Варіанти контрольних робіт icon

Варіанти контрольних робіт
Скачати 57.56 Kb.
НазваВаріанти контрольних робіт
Дата14.08.2012
Розмір57.56 Kb.
ТипДокументи

Контрольні завдання для студентів заочно-дистанційної форми навчання з дисципліни “Історія грошей і банківництва”

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1


 1. Нумізматика на службі історичної науки.

 2. Перша грошова реформа в Україні. Запровадження гривні.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 2.

 1. Монетне господарство в добу античності.

 2. Ведення в грошовий обіг України купоно-карбованця.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 3

 1. Початок власного карбування монет на Русі (Х-ХІ ст.).

 2. Перебудова і розлад грошової системи в 1992-1994 рр.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 4

 1. Грошовий обіг на Русі в ХІІІ-ХІУ ст.

 2. Грошова реформа 1961 року.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 5

 1. Монети періоду утворення Руської централізованої держави ХУІ-ХУІІ ст.

 2. Грошова реформа 1947 р.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 6

 1. Грошова система Запорізької Січі.

 2. Бофони доби радянсько-німецької війни та з середини 40-х до початку 50-х років.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 7

 1. Грошова реформа 1654 р. і “мідний бунт”.

 2. Червінець та рубель в радянській системі грошового обігу 1922-1947 рр.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 8

 1. Грошовий обіг в Україні у другій половині ХУІІ ст.

 2. Грошова реформа 1922-1924 рр.

3. Індивідуальне завдання.

Варіант 9

 1. Місцеві та приватні випуски бон 1917-1920 рр.

 2. Грошова політика УНР за часів Директорії.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 10

 1. Монети Меньшикова.

 2. Іноземні гроші на території України доби Першої світової війни.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 11.

 1. Карбування монет у Галичині у другій половині ХІУ ст.

 2. Грошова реформа 1947 року.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 12.

 1. Монети Петра ІІ.

 2. Совзнаки доби “пролетарської революції” та громадянської війни.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 13.

 1. Монети Єлізавети Петрівни.

 2. Грошові реформи міністрів фінансів Російської імперії Е.Канкріна, С.Вітте.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 14.


 1. Монети Петра ІІІ.

 2. Грошова політика уряду Української держави за часів гетьманату 1918 р.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 15.

1. Монети Катерини ІІ.

2. Гривня як грошова одиниця УНР.

 1. Індивідуальне завдання.

Варіант 16

 1. Монети Павла І.

 2. Грошова система УНР.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 17


 1. Монети Олександра І, Олександра ІІ та Олександра ІІІ.

 2. Грошова система українських земель 1939-1944 рр.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 18.

 1. Констянтинівський рубель.

 2. Місцеві та приватні випуски бон 1917-1920 рр.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 19.

 1. Монети Миколи І та Миколи ІІ.

 2. Грошова політика УНР за часів Директорії.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 20.

 1. Монети для Молдавії і Волощини.

 2. Грошова політика уряду Української держави за часів гетьманату 1918 р.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 21.

 1. Поширення іноземних монет на території сучасної України на початку нової ери.

 2. Гривня як грошова одиниця УНР.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 22.

 1. Привід і причина започаткування власного монетного карбування у Київській державі.

 2. Грошова система УНР.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 23.

1. Грошовий обіг на українських землях, які перебували у складі Польщі та Литви у ХІУ-ХУ ст.

 1. Грошова політика Центральної Ради та її розвиток.

 2. Індивідуальне завдання.

Варіант 24.

 1. Монети Владислава Ягайло.

 2. Грошові заходи Тимчасового уряду.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 25.

 1. Поширення празьких грошей.

 2. Грошова політика в роки першої світової війни.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 26.

 1. Зміни у грошовій системі 1569 року.

 2. Грошова система Російської імперії в 1900-1913 рр.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 27.

 1. Грошове господарство українських земель другої половини ХУІІ ст.

 2. Формування власної грошової системи у 1917-1918 рр.

 3. Індивідуальне завдання.

Варіант 28.

 1. Грошові відносини козацько-гетьманської доби.

 2. Грошова реформа 1839-1843 рр.

 3. Індивідуальне завдання.


^ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Контрольні роботи з історії грошей виконуються студентами заочної форми навчання. Виконання контрольної роботи допомагає грунтовніше опанувати окремі теми історії грошей. Водночас вона є однією з форм контролю знань студентів та їх самостійної роботи.

^ Контрольна робота виконується студентами-заочниками ІУ курсу до заліку з історії грошей України, який проводиться під час весняної сесії. Без її виконання студент не допускається до складання заліку.

Робота виконується по двох запропонованих тем (див. стор. 18-20) із таким розрахунком, щоб в одній академічній групі теми контрольних робіт не повторювалися. Координатором при виборі тем виступає викладач, який веде у даній групі семінарські заняття і буде приймати залік, а також староста, котрий складає перелік обраних студентами тем і передає його викладачеві. Вибір тем здійснюється під час осінньої сесії на ІУ курсі.

Отже, робота над контрольною роботою розпочинається із довільного вибору теми. Наступним етапом є пошук літератури. Її можна вибрати із переліку літератури, який поміщено на стор. . Тут насамперед потрібно орієнтуватись на базовий посібник “Нариси історії грошей України” Р.Тхоржевського. Проте потрібно використовувати не менше трьох-чотирьох літературних джерел.

Специфіка контрольної роботи як форми навчання дозволяє використовувати при її викоання увесь спектр літературних джерел – від монографій і наукових статей до підручників і газетних публікацій. Тому потрібно ознайомитись із літературними новинками, новими статтями у наукових часовписах тощо.

Після відбору відповідної літератури та ознайомлення із нею, підбору необхідних матеріалів, можна приступити до складання плану роботи. Для цього у темі потрібно виділити кілька (від “-х до 4-х) проблем, які мають відносно самостійне значення. Пункти наміченого плану доцільно виділити у тексті роботи.

Потім можна приступити до викладу питань, винесених до плану.

Контрольна робота виконується у звичайному учнівському зошиті на 18 сторінок. Взірець оформлення титульної сторінки може бути таким:^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з історії грошей України на тему:

“ ”

студентки групи БС-41

Інституту банківського бізнесу ТАНГ

ВЕЛИЧКО Тетяни


На першій сторінці контрольної роботи потрібно знову вказати назву теми і розмістити план роботи. Її зразок наведено нижче.Тема контрольної роботи:

“ ”

План роботи:


1.

2.

3. і т.д.


Виклад першого питання необхідно розпочати із наступної сторінки, написавши і виділивши його назву. Те ж саме стосується і назв наступних пунктів плану у тексті контрольної роботи.

Контрольна робота повинна містити певні елементи наукового апарату, тобто посилання на літературні джерела, правильно оформлений перелік використаної літератури.

Перелік використаної літератури розміщується на останній сторінці контрольної роботи, після закінчення викладу питань. Він складається за алфавітом із дотриманням певних вимог. Зразок літератури подано нижче:ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.

2.

3. і т.д.


Схожі:

Варіанти контрольних робіт iconВаріанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія»
Які фун­к­ції ви­ко­нує тер­мі­но­ло­гі­ч­на ле­к­си­ка у юри­ди­ч­но­му мов­лен­ні?
Варіанти контрольних робіт iconКонтрольні завдання для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання
Студентам даються три варіанти контрольних робіт, які охоплюють слідуючі теми: “Product Development and Planning”, “Pricing” and...
Варіанти контрольних робіт iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Варіанти контрольних робіт iconНаказ №138 Про проведення підсумкових контрольних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області
України від 16. 02. 2011 №141 „Про проведення підсумкових контрольних робіт”, листа Міністерства освіти І науки України від 04. 03....
Варіанти контрольних робіт iconГрафіки виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання Графік виконання контрольних робіт студентами 1 курсу (заочна форма навчання) в 2011/2012 н р. Термін навчання 4,5 та 5,5 років
move to 1143-14622
Варіанти контрольних робіт iconГрафіки виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання Графік виконання контрольних робіт студентами 1 курсу (заочна форма навчання) в 2011/2012 н р. Термін навчання 4,5 та 5,5 років
move to 1143-14622
Варіанти контрольних робіт iconГ. В. Стадник Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей)....
Варіанти контрольних робіт iconВаріанти тем курсових робіт

Варіанти контрольних робіт iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Варіанти контрольних робіт iconМетодичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи