Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”? icon

Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”?
НазваДайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”?
Сторінка1/4
Дата14.08.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


 1. Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”?

  1. пам’ятні;

  2. подарункові;

  3. меморіальні;

  4. ювілейні.

 2. Перші гроші зявилися у:

  1. Китаї;

  2. Лідійському царстві;

  3. Стародавньому Римі.

 3. Предметом нумізматики є:

а) паперові грошові знаки;

б) монети, грошово-вагові системи;

в) ордени, медалі.

 1. Монопольне право на карбування і випуск в обіг монет:

а) монетна конвеція;

б) монетна стопа;

в) монетна регалія.

 1. Володар права карбування монет:

а) емітент;

б) ремедіум;

в) брактеат.

 1. Ребро карбованої монети, її бокова поверхня:

а) аверс;

б) реверс;

в) гурт;

г) стопа;

д) лігатура;

 1. Першим товаро-посередником було золото:

  1. так;

  2. ні.

 2. Назвіть правильну дату початку карбування монет із електру у Лідії?

  1. початок V – кінець VІ ст. до н.е.;

  2. кінець V – початок VІ ст. до н.е.;

  3. початок VІІ – кінець VІІІ ст. до н.е.;

  4. кінець VІІІ – початок VІІ ст. до н.е..

 3. Назвіть правильну дату початку монетного карбування на острові Егина?

  1. V – VІ ст. до н.е.;

  2. VІІ ст. до н.е.;

  3. VІІІ ст. до н.е..

 4. Кількість дорогоцінного металу у металі, з якого карбують монети:

а) номінал;

б) лігатура;

в) проба;

г) гурт.


 1. Лічильна система:

а) вагова кількість благородного металу, прийнята за масштаб цін;

б) співвідношення номіналів в одній і тій же грошовій системі;

в) система обігу грошових знаків.

 1. Назвіть правильну дату обігу “стріл” та “дельфінів” на території Північно-Західного Причорномор’я?

  1. перша половина V – кінець VІ ст. до н.е.;

  2. друга половина V – початок VІ ст. до н.е.;

  3. друга половина VІІ – VІ ст. до н.е.;

  4. кінець VІІІ – початок VІІ ст. до н.е..

 2. Назвіть правильну дату перших випусків монет у грецьких містах-колоніях Північного Причорномор’я?

  1. V – ІV ст. до н.е.;

  2. V – VІ ст. до н.е.;

  3. VІІ – VІІІ ст. до н.е.;

  4. VІІІ – VІІ ст. до н.е..

 3. Родоначальник нумізматичної науки:

а) І. Бьоме;

б) І. Лелевель;

в) Й. Еккель.

 1. Загальновизнаний грошовий товар:

а) худоба;

б) платина;

в) срібло;

г) хутра;

в) золото.

 1. Назвіть правильну дату відкриття при храмі Юнони Монети в Римі грошової майстерні?

  1. ІV ст. до н.е.;

  2. V ст. до н.е.;

  3. VІ ст. до н.е.;

  4. VІІ ст. до н.е..

 2. Назвіть правильну дату масового припливу римських денаріїв на території, населені східними слов’янами?

  1. ІІ ст. до н.е.;

  2. ІІІ ст. до н.е.;

  3. ІІ ст. н.е.;

  4. ІІІ ст. н.е.;

  5. VІ ст. н.е..

 3. Місце появи перших монет:

а) Лідія і Егіна;

б) Афіни і Кріт;

в) Рим і Сицилія.


 1. Римські монети, що з’явились у Східній Європі у ІІ ст. н.е.

а) драхми;

б) статери;

в) дельфінчики;

г) денарії.


 1. Візантійські монети:

а) соліди, фолліси, нуммії;

б) аси, сестерції, денарії;

в) драхми, оболи, літри.

 1. Назвіть правильну дату припинення проникнення денаріїв на територію Східної Європи у зв’язку з фінансово-економічною кризою у Римській імперії?

  1. ІІІ ст. н.е.;

  2. ІV ст. н.е.;

  3. V ст. н.е.;

  4. VІ ст. н.е..

 2. Назвіть правильну дату появи на східно-слов’янському ринку драхми Сасанідів?

  1. ІV – VІ ст. н.е.;

  2. V – VІ ст. н.е.;

  3. ІV – VІІ ст. н.е.;

  4. VІІ – VІІІ ст. н.е..

 3. Східні монети на території Русі:

а) драхми;

б) таньги;

в) куфічні дирхеми.

 1. Руський князь, котрий першим почав карбувати монети:

а) Святослав;

б) Володимир;

в) Олег.

 1. Найменша грошово-лічильна одиниця Київської Русі:

а) куна;

б) векша (вевериця);

в) ногата.

 1. Назвіть правильну дату обігу візантійських монет на території Русі?

  1. V – VІ ст.;

  2. VІ – VІІ ст.;

  3. VІІ – Х ст.;

  4. VІІ – ХІІ ст.

 2. Назвіть правильну дату інтенсивного припливу східних монет – куфічних дирхемів?

  1. початок VІ – кінець VІІ ст.;

  2. кінець VІІ – початок VІІІ ст.;

  3. початок VІІІ – кінець Х ст. до н.е.;

  4. кінець VІІІ – початок ХІ ст. до н.е..

 3. Хронологічні межі безмонетного періоду:

а) Х – ХІІ ст.;

б) ХІІ – ХІV ст.;

в) ІХ – Х ст..

 1. Грошова реформа Є. Глинської:

а) 1534-1535 рр.;

б) 1547 р.;

в) 1565 р.

г) 1533 – 1534 рр.;

 1. Назва західноєвропейських талярів в Росії:

а) єфраїміт;

б) дукат;

в) єфимок з ознакою;

г) єфимок.

 1. Грошова реформа часів правління Олексія Михайловича:

а) 1654-1663 рр.;

б) 1648-1654 рр.;

в) 1662-1669 рр..

 1. Назвіть правильну дату карбування перших руських монет – златників і срібляників?

  1. початок VІІ – середина VІІІ ст.;

  2. кінець VІІІ – середина ІХ ст.;

  3. початок ІХ – середина Х ст.;

  4. кінець Х – середина ХІ ст. до н.е..

 2. Назвіть правильну дату участі західноєвропейських монет у грошовому обігу на території Київської Русі?

  1. 20-ті роки ХІ – початок ХІІ ст.;

  2. 20-ті роки Х - початок ХІ ст.;

  3. 20-ті роки ІХ – початок Х ст..

 3. Основний етап грошової реформи Петра І:

а) 1700 р.;

б) 1704 р.;

в) 1718 р..

 1. Монети із сплаву срібла і миш’яку карбувались:

а) Катериною І;

б) О. Меншиковим;

в) Анною Іоанівною.

 1. Місце карбування “Сибірських” монет у другій половині ХVІІІ ст.:

а) Єкатеринбургський монетний двір;

б) Коливанський монетний двір;

в) Аніннський монетний двір.

 1. Особливо рідкісна російська монета ХІХ ст.:

а) рубль Павла І;

б) рубль Костянтина Павловича;

в) полтина Олександра І.

 1. Випуск платинових монет у Росії:

а) 1828-1845 рр.;

б) 1801-1825 рр.;

в) 1840-1845 рр..

 1. Назвіть правильну дату утвердження руської грошово-лічильної (кунної) системи?

  1. ХІ ст.;

  2. Х ст.;

  3. ІХ ст..

 2. Назвіть правильну дату участі в грошовому обігу срібних зливків-гривень

  1. ХІ –ХІІ ст.;

  2. ХІ – ХІІІ ст.;

  3. ХІ – ХІV ст..

 3. За австрійсько-німецькою монетною конвенцією 1857 року в грошовий обіг Австрійської імперії були введені:

а) крейцери;

б) гульдени;

в) корони;

в) дукати.

 1. Єдиний Російський монетний двір, на якому карбувалися монети після 1870 р.:

а) Іжорський;

б) Таврійський;

в) Санкт-Петербурзький.

 1. За грошовою реформою С. Вітте в Росії запроваджувався:

а) біметалізм;

б) золотий монометалізм;

в) дуодецимальна система.

 1. Дата випуску Тангутського рубля:

а) 1913 р.;

б) 1915 р.;

в) 1914 р..

 1. Назвіть правильну дату безмонетного періоду на території України?

  1. ХІ –ХІІ ст.;

  2. ХІ – ХІІІ ст.;

  3. ХІ – ХІV ст.;

  4. ХІІ – ХІV ст..

 2. Назвіть правильну дату початку обігу на українських землях празьких грошей, кінець безмонетного періоду

  1. середина ХІІ ст.;

  2. середина ХІІІ ст.;

  3. середина ХІV ст..

 3. Прийняття Українською Центральною Радою Тимчасового закону про випуск державних кредитних білетів УНР:

а) 7 листопада 1917 р.;

б) 19 грудня 1917 р.;

в) 1 січня 1918 р..

 1. Українська розмінна грошова одиниця 1917-1920 рр.:

а) шеляг;

б) копійка;

в) шаг.

 1. ^ План грошової реформи вождь більшовиків В. Ульянов (Ленін) виклав:

а) на ІІ Всеросійському з’їзді рад;

б) на з’їзді представників фінансових органів рад;

в) на засіданні Раднаркому.

 1. ^ Відновлення роботи Петроградського монетного двору за радянських часів:

а) 1920 р.;

б) 1921 р.;

в) 1922 р..

 1. Перша радянська грошова реформа:

а) 1922-1924 рр.;

б) 1920-1921 рр.;

в) 1921-1922 рр.

 1. Післявоєнна грошова реформа в СРСР:

а) 1945 р.;

б) 1947 р.;

в) 1949 р..

 1. За реформою 1961 року:

а) був у 10 разів підвищений масштаб цін;

б) введено в обіг нові номінали;

в) змінено монетну стопу.

 1. Назвіть правильну дату початку карбування монет на Львівському та Київському монетних дворах. Початок обігу литовських монет.

  1. 50-60 р. ХІ ст.;

  2. 50-60 р. ХІІ ст.;

  3. 50-60 р. ХІІІ ст.;

  4. 50-60 р. ХІV ст..

 2. Назвіть правильну дату початку монетного карбування у Північно-Східній Русі московським князем Дмитрієв Донським.

  1. остання третина ХІ ст.;

  2. остання третина ХІІ ст.;

  3. остання третина ХІІІ ст.;

  4. остання третина ХІV ст..

 3. Назвіть правильну дату карбування монет Московським, рязанським, Суздальсько-нижегородським князівствами, Новгородом і Псковом

  1. ХІ ст.;

  2. ХІІ ст.;

  3. ХІІІ ст.;

  4. ХІV ст.;

  5. ХV ст..

 4. Початок випуску в СРСР коммеративних монет:

а) 1961 р.;

б) 1963 р.;

в) 1965 р.

 1. Перші грошові знаки незалежної України:

а) купоно-карбованці;

б) гривні;

в) карбованці.

 1. Випуск першої української коммеморативної монети:

а) 1991 р.;

б) 1994 р.;

в) 1995 р.

г) 1996 р..

 1. Запровадження національної валюти незалежної України:

а) 1 січня 1992 р.;

б) 1 грудня 1991 р.;

в) 2 вересня 1994 р.;

г) 2 вересня 1995 р..

 1. Які грошові знаки були в обігу у ХІХ столітті до 1944 року на території Галичини, Буковини, Закарпаття?

а) франки;

б) корони;

в) ліри.

 1. Як називались мідні монети Польщі, випущені у 1659 році?

а) боратинки;

б) тимф;

в) злотий.

 1. Назвіть правильну дату поширення обігу західноєвропейських талярів на слов’янських землях

  1. перша третина ХІІ ст.;

  2. перша третина ХІІІ ст.;

  3. перша третина ХІV ст.;

  4. перша третина ХІV ст.;

  5. перша третина ХV ст.;

  6. перша третина ХVІ ст..

 2. Назвіть правильну дату грошової реформи Олени Глинської, уніфікації грошової системи Російської держави, запровадження копійки

  1. 1534 – 1535 рр.;

  2. 1335 – 1337 рр.;

  3. 1578 – 1580 рр..

 3. Які ви знаєте перші монети карбовані у Львові?

а) це золотувки;

б) це тимфи;

в) це монети Русі (1351-1554) – мідні “гроші”.

 1. Назвіть сфрагістичну ознаку при аналізі паперових грошових знаків:

а) це орнамент;

б) це палеографія;

в) це печатки, конгреви, перфорації.

 1. Як називались перші паперові грошові знаки в Українській республіці 1918-1920 рр.

а) злоті;

б) рублі;

в) карбованці.

 1. Назвіть, хто запропонував розмістити герб України – тризуб на перших паперових грошових знаках УНР?

а) уряд гетьмана Скоропадського;

б) уряд Центральної Ради;

в) уряд Директорії.

 1. Назвіть правильну дату грошової реформи С. Баторія в Речі Посполитій, зміни у грошовому обігу України

  1. 1534 – 1580 рр.;

  2. 1578 – 1580 рр.;

  3. 1654 – 1663 рр.;

  4. 1669 – 1673 рр..

 2. Назвіть правильну дату грошової реформи Олексія Михайловича у Росії та її провал

  1. 1534 – 1580 рр.;

  2. 1578 – 1580 рр.;

  3. 1654 – 1663 рр.;

  4. 1669 – 1673 рр..

 3. Скажіть, що належить до метрологічної ознаки на паперових грошових знаках?

а) співвідношення між великою і її дрібними фракціями;

б) палеографічна ознака;

в) сфрагістична ознака.

 1. ^ Дайте відповідь, яка гривна була Київська?

а) гривна “паличкоподібна”;

б) гривна “ромбовидна”;

в) гривна з приплющеними кінцями.


 1. Дайте пояснення щодо терміну “лігатура”:

а) текст на монеті;

б) абревіатура;

в) домішки металів при виготовленні монет.

 1. Орт – це:

а) мідна польська монета;

б) срібна польська монета;

в) золота польська монета.

 1. Що таке “гривня кун”?

а) вагова одиниця;

б) орнамент;

в) лічильна одиниця.

 1. Назвіть правильну дату карбування монет на Львівському монетному дворі

  1. 1534 – 1580 рр.;

  2. 1578 – 1580 рр.;

  3. 1654 – 1663 рр.;

  4. 1656 – 1657 рр.;

  5. 1669 – 1673 рр..

 2. Назвіть правильну дату “мідного бунту”

  1. 1578 рр.;

  2. 1654 рр.;

  3. 1662 рр.;

  4. 1669 рр.;

  5. 1673 рр..

 3. Дайте відповідь, які паперові грошові знаки були випущені Центральною Радою?

а) карбованці;

б) гривні;

в) шаги;

г) рублі.

 1. Білонна монета – це:

а) низькопробна золота монета;

б) низькопробна срібна монета;

в) високопробна золота монета.

 1. Дайте пояснення, які монети донативні?

а) подарункові;

б) меморіальні;

в) пам’ятні.

 1. Давні слов’яни називали “куною”:

а) солід;

б) злиток срібла;

в) римський денарій.


 1. Назвіть правильну дату карбування фальшивих монет у Лисянці

  1. 1534 – 1580 рр.;

  2. 1578 – 1580 рр.;

  3. 1654 – 1663 рр.;

  4. 1669 – 1673 рр..

 2. Назвіть правильну дату поширення на території Гетьманщини російських монет

  1. друга половина ХІV ст.;

  2. друга половина ХV ст.;

  3. друга половина ХVІ ст.;

  4. друга половина ХVІІ ст..

 3. Яка назва іоахимсталяра в Україні?

а) левковий таляр;

б) таляр;

в) єфимки.

 1. Назва “куфічна монета” походить:

а) від домішків відповідного металу в монеті;

б) від назви міста, де карбувались монети;

в) від арабського письма.


 1. Якої країни “стрілки” і “дельфіни”?

а) Риму;

б) Північного Причорномор’я;

в) Греції.

 1. Поясніть різницю між місцевими і приватними випусками бон.

а) їх випускає держава;

б) їх випускає самоуправління;

в) їх випускає окреме підприємство.

 1. Назвіть правильну дату випуску “севських чехів” для обігу в Україні

  1. кінець ХІ ст.;

  2. кінець ХІІ ст.;

  3. кінець ХІV ст.;

  4. кінець ХVІ ст.;

  5. кінець ХVІІ ст..

 2. Назвіть правильну дату випуску в обіг мідних денги, полушки і напівполушки круглої форми

  1. 1700 р.;

  2. 1712 р.;

  3. 1735 р.;

  4. 1718 р.;

  5. 1724 р.

 3. Назвіть правильну дату випуску срібних круглих монет: полтини, напівполтина, гривеника і напівгривеника

  1. 1700 р.;

  2. 1701 р.;

  3. 1704 р.;

  4. 1718 р.;

  5. 1724 р.

 4. Коли вперше з’явились в Україні гроші на паперовій основі?

а) при царському уряді Миколи І;

б) при Катерині ІІ;

в) при Петрі І.

 1. Коли вперше з’явились металеві гроші?

а) в Егіні (VІ ст. до н.е.);

б) в Єгипті (ІІ ст. до н.е.);

в) в Європі (І ст. н.е.).

 1. Право обігу бони:

а) місцевий обіг;

б) загальнообов’язковий обіг;

в) не загальнообов’язковий обіг.

 1. Під впливом якої системи були випущені монети Київської Русі?

а) Скандинавських країн;

б) Візантії;

в) Німецьких князів.

 1. Які монети називають донативними?

а) ювілейні;

б) меморіальні;

в) подарункові.

 1. На честь кого і коли були випущені Таврійські монети?

а) на честь Сигізмунда ІІІ у 1600 р.

б) на честь Петра І у 1701 р.

в) на честь Катерини ІІ у 1787 р.

 1. Які паперові грошові знаки належать до необов’язкових за їх правом обігу?

а) випуски самоврядувань;

б) випуски держави;

в) місцеві та приватні випуски.

 1. Назвіть правильну дату основного етапу грошової реформи в Росії, випуск в обіг срібного рубля і мідної копійки нового типу

  1. 1700 р.;

  2. 1701 р.;

  3. 1704 р.;

  4. 1718 р.;

  5. 1724 р.

 2. Назвіть правильну дату припинення карбування та вилучення з обігу срібних дротових копійок

  1. 1700 р.;

  2. 1701 р.;

  3. 1704 р.;

  4. 1718 р.;

  5. 1724 р.

 3. Хто автор ескізів паперових грошових знаків Центральної Ради?

а) Красовський;

б) Золотов;

в) Нарбут.

 1. Які монети з’явились на Правобережній Україні в ході Першої світової війни?

а) франки;

б) долари;

в) австрійські корони;

г) злоті.

117. Хто такі “металісти” і що вони відстоювали?

а) першими товаро-грішми були металеві гроші

б) першими грішми в Київській Русі були паперові

в) першими товаро-грішми були хутра;

 1. Які грошові знаки були в обігу у ХІХ столітті до 1944 року на території Галичини, Буковини, Закарпатті?

а) франки;

б) корони;

в) ліри.

 1. Як називались мідні монети Польщі, випущені у 1659 р.?

а) боратинки

б) тимф

в) злотий

 1. Які ви знаєте перші монети карбовані у Львові?

а) це золотувки;

б) це тимфи;

в) це монети Русі (1351-1354) – мідні „гроші”.

 1. Назва талера в Росії?

а) боратинки

б) єфимки;

в) тимф.

 1. Які ви знаєте елементи орнаментальної ознаки на паперових грошових знаках?

а) іконографічна ознака;

б) геральдична ознака;

в) геометрична, рослинна ознака.

 1. Назвіть четверту частину талера:

а) тимф

б) єфимка

в) орт


 1. Назвати сфрагістичну ознаку при аналізі паперових грошових знаків:

а) це орнамент;

б) це палеографія;

в) це печатки, конгреви, перфорації.

125. Назвіть правильну дату поширення на західноукраїнські землі австрійської монетної системи

  1. 70-і р. ХVІ ст.;

  2. 70-і р. ХVІІ ст.;

  3. 70-і р. ХVІІІ ст.;

  4. 70-і р. ХІХ ст..

126. Назвіть правильну дату поширення на Правобережжя України російської грошової системи

а) 90-і р. ХVІ ст.;

б) 90-і р. ХVІІ ст.;

в) 90-і р. ХVІІІ ст.;

г) 90-і р. ХІХ ст..

127. Назвіть правильну дату закриття Московського монетного двору

а) кінець ХVІ ст.;

б) кінець ХVІІ ст.;

в) кінець ХVІІІ ст.;

г) кінець ХІХ ст..

 1. Як називались перші паперові грошові знаки в Українській республіці 1918-1920 рр.

а) злоті

б) рублі

в) карбованці

г) гривни

 1. Хто запропонував розмістити герб України – тризуб на перших паперових грошових знаках УНР?

а) уряд гетьмана Скоропадського;

б) уряд Центральної Ради;

в) уряд Директорії.

 1. ^ Як називається ребро на монеті?

а) донатива

б) легенда

в) реверс

г) гурт

 1. Що належить до метрологічної ознаки на паперових грошових знаках?

а) співвідношення між великою купюрою і її дрібними фракціями;

б) палеографічна ознака;

в) сфрагістична ознака.


 1. ^ Яка гривна була Київська?

а) гривна “паличкоподібна”

б) гривна “ромбовидна”

в) гривна з приплющеними кінцями

 1. При дослідженні монети поясніть термін: гурт:

а) текст на монеті;

б) ребро на монеті;

в) ободок.

 1. При дослідженні монети поясніть термін: лігатура:

а) абревіатура;

б) домішки при виготовленні монети;

в) текст на монеті.

 1. При дослідженні монети поясніть термін: легенда:

а) знак мінцмайстера;

б) текст на монеті;

в) абревіатура.

 1. При дослідженні монети поясніть термін: монетне поле:

а) легенда на монетах;

б) поверхня на монетах;

в) напис на монеті.
  1   2   3   4

Схожі:

Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”? iconОпитувальник самоставлення В. В. Століна
...
Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”? iconМіжнародне співробітництво на рівні кафедр кнутд (з'ясування стану та потреб подальшого вдосконалення)
Шановний завідувачу кафедри, будь ласка, дайте відповідь на подані нижче запитання, які допоможуть з'ясувати загальний стан міжнародного...
Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”? iconКонтрольні запитання Дайте визначення поняттю «презентація»
Дайте визначення поняттю «презентація». Яке значення в сучасному житті має презентація?
Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”? iconТестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага!
Увага! Кожна правильна відповідь на запитання оцінюється як 1 бал. У запитаннях може бути декілька правильних відповідей. Відповідно...
Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”? iconПрогноз” Інструкція : Прочитайте твердження І дайте відповідь „так” або „ні”. Твердження
В дитинстві у мене була така компанія, де всі намагалися завжди у всьому стояти один за одного
Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”? iconТема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал?
Капітал – матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності
Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”? iconКонтрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона
Що таке когерентність? Часова І просторова когерентність. Час когерентності І довжина когерентності
Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”? iconІнструкції За кожну відповідь "а" поставте 1 бал, за відповідь "б" 2 бали, за відповідь "в" 3 бали. Підсумуйте отримані бали. Результати тесту До 9 балів
...
Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”? iconТема Предмет І метод мікроекономіки
Дайте відповідь на наступні питання: Накреслите квп економіки цього острова. Чи можуть остров'яни добути в день 50 кокосів й 30 крабів?...
Дайте вірну відповідь на запитання: що таке “донатива”? iconЧи є у вас навички, необхідні для успішного проведення переговорів?
Жодна людина краще за Вас не знає Ваших сильних сторін, тому самостійно оцініть, чи володієте Ви такими якостями. Для цього наведені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи