Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів» icon

Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів»
Скачати 336.01 Kb.
НазваРобочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів»
Дата14.08.2012
Розмір336.01 Kb.
ТипДокументи

РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ДИСЦИПЛІНИ

«Міжнародні ринки грошей і капіталів»


 1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ


Денна форма навчання
Кількість годин

Лекції

Практичн. заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика та інструменти міжнародного ринку грошей і капіталів

Тема 1. Міжнародний фінансовий ринок

4

2

14

1

Тема 2. Міжнародний ринок грошей

4

2

14

-

Тема 3. Міжнародний ринок капіталів

4

2

14

-

Змістовний модуль 2. Фінансові послуги на міжнародному ринку грошей і капіталів

Тема 4. Фінансові послуги на міжнародному ринку цінних паперів

4

2

14

1

Тема 5. Функціонування міжнародного ринку кредитних ресурсів

4

2

14

1

^ Тема 6. Міжнародні валютно-кредитні установи

4

2

16

1

Разом

24

12

86

4
Заочна форма навчання
^ Кількість годин

Лекції

Практичн. заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

^ Тема 1. Міжнародний фінансовий ринок

2

1

18

-

Тема 2. Міжнародний ринок грошей

2

1

18

-

Тема 3. Міжнародний ринок капіталів

2

1

18

-

Тема 4. Фінансові послуги на міжнародному ринку цінних паперів

2

1

18

-

Тема 5. Функціонування міжнародного ринку кредитних ресурсів

2

1

18

-

^ Тема 6. Міжнародні валютно-кредитні установи

2

1

18

-

Разом

12

6

108

-


Питома вага складових залікового кредиту

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ)

Разом

40%

40%

20%

100%

Тиждень (6)

Тиждень (11)

Тиждень (12)

^ 2. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) з дисципліни «Міжнародні ринки грошей і капіталів» виконується самостійно кожним студентом на основі сформованих завдань. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни «Міжнародні ринки грошей і капіталів». Метою виконання комплексного практичного індивідуального завдання є поглиблення вивчення теоретичних питань функціонування ринків грошей і капіталів та розв’язання практичного завдання. КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати комп’ютерну техніку. КПІЗ носить форму наукового дослідження з застосуванням набутих знань шляхом обґрунтування теоретичних положень дисципліни та використанням аналітичних здібностей при моделюванні економічних процесів і ситуацій. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни «Міжнародні ринки грошей і капіталів».

КПІЗ виконується студентами самостійно упродовж навчального семестру і здається викладачу на 11 тижні семестру для перевірки.

КПІЗ складається з комплексу теоретичних та практичного завдання, які студент повинен ґрунтовно висвітлити, використовуючи праці вітчизняних та зарубіжних авторів, а також матеріали статистичних економічних видань та періодичної літератури.

Кожен студент вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи.

КПІЗ виконується на папері формату А4. Обсяг роботи може коливатись залежно від специфіки обраних питань. В середньому роботи повинен складати 8 сторінок.

При виконанні та оформленні КПІЗ потрібно дотримуватися наступних вимог: на титульній сторінці студент повинен обов’язково вказати своє прізвище, ім’я, по-батькові та групу; на першій сторінці необхідно повторити номер варіанту і з нового рядка – назву питання; у КПІЗ повинні бути посилання на літературні джерела, фактичний та статистичний матеріал, правильно оформлений список використаної літератури.

КПІЗ виконується до початку залікової сесії для того, щоб викладач мав змогу перевірити його, під час залікової сесії відбувається захист КПІЗ. Без виконання КПІЗ та його зарахування студент не отримує підсумкову оцінку з дисципліни.


ВАРІАНТ 1

І.Теоретичні запитання

 1. Поняття та функції міжнародного фінансового ринку.

 2. Методи котирування іноземних валют. Валютні курси.


ІІ. Задача 1

Для оплати контракту через три місяці імпортерові потрібно 50000 євро, які він може сьогодні придбати за долари США.

Умови:

Спот-курс USD/EUR – 0,8320

Ставка за депозитами для:

USD 3 m – 4,5%

EUR 3 m – 3,5%

Необхідно визначити:

 1. Скільки необхідно імпортерові доларів США для придбання 50000 євро за поточним курсом?

 2. Який додатковий прибуток (процентна сума) імпортер міг би отримати при розміщенні банківського депозиту, зокрема – у США; у Туреччині?


Задача 2

ВАРІАНТ 2


І.Теоретичні запитання

 1. Міжнародний фінансовий ринок, його структура і загальна характеристика. Сегменти ринку.

 2. Особливості конверсійних операцій на міжнародних валютних ринках.


ІІ. Задача

10 травня банк уклав на умовах спот-угоду про залучення 5 млн. доларів США строком на три місяці під 7%. Паралельно банк уклав угоду про розміщення 5 млн. дол. Під 8% на такий самий термін.

Визначте: а) дохід банку від валютної операції; б) дату валютування; дату закінчення угоди; депозитну позицію при умові, що на початку валютної операції спот валютна позиція була закритою.


Задача 2

ВАРІАНТ 3


І.Теоретичні запитання

 1. Євроринок як складова міжнародного фінансового ринку.

 2. Міжнародні фірмові кредити та їх різновиди.


ІІ. Задача

На євроринку зафіксовано 1 квітня котирування долара США до британського фунта стерлінгів за такими параметрами:

^ GBP/USD – 1,4745;

GBP 3 m – 5,8% р.а.

USD 3 m – 6,5% р.а.

Необхідно розрахувати курс для форвардного контракту. Назвіть валютну котирування і валюту, що є базою котирування.

Задача 2

ВАРІАНТ 4


І.Теоретичні запитання

 1. Процес інтернаціоналізації та глобалізації міжнародних ринків грошей і капіталів, причини і наслідки.

 2. Характеристика міжнародних банківських кредитів та їх класифікація.


ІІ. Задача

Наприклад, банк залучає 20 млн. доларів США строком на шість місяців і одночасно їх розміщує на українському валютному ринку.

Умова:

Спот-курс USD/UAH – 5,0500 – 5,0700

Відсоткові ставки: за депозитами за кредитами

USD 6 m – 6,5% 7,8%

UAH 6 m – 12% 15%
Необхідно розрахувати форвардну маржу (премію), а також форвардний курс для шестимісячної угоди.Чому в даному прикладі не взято відповідні ставки для країн походження валют?


Задача 2

ВАРІАНТ 5


І.Теоретичні запитання

 1. Процес становлення міжнародного фінансового ринку як результат глобальної інтеграції.

 2. Міждержавні довгострокові кредити, процедура надання та їх погашення.

ІІ. Задача

Спот-курс гривні до американського долара USD/UAH становить: 7,0500 – 7,0900

Показники форвардної маржі:

1 m – 210 – 220

3 m – 75 – 73

6 m – 1150 – 1180

Необхідно визначити результати котирування. Дайте пояснення.


Задача 2

ВАРІАНТ 6


І.Теоретичні запитання

 1. Учасники міжнародного фінансового ринку та їх функції.

 2. Міжбанківський ринок депозитних операцій в іноземній валюті.


ІІ. Задача

Припустимо, що у вас з’явились гроші, 100 доларів США і ви маєте можливість придбати цінні папери з низьким відсотком ризику. Ваш банк на даний час пропонує 5% річних за внеском на 5 років.

Яку суму вкладник розраховує одержати в майбутньому через 5 років?


Задача 2

ВАРІАНТ 7


І.Теоретичні запитання

 1. Структуризація та сегментація міжнародного фінансового ринку за групою та видами фінансових активів.

 2. Валютні операції на умовах “спот”. Ринок спотів. Порядок формування спот-курсів.


ІІ. Задача

Припустимо, що інвестор придбав за номіналом нову п’ятипроцентну облігацію вартістю 1000 дол. США. При нормі позичкового процента 5%. На момент перепродажу облігації рівень позичкового процента піднявся вдвічі, тому за номіналом її ніхто не захоче купити.

Визначте середній курс облігації та увесь дохід від облігації. Обґрунтуйте свою відповідь.


Задача 2


ВАРІАНТ 8


І.Теоретичні запитання

 1. Загальна характеристика і кон’юнктура на міжнародному ринку грошей.

 2. Форвардні (термінові ) операції на валютному ринку.


ІІ. Задача

Припустимо, що інвестор придбав за номіналом нову п’ятипроцентну облігацію вартістю 1000 дол. США при рівні позичкового процента 5%. На момент перепродажу облігації рівень позичкового процента зменшився до 3%.

Визначіть курс облігації, термін погашення якої настає через рік. Які чинники впливають на курс облігації.


Задача 2
ВАРІАНТ 9


І.Теоретичні запитання

 1. Функції та роль міжнародного ринку грошей.

 2. Валютна форвардна угода та її призначення. Порядок розрахунку форвардного курсу.


ІІ. Задача

Українська фірма «Інтернет» через шість місяців повинна розрахуватися зі своїм партнером у Фінляндії за виконання замовлення на суму 350000 доларів США. З метою хеджування очікуваного різкого підвищення курсу долара до гривні USD/UAH менеджери фірми вирішили купити в банку «опціон» на всю суму валюти з ціною виконання 5,0500 за один долар США. Премія становить 1,2% від суми контракту.

^ Необхідно визначити:

 1. Це опціон «пут» чи «кол»?

 2. Чи вигідно фірмі реалізувати опціон, якщо поточний курс складає:

а) 5,07; б) 5,08; в) 5,09 ?


Задача 2

ВАРІАНТ 10


І.Теоретичні запитання

 1. Характеристика основних інструментів міжнародного ринку грошей.

 2. Порядок визначення та застосування валютного курсу “аутрайт”.


ІІ. Задача

На валютному ринку котируються такі спот-курси та процентні ставки:

USD 1 m – 16% p.a.

UAH 1 m – 38% p.a.

^ Необхідно розрахувати форвардний курс USD/UAH на один місяць


Задача 2

ВАРІАНТ 11


І.Теоретичні запитання

 1. Міжнародний валютний ринок. Суб’єкти валютного ринку та їх функції.

 2. Валютні свопи на ринку конверсійних операцій.


ІІ. Задача

Курс долара США до гривні USD/UAH становить: - 7,0640. Процентні ставки міжбанківських кредитів:

USD 1 m – 16% p.a.

UAH 1 m – 38% р.а.

Визначити:

а) значення одномісячного курсу форвард і форвардної маржі;

б) як повинен котируватися долар США до гривні при заключенні форвардних контрактів.


Задача 2

ВАРІАНТ 12


І.Теоретичні запитання

 1. Євровалютний ринок (ринок інвалют) та його фінансові інструменти. Ринок депозитних сертифікатів та казначейських векселів.

 2. Основні поняття ф”ючерських контрактів та механізм хеджування за допомогою ф’ючерсних контрактів.


ІІ. Задача

Курс долара США до фунта стерлінгів у Лондонському банку складає:

купівля 1,6510

продаж 1,6480

^ Необхідно визначити:

а) скільки фунтів стерлінгів можна отримати при обміні 1000 дол. США;

б) скільки доларів США можна отримати при обміні 1000 ф.ст.;

в) курс купівлі і продажу ф.ст. до дол.. США.


Задача 2

ВАРІАНТ 13


І.Теоретичні запитання

 1. Характеристика грошового ринку як сегменту міжнародного фінансового ринку. Інструменти ринку грошей.

 2. Міжнародний ринок корпоративних облігацій. Інвестори ринка корпоративних облігацій.


ІІ. Задача

Розрахуйте крос-курс для валют із прямим та непрямим котирування до долара США:

Наприклад:
Bid

Offer

Курс GBP/USD

1,5890

1,5893 – непряме котирування

USD/UAH

7,0500

7,0750 – пряме котирування

Потрібно знайти крос-курс ф.ст. до гривні.

Задача 2

ВАРІАНТ 14


І.Теоретичні запитання

 1. Міжнародний валютний ринок і діяльність банків.

 2. Особливості організації та функціонування інфраструктури міжнародного ринку цінних паперів.


ІІ. Задача

Акціонерне товариство випустило 1 тисячу привілейованих акцій номіналом 10 гр. од. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25% від їх но­міналу. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими акціями.


Задача 2

ВАРІАНТ 15


І.Теоретичні запитання

 1. Функції та роль міжнародного ринку капіталів в інвестуванні економіки.

 2. Валютні опціони. Порядок визначення ціни та результатів проведення валютних опціонів.


ІІ. Задача

Припустимо, що на валютному ринку «спот» котируються такі валютні курси та процентні ставки:

^ USD/UAH 8,0490 – 8,0510

USD 1 m 6% - 6,5% р.а.

UAH 1 m 15% - 16% р.а.

Необхідно розрахувати двостороннє котирування форвардного курсу (котирування bid та offer).

Стандартизуйте запис і дайте пояснення.


Задача 2


ВАРІАНТ 16


І.Теоретичні запитання

 1. Суб’єкти міжнародного ринку капіталів: емітенти, інвестори, посередники.

 2. Валютний арбітраж, його різновиди та призначення. Стратегія валютного арбітражу.


ІІ. Задача

Комерційний банк залучає 10000 дол. США на три місяці під 6,28% річних і одночасно розміщує дану суму ресурсів, відповідно, під 6,38%.

Визначіть суму прибутку (спред) за результатами котирування.

Відповідно стандартизуйте запис умови прикладу.


Задача 2

ВАРІАНТ 17


І.Теоретичні запитання

 1. Фінансові інструменти міжнародного ринку капіталів.

 2. Валютні ризики та шляхи їх мінімізації


ІІ. Задача

Комерційний банк продає 10000 дол. США за японські єни з доставкою через шість місяців.

Умова:

Спот-курс: 1 дол. США = 120 єн

Процентні ставки:

USD 6 m – 3,8% p.a.

JPY – 3,2% p.a.

Необхідно визначити форвардний курс і ціну доставки.


Задача 2

ВАРІАНТ 18


І.Теоретичні запитання

 1. Фінансові послуги на міжнародному ринку капіталів.

 2. Форми і різновиди міжнародних кредитів.


ІІ. Задача

Припустимо, що ви внесли 1000 дол. США на свій ощадний рахунок у банку на п’ять років. Банк зобов’язується виплачувати вам 4% річних і щорічно нараховувати проценти. Необхідно визначити вартість грошей з урахуванням доходу майбутнього періоду. Дайте пояснення депозитної операції.


Задача 2

ВАРІАНТ 19


І.Теоретичні запитання

 1. Позабіржовий ринок цінних паперів як складова міжнародного ринку капіталів.

 2. Функції та види діяльності світового банку на міжнародному фінансовому ринку.


ІІ. Задача

Необхідно розрахувати ціну (вартість) десятирічної облігації з нульовим купоном. Номінальна вартість облігації 1000 дол. США, ринкова ставка складає 12% річних. Дайте пояснення.


Задача 2

ВАРІАНТ 20


І.Теоретичні запитання

 1. Характеристика фондової біржі та її діяльність на міжнародному ринку цінних паперів.

 2. Основні програми та механізми фінансування МВФ країн-учасниць.


ІІ. Задача

Припустимо, що фірма щорічно виплачує за своїми привілейованими акціями 10 дол. США дивідендів. Коефіцієнт дисконтування (доходності) привілейованої акції складає 7,5%.

Необхідно визначити вартість (ринкову ціну) привілейованої акції. Дайте пояснення.


Задача 2

ВАРІАНТ 21


І.Теоретичні запитання

 1. Необхідність, передумови та сутність міжнародного кредиту.

 2. Міжнародний ринок облігацій. Єврооблігації.


ІІ. Задача

Припустимо, що ви купили 100 акцій компанії «Adams». Ціна однієї акції складає 22,5 дол. США. У кінці року ви отримали за кожну акцію дивіденди у сумі 2,75 дол. США, а потім продали їх за ціною 24,50 дол. США.

Необхідно визначити величину загального доходу акцій, в т.ч.:

дохід від дивідендів –

дохід від приросту капіталу –

Дайте пояснення.


Задача 2

ВАРІАНТ 22


І.Теоретичні запитання

 1. Характерні ознаки та особливості міжнародного кредиту.

 2. Міжнародний ринок акцій. Євроакції.


ІІ. Задача

Переказний вексель на суму 5000 доларів США видано на 270 днів з нарахуванням за векселем відсотків за ставкою 15% річних. Банк дисконтував (облікував) вексель за 30 днів до настання терміну оплати за обліковою ставкою 10% річних.

Визначити суму, отриману пред’явником векселя і суму доходу банку.


Задача 2

ВАРІАНТ 23


І.Теоретичні запитання

 1. Функції та роль міжнародного кредиту.

 2. Характеристика та модель міжнародного ринку цінних паперів


ІІ. Задача

При обліку векселя на суму 2500 євро, до терміну оплати якого залишилося 90 днів, банк виплатив пред’явнику векселя 1800 євро.

Визначити яку облікову ставку використовував банк.


Задача 2

ВАРІАНТ 24


І.Теоретичні запитання

 1. Група Світового банку у системі валютно-кредитних відносин.

 2. Процедура надання державних гарантій за міжнародними кредитними лініями.


ІІ. Задача

Депозитний сертифікат дисконтного типу номіналом 15000 дол. США, ціна якого визначається з використанням облікової ставки, було куплено за півроку до його погашення і продано через три місяці. Значення ринкових облікових ставок у моменти купівлі та продажу складами 20 і 15 річних відповідно.

Визначити дохід від операції купівлі-продажу та її дохідність у вигляді ефективної річної ставки відсотків.


Задача 2

ВАРІАНТ 25


І.Теоретичні запитання

 1. Міжнародні валютно-кредитні установи Європейського Союзу, основні напрямки їх діяльності на Євроринку.

 2. Процент за кредит. Чинники, що впливають на ціну міжнародного кредиту та способи її визначення.


ІІ. Задача

Комерційний банк видав кредит у розмірі 150000 дол. США на 9 місяців за ставкою 12% річних.

Визначити суму, що погашається і суму відсотків за кредит.


Задача 2

Задача 2


Компанія експортер заключає контракт на поставку техніки на загальну суму (див. таблицю). Операція проводиться через (див. таблицю) коррахунок банку, який обслуговує компанію замовника.

У випадку, якщо б контракт передбачав негайну оплату, то імпортер міг би конвертувати валюту на коррахунку за курсом (див. таблицю).

Проте контракт передбачає оплату через (див. таблицю).

Імпортер купує (див. таблицю)опціон (через період, зазначений в табл.) на суму контракту за ціною виконання (відповідає курсу, зазначеному у табл.).

Опціонна надбавка складає (див. таблицю) за кожну одиницю валюти.

Комісійні брокеру складають (див. таблицю).

Коливання курсу (див. таблицю).

Компанія імпортер, маючи на коррахунку (див. таблицю) на той cамий термін вирішив використати свій шанс і заробити кошти. Він дає дозвіл банку використати їх для кредитування під (див. таблицю) річних.

Банк же з метою поповнення своїх ресурсних ліній та маючи більш широкий доступ на ринок проводить валютний арбітраж, переказуючи материнську валюту за ставкою (див. таблицю) при валютному курсі (див. таблицю).


Необхідно визначити

 • чистий прибуток від придбання опціону при врахуванні коливань

 • загальні витрати

 • економічний результат від кредитування

 • прибутковість валютного арбітражу

 • річний процентний дохід на основі форвардної маржі і збалансувати операцію
В-т

Сума

Вал.

коррахунок

К-с

спот

Тер-мін

Опціон

Опц.

надбав-ка

Коміс.

Колив.

курсу

Сума на

коррах.

Став-ка

креди-туван.

Валют

курси

Став-ка по інвал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

5678923 UAH

$

5,27

6

липень

0,25

780

7,25-7,27

1000000

12%

6,53 €

10%

2

5045270 KWD2,3456

6

липень

0,5

820

2,35-2,34

500000

12%

0,2045 $

10%

3

9845143 SAR

$

1,5684

8

квітень

1,5

920

1,57-1,55

1500000

10%

2,23 €

12%

4

584648 DKR

NOK

1,5648

7

травень

1,25

840

1,54-1,57

5000000

9%

42,15 $

8%

5

302645 SFr1,6544

5

березень

1,25

760

1,64-1,66

500000

10%

7,9261 UAH

13%

6

689543 UAH2,3698

9

липень

0,7

340

2,35-1,37

500000

8%

5.26 $

6%

7

500000 €

$

1,2689

4

квітень

0,7

220

1,28-1,32

800000

6%

1,20 €

8%

8

600000 SFr

$

2,8978

6

червень

1,5

110

2,88-2,90

7500000

15%

1,22 €

13%

9

854300 CAD

SKr

4,5609

8

серпень

2,5

150

4,56-4,57

7500000

13%

84,87 UAH

15%

10

1126000 SKr

NOK

2,7923

7

вересень

1,5

200

2,78-2,80

1000000

10%

2,18 $

8%

11

308044 SAR1826,75

5

червень

25,0

320

1826-1827

500000

8%

80,12 NOK

10%

12

682568 KWD

$

0,2974

9

вересень

0,2

140

0,28-0,30

7500000

9%

2,89 SKr

7%

13

784256 ₤

$

0,6649

7

липень

0,05

260

0,65-0,67

500000

5%

0,7564 €

7%

14

444568 €

$

0,8974

6

серпень

0,02

340

0,88-0,90

7500000

7%

112,5 JPY

9%

15

586248 SKr

$

42,1200

6

квітень

2,0

650

41-43

1000000

10%

112,5 JPY

9%

16

692847 UAH

SKr

125,101

7

Березень

2,5

540

120-127

7500000

8%

43,15 $

3%

17

1276500$2,18

8

травень

0,02

350

2,16-2,20

500000

12%

6,56 UAH

7%

18

5000000 JPY

$

115,5

6

травень

2,5

750

120-110

1000000

10%

0,85 €

9%

19

678900 UAH

$

4,76

4

Червень

0,5

560

8,05-8,07

8500000

9%

2,75 €

8%

20

500000 €

$

5,987

6

липень

1,2

700

1,34-1,38

1000000

10%

2,18 $

11%
 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) з дисципліни

«Міжнародні ринки грошей і капіталів»


Оцінювання КПІЗ здійснюється за стобальною шкалою при рейтинговій оцінці згідно з методикою модульно-рейтингового контролю і складає 20 відсотків підсумкового бала з дисципліни «Міжнародні ринки грошей і капіталів».


«Відмінно» (91-100 балів) – повністю розкриті теоретичні питання завдання, зроблені власні висновки, надано аналітичну оцінку сучасного стану економічних процесів в Україні, правильно та обґрунтовано змодельовані варіанти розвитку подій при заданих умовах. Правильно розв’язано практичне завдання.


«Добре» (75-89 балів) – повністю розкриті теоретичні питання завдання, зроблені власні висновки, надано аналітичну оцінку сучасного стану економічних процесів в Україні, правильно змодельовані варіанти розвитку подій при заданих умовах, однак не надано їх обґрунтування. Правильно розв’язано практичне завдання.


«Задовільно» (60-74 бали) – повністю розкриті теоретичні питання завдання, проте відсутні власні висновки, надано аналітичну оцінку сучасного стану економічних процесів в Україні, змодельовані варіанти розвитку подій при заданих умовах, однак відсутня логіка у їх обґрунтуванні. Невірно розв’язано або не розв’язано практичне завдання.


«Незадовільно» (менше 60 балів) – повністю не висвітлені теоретичні питання завдання, відсутні власні висновки, аналітичну оцінку сучасного стану економічних процесів в Україні здійснено частково або невірно, відсутні припущення щодо варіантів розвитку подій при заданих умовах або повністю відсутнє логічне пояснення наведеної змодельованої ситуації. Невірно розв’язано або не розв’язано практичне завдання.


^ Шкала оцінювання:

За шкалою Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90–100

відмінно

А (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75–84

С (добре)

65–74

задовільно

D (задовільно)

60-64

Е (достатньо)

35–59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1–34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)
 1. ГРАФІК виконання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) з дисципліни

«Міжнародні ринки грошей і капіталів»


Видача КПІЗ студентам

Виконання студентами КПІЗ

Здача КПІЗ на перевірку

Захист, оцінювання КПІЗ

2 тижд.

2-11 тижд.

11 тижд.

12 тижд.^ 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 7.12.2000р.

 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» №959-ХІІ від 16.04.1991 р.

 3. Закон України «Про Національний банк України» №679-ХІV від 20.05.1999р.

 4. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» №185/94 від 23.09.1994 р.

 5. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19.02.1993 р.

 6. Положення про валютний контроль / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №49 від 08.02.2000 р.

 7. Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10.08.2005 р.

 8. Положення про порядок обов’язкового резервування коштів за валютними операціями, пов’язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №291 від 12.08.2005 р.

 9. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 р.

 10. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах / Затверджена Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 р.

 11. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №127 від 18.03.1999 р.

 12. Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №281 від 10.08.2005 р.

 13. Правила торгівлі іноземною валютою / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №281 від 10.08.2005 р.

 14. Барнз В., Ледебур Л. Нові регіональні економіки: спільний ринок США і глобальная економіка. – Львів: Літопис, 2003. – 196 с.

 15. Бендина Н. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: «Издательство ПРИОР», 2001. – 144 с.

 16. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г. та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 17. Бойцун Н. Є., Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

 18. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник.-5-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 583 с.

 19. Валютна політика: Підручник. Затверджено МОН / Дзюблюк О.В. – К., 2007. – 422с.

 20. Валютно-фінансові відносини: Навчальний посібник. Рекомендовано МОН / Бутук О.І. – К., 2006. – 349с.

 21. Васечко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 216 с.

 22. Гинзбург А.И., Михейко М.В. Рынки валют и ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2004. – 251 с..

 23. Гладій І. И. Регіоналізація світового ринку: євро інтеграційний аспект: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 544 с.

 24. Гражевська Н.І. Еономічні системи епохи глобальних змін. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 25. Загуровський М.З., Пахомов Ю.М. и др.. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна. Монографія. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 283 с.

 26. Кидуэлл Д.С, Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПб: Издательство «Питер», 2000. - 752с.

 27. Луцишин З. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. – К.: ВЦ «ДрУк», 2002. – 320 с.

 28. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. д.э.н., проф. Красавиной Л.Н. – М.: «Финансы и статистика» – 2003. – 608 с.: ил.

 29. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. П’ясецька та ін.; За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 30. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 223 с.

 31. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 312 с. – (Серия «Высшее образование»).

 32. Офіційний сайт Асоціації українських банків [Електронний ресурс] / Режим доступу: http//www.aub.com.ua

 33. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http//www.rada.gov.ua

 34. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http//www.bank.gov.ua

 35. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 36. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 37. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції. Підручник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 616 с.

 38. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг. Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 616 с.

 39. Шмырева А.И. Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. – СПб: Питер, 2002. – 272 с.: ил. – (Серия «Учебники для вузов»).6.ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ


КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни

«МІЖНАРОДНІ РИНКИ ГРОШЕЙ І КАПІТАЛІВ»


Викона(в/ла):

ст. групи ___________

П.І.П.______________


Перевіри(в/ла):

___________________


ТЕРНОПІЛЬ - 2012

Схожі:

Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів» iconПерелік залікових питань з курсу "Міжнародні ринки грошей І капіталів"
...
Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів» iconКонтрольні завдання для студентів заочної форми навчання методичні вказівки з виконання контрольних робіт
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародні ринки грошей І капіталів” виконується студентами заочної форми навчання самостійно у період...
Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів» iconО.Є. Мандріченко робочий зошит до практичних занять з дисципліни
Робочий зошит до практичних занять з дисципліни «Інженерна графіка» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів» iconЛекція 6 форми виходу підприємств на зовнішні ринки класифікація І характеристика форм виходу на зовнішні ринки Міжнародні торги Міжнародні біржі
З'явились торги на види продукції, які раніше монопольно реалізовувались державними зовнішньо­економічними об'єднаннями
Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів» iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів» iconТема Сутність І функції грошей
Сеньйораж. Різновидності сучасних кредитних грошей. Вартість грошей та способи її оцінки стосовно різних форм грошей в різні історичні...
Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів» iconМіського господарства робочий зошит
Метою цього рабочого зошита є допомога студентам при виконанні практичних занять з дисципліни "Урбаністика"
Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів» iconРобочий зошит з англійської мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання
Робочий зошит з англійської мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання / Укладачі О. Р. Гладченко,...
Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів» iconРобочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни
Варіант обирається студентом відповідно до порядкового номера у списку. Завдання виконується у звичайному зошиті або ж за допомогою...
Робочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів» iconРобочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ”
Модуль Computers today: computer applications in everyday life, the basic structure of a computer system
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи