Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття icon

Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття
НазваТема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття
Сторінка1/4
Дата14.08.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1-2. Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття.

Заняття 1-2

 1. Поява грошей і їх функції в товарному виробництві.

 2. Товарно-грошові відносини Київської Русі у перші століття нашої ери.

 3. Формування грошової системи Київської держави. Початок карбування власної монети.

 4. Безмонетний період на Україні ХІІ-ХІV ст.

 5. Грошова реформа 1534-1535 рр. Олени Глинської.

 6. Грошова реформа 1654 р. і “мідний бунт”.

 7. Реформи грошового обігу при Петрі І. Зовнішній вигляд монет епохи Петра І (монетні типи).

 8. Грошовий обіг в Україні у другій половині ХVІІ ст..

 9. Гроші в Запорізькій Січі.

 10. Грошова криза кінця ХVІІ ст.

 11. Методика дослідження грошових знаків.

Питання для самопідготовки та самоконтролю:

 1. Які товари в давнину виконували роль грошей?

 2. Чим було обумовлено виникнення грошей?

 3. Охарактеризуйте період античного грошового обігу на території України.

 4. Назвіть перші давньоруські монети.

 5. Особливості обігу іноземних монет на території Київської Русі.

 6. Причини появи в давній Русі товарів-посередників, що ви про них знаєте?

 7. Хто такі „хутровики” і „металісти”?

 8. Поясніть розвиток вартості в Київській Русі від куни, гривни-кун, гривни-срібла.

 9. Техніка виготовлення та класифікація монет.

Основні терміни та поняття для вивчення:

Кредитні гроші. Неповноцінні гроші. Гурт. Донатива. Емісія. Купюра. Лігатура. Монетна справа. Монетна стопа. Монетний двір. Скарб. Функції грошей. Денар, денарій, динар, динарів. Дірхеми. Златник. Срібляник. Бора тинки. Грош. Гульден. Дукат. Злотий. Квартник. Орт. Півгрош. Півторак. Португал. Празькі гроші. Пул. Севські чехи. Трояк. Дворак. Шостак.

Теми рефератів

 1. Нумізматика та її розвиток.

 2. Монетне господарство античної Греції.

 3. Монети міст-колоній Північного Причорномор’я.

 4. Римська монетна система.

 5. Основні етапи грошових відносин доби феодалізму і нового часу в країнах Європи.

 6. Перші монети Київської Русі.

 7. Грошовий обіг на Україні в ХІV-ХVІІ ст.

 8. Гроші в Запорізькій Січі.

Рекомендована література

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 21.


Тема 3. Грошова система в Україні з середини ХVІІІ – до першої чверті ХХ століття.

Заняття 3-4

 1. Російські монети ХVІІІ століття.

 2. Обіг старих срібних копійок в ХУІІІ ст.

 3. Срібло в ХІХ ст. Рубль, полтина, четвертак.

 4. Сперанський М.М. і його спроби оздоровлення державних фінансів.

 5. Платинові монети.

 6. Монети другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

 7. Боністика на службі історичної науки. Асигнації.

 8. Грошова реформа 1839-1943 рр.

 9. Грошова реформа 1895 року.

Питання для самопідготовки та самоконтролю:

 1. Гроші Речі Посполитої на українських землях.

 2. Чому талери набули в Україні широкого розповсюдження.

 3. Спроби українських гетьманів карбувати власну монету.

 4. Охарактеризуйте запровадження Росією перших паперових грошових знаків.

 5. У чому полягала суть реформи Е.Канкріна.

 6. Монетний обіг в Україні під владою Австрійської імперії.

 7. Запровадження в Австрії системи золотого монометалізму.

 8. Назвіть особливості воєнного грошового обігу на території України (1914-1918 рр.).

 9. Класифікація та методика дослідження паперових грошових знаків.

^ Основні терміни та поняття для вивчення:

Асигнації. Банкноти (банківські білети). Вексель. Гелер. Грошова реформа. Гульден. Девальвація. Деномінація. Деньга. Імперіал. Копійка. Крейцер. Крона. Монометалізм.

Теми рефератів:

 1. Грошові знаки Речі Посполитої.

 2. Грошові відносини в Україні козацько-гетьманської доби.

 3. Металеві гроші Лівобережної України у ХVІІ ст.

 4. Монетна справа в Україні за часів панування Австро-Угорщини.

 5. Грошові відносини в Україні під час першої світової війни.

Рекомендована література:

6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 19, 22, 23, 24.


Тема 4-5. Формування грошової системи України з 1917 до 1921 рр. Грошова система України у 1921-1940 роках.

Заняття 5-6

 1. Грошова політика Центральної Ради та її розвиток.

 2. Гривня як грошова одиниця УНР. Шаги.

 3. Грошова політика уряду Української держави за часів гетьманату 1918 р.

 4. Особливості грошової політики УНР за часів Директорії.

 5. Західноукраїнська народна республіка і її дії щодо грошової системи (11.1918 – 07.1919 рр.).

 6. Грошова політика Галицької РСР (Галревкому) 15.07. – 23.09.1920 р.

 7. Необов’язкові місцеві і приватні випуски бон 1914-1920 рр.

 8. Облігації внутрішньої позики Української держави 1918 року.

 9. Радзнаки доби “пролетарської революції” та громадянської війни 1919-1922 рр.).

 10. Бони кооперативів карних установ України 1921-1924, 1930-1932 рр.

 11. Грошова реформа 1922-1924 рр..

 12. Випуск грошових знаків 1925-1929 рр.

 13. Грошові знаки 1927-1928 рр.

 14. Зміна покупюрних знаків у 1937-1938 рр.

Питання для самопідготовки та самоконтролю:

 1. Чому виникла необхідність випуску власних паперових грошей?

 2. Розповісти про емісію перших українських паперових грошей.

 3. Причини запровадження в обіг української гривні у 1918 році.

 4. Назвіть причини паралельного випуску в обіг карбованців у 1918 році.

 5. Які були досягнення уряду П.Скоропадського у стабілізації грошово-кредитної системи України.

 6. Дайте коротку характеристику грошових знаків органів місцевого самоврядування 1918-1920 рр.

 7. Хто і коли запропонував розмістити герб України – тризуб на перших паперових грошах УНР?

 8. Які грошові купюри були випущені в Кам’янець-Подільському? Хто був автором ескізів цих купюр?

 9. Проголошення уряду Директорії і його дії щодо грошової реформи.

 10. Дайте коротку характеристику початку обігу радянських грошей на території України.

 11. Охарактеризуйте грошову систему українських земель під владою Польщі у міжвоєнний період.

 12. Дайте коротку характеристику грошової системи українських земель у складі Чехословаччини та Угорщини.

 13. Дайте характеристику грошовим відносинам на українських землях під владою Румунії в період між світовими війнами.


Основні терміни та поняття для вивчення:

Гривня. Частка щирого золота. Карбованець. Шаг. Шеляг.


Теми рефератів:

 1. Паперові грошові знаки за Центральної Ради.

 2. Грошові знаки уряду гетьмана П.Скоропадського.

 3. Грошові відносини в Україні за часів Директорії УНР.

 4. Грошові знаки органів місцевого самоврядування 1917-1920 рр.

 5. Запровадження в обіг радянських грошей на території України.

 6. Грошова система українських земель у міжвоєнний період під владою Польщі.

 7. Грошова система українських земель у складі Чехословаччини та Угорщини.

 8. Грошові відносини на українських землях під владою Румунії в період між світовими війнами.

Рекомендована література:

25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 46, 47, 49.


Тема 6. Грошова система України в роки Другої Світової війни та післявоєнний період (1941-1965 рр.).


Заняття 7-8

 1. Грошова система українських земель напередодні Другої світової війни.

 2. Грошові знаки фашистської Німеччини 1941-1944 рр.

 3. Паперові гроші Румунії періоду німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.).

 4. Паперові гроші Угорщини періоду німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.).

 5. Паперові гроші “Генерал-губернаторства Польщі” періоду німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.).

 6. Бофони доби радянсько-німецької війни (1941-1945 рр.).

 7. Бофони середини 40-х – початку 50-х років.

 8. Грошова реформа 1947 р.

 9. Грошова реформа 1961 р.

Питання для самопідготовки та самоконтролю:

 1. Яким було грошове господарство західноукраїнських земель у складі Польської держави?

 2. Назвіть суть грошової реформи С.Грабського.

 3. До якого часу гроші окупаційних держав перебували в обігу на території України і з чим це було пов’язано?

 4. Яким був грошовий обіг на Україні в період німецької окупації.

 5. Дати короткий опис грошей, що випускались німецьким окупаційним режимом для України в 1942 році.

 6. Дати визначення воєнних грошей і назвати приклади їх поширення на території українських земель.

 7. Скільки ви знаєте грошових реформ, що відбулися у СРСР 1940 – 60-х роках?

 8. Проаналізувати худ та результати грошової реформи 1947 року.

 9. Розповісти про суть грошової реформи 1961 року.

 10. Обґрунтуйте потребу випуску бофонів як своєрідних власних грошей.

 11. Дайте коротку характеристику випуску бофонів та їх історичне значення.

^ Основні терміни та поняття для вивчення:

Бофони (біфони, бифони). Валютний курс. Воєнні гроші. Грошова реформа. Девальвація. Деномінація. Інфляція. Казначейські білети. Котирування. Курс обмінний. Рубль. Червінець.


Теми рефератів:

 1. Грошова реформа в СРСР 1922-1924 рр.

 2. Хід та результати грошової реформи в СРСР 1947 р.

 3. Хід та результати грошової реформи в СРСР 1961 р.


Рекомендована література:

25, 27, 32, 33, 34, 36, 40, 46, 48, 49


Тема 7. Формування грошової системи України після 1991 року.


Заняття 9


 1. Купони разового використання.

 2. Створення грошової системи на основі купоно-карбованця.

 3. Перша грошова реформа в Україні.

 4. Розмінні монети України.

 5. банківська система Незалежної України


Питання для самопідготовки та самоконтролю:

 1. Які головні завдання стояли перед Україною після проголошення державної незалежності?

 2. Коли і з якою метою в грошовий обіг України було введено купони разового використання?

 3. Назвати особливості введення і перебування в грошовому обігу України купоно-карбованців.

 4. Дати коротку характеристику першим купоно-карбованцям зразка 1991 року.

 5. Як проводилися виплати купоно-карбованців населенню України?

 6. Назвіть причини, що зумовили збільшення номіналів українських карбованців у 1992-1995 рр.

 7. Охарактеризуйте сучасну українську валюту.


^ Основні терміни та поняття для вивчення:

Банкноти. Безготівковий грошовий обіг. Грошова реформа. Деномінація. Інфляція. Котирування. Курс обмінний. Безготівковий грошовий обіг. Грошова реформа.


Теми рефератів:

 1. Особливості перебування в грошовому обігу України купонів разового використання.

 2. Головні причини введення в обіг купоно-карбованців в Україні.

 3. Основні завдання грошової реформи.

 4. Термін перебування в грошовому обігу України купоно-карбованців, їх роль у становленні національної грошової системи.

 5. Головні передумови проведення грошової реформи в Україні.

 6. Хід проведення обміну карбованців на гривні.


Рекомендована література:

29, 32, 33, 34, 35, 37, 43, 45, 46, 49.


  1   2   3   4

Схожі:

Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття iconТема Сутність І функції грошей
Сеньйораж. Різновидності сучасних кредитних грошей. Вартість грошей та способи її оцінки стосовно різних форм грошей в різні історичні...
Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття iconТема сутність І функції грошей
Виникнення грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну
Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття iconТема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год
Грошова маса, швидкість обігу грошей та закон грошового обігу (кількості грошей в обігу)
Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття icon2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг”
Грошова маса, швидкість обігу грошей та закон грошового обігу (кількості грошей в обігу)
Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття iconТема Походження, необхідність І суть грошей Тема Функції грошей
Тема 10. Безготівковий грошовий оборот І основи організації безготівкових розрахунків
Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття iconТема : Наука продуктивна сила суспільства
Предмет та поняття про науку, її сутність, історичні аспекти розвитку. Процес пізнання, його види та структура, понятійний апарат,...
Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття iconТема банківська система та пропозиція грошей
Література: Манків (розділи 18; 10-2; 11). Мікроекономіка і макроекономіка (Ч.ІІ, тема 7). Мэнкью (гл. 18); Макконел‚ Брю ( гл. 15‚...
Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття iconТема Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут

Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття iconТема Історичні витоки, становлення та розвиток системи реабілітації в Україні

Тема 1 Історичні аспекти виникнення грошей. Грошова система в Україні з VІІ до ХVІІІ століття iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІІ обсяг модуля
Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз прибутку і рентабельності. Суть, необхідність і функції фінансів. Фінансові ресурси....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи