Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності» icon

Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності»
Скачати 65.97 Kb.
НазваПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності»
Дата14.08.2012
Розмір65.97 Kb.
ТипДокументи


ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ І РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


 1. Суть банківських ризиків. Характеристика зовнішніх і внутрішніх чинників, що зумовлюють появу банківських ризиків.

 2. Зовнішні банківські ризики, фактори, що на них впливають.

 3. Внутрішні банківські ризики та чинники, що їх зумовлюють.

 4. Особливості Управління банківськими ризиками.

 5. Вимірювання і оцінка ризику.

 6. Суть кредитного ризику, його структура.

 7. Чинники, що ведуть до появи кредитного ризику. Наслідки їх впливу.

 8. Загальна характеристика видів кредитного ризику, їх класифікація.

 9. Індивідуальний кредитний ризик. Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики.

 10. Портфельний кредитний ризик. Чинники, які збільшують ризик кредитного портфеля банку.

 11. Управління кредитним ризиком. Характеристика його стадій.

 12. Методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту.

 13. Основні методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля.

 14. Диверсифікація кредитного портфеля, як метод управління кредитним ризиком.

 15. Концентрація кредитного портфеля, як метод управління кредитним ризиком.

 16. Установлення лімітів кредитування, як метод управління кредитним ризиком.

 17. Формування резервів, як метод управління кредитним ризиком.

 18. Сек’юритизація кредитів, як метод управління кредитним ризиком.

 19. Страхування кредитних ризиків, як метод управління кредитним ризиком.

 20. Поняття банківських інвестицій.

 21. Характеристика основних видів банківських інвестицій (реальні, фінансові, прямі, портфельні).

 22. Характеристика інвестиційного ризику.

 23. Основні фактори інвестиційного ризику (кредитний, ринковий, процентний).

 24. Класифікація ризиків інвестиційної діяльності.

 25. Основні види загальних інвестиційних ризиків.

 26. Характеристика специфічних (систематичних) інвестиційних ризиків. Їх види (ризики інвестиційного портфеля, внутрішні ризики, властиві, різним об’єктам інвестування).

 27. Регулювання інвестиційних ризиків. Етапи процесу регулювання інвестиційних ризиків.

 28. Система заходів протидії інвестиційним ризикам.

 29. Основні методи зниження ризиковості інвестиційного портфеля банку.

 30. Диверсифікація вкладень, як метод зниження ризиковості інвестиційного портфеля банку. Метод "щаблів", метод "штанги".

 31. Лімітування вкладень у цінні папери, як метод зниження ризиковості інвестиційного портфеля банку.

 32. Страхування, як метод зниження ризиковості інвестиційного портфеля банку. Види договорів страхування інвестицій.

 33. Еккаутинг, як метод зниження ризиковості інвестиційного портфеля банку.

 34. Розподілення, як метод зниження ризиковості інвестиційного портфеля банку.

 35. Дотримання обов’язкових економічних нормативів центрального банку, як метод зниження ризиковості інвестиційного портфеля банку.

 36. Суть процентного ризику. Причини, що зумовлюють появу процентного ризику.

 37. Внутрішні і зовнішні чинники процентного ризику.

 38. Види процентного ризику (за місцем виникнення, за джерелами виникнення)

 39. Загальна характеристика методів управління процентним ризиком.

 40. Характеристика методу управління процентною маржею.

 41. Характеристика методу управління розривом (або гепом).

 42. Характеристика хеджування як методу управління процентним ризиком.

 43. Суть та необхідність ліквідності банку. Ліквідність як запас, ліквідність як потік.

 44. Структурні елементи банківської ліквідності.

 45. Внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на банківську ліквідність.

 46. Прояви ризику незбалансованої ліквідності. Причинно-наслідковий ланцюг розвитку кризи ліквідності в банку.

 47. Методи управління ліквідністю банку.

 48. Процес управління активами і пасивами.

 49. Збалансоване управління ліквідністю.

 50. Стратегічне та оперативне (поточне) управління – складові процесу управління ліквідністю банку.

 51. Основні теорії управління ліквідності (теорія комерційних позик, теорія переміщення активів, теорія очікуваного доходу, теорія управління пасивами).

 52. Характеристика методів оцінювання потреб в ліквідних коштах.

 53. Внутрішні і зовнішні джерела поповнення ліквідних коштів.

 54. Метод загального фонду коштів (фондового пулу) – метод оцінювання потреб банку в ліквідних коштах.

 55. Метод розподілу активів (структурування фондів). – метод оцінювання потреб банку в ліквідних коштах. Переваги і недоліки.

 56. Коефіцієнтний метод – метод оцінювання потреб банку в ліквідних коштах.

 57. Метод наукового управління. – метод оцінювання потреб банку в ліквідних коштах. Переваги і недоліки.

 58. Суть та особливості валютного ризику. Характеристика видів валютного ризику.

 59. Фактори впливу на величину валютного ризику.

 60. Стратегія управління валютним ризиком банку.

 61. Загальна характеристика етапів управління валютним ризиком.

 62. Особливості ідентифікації валютного ризику.

 63. Оцінка валютного ризику, контроль та моніторинг як заходи, спрямовані на його обмеження.

 64. Загальна характеристика методів управління валютним ризиком банку.

 65. Внутрішні методи управління валютним ризиком банку (управління відкритою валютною позицією або лімітування, диверсифікованість валютного ризику).

 66. Зовнішній метод управління валютним ризиком (хеджування ризику).

 67. Етапи управління валютним ризиком.

 68. Визначення валютної позиції банку.

 69. Закрита, відкрита (коротка, довга) валютна позиція банку.

 70. Операції, що впливають на розмір відкритої валютної позиції.

 71. Управління валютною позицією банку.

 72. Загальна характеристика методів зниження валютного ризик.

 73. Хеджування валютного ризику шляхом укладання форвардних контрактів, угод своп або придбання похідних інструментів (ф’ючерсних та опціонних контрактів) як метод його зниження.

 74. Характеристика операційного ризику, його види.

 75. Фактори оцінки операційного ризику.

 76. Регулювання операційних ризиків.

 77. Етапи управління операційним ризиком.

 78. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду.

 79. Адміністративне та індикативне регулювання банківської діяльності.

 80. Основні складові елементи адміністративного регулювання.

 81. Основні елементи індикативного регулювання.

 82. Вступний контроль, пруденційний нагляд, поточний контроль як етапи здійснення банківського нагляду.

 83. Базельський комітет як координатор роботи з банківського нагляду.

 84. Угода про капітал ( Базель-І). Основні постулати.

 85. Угода про капітал (Базель-ІІ). Основні компоненти.

 86. Принципи банківського нагляду.

 87. Світовий досвід роботи служб банківського нагляду.

 88. Система банківського нагляду в Україні.

 89. Склад структури системи банківського нагляду в Україні на рівні Національного банку України.

 90. Склад структури системи банківського нагляду на рівні територіального управління НБУ.

 91. Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання, її основні повноваження.

 92. Діяльність Департаменту банківського нагляду.

 93. Діяльність Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків при територіальному управлінні.

 94. Функціонування відділу банківського нагляду територіального управління.

 95. Порядок та умови створення банків в Україні.

 96. Формування статутного капіталу банків: нормативні вимоги, учасники, порядок сплати.

 97. Механізм ліцензування банківських операцій.

 98. Механізм надання письмового дозволу на здійснення окремих банківських операцій.

 99. Характеристика операцій, які можуть виконувати банки на підставі отримання банківської ліцензії та письмового дозволу.

 100. Загальна характеристика нормативів капіталу банку.

 101. Регулятивний капітал банку, його призначення, структура.

 102. Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2), суть, порядок визначення та його нормативне значення.

 103. Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) суть, порядок визначення та його нормативне значення.

 104. Загальна характеристика нормативів ліквідності банку.

 105. Норматив миттєвої ліквідності (Н4), суть, порядок визначення та його нормативне значення.

 106. Норматив поточної ліквідності (Н5), суть, порядок визначення та його нормативне значення.

 107. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) суть, порядок визначення та його нормативне значення.

 108. Специфіка нормативів кредитного ризику.

 109. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), суть, порядок визначення та його нормативне значення.

 110. Норматив великих кредитних ризиків (Н8), суть, порядок визначення та його нормативне значення.

 111. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), суть, порядок визначення та його нормативне значення.

 112. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), суть, порядок визначення та його нормативне значення.

 113. Загальна характеристика нормативів інвестування.

 114. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), суть, порядок визначення та його нормативне значення.

 115. Норматив загальної суми інвестування (Н12), суть, порядок визначення та його нормативне значення.

 116. Контроль за дотриманням банками економічних нормативів.

Схожі:

Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності» icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності» iconМетодичні вказівки щодо
Контрольна робота з дисципліни “Банківські ризики та регулювання банківської діяльності” виконується студентами заочної форми навчання...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності» iconІндивідуальне науково-дослідне завдання
Виконання індивідуального науково-дослідного завдання є одним із обов’язкових модулів залікового кредиту з дисципліни “Банківські...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності» iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу «банківські ризики та регулювання банківської діяльності» Адекватність контролю
Адекватність контролю – відповідність контролю специфічним конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням планів І службових...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності» iconПерелік екзаменаційних питань з курсу “Банківські операції”
Характеристика банківських операцій по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності» iconСекція: Економіка Мордань Євгенія Юріївна двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» обґрунтування необхідності здійснення державного регулювання банківської діяльності
ОБҐрунтування необхідності здійснення державного регулювання банківської діяльності
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності» iconПерелік екзаменаційних питань з курсу «валютна політика»
Суб’єкти валютної політики. Основні функції органів державного регулювання валютної сфери в Україні
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності» iconПрограма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками
Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності» iconАнотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку»
«Маркетинг», «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції»...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи