Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник icon

Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник
Скачати 22.74 Kb.
НазваБ. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник
Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. -
Дата14.08.2012
Розмір22.74 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с.

 2. Адамик Б.П. Нагляд і регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2007. – 96 с.

 3. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 4. Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 262 с.

 5. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 432 с.

 6. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

 7. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 8. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 9. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 10. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2006. – 556 с.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Адамик Б.П. Методологічне обґрунтування державного регулювання банківської діяльності // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 28-38.

 2. Адамик Б.П. Оптимізація наглядово-контрольної роботи Національного банку України // Наука молода. Збірник науко­вих праць молодих вче­них ТНЕУ. – 2010. – № 13. – С. 131-137.

 3. Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків // Вісник Національного банку України. – 2010. – №12. – С. 31-33.

 4. Базельский процесс: Базель-2 – управление банковскими рисками / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза. – М.ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 191 с.

 5. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2002. – 438с.

 6. Барановський О. На шляху до нової фінансової архітектури// Вісник НБУ. – 2010. – № 7. – С. 3–10.

 7. Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis // Вісник НБУ. – 2010. – № 5. – С. 6–11.

 8. Брегеда О., Савлук С. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності // Вісник НБУ. – 2010. – № 12. – С. 3–7.

 9. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці: Монографія / За ред. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Карт-Бланш», 2007. – 308 с.

 10. Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

 11. Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 4–9.

 12. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 13. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-го перераб. изд.; Под ред. Р. Я. Левиты, Б. С. Пинскера. – М.: Catallaху, 1994. – 820 с.

 14. Стукало Н. Державне антикризове регулювання банківського сектору: досвід ЄС та України // Вісник НБУ. – 2010. – № 7. – С. 20–25.

 15. Тичина В. Проблеми та практика управління банківськими ризиками у світлі Базеля II // Вісник НБУ. – 2008. – №1. – С. 9–25.

 16. Швець Н. Теоретичні домінанти банківського нагляду // Банківська справа. – 2010. – № 5. – С. 83–92.

 17. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. – К.: Знання: КОО, 1998. – 444 с.

Схожі:

Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник iconОсновна література
Адамик Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с
Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник iconМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика”
Центральний банк І грошово-кредитна політика відноситься до завершального циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Вона має за мету...
Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник iconТема Національний банк України – центральний банк країни
Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу „Центральний банк І грошово-кредитна політика” при підготовці фахівців...
Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник iconНаціональний банк І грошово-кредитна політика
Розділ 1 національний банк україни -центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади 5
Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник icon“затверджую”
Центральний банк І грошово-кредитна політика”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005...
Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник icon“центральний банк І грошово-кредитна політика”
Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення його статусу
Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Центральний банк І грошово-кредитна політика” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання...
Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник iconТема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки
Роль І значення центрального банку в системі грошово-кредитного регулювання економіки. Об’єктивні закономірності виникнення центральних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи