 4. тривалість періоду до експірації;

 5. середня банківська валютна ставка;

 6. співвідношення попиту та пропозиції;

 7. усі вілповіді правильні..


79. Якщо поточний курс дорівнює опціонному, то такий опціон називається:

 1. опціон “при грошах”;

 2. опціон “у грошах”;

 3. опціон “без грошей”.

 4. опціон “кол” чи “пут”.


80. Якщо поточний курс більший за опціонний, то такий опціон називається:

 1. опціон “при грошах”;

 2. опціон “у грошах”;

 3. опціон “без грошей”;

 4. опціон “кол”.


81. Якщо поточний курс менший за опціонний, то такий опціон називається:

 1. опціон “при грошах”;

 2. опціон “у грошах”;

 3. опціон “без грошей”;

 4. опціон “пут”.


82. Предметом кореспондентських міжбанківських відносин є:

 1. ділові відносини між двома банками;

 2. співробітництво між банками;

 3. договірні відносини між банками про здійснення розрахунків;

 4. ведення рахунків в іноземній валюті;

 5. усі перелічені відповіді вірні.83. У кореспондентській угоді фіксується:

 1. термін дії угоди;

 2. розмір комісійних зборів;

 3. порядок відкриття рахунків;

 4. зобов'язання сторін;

 5. правильні відповіді б), в).


84. Кореспондентський рахунок – це спеціальний рахунок, що відкривається...

 1. банківськими установами;

 2. тільки банківським установам;

 3. фінансовим установам;

 4. фінансовими установами.


85. Перелічіть контрольні документи, якими обмінюються банки при встановленні кореспондентських відносин:

 1. копія ліцензії центрального банку;

 2. угода про використання кодового ключа;

 3. список філій усередині країни;

 4. повідомлення про відкриття рахунку;

 5. усі перелічені відповіді вірні.


86. Перелічіть документи, які необхідні для оформлення валютного кредиту :

 1. річний звіт;

 2. список підписів уповноважених осіб;

 3. заява про відкриття рахунку;

 4. список банків-кореспондентів в інших країнах;

 5. ліцензія центрального банку;

 6. усі перелічені відповіді вірні.

87. Назвіть основні три групи фінансових коефіцієнтів, які аналізують при вивченні кредитоспроможності позичальника:

 1. показники рентабельності;

 2. показники стабільності;

 3. коефіцієнти процентного покриття;

 4. показники ліквідності;

 5. показники поточної ліквідності

 6. правильні відповіді а), б), г).


88. Надання права виставляти в межах певної суми платіжні доручення на даного клієнта банку понад залишок на його рахунку називається:

 1. овердрафтом;

 2. контокорентом;

 3. акцептним кредитом;

 4. онкольним кредитом.


89. Єдиний рахунок, по якому проводяться всі операції банку з клі­єнтом, в тому числі з використання кредиту, називається:

 1. овердрафтом;

 2. контокорентом;

 3. акцептним кредитом;

 4. відкритим рахунком.


90. Вибір дати валютування в депозитній операції залежить від:

 1. валюти депозиту;

 2. часу розміщення;

 3. кількості часових поясів між банком і країною валюти депозиту;

 4. дати погашення депозиту.


91. Назвіть різновид довгострокового кредиту, що надається у майновій формі і погашення якого здійснюється в розстрочку:

 1. лізинг;

 2. факторинг;

 3. форфейтинг;

 4. селінг.


92. Назвіть види лізингу за засобами придбання майна:

 1. чистий лізинг;

 2. прямий лізинг;

 3. зворотний лізинг;

 4. лізинг виробника;

 5. повний лізинг;

 6. строковий лізинг.


93. Придбання банком у клієнта права на стягнення боргів без права зворотної вимоги до клієнта називають:

 1. лізинг;

 2. факторинг;

 3. форфейтинг;

 4. андерайтинг.


94. Міжурядова угода про взаємний залік зустрічних вимог і зобов'язань, які виходять з вартісної рівності товарних поставок та наданих послуг – це...

 1. валютний кліринг;

 2. кліринг;

 3. міжнародна конвенція;

 4. відкритий рахунок.


95. Операція банку з виконання доручення клієнта по переведенню грошей в інший (закордонний) банк для виконання його грошових зобов'язань– це...

 1. банківський переказ;

 2. поштовий переказ;

 3. погашення заборгованості за розрахунками;

 4. сплата коштів за вимогами.


96. Грошове зобов'язання банку, яке виставляється на підставі доручення його клієнта-імпортера на користь експортера, – це...

 1. акредитив;

 2. документарний акредитив;

 3. доручення на інкасо;

 4. документарне інкасо.


97. Назвіть осіб, що беруть участь у вексельній угоді:

 1. векселедавець;

 2. трасант;

 3. бенефіціар;

 4. трасат;

 5. одержувач грошей;

 6. правильні відповіді б),в),г).


98. Підпис власника на звороті чека та вказування імені особи, якій передається право на отримання коштів, – це...

 1. іменний індосамент;

 2. бланковий індосамент;

 3. цільовий індосамент;

 4. коносамент.


99. Різновид переказного векселя, де платником виступає банк, – це...

 1. чек;

 2. кредит;

 3. єврочек;

 4. банківський переказ.


100. Безумовний письмовий наказ про виплату на вимогу третьому учаснику, адресований однією особою іншій і підписаний особою, яка видала
вексель, – це..

 1. переказний вексель;

 2. простий вексель;

 3. іменний чек;

 4. ордерний чек.

101. Комерційні документи – це...

 1. чек;

 2. вексель;

 3. рахунки-фактури;

 4. страхові документи;

 5. коносамент.


102. “Електронний гаманець” може бути реалізований лише у вигляді:

 1. смарт-картки;

 2. картки з магнітною смужкою.

 3. картки з мікросхемою;

 4. банківського переказу.


103. Комерційний кредит, який погашається за першою вимогою і видається, як правило , під забезпечення векселями, цінними паперами та товарами називається:

 1. овердрафтом;

 2. акцептним кредитом;

 3. фірмовим кредитом;

 4. онкольним кредитом.


104. Конверсійні операції поділяються на дві групи:

 1. операції типу спот або поточні конверсійні операції;

 2. форвардні конверсійні операції;

 3. операції репо:

 4. правильної відповіді немає;

 5. правильні відповіді а), б).


105. Міжнародний ринок поточних конверсійних операцій називається:

 1. спот-ринком:

 2. валютним ринком;

 3. форвард-ринком;

 4. правильної відповіді немає.


106. Ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одини­цях іншої країни або міжнародним платіжним засобом (СДР, євро) - це...

 1. спот-курс;

 2. валютний курс;

 3. спред (spread);

 4. правильної відповіді немає.


107. Відсутність будь – яких валютних обмежень означає:

 1. погіршення валютно – фінансового становища країни;

 2. негативне сальдо у поточних операціях платіжного балансу;

 3. негативні зміни у русі капіталів та кредитів;

 4. введення повної конвертованості валюти;

 5. як, один із засобів стимулювання експорту та обмеження імпорту.

108. Останні цифри написання валютного курсу називаються:

 1. процентними пунктами (poins);

 2. піпсами (pips);

 3. на дилерському жаргоні "великою фігурою" (big figure);

 4. правильної відповіді немає.


109. Котирування включає визначення курсу покупця (по­купки) і курсу продавця (продажу), згідно з якими банк купує і продає іноземну валюту за національну. За рахунок різниці між цими курсами (маржі) банк по­криває свої видатки на здійснення обмінних операцій та одержує прибуток:

 1. пряме котирування:

 2. повне котирування;

 3. непряме котирування;

 4. правильної відповіді немає.


110. При котируванні курс (вартість одиниці) іноземної ва­люти висловлюється в національній валюті, тобто валюта, що продається співвідноситься з валютою, що купується:

 1. прямому котируванні;

 2. повному котируванні;

 3. непрямому котируванні;

 4. правильної відповіді немає.


111. При прямому котируванні іноземної валюти курс продажу буде по відношенню до курсу покупки:

 1. менше;

 2. більше;

 3. рівний;

 4. протилежний.


112. Банк у Києві встановив наступний курс долара США: покупка 5,452 грн., продаж - 5,732 грн. Визначити: скільки грн. можна отримати за 250 дол. США

 1. сума в грн.= 528 грн.;

 2. сума в доларах США = 86808,56;

 3. сума в долара США = 93.808,63 дол. США;

 4. правильної відповіді немає.


113. Банк у Києві встановив наступний курс долара США: покупка -5,882 грн., продаж – 5,972 грн. Визначити: скільки доларів США можна купити на 200 тис. грн.

 1. сума з грн. = 528 грн.;

 2. сума в доларах США = 86808,56;

 3. сума в доларах США – 93808,63 дол. США;

 4. правильної відповіді нема.


114. При використанні непрямого котирування вартість одиниці націо­нальної валюти виражається у:

 1. дол. США;

 2. євро;

 3. іноземній валюті;

 4. СДР.


115. Різниця між правою і лівою стороною котировки валюти нази­вається спред (spread) або маржа (magin). Розмір маржі може змінюватись. Залежно від декількох причин:

 1. статусу контрагента та характеру відносин між контрагентами:

 2. ринкової кон'юнктури:

 3. валюти, що котирується, і ліквідності ринку та суми угоди;

 4. правильної відповіді немає.


116. Операція з купівлі-продажу валюти з наступною оберненою уго­дою для отримання прибутку від різниці валютних курсів:

 1. непрямий валютний арбітраж;

 2. пряме та непряме котирування;

 3. валютний арбітраж;

 4. правильної відповіді немає.


117. Валютний арбітраж буває:

 1. часовий та просторовий;

 2. простий та складний;

 3. непрямий арбітраж;

 4. правильної відповіді немає.


118. Арбітражні конверсійні операції (валютний арбітраж) пов'язані з відкриттям валютним дилером спекулятивної валютної позиції а рахунок бан­ку з мстою отримання прибутку при зміні валютною курсу. Довга позиція відкривається в очікуванні ...курсу валюти:

 1. зниження ;

 2. росту:

 3. зміни:

 4. несприятливої зміни.


119. Арбітражні конверсійні операції (валютний арбітраж) пов'язані з відкриттям валютним дилером спекулятивної валютної позиції і її рахунок бан­ку з метою отримання прибутку при зміні валютного курсу. Коротка лінія (тобто продаж) відкривається в очікуванні курсу валюти:

 1. зниження;

 2. росту;

 3. зміни;

 4. несприятливої зміни.


120. Для різних видів конверсійних операцій може існувати різний ва­лютний курс. Прийнято виділяти декілька видів валютних курсів:

 1. валютний курс із безготівкових міжбанківських угод;

 2. обмінний курс валютних бірж;

 3. валютний курс готівкових угод ;

 4. всі відповіді вірні.


121. Овернайт (overnight) - це...

 1. касові валютні операції;

 2. термінові валютні операції;

 3. великий міжнародний банк;

 4. правильної відповіді немає.


122. Курс обміну між двома валютами, за винятком долара США:

 1. спот-курс;

 2. своп-курс;

 3. крос-курс;

 4. правильної відповіді немає.123. Угоди, в яких сторони домовля­ються про поставку певної суми валюти через конкретний період часу після ук­ладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді:

 1. форвард-курс (форвардний курс);

 2. крос-курс;

 3. аутрайт;

 4. правильної відповіді немає.


124. В Україні у зв'язку з низькою насиченістю ринку інформацією про поточні валютні курси, а також поточні процентні ставки на міжбанківські гривневі депозити, процес розрахунку форвардних пунктів проводиться самостій­но дилерами, і отримані значення можуть суттєво відрізнятись у різних банках. Для простоти запам'ятовування знаходження форвардного курсу диле­ри використовують правило "східців": якщо форвардні пункти ростуть зліва на право (котировка bid менше котировки offer), то для знаходження курсу - аутрайт для дати валютування далі, ніж спот форвардні пункти спот.


Низький ??.......?? Високий = Самий високий

 1. додаються до курсу ;

 2. вираховуються з курсу;

 3. множаться на курс;

 4. діляться на курс.


125. В Україні у зв'язку з низькою насиченістю ринку інформацією про по­точні валютні курси, а також поточні процентні ставки на міжбанківські гривневі депозити, процес розрахунку форвардних пунктів проводиться самостійно диле­рами, і отримані значення можуть суттєво відрізнятись у різних банках. Для простоти запам'ятовування знаходження форвардного курсу диле­ри використовують наступне правило "східців": якщо форвардні пункти змен­шуються зліва направо (сторона bid більше сторони offer), то для знаходження курсу аутрайт для дати валютування далі, ніж спот форвардні пункти спот.


Високий ??.......?? Низький = Самий низький

 1. додаються до курсу:

 2. вираховуються з курсу:

 3. множаться на курс;

 4. діляться на курс.


126. Валютна операція, що поєднує купівлю валюти на умовах спот в обмін на національну з наступними викупами (англ. swop - міняти, а на жаргоні валютного ринку - угода "купи-продай):

 1. операція опціон;

 2. операція ф'ючерс:

 3. операція своп;

 4. правильної відповіді немає.


127. Структурними елементами національної валютної системи є:

 1. національна валюта - грошова одиниця держави;

 2. валютний паритет як основа валютного курсу та умови обміну національної валюти на золото та інші валюти;

 3. режим курсу національної валюти та національні органи, що обслу­говують та регулюють валютні відносини країни;

 4. конвертованість валюти та організація валютного ринку;

 5. усі відповіді вірні.


128. Існує тісна залежність: без конвертованості валюти немає розвиненого ринку, без останнього не може бути повністю конвертованої валюти. Умо­вою конвертованості національної грошової одиниці є створення елементів власне конвертованості:

 1. реального курсу валюти;

 2. валютного ринку:

 3. свободи експортно-імпортних валютних операцій та використання в них національної валюти:

 4. правильної відповіді немає.


129. Валютний ринок є системою сталих і водночас різноманітних економічних та організаційних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з приводу:

 1. зовнішньої торгівлі та валютних операцій;

 2. здійснення інвестицій та надання послуг;

 3. різних видів діяльності: які вимагають обміну і використання різних іноземних валют;

 4. усі відповіді вірні.


130. Елементами світової валютної системи є:

 1. форми міжнародних засобів та уніфікований режим валютних пари­тетів та курсів;

 2. умови взаємної конвертованості валют та уніфікація правил міжна­родних розрахунків; режим валютних ринків та ринків золота;

 3. міжнародні валютно-фінансові організації та міжнародне регулю­вання валютних обмежень;

 4. усі відповіді вірні.


131. У зовнішньоторгових контрактах між контрагентами (експортера­ми та імпортерами) визначаються основні валютно-фінансові та платіжні умо­ви розрахунків:

 1. валюта ціни, валюта платежу та курс їх переводу;

 2. валютні застереження та форми розрахунків;

 3. умови платежу і форми платіжних засобів тощо;

 4. усі відповіді вірні.


132. Акредитив є умовним грошовим зобов'язанням банку, що ви­дається ним за дорученням імпортера на користь експортера за яким банк, що відкрив рахунок (банк-емітент), може провести платежі продавцеві або дати повноваження іншому банку проводити такі платежі при наявності документів, передбачених в акредитиві, та при виконанні інших умов акредитиву. Розрахунки за допомогою акредитива носять ще назву "розрахунки за системою ЛС”(англ. tetter of credit - акредитив):

 1. продавця;

 2. векселедавця;

 3. покупця;

 4. контрагента;

 5. правильні відповіді а), в)


133. Які особливості має "інкасо" в міжнародних розрахунках:

 1. як правило, має документальний характер, тобто байки приймають на інкасо доручення експортерів при наявності комерційних документів;

 2. розрахункові документи акцептуються імпортером у попередньому порядку;

 3. широко застосовується кредит: експортеру - у вигляді дисконту век­селя: імпортеру - у вигляді підтоварних позик;

 4. усі відповіді правильні.


134. Валютний кліринг у міжнародних розрахунках для їх суб'єктів має обов'язковий характер. Міждержавними угодами визначаються:

 1. банки, уповноважені вести клірингові рахунки та порядок погашен­ня сальдо з клірингу - без конверсії, з обмеженою або повною конверсією саль­до в іншу валюту;

 2. обсяг клірингу (всі платежі з товарообороту чи їх частин та валю­та клірингу;

 3. технічний кредит - граничне сальдо заборгованості на клірингово­му рахунку;

 4. усі відповіді правильні.


135. Істотний вплив на організацію міжнародних розрахунків мають норми валютного законодавства кожної держави, насамперед ті. що стосують­ся валютних обмежень. Такі норми можуть передбачати:

 1. блокування виручки іноземних експортерів від продажу товарів у даній країні, обмеження їх можливостей розпоряджатися цими коштами: про­даж експортером валютної виручки повністю або частково центральному байку;

 2. обмеження продажу іноземної валюти імпортерам та заборону про­дажу товарів за кордоном за національну валюту;

 3. множинність валютних курсів тощо;

 4. усі відповіді правильні.


136. Істотний вплив на організацію міжнародних розрахунків мають норми ва­лютного законодавства кожної держави, насамперед ті, що стосуються валют­них обмежень. Такі норми можуть передбачати:

 1. блокування виручки іноземних експортерів від продажу товарів у даній країні, обмеження їх можливостей розпоряджатися цими коштами; про­даж експортером валютної виручки повністю або частково центральному банку;

 2. обмеження продажу іноземної валюти імпортерам та заборону про­дажу товарів за кордоном за національну валюту;

 3. множинність валютних курсів тощо;

 4. усі відповіді правильні.


137. Валютна операція, що поєднує купівлю валюти на умовах СПОТ в замін на національну з послідуючими викупами (англ. swop — міняти, а на жаргоні ва­лютного ринку — угода "купи-продай"):

 1. операція опціон;

 2. операція ф’ючерс;

 3. операція своп;

 4. вірної відповіді немає.


138. Структурними елементами національної валютної системи є:

 1. національна валюта—грошова одиниця держави;

 2. валютний паритет як основа валютного курсу та умови обміну національної валюти на золото та інші валюти;

 3. режим курсу національної валюти та національні органи, що обслу­говують та регулюють валютні відносини країни;

 4. конвертованість валюти та організація валютного ринку;

 5. усі відповіді правильні.


139. Валютний ринок є системою сталих і водночас різноманітних економічних та організаційних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з приводу:

 1. зовнішньої торгівлі та валютних операцій:

 2. здійснення інвестицій та надання послуг;

 3. різних видів діяльності, які вимагають обміну і використання різних іноземних валют;

 4. усі відповіді правильні.


140. Елементами світової валютної системи є:

 1. форми міжнародних засобів та уніфікований режим валютних пари­тетів та курсів;

 2. умови взаємної конвертованості валют та уніфікація правил міжна­родних розрахунків;

 3. режим валютних ринків та ринків золота;

 4. міжнародні валютно-фінансові організації та міжнародне регулю­вання валютних обмежень:

 5. усі відповіді правильні.


141. Ця валютна операція являє собою угоду, при якій платежі проводяться у встановлений термін (від одного тижня до п'яти рокі по курсу. зафіксованому на час укладення угоди по контракту, тобто, це угоди, в акт сторони домовля­ються про поставку певної суми валюти через конкретний період часу після укладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді:

 1. форвард-курс (форвардний курс):

 2. крос-курс;

 3. аутрайт;

 4. вірної відповіді немає.


142. При прямому котируванні іноземної валюти курс продажу буде .... курсу покупки:

 1. менше;

 2. більше;

 3. рівний;

 4. протилежний.


143. Банк в Києві встановив наступний курс долара США: покупка - 5.452 грн., продаж - 5.732 грн. Визначити: скільки грн. можна отримати за 250 дол.

 1. сума в грн. = 528 грн.;

 2. сума в доларах США=86808,56;

 3. сума в доларах США = 93808.63 дол. США;

 4. вірної відповіді немає.


144. Банк в Києві встановив наступний курс долара США: покупка - 5.882 грн., про­даж - 5.972 грн. Визначити: скільки доларів США можна купити за 200 тис. грн.

 1. сума в грн. = 528 грн.;

 2. сума "в доларах США = 86808,56;

 3. сума в доларах США = 93808,63 дол. США;

 4. вірної відповіді немає.


145. Арбітражні, конверсійні операції (валютний арбітраж) нав'язані з відкрит­тям валютним дилером спекулятивної валютної позиції за рахунок банку з ме­тою отримання прибутку при зміні валютного курсу. Довга позиція - відкри­вається в очікуванні .......курсу валюти:

 1. зниження ;

 2. росту;

 3. зміни:

 4. несприятливої зміни.


146. Останні цифри написання валютного курсу називаються:

 1. процентними пунктами (poins);

 2. піпсами (pips);

 3. на дилерському жаргоні "великою фігурою" (big figure);

 4. вірної відповіді немає.


147. Обмін однієї валюти на іншу по діючому валютному курсу на певну дату, це —

 1. котирування;

 2. форфейтинг;

 3. конверсія;

 4. вірної відповіді немає.


148. В чому різниця між спот-курсом і форвардним курсом?

 1. в даті обміну;

 2. в різниці між курсом продажу і курсом покупки;

 3. лише в назві;

 4. вірної відповіді немає.

Схожі:

Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає iconПрограма дисципліни “Платіжні системи”
Суть, значення І правова основа діяльності платіжної системи. Елементи платіжної системи України. Основні вимоги до платіжних систем....
Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає iconПоложення про розрахунки. Розрахунки із застосуванням платіжних карток. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних-вимог доручень. Розрахунки за акредитивами. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
За договором банківського рахунку здійснюються розрахунково-касові операції відповідно до умов договору та
Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає iconПерелік питань до іспиту та заліку з дисципліни "Платіжні системи"
Учасники платіжних систем та їх функції: користувачі платіжних послуг, що не є банками
Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає iconТема Характеристика та основи організації міжнародних розрахунків Поняття та особливості міжнародних розрахунків. Роль національних І колективних валют та золота в міжнародних розрахунках
Умови здійснення розрахунків за міжнародними торговельними операціями. Валюта ціни та валюта платежу. Умови І способи платежів
Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
Для завдань 1-8, 10-30 запишіть у дужках ( ) номер (усі номери у порядку зростання без розділових знаків) правильної (правильних)...
Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 21. 07. 2012 р
Для завдань 1-8, 10-30 запишіть у дужках ( ) номер (усі номери у порядку зростання без розділових знаків) правильної (правильних)...
Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає iconВідповіді та вказівки
Сашко каже правду, то з третьої умови випливає. Що всі інші гноми є брехунами, але тоді з першої умови одержуємо, що Василько сказав...
Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає iconДовідка я, (прізвище, ім’я, по-батькові)
В наведеному списку використаної літератури немає закритих або вилучених з відкритого користування видань, а в тексті немає посилань...
Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає iconОсобистісний опитувальник для дітей С. Е. Айзенк J. Е. Р.І
Вам пропонується відповісти на 56 питань. Відзначте хрестиком відповіді «так» або мінусом відповідь «ні». Відповідайте швидко І точно....
Умови платежу І форми платіжних засобів тощо; повної відповіді немає iconОплата за участь та видання збірника докладів конференції проводиться по платіжним реквізитам
Призначення платежу: оплата за участь у конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом І конструювання авіаційно-космічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи