Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index icon

Закон України "Про банки І банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index
Скачати 65.45 Kb.
НазваЗакон України "Про банки І банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index
Дата14.08.2012
Розмір65.45 Kb.
ТипЗакон

Перелік рекомендованої літератури


 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ . – www.bank.gov.ua/B_zakon/index.htm.

 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. № 679-XIV. – www.bank.gov.ua/B_zakon/index.htm.

 3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001року. – www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Методичні вказівки з інспектування банків „Система оцінки ризиків”, затверджені Постановою Правління НБУ № 104 від 15 березня 2004 року. – www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України від 01  березня 2011 року

 6. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень" від 07.10.2010 № 454, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2010 за № 1273/18568

 7. Положення «Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS», затвердженого постановою НБУ №171 від 08.05.2002 р.

 8. Положення «Про порядок застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства», затвердженого постановою НБУ №369 від 28.08.2001 р.

 9. Положення «Про порядок накладання адміністративних штрафів», затвердженого постановою НБУ №563 від 29.12.2001 р.

 10. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень», затвердженого постановою НБУ №375 від 31.08.2001 р.

 11. Положення «Про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду», затвердженого постановою НБУ №45 від 30.01.2002 р.

 12. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.07. 2000 р. № 279.

 13. Положення про порядок формування та використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затверджене постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 р. № 505.

 14. Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 05.03.2007 р. № 31.

 15. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Порядку формування банками резервів за кредитами і нарахованими за ними процентами та списання безнадійної заборгованості" від 13.09.2010 № 424, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 998/18293

 16. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" від 10.09.2009 № 541, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.2009 № 928/16944.

 17. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" від 20.12.2010 № 564, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 37/18775

 18. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків " від 30.06.2011 № 213, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 906/19644.

 19. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення зміни до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" від 31.05.2011 № 170, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2011 за № 677/19415.

 20. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України" від 04.05.2011 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2011 за № 627/19365.

 21. Постанова НБУ № 104 від 16.03.2004 р. «Про затвердження методичних вказівок з інспектування банків на основі «Системи оцінки ризиків».

 22. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву " від 01.06.2011 № 172, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2011 за № 722/19460.

 23. Постанова Правління Національного банку України "Про схвалення Методичних рекомендацій до Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками" від 28.02.2009 № 109 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 13.04.2011 № 110.

 24. Аналіз банківської діяльності. Підручник / А.М. Герасимович, І.П. Парасій-Вергуненко та ін., За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ. 2003. – 599с.

 25. Базельский процесс: Базель-2 – управление банковскими рисками / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза. – М.ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 191 с.

 26. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2002. – 438с.

 27. Балянт Г.Р., Іващук О.О. Банківські ризики і регулювання банківської діяльності: Навч. посіб. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 132 с.

 28. Барановський О. На шляху до нової фінансової архітектури// Вісник НБУ. – 2010. – № 7. – С. 3–10.

 29. Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis // Вісник НБУ. – 2010. – № 5. – С. 6–11.

 30. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. – М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2003. – 256 с.

 31. Брегеда О., Савлук С. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності // Вісник НБУ. – 2010. – № 12. – С. 3–7.

 32. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Ника – центр, 2004. – 216 с.

 33. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

 34. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: Борисфен-М, 1996. – 326 с.

 35. Головко А.Т. Система банківського менеджменту: Навч. посіб./ А. Т. Головко, В.І. Грушко, М.П. Денисенко. – К.: “ІНКОС”, 2004. – 480 с.

 36. Грушко В.І., Лаптєв С.М., Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 264 с.

 37. Грюнинг Х.ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь мир», 2004. – 304 с.

 38. Денисенко М.П., Домрачев В.М., Кабанов В.Г., Ігнатенко А.В., Чигирик К.А. Кредитування та ризики: Навчальний посібник. – К.: «Видавничий діям «Професіонал», 2008. – 480 с.

 39. Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

 40. Домрачеев В. Банківські ризики: причини виникнення та передумови подолання / В. Домрачеев, С. Куль пінський // Вісник Київського національного торгово-економічного університету. – 2005.– С. 10–15.

 41. Дмитренко М. Управління ризиками в комерційних банках // Вісник НБУ. – 2002. – № 9. – С. 23.

 42. Камінський А., Кияк А. Ідентифікація, аналіз та управління операційними ризиками в українських банках // Вісник НБУ. – 2005. – № 10. – С. 7-11.

 43. Ковальов О.П. Ризики банківської системи України в умовах приєднання до Світової організації торгівлі і дотримання вимог угоди Базель–2 // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №6. – С. 28–35.

 44. Ковальов О.П. світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №3. – С. 11–18.

 45. Ковальов О.П. Стратегічне управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №5. – С. 21–30.

 46. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; За ред. В.В. Вітлінського. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 251 с.

 47. Кудрявцева М., Харламов Г. Методология оценки операционных рисков: международные стандарты и российская реальность // Банковское дело. – 2005. – № 12. – С. 43-46.

 48. Лакосник Е. Что такое операционный риск и как им управлять // Банковская практика за рубежом. – 2006. – № 4. – С. 53-57.

 49. Мельничук М. Концептуальні підходи до управління операційним ризиком банку Вісник Київського національного торгівельно – економічного університету. – 2006. – №1. – С. 82–88.

 50. Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 4–9.

 51. Ніздельська І.А., Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи // Фінанси України. – 2009. – №8. – С. 21–30.

 52. Ольхова Р.Г. Операционные риски: проблемы оценки и управления // Бизнес и банки. – 2005. – № 30. – С. 1-9.

 53. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посіб. / О.В. Геєць, В.М. Домрачеев, С.Л. Лондар. – К.: Вид-во Європ. Університету, 2004. – 237 с.

 54. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.

 55. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – С. 44 – 48.

 56. Потемнин С.А. БазельII: Новые подходы к оценке рисков: [Банковский риск] // Мир денег. – 2005. – № 11. – С. 30–37.

 57. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. – К. – КНЕУ, 2002. – 316 с.

 58. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

 59. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с.

 60. Севрук В. Т. Банковские риски. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 72 с.

 61. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-го перераб. изд.; Под ред. Р. Я. Левиты, Б. С. Пинскера. – М.: Catallaху, 1994. – 820 с.

 62. Слобода Л. Класифікація та характеристика чинників кредитних ризиків банківських установ // Регіональна економіка. – 2005. – №2. – С. 185–193.

 63. Стукало Н. Державне антикризове регулювання банківського сектору: досвід ЄС та України // Вісник НБУ. – 2010. – № 7. – С. 20–25.

 64. Тичина В. Проблеми та практика управління банківськими ризиками у світлі Базеля II // Вісник НБУ. – 2008. – №1. – С. 9–25.

 65. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент): Учебник / Под. ред. О. И. Лаврушина. – М.: Юристь, 2003. – 688 с.

 66. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 544 с.

 67. Шевельова Л. Страхування кредитних ризиків // Збірник систематизованого законодавства. – 2005. – №8. – С. 165–169.

 68. Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду // Вісник НБУ. – 2010. – № 9. – С. 34–39.

 69. Швець Н. Теоретичні домінанти банківського нагляду // Банківська справа. – 2010. – № 5. – С. 83–92.

 70. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. – К.: Знання: КОО, 1998. – 444 с.

Схожі:

Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index iconЗакон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про банки І банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року №2121-ііі // Законодавчі І нормативні акти з банківської...
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність"
Закон України “Про банки І банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5...
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index iconЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків» №3024-vi від 15. 02. 2011 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України // www rada gov ua
Закон України «Про банки І банківську діяльність» від 12. 2000 р. №2121-ііі // Офіційний сайт Верховної Ради України // www rada...
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації
У законі України "Про банки І банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність" від 21. 12. 00 р. 2156/Ш // Урядовий кур’єр. 2001. № С. 5 12
Закон України “Про банки І банківську діяльність” від 21. 12. 00 р. 2156/Ш // Урядовий кур’єр. – 2001. № С. 5 12
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index iconЛ и с т n 5-16н245 від 28. 05. 2001 Повідомляємо, що відповідно до п. 3 ст. 62 Закон
Про банки І банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану юридичних І фізичних осіб, яка становить банківську...
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі. www bank. gov ua / b zakon / index iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. № С. 3 47
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № – С. 3 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи