Структура залікового кредиту дисципліни icon

Структура залікового кредиту дисципліни
Скачати 333.1 Kb.
НазваСтруктура залікового кредиту дисципліни
Дата14.08.2012
Розмір333.1 Kb.
ТипДокументи

 1. Структура залікового кредиту дисципліни

Банківський нагляд”

денна форма навчання
Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Нагляд і регулювання діяльності банків в системі заходів регулятивного впливу НБУ на стан грошово-кредитної системи

Тема 1. Необхідність та організація системи банківського регулювання і нагляду

2

2

8


-

Тема 2. Реєстрація та ліцензування комерційних банків

2

2

8

1

Тема 3. Економічні нормативи регулювання банківської діяльності, їх встановлення та контроль

4

2

8

-

Змістовий модуль 2. Особливості здійснення нагляду за діяльністю банків в Україні

Тема 4. Здійснення нагляду за діяльністю комерційних банків України

2

2

8

-

Тема 5. Оцінка результатів діяльності комерційних банків та визначення їх рейтингу

4

1

8

1

Тема 6. Організація нагляду за діяльністю банків на основі системи оцінки ризиків

4

1

8

1

Тема 7. Особливості нагляду за діяльністю проблемних банків

2

1

10

1

Тема 8. Застосування заходів впливу до банків за порушення ними банківського законодавства

4

1

10Разом

24

12

68

4

2. Варіанти завдань


^

Варіант № 1


 1. Охарактеризуйте правові засади банківського нагляду.

 2. Порівняйте нову редакцію економічних нормативів (від 28.08.2001р.) з тією, що діяла раніше. Вкажіть переваги та недоліки.

Задача.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте валютну позицію банку за доларом США:

Код

За балансовими

рахунками

За позабалансовими

рахунками

Курс НБУ (грн.за

валюти

активи в

ін. валюті

зобов'язання

в ін. валюті

активи в

ін. валюті

зобов'язання

в ін. валюті

один. валюти)

840

4310

4520

500

-

5,43

124

1320

700

-

200

3,68

756

750

1310

210

-

3,32^

Варіант № 2


1. Проаналізуйте розвиток системи банківського нагляду НБУ.

 1. Охарактеризуйте порядок здійснення безвиїзного банківського нагляду.

Задача.

На основі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте фактичне значення показнику адекватності регулятивного капіталу банку і зробіть висновок відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:

Показники
1. Статутний капітал

11250

2. Регулятивний капітал банку

27900

3. Активи банку, зважені за ступенем ризику і зменшені на створені резерви

101000

4. Активи банку, зменшені на створені резерви

108700

5. Кошти, залучені банком

134100

6. Основний капітал банку, зменшений на суму недосформованих резервів

17100^

Варіант № 3


 1. Визначте роль Базельського комітету з питань нагляду за діяльністю банків.

 2. Дайте оцінку застосуванню економічних нормативів.

Задача.

Визначте суму основного капіталу комерційного банку користуючись інформацією, наведеною у таблиці:

Показник

Сума, тис. грн.

Фактично сплачений статутний капітал

Резерви під стандартну заборгованість інших банків

Прибуток поточного року

Субординований борг

Резерви, що оприлюднені банком у фінансовій звітності

Резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями

3000

800

1200

1500

1000

500^

Варіант № 4


 1. Поясніть, у чому відмінність між філіями та представництвами банків.

 2. Наведіть заходи впливу, які застосовує НБУ за порушення комерційними банками економічних нормативів.

Задача.

Визначте суму додаткового капіталу комерційного банку користуючись інформацією, наведеною у таблиці:

Показник

Сума, тис. грн.

Фактично сплачений статутний капітал

Резерви під стандартну заборгованість інших банків

Прибуток поточного року

Субординований борг

Резерви, що оприлюднені банком у фінансовій звітності

Резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями

5000

1000

2000

2000

2000

1000^

Варіант № 5


 1. Які з принципів ефективного банківського нагляду використовує НБУ?

 2. Які види інспекційних перевірок може здійснювати НБУ і з якою періодичністю?

Задача.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте, яка валютна позиція банку:

Код

За балансовими

рахунками

За позабалансовими

рахунками

Курс НБУ (грн.за

валюти

активи в

ін. валюті

зобов'язання

в ін. валюті

активи в

ін. валюті

зобов'язання

в ін. валюті

один. валюти)

840

4310

4520

500

-

5,43

124

1320

700

-

200

3,68

756

750

1310

210

-

3,32^

Варіант № 6


 1. Визначте порядок надання комерційним банкам ліцензій.

 2. Визначте обсяг інформації, який при інспектуванні банк повинен надавати інспекторам НБУ.

Задача.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте фактичне значення показника миттєвої ліквідності банку і зробіть висновки відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:

Показники

(умовні дані)

1. Кошти на кореспондентському рахунку

91

2. Кошти в касі банку

54

3. Залучені банком кошти на поточних рахунках

444

4. Загальні активи банку

2900

5. Загальні зобов'язання банку

2520

6. Статутний капітал банку

460^

Варіант № 7


 1. Проаналізуйте завдання банківського регулювання і нагляду.

 2. Які рейтингові системи оцінки діяльності банків використовують в іноземних державах?

Задача.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, визначте валютну позицію банку:

Код

За балансовими

рахунками

За позабалансовими

рахунками

Курс НБУ (грн. за

валюти

активи в

ін. валюті (тис.)

зобов'язання

в ін. валюті (тис.)

активи в

ін. валюті

(тис.)

зобов'язання

в ін. валюті

(тис.)

один. валюти)

840 USD

1200

700

-

100

5,00

124 CAD

700

950

-

-

3,68

756 CHF

1250

400

50

-

3,32
^

Варіант № 8


 1. Проаналізуйте вимоги, які висуває НБУ щодо реєстрації комерційних банків.

 2. Які критерії лежать в основі рейтингової системи CAMELS?

Задача.

На основі інформації, що наведена в таблиці, роз­рахуйте фактичне значення показника адекватності регулятивного капіталу і зробіть висновок відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:

Показник

Сума, умов. од.

Статутний капітал

11 250

Регулятивний капітал банку

27 900

Активи банку, зважені за ступенем ризику і зменшені на створені резерви

98 000

Активи банку, зменшені на створені резерви

108 700

Кошти, залучені банком

134 100

Основний капітал банку, зменшений на суму недосформованих резервів

17 100^

Варіант № 9


 1. Охарактеризуйте порядок надання комерційним банкам письмових дозволів.

 2. Назвіть основних користувачів інформації про рейтинг банку.

Задача.

За звітними даними комерційного банку сума прострочених та сумнівних до отримання нарахованих доходів за операціями з клієнтами, банками та іншими операціями станом на 1.05. поточного року становила 3000 тис. грн, з них прострочених до 31 дня — 40 тис. грн. Фактично створений резерв за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами становив 6900 тис. грн.

Визначити:

а) розрахункову суму резерву за простроченими та сумнівними щодо одержання нарахованими доходами;

б) чи дотримується банк вимог щодо формування цього резерву та його дії відповідно до стану резерву;

в) якими будуть санкції НБУ в разі порушення вимог.

^

Варіант № 10


 1. Проаналізуйте додаткові вимоги, які висуває НБУ щодо здійснення валютних операцій банками.

 2. На основі яких документів проводиться виїзне інспектування комерційних банків?

Задача.

За розрахунками комерційного банку станом на 01.04. поточного року чистий кредитний ризик за кредитними операціями становить:

 • за стандартними кредитами 400 000 грн;

 • за кредитами під контролем 200 000 грн;

 • за субстандартними кредитами 300 000 грн;

 • за сумнівними кредитами 200 000 грн;

 • за безнадійними кредитами 100 000 грн.
^

Фактично створений резерв станом на 01.04. — 270 000 грн,
у тому числі


 • під стандартну заборгованість за кредитами — 8800 грн.

Визначити:

а) розрахунковий розмір резерву на покриття можливих збитків за кредитними операціями станом на 01.04. поточного року;

б) чи дотримується банк вимог щодо формування резерву за кредитними операціями та його дії в даному разі;

в) якими будуть санкції НБУ в разі порушення вимог.


^

Варіант № 11


 1. Визначте поняття і роль регулятивного капіталу банку та механізму його регулювання в сучасній діяльності банків України.

 2. У чому переваги визначення рейтингу банків за системою САMELS?

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 40 млн грн протягом календарного року мав такі значення середньомісячного залишку коштів на кореспондент­ському рахунку в НБУ (ЗККРсеред) та обов’язкових резервів, тис. грн:

Місяць

Обов’язкові резерви

ЗККРсеред

Січень

5560

5580

Лютий

6280

6200

Березень

4200

4300

Квітень

5580

5620

Травень

5500

5430

Червень

6500

6800

Липень

3250

3270

Серпень

4260

4280

Ставку овернайт візьмемо умовно за 10 %.

Визначити:

а) чи дотримувався банк вимог до обов’язкового резервування залучених коштів;

б) які адекватні заходи впливу можуть бути застосовані НБУ за допущені порушення.


^

Варіант № 12

 1. Що включає у себе поняття “субординований капітал”?

 2. Порівняйте ефективність методів банківського нагляду НБУ.

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 40 млн грн протягом календарного року мав такі значення нормативів відкритої валютної позиції:

Місяць

Нормативи, %

Н13

Н13/1

Н13/2

Січень

22,85

20,78

4,53

Лютий

28,71

21,98

4,48

Березень

36,12

31,53

4,05

Квітень

35,18

30,00

5,18

Травень

21,95

18,67

3,15

Червень

28,33

27,11

2,35

У звітному липні місяці середньозважені значення нормативів відкритої валютної позиції становили: Н13 — 35,81 %; Н13/1 — 31,18 %; Н13/2 — 5,08 %.

Визначити:

а) чи дотримувався банк нормативів відкритої валютної позиції у липні місяці поточного року;

б) розмір штрафу, який стягуватиме НБУ з банку-порушника.

^

Варіант № 13

 1. За якими критеріями оцінюється якість банківських активів?

 2. Валютна позиція комерційного банку, її характеристика та регулювання з сторони НБУ.

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 25 млн грн має регулятивний капітал на рівні 40 млн грн. Протягом календарного року банк допускав такі великі кредитні ризики, млн грн:

Місяці

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Розмір великого
кредитного ризику

250

300

350

550

400

Визначити:

а) чи дотримувався банк вимог нормативу великих кредитних ризиків;

б) які адекватні заходи впливу можуть бути застосовані НБУ за допущені порушення.
^

Варіант № 14

 1. Вимоги Національного банку до реєстрації комерційних банків, їх необхідність.

 2. Нормативи інвестування комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 25 млн грн має регулятивний капітал на рівні 40 млн грн. Протягом календарного року банк допускав такі великі кредитні ризики, млн грн:

Місяці

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Розмір великого
кредитного ризику

250

300

350

550

400

Визначити:

а) чи дотримувався банк вимог нормативу великих кредитних ризиків;

б) які адекватні заходи впливу можуть бути застосовані НБУ за допущені порушення.


^

Варіант № 15


 1. Паспорт нагляду, його складові.

 2. Переваги і недоліки здійснення банківського нагляду Національним банком України.

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 25 млн грн за звітний місяць мав такі середньозважені значення нормативів ліквідності: Н4 — 19,96 %; Н5 — 51,32 %, Н6 — 16,27 %.

За попередні місяці звітного періоду порушень нормативів Н5, Н6 банк не допускав, а норматив миттєвої ліквідності Н4 було порушено 2 рази.

Визначити:

а) розмір штрафу, який стягуватиме НБУ з банку-порушника.

^

Варіант № 16


 1. Нормативи ліквідності комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

 2. Організаційна побудова органів банківського нагляду.

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 20 млн грн за звітний місяць мав такі середньозважені значення нормативів ліквідності: Н4 — 15,38 %; Н5 — 21,78 %, Н6 — 18,51 %.

За нормативом миттєвої ліквідності — це друге порушення протягом календарного року, а за нормативами поточної та короткострокової ліквідності — відповідно третє та п’яте.

Визначити:

а) розмір штрафу, який стягуватиме НБУ з банку-порушника.

^

Варіант № 17

 1. Звіт про інспектування, порядок його оформлення.

 2. Контроль за дотриманням банками економічних нормативів.

Задача.

У звітності комерційного банку є відповідні дані щодо якості кредитного портфеля на кінець місяця, виду та вартості забезпечення відповідних кредитних операцій, тис. грн:

Кредитні операції

Вартість забезпечення

Категорія

Сума

Майнові права та депозити

Застава
рухомого майна

Застава
нерухомого майна

Стандартні

560 000

79 000

200 000

128 000

Під контролем

30 000

2000

20 000

5000

Субстандартні

25 000

20 000

10 000

0

Сумнівні

10 600

8000

0

6000

Безнадійні

14 000

0

0

0

Усього

640 000Визначити:

а) вартість забезпечення, яка береться в розрахунок чистого кредитного ризику;

б) чистий кредитний ризик за кожною категорією кредитів;

в) розрахунковий резерв щодо кожної групи кредитів;

г) загальну суму резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.


^

Варіант № 18


 1. Нормативи кредитних ризиків комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

 2. Організація банківського нагляду в Україні.

Задача.

Кредитний портфель комерційного банку характеризується такими даними, тис. грн:

 • стандартних кредитів — 4400;

 • кредитів під контролем — 800;

 • субстандартних кредитів — 430;

 • сумнівних кредитів — 400;

 • безнадійних — 200.

Вартість застави, яка враховується банком під час визначення розміру страхового резерву, за стандартними кредитами становить 700 тис. грн; за кредитами під контролем та субстандартними — відповідно 350 тис. та 200 тис. грн.

Безнадійний кредит був виданий під гарантію уряду на суму основного боргу.

Визначити:

а) чистий кредитний ризик щодо кожної групи кредитів;

б) загальну суму резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.


^

Варіант № 19


 1. Оцінка діяльності банку на основі «Системи оцінки ризиків» НБУ.

 2. Письмові дозволи, особливості їх надання.

Задача.

Комерційний банк має такі середньоарифметичні значення зобов’язань за залученими коштами, млн. грн.:

 • Строкові депозити юридичних осіб у національній валюті 1050

 • Строкові депозити фізичних осіб у національній валюті 5680

 • Строкові депозити юридичних осіб в іноземній валюті 3700

 • Строкові депозити фізичних осіб в іноземній валюті 4200

 • Короткострокові депозити юридичних осіб в національній валюті 2550

 • Короткострокові депозити юридичних осіб в іноземній валюті 7200

 • Короткострокові депозити юридичних осіб в національній валюті 980

 • Короткострокові депозити фізичних осіб в іноземній валюті 980

 • Кошти клієнтів на поточних рахунках 18 050

 • Кошти місцевих бюджетів 1740

 • Депозити інших банків у даному банку 1220

Визначити:

а) якими мають бути обов’язкові резерви банку, виходячи з установлених НБУ норм обов’язкового резервування;

б) оцінити дотримання банком вимог щодо обов’язкових резер­вів, якщо середнє значення залишку коштів на кореспондентському рахунку банку в НБУ за цей же період становило: варіант 1 — 5580 млн грн; варіант 2 — 5200 млн грн.

^

Варіант № 20


 1. Порядок створення та реєстрації банків в Україні.

 2. Принципи ефективного банківського нагляду.

Задача.

Відомі такі дані по комерційному банку:

Категорія депонента

Середній залишок залучених коштів до запитання,
тис. грн

Середній залишок залучених коштів на строк,
тис. грн

Середній залишок на кореспондентському рахунку в НБУ,
тис. грн

Фізичні особи

200

500

80

Юридичні особи

300

600

65

Банки-кореспонденти

350

650

80

Визначити:

а) величину обов’язкових резервів, якщо всі залучені кошти — в національній валюті;

б) оцінити дотримання банком вимог щодо обов’язкових резервів.


^

Варіант № 21


 1. Ліцензування банківської діяльності в Україні.

 2. Методи банківського нагляду.

Задача.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахувати відкриту валютну позицію банку (довгу чи коротку) за кожною валютою і загальну відкриту валютну позицію (за методикою НБУ), тис. грн:

Валюта

За балансовими рахунками

За позабалансовими рахунками

Курс НБУ (грн за одиницю валюти)

Активи
в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

Активи
в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

USD

1200

700100

5,43

CAD

700

950

3,68

EUR

1250

400

504,63

Визначити:

а) нормативи відкритої валютної позиції за умови, що регулятивний капітал становить 26 млн грн;

б) оцінити дотримання нормативів відкритої валютної позиції.


^

Варіант № 22


 1. Порядок проведення інспекційних перевірок.

 2. Порядок розрахунку економічних нормативів.

Задача.

Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, тис. грн:
 • ^

  Статутний капітал 8000


 • Резервний фонд 2200

 • Прибуток поточного року 600

 • Прибутки минулих років 100

 • Резерв під знецінення цінних паперів 200

 • Субординований борг 6000

 • Активи, всього 23 000

У тому числі вкладення коштів в:

 • акції інших банків 200

 • акції підприємств 800

 • інші банки на умовах субординованого боргу 400

 • дочірні компанії 600

Визначити:

а) норматив загальної суми інвестування;

б) оцінити дотримання цього нормативу.

^

Варіант № 23


 1. Основні напрями регулювання НБУ діяльності комерційних банків.

 2. Порядок надання банкам ліцензій.

Задача.

Регулятивний капітал комерційного банку становить 9800 тис. грн, норматив адекватності регулятивного капіталу — 14,5 %. Фактично сформований резерв за кредитами з великим ризиком — 200 тис. грн.

Перелік найбільших позичальників банку (враховуючи 100 % позабалансових зобов’язань) включає в себе, тис. грн:

Позичальник

Залишок
заборгованості

Позичальник

Залишок
заборгованості

Підприємство «А»

1600

Підприємство «Г»

2100

Підприємство «Б»

2400

Підприємство «Д»

1900

Підприємство «В»

2200

Підприємство «Е»

960

Визначити:

а) норматив «великих» кредитних ризиків;

б) оцінити дотримання банком цього нормативу.

^

Варіант № 24


 1. Необхідність та завдання банківського нагляду. Повноваження регулятивно-наглядових банківських органів.

 2. Нормативи капіталу комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками нормативного значення цих показників.

Задача.

Відомі такі звітні дані комерційного банку, млн грн:

 • Сукупна заборгованість за позичками одного позичальника 3

 • Позабалансові зобов’язання банку щодо цього позичальника 0,2

 • Фактичний резерв за кредитами цього позичальника 0,1

 • Статутний капітал банку 4

 • Резервний фонд 1,4

 • Резерв під стандартну заборгованість за кредитами 3

 • Поточний прибуток 2

 • Нерозподілений прибуток 0,1

 • Вкладення в акції та статутні фонди підприємств 0,2

 • Вкладення в акції банків 0,4

Визначити:

а) норматив максимального розміру ризику на одного контрагента;

б) оцінити дотримання банком цього нормативу.

^

Варіант № 25


 1. Сучасна структура банківського нагляду Національного банку України.

 2. Типи ризику та процесу управління ними. Моніторинг ризику.

Задача.

У балансі та відповідних формах звітності банку відображені такі показники, млн грн:

 • Загальні активи банку 9000

З них:

кошти на кореспондентських рахунках 550

кошти в касі 50

зі строком погашення до 30 днів 3800

зі строком погашення до одного року 4400

 • Загальні зобов’язання 7100

З них:

зобов’язання до запитання 3800

поточні зобов’язання 4800

короткострокові зобов’язання 5600

Визначити:

а) норматив миттєвої ліквідності;

б) норматив поточної ліквідності;

в) норматив короткострокової ліквідності;

г) зробити відповідні висновки щодо дотримання нормативів.


^ Методичні поради щодо виконання КПІЗ


Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни “Банківський нагляд” виконуються самостійно кожним студентом на основі запропонованого переліку напрямів роботи. КПІЗ передбачає ґрунтовне аналітичне дослідження певного аспекту діяльності центрального банку в сфері регулювання і нагляду на основі знань, отриманих на лекційних та практичних заняттях. Метою виконання КПІЗ є поглиблення та закріплення набутих знань, а також розвиток навичок науково-дослідної та аналітичної роботи при опрацюванні матеріалів економічного характеру. КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати комп'ютерну техніку, зокрема Microsoft Word та Excel. КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою із врахуванням таких параметрів, як наукова глибина дослідження, якість аналітичної роботи, рівень володіння отриманими знаннями, дотримання встановлених вимог щодо оформлення. Виконання КПІЗ є одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни “Банківський нагляд”.


^ 3. Критерії оцінювання КПІЗ.


Оцінка за виконання студентом КПІЗ встановлюється за 100 бальною шкалою наступним чином:

Відмінно” (90-100 балів) – повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка повинна відповідати таким вимогам:

 1. розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленої у питанні проблеми;

 2. повний перелік необхідних економічних категорій, законів положень з організації діяльності центрального банку в сфері нагляду; вірне розкриття їх змісту, а також механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;

 3. висвітлення методологічних та практичних аспектів організації регулювання діяльності банків з урахуванням світового та вітчизняного досвіду;

 4. уміння користуватись методами наукового, функціонального аналізу явищ та процесів, пов’язаних з діяльністю центрального банку, характеризувати їхні риси та форми виявлення;

 5. демонстрація здатності сформулювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

 6. практичне завдання (ситуація) розв’язане в повному обсязі. Обчислення виконані без помилок, з поясненням дається повний аналіз розрахунків та досконалі висновки.

Добре” у (75-89 балів) , якщо:

 1. відносно відповіді на найвищий бал не розкрито хоча б один із вище вказаних теоретичних пунктів, або якщо:

 2. при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами допущено несуттєві помилки, які явно не впливають на повне розкриття питання, або якщо:

 3. практичне завдання виконане в повному обсязі, але мають місце не істотні помилки в обчисленнях, які незначно вплинули на результати і висновки.

Задовільно”, (60-74 балів), якщо:

 1. відносно відповіді на найвищий бал не розкрито два чи три пунктів, зазначених у вимогах (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

 2. зроблені висновки чи певні визначення неповністю відповідають загальновизнаним, порушена логічна послідовність при викладенні відповіді на питання;

 3. практична частина КПІЗу виконана без пояснень та висновків.

^ Незадовільно” (нижче 60 балів), якщо:

1) характер виконаної теоретичної частини КПІЗу дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповів на нього за змістом, допустивши грубі помилки при відповіді;

2) практичне завдання не виконане або виконане з помилками які вплинули на хід його виконання та висновки.


^ 4. Графік виконання та здачі завдання


Видача завдання студентам

Виконання завдання

^ Здача завдання на перевірку

Виставлення оцінок

1,2 тиждень

2-10 тиждень

11 тиждень

12 тиждень^ 5. Список рекомендованої літератури


 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ . – www.bank.gov.ua/B_zakon/index.htm.

 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. № 679-XIV. – www.bank.gov.ua/B_zakon/index.htm.

 3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001року. – www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Методичні вказівки з інспектування банків „Система оцінки ризиків”, затверджені Постановою Правління НБУ № 104 від 15 березня 2004 року. – www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України від 01  березня 2011 року

 6. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень" від 07.10.2010 № 454, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2010 за № 1273/18568

 7. Положення «Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS», затвердженого постановою НБУ №171 від 08.05.2002 р.

 8. Положення «Про порядок застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства», затвердженого постановою НБУ №369 від 28.08.2001 р.

 9. Положення «Про порядок накладання адміністративних штрафів», затвердженого постановою НБУ №563 від 29.12.2001 р.

 10. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень», затвердженого постановою НБУ №375 від 31.08.2001 р.

 11. Положення «Про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду», затвердженого постановою НБУ №45 від 30.01.2002 р.

 12. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.07. 2000 р. № 279.

 13. Положення про порядок формування та використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затверджене постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 р. № 505.

 14. Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 05.03.2007 р. № 31.

 15. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Порядку формування банками резервів за кредитами і нарахованими за ними процентами та списання безнадійної заборгованості" від 13.09.2010 № 424, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 998/18293

 16. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" від 10.09.2009 № 541, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.2009 № 928/16944.

 17. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" від 20.12.2010 № 564, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 37/18775

 18. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків " від 30.06.2011 № 213, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 906/19644.

 19. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення зміни до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" від 31.05.2011 № 170, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2011 за № 677/19415.

 20. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України" від 04.05.2011 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2011 за № 627/19365.

 21. Постанова НБУ № 104 від 16.03.2004 р. «Про затвердження методичних вказівок з інспектування банків на основі «Системи оцінки ризиків».

 22. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву " від 01.06.2011 № 172, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2011 за № 722/19460.

 23. Постанова Правління Національного банку України "Про схвалення Методичних рекомендацій до Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками" від 28.02.2009 № 109 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 13.04.2011 № 110.

 24. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с.

 25. Адамик Б.П. Нагляд і регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2007. – 96 с.

 26. Адамик Б.П. Методологічне обґрунтування державного регулювання банківської діяльності // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 28-38.

 27. Адамик Б.П. Оптимізація наглядово-контрольної роботи Національного банку України // Наука молода. Збірник науко­вих праць молодих вче­них ТНЕУ. – 2010. – № 13. – С. 131-137.

 28. Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків // Вісник Національного банку України. – 2010. – №12. – С. 31-33.

 29. Базельский процесс: Базель-2 – управление банковскими рисками / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза. – М.ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 191 с.

 30. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2002. – 438с.

 31. Барановський О. На шляху до нової фінансової архітектури// Вісник НБУ. – 2010. – № 7. – С. 3–10.

 32. Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis // Вісник НБУ. – 2010. – № 5. – С. 6–11.

 33. Брегеда О., Савлук С. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності // Вісник НБУ. – 2010. – № 12. – С. 3–7.

 34. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 35. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці: Монографія / За ред. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Карт-Бланш», 2007. – 308 с.

 36. Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

 37. Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 262 с.

 38. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 432 с. 39. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

 40. Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 4–9.

 41. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 42. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 43. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.

 44. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 45. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 46. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-го перераб. изд.; Под ред. Р. Я. Левиты, Б. С. Пинскера. – М.: Catallaху, 1994. – 820 с.

 47. Стукало Н. Державне антикризове регулювання банківського сектору: досвід ЄС та України // Вісник НБУ. – 2010. – № 7. – С. 20–25.

 48. Тичина В. Проблеми та практика управління банківськими ризиками у світлі Базеля II // Вісник НБУ. – 2008. – №1. – С. 9–25.

 49. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2006. – 556 с.

 50. Швець Н. Теоретичні домінанти банківського нагляду // Банківська справа. – 2010. – № 5. – С. 83–92.

 51. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. – К.: Знання: КОО, 1998. – 444 с.


6. Взірець оформлення титульного листа


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ


Кафедра банківської справи
Комплексне практичне індивідуальне завдання


з дисципліни

Банківський нагляд”


Виконав____________

Перевірив ____________


Тернопіль – 2011

Схожі:

Структура залікового кредиту дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
Структура залікового кредиту дисципліни iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
Структура залікового кредиту дисципліни iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки
Структура залікового кредиту дисципліни iconОрієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення» для спеціальностей «Фармація»
Орієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення»
Структура залікового кредиту дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Тема економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
Структура залікового кредиту дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”
Тема Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів
Структура залікового кредиту дисципліни iconПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах
Структура залікового кредиту дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи»
Змістовий модуль Суть та учасники платіжної системи, загальна концепція, технологічна інфраструктура І безпека платіжних систем
Структура залікового кредиту дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни
Варіант обирається студентом відповідно до порядкового номера у списку. Завдання виконується у звичайному зошиті або ж за допомогою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи