Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва” icon

Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва”
НазваСтруктура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва”
Сторінка2/3
Дата14.08.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

Література

(яка була використана)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тернопільський національний економічний університет

Факультет банківської справи

^ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІСТОРІЇ ГРОШЕЙ

Карточка нумізматичного експонату


місце світло-фото копії

лицевої та зворотної сторони

(аверс, реверс)


Технічні характеристики

Держава __________________________________________________________

Монетний двір _____________________________________________________

Рік випуску ________________________________________________________

Роки карбування____________________________________________________

Номінал і назва монети ______________________________________________

Вага ____________Діаметр ______________Гурт ________________________

Товщина___________________________________________________________

Лігатура __________________________________________________________

Метал, сплав_______________________________________________________

Якість виготовлення ________________________________________________

Збереження ________________________________________________________

Місце знаходження оригіналу_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Опис монети

Лицева сторона (аверс)_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Зворотна сторона (реверс)____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Історія монети (легенда)_____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Характерні особливості

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Література

(яка була використана)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ВАРІАНТ 1

 1. Розкрити історію походження слова “монета”.

 2. Охарактеризуйте історію розвитку і становлення української боністики.

 3. Пояснити спроби українських гетьманів карбувати власну монету.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


І. Знайти правильну відповідь:

 1. Історичні періоди грошового обігу в Україні з VІІІ ст. до н.е., а також до наших днів поділяється на:

а) на 4 періоди;

б) на 6 періодів;

в) на 8 періодів;

г) на 10 періодів.

 1. ^ Назвіть правильну дату масового припливу римських денаріїв на території, населені східними слов’янами:

а) ІІ ст. до н.е.;

б) ІІІ ст. до н.е.;

в) ІІ ст. н.е.;

г) ІІІ ст. н.е.;

 1. ^ Назвіть Візантійські монети, що знаходилися на території України в давні часи:

а) соліди, фолліси, нуммії;

б) аси, сестерції;

в) денарії, драхми;

г) оболи, літри.

 1. Відновлення роботи Петроградського монетного двору за радянських часів:

а) 1920 р.;

б) 1921 р.;

в) 1922 р.;

г) 1924 р..

5. Назвіть правильну дату поширення на західноукраїнські землі австрійської монетної системи

а) 70-і р. ХVІ ст.;

б) 70-і р. ХVІІ ст.;

в) 70-і р. ХVІІІ ст.;

г) 70-і р. ХІХ ст..


ВАРІАНТ 2

 1. Дайте коротку відповідь початку розвитку нумізматики як науки.

 2. Розкрити грошову реформу міністра фінансів Російської імперії Е. Канкріна.

 3. Охарактеризувати процес запровадження Росією перших паперових грошових знаків.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


І. Знайти правильну відповідь:

 1. Як називався перший історичний період грошового обігу в Україні:

а) Греко-Скіфський;

б) Римсько-Сарматський;

в) Арабо-Візантійський;

г) Київсько-Європейський.

 1. Назвіть правильну дату відкриття при храмі Юнони Монети в Римі грошової майстерні:

а) ІV ст. до н.е.;

б) V ст. до н.е.;

в) VІ ст. до н.е.;

г) VІІ ст. до н.е..

 1. ^ Назвіть правильну дату припинення проникнення денаріїв на територію Східної Європи у зв’язку з фінансово-економічною кризою у Римській імперії?

а) ІІІ ст. н.е.;

б) ІV ст. н.е.;

в) V ст. н.е.;

г) VІ ст. н.е..

 1. ^ Перша радянська грошова реформа:

а) 1922-1924 рр.;

б) 1920-1921 рр.;

в) 1921-1922 рр.

г) 1949-1951 рр.

 1. Назвати сфрагістичну ознаку при аналізі паперових грошових знаків:

а) це орнамент;

б) це палеографія;

в) це печатки, конгреви, перфорації:

г) це іконографія.


ВАРІАНТ 3

 1. Охарактеризувати розвиток нумізматичної науки у Львові з давніх часів.

 2. Назвати результати грошової реформи 1895 року.

 3. Розкрити монетний обіг в Україні під владою Австрійської імперії.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


І. Знайти правильну відповідь:

 1. Як називався другий історичний період грошового обігу в Україні:

а) Київсько-Європейський;

б) Римсько-Сарматський;

в) Арабо-Візантійський;

г) Польсько-Литовський.

 1. ^ Загальновизнаний грошовий товар:

а) худоба;

б) срібло;

в) хутра;

г) золото.

 1. Назвіть правильну дату появи на східно-слов’янському ринку драхми Сасанідів?

а) ІV – VІ ст. н.е.;

б) V – VІ ст. н.е.;

в) ІV – VІІ ст. н.е.;

г) VІІ – VІІІ ст. н.е..

 1. Післявоєнна грошова реформа в СРСР:

а) 1945 р.;

б) 1947 р.;

в) 1949 р.;

г) 1951 р.

 1. Назвіть четверту частину талера:

а) тимф;

б) єфимка;

в) орт;

г) золотувка.


ВАРІАНТ 4

 1. Назвати способи виготовлення монет.

 2. Назвати основні зміни в грошовому господарстві Росії, які відбувалися з початком Першої світової війни.

 3. Пояснити причини запровадження в Австрії системи золотого монометалізму.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


І. Знайти правильну відповідь:

 1. Як називався третій історичний період грошового обігу в Україні:

а) Арабо-Візантійський;

б) Арабо-Візантійський;

в) Польсько-Литовський;

г) Римсько-Сарматський.

^ 2. Родоначальник нумізматичної науки:

а) І. Бьоме;

б) Е. Кант;

в) І. Лелевель;

г) Й. Еккель.

3. Назвіть східні монети на території Русі в давні часи:

а) драхми;

б) таньги;

в) куфічні дирхеми;

г) фоліси.

^ 4. Назвіть правильну дату початку карбування монет на Львівському та Київському монетних дворах. Початок обігу литовських монет.

а) 50-60 р. ХІ ст.;

б) 50-60 р. ХІІ ст.;

в) 50-60 р. ХІІІ ст.;

г) 50-60 р. ХІV ст..

^ 5. За реформою 1961 року:

а) був у 10 разів підвищений масштаб цін;

б) введено в обіг нові номінали;

в) змінено монетну стопу;

г) був у 100 разів підвищений масштаб цін.


ВАРІАНТ 5

 1. Назвати найдосконаліші монетні системи античності.

 2. У чому особливості грошових випусків перших років радянської влади в Росії?

 3. Назвати особливості воєнного грошового обігу на території України (1914-1918 рр.).

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


І. Знайти правильну відповідь:

 1. Як називався четвертий історичний період грошового обігу в Україні:

а) Римсько-Сарматський;

б) Київсько-Європейський;

в) Польсько-Литовський;

г) Арабо-Візантійський.

 1. ^ Назвіть правильну дату перших випусків монет у грецьких містах-колоніях Північного Причорномор’я?

а) V – ІV ст. до н.е.;

б) V – VІ ст. до н.е.;

в) VІІ – VІІІ ст. до н.е.;

г) VІІІ – VІІ ст. до н.е..

 1. ^ Назвіть руського князя, котрий першим почав карбувати монети:

а) Святослав;

б) Володимир;

в) Костянтин І Великий;

в) Олег.

 1. ^ Назвіть правильну дату початку монетного карбування у Північно-Східній Русі московським князем Дмитрієв Донським.

а) остання третина ХІ ст.;

б) остання третина ХІІ ст.;

в) остання третина ХІІІ ст.;

г) остання третина ХІV ст..

 1. ^ Які монети з’явились на Правобережній Україні в ході Першої світової війни?

а) франки;

б) долари;

в) австрійські корони;

г) злоті.


ВАРІАНТ 6

 1. Коли і з якого металу було запроваджено карбування денарія, ауреус, соліда в Римі?

 2. Розкрити головні причини фінансової кризи 1917-1919 рр.

 3. Охарактеризувати класифікацію та методику дослідження паперових грошових знаків.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


І. Знайти правильну відповідь:

 1. Як називався п’ятий історичний період грошового обігу в Україні:

а) Російсько-радянський;

б) Татарський;

в) Польсько-Литовський;

г) Київсько-Європейський.

 1. ^ Назвіть правильну дату обігу “стріл” та “дельфінів” на території Північно-Західного Причорномор’я?

а) перша половина V – кінець VІ ст. до н.е.;

б) друга половина V – початок VІ ст. до н.е.;

в) друга половина VІІ – VІ ст. до н.е.;

г) кінець VІІІ – початок VІІ ст. до н.е..

 1. ^ Найменша грошово-лічильна одиниця Київської Русі:

а) куна;

б) векша (вевериця);

в) ногата;

г) резана.

 1. Назвіть правильну дату карбування монет Московським, рязанським, Суздальсько-нижегородським князівствами, Новгородом і Псковом

а) ХІІ ст.;

б) ХІІІ ст.;

в) ХІV ст.;

г) ХV ст..

 1. ^ Хто автор ескізів паперових грошових знаків Центральної Ради?

а) Красовський;

б) Золотов;

в) Романовським;

г) Нарбут.


ВАРІАНТ 7

 1. Дати коротку характеристику розвитку грошових відносин в Європі у Х – ХІІІ ст.

 2. Що таке “локальні” гроші? Назвати приклади їх випуску.

 3. Розкрити грошову політику Центральної ради та її розвиток.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Як називався шостий історичний період грошового обігу в Україні:

а) Незалежна Україна;

б) Польсько-Литовський;

в) Російсько-радянський;

г) Татарський.

 1. ^ Лічильна система:

а) вагова кількість благородного металу, прийнята за масштаб цін;

б) співвідношення номіналів в одній і тій же грошовій системі;

в) система обігу металевих грошових знаків;

г) система обігу паперових грошових знаків.

 1. ^ Назвіть правильну дату обігу візантійських монет на території Русі?

а) V – VІ ст.;

б) VІ – VІІ ст.;

в) VІІ – Х ст.;

г) VІІ – ХІІ ст.

 1. Початок випуску в СРСР коммеморативних монет:

а) 1961 р.;

б) 1963 р.;

в) 1965 р.;

г) 1991 р..

 1. Назвіть правильну дату припинення карбування та вилучення з обігу срібних дротових копійок

а) 1701 р.;

б) 1704 р.;

в) 1718 р.;

г) 1724 р.

ВАРІАНТ 8

 1. Назвати причини поширення іноземних монет на території сучасної України на початку нової ери.

 2. Охарактеризувати першу грошову реформу? Якими були її результати?

 3. Розкрити грошову політику уряду Української держави у добу Гетьманату 1918 р.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Як називався сьомий історичний період грошового обігу в Україні:

а) Татарський;

б) Російсько-радянський;

в) Незалежна Україна;

г) Польсько-Литовський.

 1. Кількість дорогоцінного металу у металі, з якого карбують монети:

а) номінал;

б) лігатура;

в) проба;

г) гурт.

 1. ^ Назвіть правильну дату інтенсивного припливу східних монет – куфічних дирхемів?

а) початок VІ – кінець VІІ ст.;

б) кінець VІІ – початок VІІІ ст.;

в) початок VІІІ – кінець Х ст. до н.е.;

г) кінець VІІІ – початок ХІ ст. до н.е..

 1. ^ Перші грошові знаки незалежної України:

а) купоно-карбованці;

б) гривні;

в) карбованці;

г) талони.

 1. Назвіть правильну дату основного етапу грошової реформи в Росії, випуск в обіг срібного рубля і мідної копійки нового типу

а) 1700 р.;

б) 1701 р.;

в) 1704 р.;

г) 1718 р..


ВАРІАНТ 9

 1. Що таке “куфічний дірхем”?

 2. Назвати час й суть другої деномінації в СРСР.

 3. Розкрити особливості грошової політики УНР за часів Директорії.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Як називався восьмий історичний період грошового обігу в Україні:

а) Російсько-радянський;

б) Незалежна Україна;

в) Польсько-Литовський;

г) Татарський.

 1. Назвіть правильну дату початку монетного карбування на острові Егіна?

а) V – VІ ст. до н.е.;

б) VІ – VІІ ст. до н.е.;

в) VІІ ст. до н.е.;

г) VІІІ ст. до н.е..

 1. Хронологічні межі безмонетного періоду:

а) Х – ХІІ ст.;

б) ХІІ – ХІV ст.;

в) ІХ – Х ст.;

г) ХІ – ХІІ ст..

 1. Випуск першої української коммеморативної монети:

а) 1991 р.;

б) 1994 р.;

в) 1995 р.

г) 1996 р..

 1. ^ Які паперові грошові знаки належать до необов’язкових за їх правом обігу?

а) випуски самоврядувань;

б) випуски приватних осіб;

в) випуски держави;

г) місцеві та приватні випуски;


ВАРІАНТ 10

 1. Назвати привід і причину започаткування власного монетного карбування у Київській державі.

 2. Проаналізувати стан грошового господарства в роки Другої світової війни.

 3. Західноукраїнська Народна Республіка і її дії щодо грошової системи (11.1918-07.1919рр.).

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Обріз монети, який відповідно оформлявся, щоб запобігти злочинному обрізуванню цінного металу, це:

а) легенда;

б) гурт;

в) лігатура;

г) ремедіум.

 1. ^ Назвіть правильну дату початку карбування монет із електру у Лідії?

а) початок V – кінець VІ ст. до н.е.;

б) кінець V – початок VІ ст. до н.е.;

в) початок VІІ – кінець VІІІ ст. до н.е.;

г) кінець VІІІ – початок VІІ ст. до н.е.

 1. ^ Назвіть правильну дату початку обігу на українських землях празьких грошей, кінець безмонетного періоду

а) середина ХІІ ст.;

б) середина ХІІІ ст.;

в) середина ХІV ст.;

г) середина ХV ст..

 1. ^ Грошова реформа О. Глинської:

а) 1534-1535 рр.;

б) 1547 р.;

в) 1565 р.

г) 1533 – 1534 рр.;

 1. На честь кого і коли були випущені Таврійські монети?

а) на честь Сигізмунда ІІІ у 1600 р.;

б) на честь Катерини І у 1612 р.;

в) на честь Петра І у 1701 р.;

г) на честь Катерини ІІ у 1787 р.


ВАРІАНТ 11

 1. Скільки типів гривень Ви знаєте? Дати коротку характеристику кожному.

 2. Назвати основні елементи грошової системи 1917-1920 років.

 3. Охарактеризувати грошову політику Галицької РСР (Галревкому) 15.07 – 23.09.1920 р.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Межу допустимого відхилення фактичної ваги монети від законної норми називають:

а) лігатурою;

б) монетною регалією;

в) ремедіумом;

г) монетною стопою.

 1. Першим товаро-посередником було:

а) хутра;

б) товаро-гроші;

в) золото;

г) срібло.

 1. Назва західноєвропейських талярів в Росії:

а) єфраїміт;

б) дукат;

в) єфимок з ознакою;

г) єфимок.

 1. Прийняття Українською Центральною Радою Тимчасового закону про випуск державних кредитних білетів УНР:

а) 7 листопада 1917 р.;

б) 19 грудня 1917 р.;

в) 1 січня 1918 р.;

г) 11 січня 1922 р..

 1. ^ Під впливом якої системи були випущені монети Київської Русі?

а) Скандинавських країн;

б) Греції і Риму;

в) Візантії;

г) Німецьких князів.

ВАРІАНТ 12

 1. Проаналізувати, коли виник і чим був спричинений безмонетний період у грошовому господарстві Київської держави?

 2. Хто з відомих митців працював над створенням грошей періоду існування української державності 1917-1920 рр.?

 3. Обґрунтувати появу необов’язкових місцевих і приватних випусків бон 1914-1920 рр.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Кількість монет, які випускають із визначеної ваги металу, називають:

а) монетною регалією;

б) монетною стопою;

в) ремедіумом;

г) лігатурою.

 1. Ребро карбованої монети, її бокова поверхня:

а) аверс;

б) реверс;

в) гурт;

г) стопа.

 1. Грошова реформа часів правління Олексія Михайловича:

а) 1654-1663 рр.;

б) 1648-1654 рр.;

в) 1662-1669 рр.;

г) 1682-1687 рр..

 1. Українська розмінна грошова одиниця 1917-1920 рр.:

а) шеляг;

б) копійка;

в) шаг;

г) рубель.


ВАРІАНТ 13

 1. Дати коротку характеристику грошового обігу на українських землях, які перебували у складі Польщі та Литви у ХІV – ХV ст.

 2. Обґрунтувати необхідність змін російської монетної системи в другій третині ХУІ ст..

 3. Охарактеризувати появу облігацій внутрішньої позики Української держави 1918 р.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Карбування монет із металу, що належав приватним особам, це:

а) блоковане карбування;

б) вільне карбування;

в) регулярне карбування;

г) донативне карбування.

 1. Володар права карбування монет:

а) емітент;

б) ремедіум;

в) брактеат;

г) лігатура.

 1. ^ Назвіть правильну дату карбування перших руських монет – златників і срібляників?

а) початок VІІ – середина VІІІ ст.;

б) кінець VІІІ – середина ІХ ст.;

в) початок ІХ – середина Х ст.;

г) кінець Х – середина ХІ ст. до н.е..

 1. ^ Відновлення роботи Петроградського монетного двору за радянських часів:

а) 1920 р.;

б) 1921 р.;

в) 1922 р.;

г) 1924 р..

 1. Назвіть правильну дату випуску срібних круглих монет: полтини, напівполтина, гривеника і напівгривеника

а) 1700 р.;

б) 1701 р.;

в) 1704 р.;

г) 1718 р..


ВАРІАНТ 14

 1. Які монети карбував Владислав Ягайло?

 2. Обґрунтуйте, яким було грошове господарство західноукраїнських земель у складі Польської держави в 1917-1920 рр.?

 3. Розкрити появу радзнаків доби «пролетарської революції» та громадянської війни 1919-1922 рр.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Назвіть дату, коли вперше були випущені в Римі плаковані монети:

а) 209 р. до н.е.;

б) 217 р. до н.е.;

в) 256 р. до н.е.;

г) 289 р. до н.е..

 1. Монопольне право на карбування і випуск в обіг монет:

а) монетна конвеція;

б) монетна стопа;

в) монетна регалія;

г) брактеат.

 1. ^ Назвіть правильну дату участі західноєвропейських монет у грошовому обігу на території Київської Русі?

а) 20-ті роки ХІ – початок ХІІ ст.;

б) 20-ті роки Х - початок ХІ ст.;

в) 20-ті роки ІХ – початок Х ст.;

г) 20-ті роки ХІІ - початок ХІІІ ст.

 1. ^ Перша радянська грошова реформа:

а) 1922-1924 рр.;

б) 1920-1921 рр.;

в) 1921-1922 рр.

г) 1949-1951 рр.

 1. Назвіть правильну дату випуску в обіг мідних денги, полушки і напівполушки круглої форми

а) 1700 р.;

б) 1712 р.;

в) 1735 р.;

г) 1718 р..


ВАРІАНТ 15

 1. Коли на землях України поширюються празькі гроші?

 2. Коротко розкрити грошову реформу М.І. Сперанського.

 3. Розкрити появу бон кооперативів карних установ України 1921-1924, 1930-1932 рр.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Субератні монети – це такі, в яких основа:

а) з міді, покрита тонким сріблом;

б) з бронзи, покрита тонким сріблом;

в) з бронзи або свинцю;

г) з золота або срібла.

 1. Предметом нумізматики є:

а) паперові грошові знаки;

б) монети, грошово-вагові системи;

в) ордени, медалі;

г) жетони.

 1. Основний етап грошової реформи Петра І:

а) 1700 р.;

б) 1704 р.;

в) 1718 р.;

г) 1728 р.

 1. Післявоєнна грошова реформа в СРСР:

а) 1945 р.;

б) 1947 р.;

в) 1949 р.;

г) 1951 р.

 1. Назвіть правильну дату випуску “севських чехів” для обігу в Україні

а) кінець ХІІ ст.;

б) кінець ХІV ст.;

в) кінець ХVІ ст.;

г) кінець ХVІІ ст..


ВАРІАНТ 16

 1. Якими були особливості грошового обігу у ХV – ХVІ ст.

 2. Обґрунтувати випуск грошових знаків 1925-1929 рр.

 3. Розкрити грошову систему німецького окупаційного режиму для України в 1942 році.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Назвіть кількість ознак, за якими досліджуються паперові грошові знаки:

а) 6 ознак;

б) 8 ознак;

в) 10 ознак;

г) 11 ознак.

 1. Перші гроші з’явилися у:

а) Китаї;

б) Лідійському царстві;

в) Візантії;

г) Стародавньому Римі.

 1. Монети із сплаву срібла і миш’яку карбувались:

а) Катериною І;

б) О. Меншиковим;

в) Анною Іоанівною;

г) Петром Першим.

 1. За реформою 1961 року:

а) був у 10 разів підвищений масштаб цін;

б) введено в обіг нові номінали;

в) змінено монетну стопу;

г) був у 100 разів підвищений масштаб цін.

 1. ^ Поясніть різницю між місцевими і приватними випусками бон.

а) їх випускає держава;

б) їх випускає самоуправління;

в) їх випускає окреме підприємство;

г) їх випускає приватна особа.


ВАРІАНТ 17

 1. Дати коротку характеристику грошового господарства українських земель другої половини ХVІІ ст.

 2. Дати визначення воєнних грошей і назвати приклади їх поширення.

 3. Охарактеризувати грошову реформу 1922-1924 рр.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Назвіть правильну дату повторного відкриття монетного двору у Львові:

а) 1370 року;

б) 1434 року;

в) 1656 року;

г) 1824 року.

 1. Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”?

а) пам’ятні;

б) подарункові;

в) меморіальні;

г) ювілейні.

 1. ^ Назвіть правильну дату початку карбування монет на Львівському та Київському монетних дворах. Початок обігу литовських монет.

а) 50-60 р. ХІ ст.;

б) 50-60 р. ХІІ ст.;

в) 50-60 р. ХІІІ ст.;

г) 50-60 р. ХІV ст..

 1. ^ Місце карбування “Сибірських” монет у другій половині ХVІІІ ст.:

а) Єкатеринбургський монетний двір;

б) Коливанський монетний двір;

в) Аніннський монетний двір;

г) Московський монетний двір.

 1. ^ Якої країни “стрілки” і “дельфіни”?

а) Риму;

б) Північного Причорномор’я;

в) Греції;

г) Візантії.


ВАРІАНТ 18

 1. Що таке “севські чехи”? Дати їм характеристику.

 2. Обґрунтувати появу грошових знаків 1927-1928 рр.

 3. Вказати мету друку бофонів і поширення їх серед населення.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Перші офіційні згадки про створення банківських установ у Східній Галичині датовані:

а) другою половиною ХVІ ст.;

б) другою половиною ХVІІ ст.;

в) другою половиною ХVІІІ ст.;

г) другою половиною ХІХ ст..

 1. ^ Особливо рідкісна російська монета ХІХ ст.:

а) рубль Павла І;

б) рубль Костянтина Павловича;

в) полтина Олександра І;

г) рубль Петра Першого.

 1. ^ Назвіть правильну дату початку монетного карбування у Північно-Східній Русі московським князем Дмитрієв Донським.

а) остання третина ХІ ст.;

б) остання третина ХІІ ст.;

в) остання третина ХІІІ ст.;

г) остання третина ХІV ст..

 1. ^ Дайте правильну відповідь, хто з відомих художників малював купюру у 100 карбованців:

а) Кричевський;

б) Нарбут;

в) Красовський;

г) Приходько.

 1. Назва “куфічна монета” походить:

а) від домішків відповідного металу в монеті;

б) від назви міста, де карбувались монети;

в) від арабського письма.


ВАРІАНТ 19

 1. Чим відома діяльність М. Сперанського?

 2. Розкрити зміну покупюрних знаків у 1937-1938 рр.

 3. Хто з відомих художників брав участь у розробці ескізів бофонів?

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. В якому році у Львові було організовано австрійську ощадну касу?

а) 1662 році;

б) 1826 році;

в) 1783 році;

г) 1844 році.

 1. Випуск платинових монет у Росії:

а) 1828-1845 рр.;

б) 1801-1825 рр.;

в) 1840-1845 рр.;

г) 1860-1865 рр..

 1. Назвіть правильну дату карбування монет Московським, рязанським, Суздальсько-нижегородським князівствами, Новгородом і Псковом

а) ХІІ ст.;

б) ХІІІ ст.;

в) ХІV ст.;

г) ХV ст..

^ 4. Назвіть, які карбованцеві купюри були заплановані до випуску, але не були випущені:

а) 5 і 10 карбованців;

б) 25 і 50 карбованців ;

в) 100 карбованців;

г) 200 карбованців.

^ 5. Яка назва іоахимсталяра в Україні?

а) левковий таляр;

б) таляр;

в) єфимки;

г) боратинки.


ВАРІАНТ 20

 1. У чому полягає суть поняття “біметалізм”, “монометалізм”?

 2. Розповісти про емісію перших українських паперових грошей.

 3. Назвіть кількість грошових реформ, що відбулися в СРСР з 1940 – 1960 рр.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Яка кількість банківських установ в Галичині існувала з середини ХІХ ст. і до 1939 року:

а) близько 60 банківських установ;

б) близько 70 банківських установ;

в) близько 80 банківських установ;

г) близько 90 банківських установ.

 1. ^ Назвіть правильну дату утвердження руської грошово-лічильної (кунної) системи?

а) ХІ ст.;

б) Х ст.;

в) ІХ ст.;

г) ХІІ ст..

 1. Дайте правильну відповідь, яку в народі отримали назву 100 карбованцеві купюри:

а) горпинки;

б) кульженки;

в) лопатки;

г) метелики.

 1. Перші грошові знаки незалежної України:

а) купоно-карбованці;

б) гривні;

в) карбованці;

г) талони.

 1. ^ Назвіть правильну дату поширення на території Гетьманщини російських монет

а) друга половина ХІV ст.;

б) друга половина ХV ст.;

в) друга половина ХVІ ст.;

г) друга половина ХVІІ ст..


ВАРІАНТ 21

 1. Поясніть, хто такі “хутровики” і “металісти”?

 2. Назвати причини запровадження в обіг української\ гривні у 1918 р.

 3. Проаналізувати хід та результати грошової реформи 1947 року.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Назвіть правильну дату, коли на грецьких землях закінчилася елліністична епоха:

а) в 138 році до н.е.;

б) в 146 році до н.е.;

в) в 159 році до н.е.;

г) в 167 році до н.е..

 1. Назвіть правильну дату участі в грошовому обігу срібних зливків-гривень

а) ХІ –ХІІ ст.;

б) ХІ – ХІІІ ст.;

в) ХІ – ХІV ст.;

г) ХV – ХVІ ст..

 1. Які грошові знаки були в обігу у ХІХ столітті до 1944 року на території Галичини, Буковини, Закарпаття?

а) франки;

б) корони;

в) ліри;

г) тимфи.

 1. Назвіть дату, коли була введена перша партія купюр вартістю 100 карбованців:

а) 15 січня 1917 року;

б) 5 січня 1918 року;

в) 5 лютого 1919 року;

г) 12 січня 1920 року.

 1. Назвіть правильну дату карбування фальшивих монет у Лисянці

а) 1534 – 1580 рр.;

б) 1578 – 1580 рр.;

в) 1654 – 1663 рр.;

г) 1669 – 1673 рр..


ВАРІАНТ 22

 1. Які Ви знаєте монети скіфських царів?

 2. Назвати причини паралельного випуску в обіг карбованців у 1918 р.

 3. Розповісти про суть грошової реформи 1961 року.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Перші лідійські статери мали вагу:

а) від 12,95 до 13,25 грама;

б) від 13,93 до 14,29 грама;

в) від 14,95 до 15,29 грама;

г) від 15,29 до 16,92 грама.

 1. Як називались мідні монети Польщі, випущені у 1659 році?

а) боратинки;

б) тимф;

в) злотий;

г) золотий.

 1. За австрійсько-німецькою монетною конвенцією 1857 року в грошовий обіг Австрійської імперії були введені:

а) крейцери;

б) гульдени;

в) корони;

г) дукати.

 1. ^ Назвіть який уряд поклав початок емісії паперових грошових знаків, національних за змістом, на всій території України:

а) Центральна Рада;

б) уряд гетьмана Скоропадського;

в) уряд Директорії ;

г) Галицький революційний комітет.

 1. Давні слов’яни називали “куною”:

а) солід;

б) злиток срібла;

в) римський денарій;

г) брактеат.


ВАРІАНТ 23

 1. Назвати причини появи власної монети на Русі.

 2. Охарактеризувати грошові знаки органів місцевого самоврядування 1918-1920 рр.

 3. Які завдання стояли перед Україною після проголошення державної незалежності у 1991 р.?

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Якої форми були лідійські статери?

а) ромбоподібний шматочок металу;

б) овальний шматочок металу;

в) квадратний шматочок металу;

г) круглий шматочок металу.

 1. ^ Назвіть правильну дату поширення обігу західноєвропейських талярів на слов’янських землях

а) перша третина ХІІ ст.;

б) перша третина ХІІІ ст.;

в) перша третина ХІV ст.;

г) перша третина ХVІ ст..

 1. ^ Єдиний Російський монетний двір, на якому карбувалися монети після 1870 р.:

а) Іжорський;

б) Таврійський;

в) Санкт-Петербурзький;

г) Коливанський.

 1. ^ Дайте правильну відповідь, яку мали назву грошові знаки вартістю 1, 2 і 3 рублі, які були без номера, без року випуску:

а) метеликами;

б) керенками;

в) кредитні білети;

г) розрахункові знаки.

 1. ^ Дайте пояснення, які монети донативні?

а) подарункові;

б) меморіальні;

в) пам’ятні;

г) конгреви.


ВАРІАНТ 24

 1. Що таке абака? Намалювати і пояснити її рахункову можливість.

 2. Хто і коли запропонував розмістити герб України – тризуб на перших паперових грошах УНР?

 3. Обґрунтуйте, коли і з якою метою в грошовий обіг України було введено купони багаторазового використання?

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Назвіть дату, коли з’явилися перші згадки про трапезити:

а) приблизно до 420 року до н.е.;

б) приблизно до 520 року до н.е.;

в) приблизно до 620 року до н.е.;

г) приблизно до 720 року до н.е..

 1. ^ За грошовою реформою С. Вітте в Росії запроваджувався:

а) біметалізм;

б) золотий монометалізм;

в) дуодецимальна система;

г) срібний монометалізм.

 1. ^ Назвіть правильну дату грошової реформи Олени Глинської, уніфікації грошової системи Російської держави, запровадження копійки

а) 1534 – 1535 рр.;

б) 1335 – 1337 рр.;

в) 1578 – 1580 рр.;

г) 1660 – 1672 рр..

 1. ^ Назвіть дату появи в обіг на території України грошові знаки з державним гербом РРФСР:

а) у січні 1914 року;

б) у квітні 1917 року;

в) у березні 1919 року;

г) у травні 1920 року.

 1. Білонна монета – це:

а) низькопробна золота монета;

б) низькопробна срібна монета;

в) високопробна золота монета;

г) високопробна срібна монета.


ВАРІАНТ 25

 1. Проаналізуйте, хто і чому випускав садгірські монети?

 2. Дати коротку характеристику початку обігу радянських грошей на території України.

 3. Обґрунтуйте, коли і з якою метою в грошовий обіг України було введено купоно-карбованці?

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Назвіть кого було зображено на сторублевих паперових грошових знаках Російської імперії випуску 1898 року і зразка 1909 року:

а) Олександра ІІІ;

б) Миколу І;

в) Катерину ІІ;

г) Петра І.

 1. ^ Дата випуску Тангутського рубля:

а) 1913 р.;

б) 1915 р.;

в) 1914 р.;

г) 1922 р..

 1. Які ви знаєте перші монети карбовані у Львові?

а) це золотувки;

б) це тимфи;

в) це монети Русі (1351-1554) – мідні “гроші”;

г) це боратинки.

 1. Згідно якого декрету в грошовому обігу до кредитних білетів були прирівняні п’ятипроцентні короткочасні зобов’язання державного казначейства – цінні папери вартістю 1000, 5000, 10000, 25000, 100000, 5000000 та 10000000 рублів:

а) згідно з декретом ВЦВК від 27 січня (9 лютого) 1914 року;

б) згідно з декретом ВЦВК від 27 січня (9 лютого) 1917 року;

в) згідно з декретом ВЦВК від 21 січня (3 лютого) 1918 року;

г) згідно з декретом ВЦВК від 21 січня (3 лютого) 1920 року.

 1. Назвіть правильну дату “мідного бунту”

а) 1654 рр.;

б) 1662 рр.;

в) 1669 рр.;

г) 1673 рр..


ВАРІАНТ 26

 1. Хто відав скарбницею і проводив оплату запорозьким козакам?

 2. Охарактеризувати грошову систему українських земель під владою Польщі у міжвоєнний період.

 3. Як проводилися виплати купоно-карбованців населенню України?

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Назвіть сфрагістичну ознаку при аналізі паперових грошових знаків:

а) це орнамент;

б) це палеографія;

в) це печатки, конгреви, перфорації;

г) це донативи.

 1. ^ Назвіть кого було зображено на п’ятсотрублевих паперових грошових знаках Російської імперії випуску 1898 року і зразка 1909 року:

а) Олександра ІІІ;

б) Миколу І;

в) Катерину ІІ;

г) Петра І.

 1. ^ Назвіть правильну дату безмонетного періоду на території України?

а) ХІ –ХІІ ст.;

б) ХІ – ХІІІ ст.;

в) ХІ – ХІV ст.;

г) ХІІ – ХІV ст..

 1. Назвіть дату, до якого періоду перебували в обігу “керенки”:

а) майже до 1914 року;

б) майже до 1918 року;

в) майже до 1921 року;

г) майже до 25 року.

 1. Що таке “гривня кун”?

а) вагова одиниця;

б) орнамент;

в) лічильна одиниця;

г) рахункова одиниця.


ВАРІАНТ 27

 1. Розповісти про меморіальні монети.

 2. Проаналізувати хід та результати грошової реформи 1947 р.

 3. Назвати причини,що зумовили збільшення номіналів українських купоно-карбованців у 1992-1995 роках.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Дайте правильну відповідь, хто підписував паперові грошові знаки випусків 1898-1914 рр.:

а) О. Пліске;

б) С. Тімашов;

в) А. Коншин;

г) І. Шипов.

 1. ^ Назвіть правильну дату початку обігу на українських землях празьких грошей, кінець безмонетного періоду

а) середина ХІІ ст.;

б) середина ХІІІ ст.;

в) середина ХІV ст.;

г) середина ХV ст..

 1. ^ Назвіть які грошові знаки (казначейські знаки) були випущені за іменем прем’єр-міністра Тимчасового уряду Керенського:

а) 20 і 40 рублів;

б) 250 рублів;

в) 1000 рублів;

г) 5000 рублів.

 1. ^ Як називались перші паперові грошові знаки в Українській республіці 1918-1920 рр.

а) злоті;

б) рублі;

в) карбованці;

г) гривні.

 1. Орт – це:

а) мідна польська монета;

б) срібна польська монета;

в) золота польська монета;

г) бронзова польська монета.


ВАРІАНТ 28

 1. Розповісти про донативні монети.

 2. Проаналізувати хід та результати грошової реформи 1961 р.

 3. Коли в грошовому обігу України з’явилася національна грошова одиниця – гривня?

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Дайте правильну відповідь, хто підписував паперові грошові знаки випусків 1905-1910 рр.:

а) О. Пліске;

б) С. Тімашов;

в) А. Коншин;

г) І. Шипов.

 1. Прийняття Українською Центральною Радою Тимчасового закону про випуск державних кредитних білетів УНР:

а) 7 листопада 1917 р.;

б) 19 грудня 1917 р.;

в) 1 січня 1918 р.;

г) 11 січня 1922 р..

 1. ^ Назвіть, якого кольору були випущені кредитні білети вартістю 250 рублів Тимчасовим урядом Росії:

а) зеленого;

б) червоного;

в) синього;

г) жовтого.

 1. Назвіть, хто запропонував розмістити герб України – тризуб на перших паперових грошових знаках УНР?

а) уряд гетьмана Скоропадського;

б) уряд Центральної Ради;

в) уряд Директорії.

 1. ^ Дайте пояснення щодо терміну “лігатура”:

а) текст на монеті;

б) абревіатура;

в) домішки металів при виготовленні монет;

г) лігатура.


ВАРІАНТ 29

 1. Які Ви знаєте відмінності у виготовленні монет? Їх дефекти.

 2. Дати визначення воєнних грошей і назвати приклади їхнього поширення на території українських земель.

 3. Назвати передумови проведення грошової реформи в Україні 1996 року.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


Знайти правильну відповідь:

 1. Назвіть правильну дату грошової реформи С. Баторія в Речі Посполитій, зміни у грошовому обігу України

а) 1534 – 1580 рр.;

б) 1578 – 1580 рр.;

в) 1654 – 1663 рр.;

г) 1669 – 1673 рр..

 1. Дайте правильну відповідь, хто підписував паперові грошові знаки випусків 1910-1912 рр.:

а) О. Пліске;

б) С. Тімашов;

в) А. Коншин;

г) І. Шипов.

 1. Назвіть який водяний знак був на розмінних знаках російської імперії в 1, 2, 3 і 5 копійок зразка 1915-1916 рр.:

а) квадрати;

б) зірочки;

в) косі лінії;

г) кола.

 1. Українська розмінна грошова одиниця 1917-1920 рр.:

а) шеляг;

б) копійка;

в) шаг;

г) рубель.

 1. ^ Дайте відповідь, яка гривна була Київська?

а) гривна “паличкоподібна”;

б) гривна “ромбовидна”;

в) гривна з приплющеними кінцями;

г) гривна човникоподібні.


ВАРІАНТ 30

 1. Дати пояснення терміна “нумізматика”.

 2. Обґрунтувати потребу випуску бофонів як своєрідних власних грошей.

 3. Назвати причини появи грошей на паперовій основі.

 4. Опис грошового знака (паперового або монети).


І. Знайти правильну відповідь:

 1. В обігу в домонетний період були:

а) товаро-гроші;

б) товари-посередники;

в) золото;

г) срібло.

 1. Місце появи перших монет:

а) Лідія і Егіна;

б) Афіни і Кріт;

в) Північне Причорномор’я;

г) Рим і Сицилія.

 1. Назвіть римські монети, що з’явились у Східній Європі у ІІ ст. н.е.:

а) драхми;

б) статери;

в) дельфінчики;

г) денарії.

 1. ^ План грошової реформи вождь більшовиків В. Ульянов (Ленін) виклав:

а) на ІІ Всеросійському з’їзді рад;

б) на з’їзді представників фінансових органів рад;

в) на засіданні Раднаркому;

г) на ІІІ Всеросійському з’їзді рад.

 1. ^ Як називались перші паперові грошові знаки в Українській республіці 1918-1920 рр.

а) злоті

б) рублі

в) карбованці

г) гривни


   1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) з дисципліни

«історія грошей і банківництва»

Критерії оцінювання рівня знань студента

за результатами усного опитування


 1. Повнота відповіді на задане питання (20 балів), в т.ч.:

 • відповідь відсутня або часткова (0-5 балів);

 • відповідь неповна (5-10 балів);

 • відповідь повна (10-15 балів);

 • відповідь вичерпна (15-20 балів).

 1. Глибина і різносторонність знань (20 балів), в т.ч.:

 • відсутня (0-5 балів);

 • незначна (5-10 балів);

 • достатня (10-15 балів);

 • значна (15-20 балів).

 1. Системність та логіка викладення матеріалу (20 балів), в т.ч.:

 • відсутня (0-5 балів);

 • незначна (5-10 балів);

 • достатня (10-15 балів);

 • значна (15-20 балів).

 1. Ступінь ознайомлення з основними розробками, нормативною, інструктивною базою та уміння використовувати їх у відповіді (20 балів), в т.ч.:

 • низький (0-5 балів);

 • середній (5-10 балів);

 • достатній (10-15 балів);

 • високий (15-20 балів).

 1. Уміння узагальнювати викладений матеріал (20 балів), в т.ч.:

 • висновки відсутні (0-5 балів);

 • висновки недостатньо обґрунтовані (5-10 балів);

 • висновки достатньо ґрунтовні (10-15 балів);

 • висновки достатньо ґрунтовні, поширені (15-20 балів).


Критерії оцінювання рівня знань студента

при виконанні практичного (розрахункового) завдання


 1. Правильна побудова аналітичної таблиці (або і перенесення показників із форм звітності) – (10 балів).

 2. Здійснення підготовчих аналітичних розрахунків (узагальнюючих і часткових показників, які потребують додаткового розрахунку; абсолютних і відносних відхилень) – (10 балів).

 3. Правильна побудова факторної моделі – (10 балів).

 4. Вибір оптимального способу вирішення задачі – (5 балів).

 5. Правильність застосування методики аналізу – (30 балів).

 6. Наявність перевірки розв’язку – (5 балів).

 7. Наявність висновку – (10 балів).

 8. Висновок логічний, повний (10 балів).

 9. Висновок поширений, містить критичну оцінку результатів аналізу, вказує на можливі причини і наслідки виявлених змін, містить пропозиції по усуненню недоліків і поліпшенні результатів роботи банку – (10 балів).

 • відповідь відсутня або часткова (0-5 балів);


^ Критерії оцінювання рівня виконання реферату

(теоретичної частини самостійної роботи)


 1. Повнота розкриття теми – (0-50 балів);

в т.ч.:

зміст роботи не відповідає темі – (0 балів);

тему роботи розкрито частково – (0-40 балів);

тему вичерпано – (40-50 балів).

 1. Логічність викладу матеріалу (в т.ч. наявність плану висвітлення теми, узгодженість порядку висвітлення теми із складеним планом) – (0-10 балів).

 2. Критичне опрацювання різних бібліографічних джерел – (10 балів)ю

 3. Наявність посилань у тексті на використані інформаційні джерела – (5 балів).

 4. Наявність самостійних висновків студента за досліджуваною проблемою – (10 балів).

 5. Застосування ілюстративного матеріалу (схем, графіків, діаграм, таблиць) – (5 балів).

 6. Застосування реального матеріалу з практики функціонування суб’єктів господарювання – (5 балів).

 7. Наявність списку використаної літератури (в т.ч. повнота і точність наведення бібліографічних джерел) – (0-4 балів).

 8. Загальний рівень виконання роботи (в т.ч. стиль викладу, грамотність, естетичність оформлення) – (0-6 балів).^ Шкала оцінювання:

За шкалою Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90–100

відмінно

А (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75–84

С (добре)

65–74

задовільно

D (задовільно)

60-64

Е (достатньо)

35–59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1–34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

   1. ^ ГРАФІК виконання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) з дисципліни

«історія грошей і банківництва»


Видача КПІЗ студентам

Виконання студентами КПІЗ

Здача КПІЗ на перевірку

Захист, оцінювання КПІЗ

2 тижд.

2-11 тижд.

11 тижд.

12 тижд.


^ 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Тхоржевський Р.Й. Нариси історії грошей України. – Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 1999.

 2. Дорофєєва Н.В., Комаринська З.М. З історії грошей України. – Київ-Львів: 2000.

 3. Марковецька Г.М., Марковецький Р.Ю. Історія грошей і банківництва: Навч. посіб. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 412.

 4. Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник. – К.: Атіка, 2004. – 340 с.


^ КНИГИ ДЛЯ ЧИТАННЯ З ІСТОРІЇ ГРОШЕЙ УКРАЇНИ
1   2   3

Схожі:

Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва” iconВаріанти контрольних робіт
Контрольні завдання для студентів заочно-дистанційної форми навчання з дисципліни “Історія грошей І банківництва”
Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва” icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва” iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва” iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва” iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки
Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва” iconОрієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення» для спеціальностей «Фармація»
Орієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення»
Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва” icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Тема економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва” icon1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”
Тема Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів
Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва” iconПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах
Структура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва” iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи