Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд» icon

Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд»
Скачати 85.35 Kb.
НазваНавчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд»
Дата14.08.2012
Розмір85.35 Kb.
ТипДокументи

Навчальні та контрольні тести і завдання

з дисципліни «Банківський нагляд»


Практичне заняття № 1.

Необхідність та організація системи банківського регулювання і нагляду.


1. Хто встановлює мінімальний розмір статутного фонду комерційних банків?

а) НБУ;

б) збори акціонерів;

в) Правління акціонерного банку;

г) Кабінет Міністрів;

д) засновники комерційного банку;

е) мінімальний розмір статутного фонду для банків не встановлюється.


2. Вкажіть, які з названих положень, відносять до основних передумов видачі банківської ліцензії:

а) згода місцевих органів влади;

б) наявність бізнес-плану;

в) відсутність у даному регіоні інших банків;

г) хороший фінансовий стан засновників банку;

д) усі варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а), б), в).


3. Вкажіть максимальну частку одного із засновників комерційного банку при створенні останнього:

а) 10%;

б) 25%;

в) 35%;

г) 40%;

д) 50%;

е) обмежень не існує.


4. Що з наведеного нижче є завданнями банківського нагляду?

а) організація проведення співбесід з кандидатами на керівні посади в банках;

б) підготовка зауважень і пропозицій до нормативних актів НБУ;

в) створення конкурентного середовища у банківському секторі;

г) забезпечення стабільності та надійності банківської системи;

д) варіанти відповідей в) і г);

е) усі варіанти відповідей.


5. Принципи ефективного банківського нагляду розкривають:

а) передумови ефективного банківського нагляду;

б) пруденційні правила і вимоги;

в) вимоги щодо інформації;

г) транснаціональні банківські операції;

д) варіанти відповідей а) і б);

е) усі варіанти відповідей.


Практичне заняття № 2.
^

Реєстрація та ліцензування комерційних банків.
1. Комерційний банк в Україні вважається зареєстрованим після:

а) сплати статутного фонду;

б) відкриття кореспондентського рахунку в установі НБУ;

в) відповідного запису в Державному реєстрі банків;

г) реєстрації в органах Державної податкової служби;

д) отримання ліцензії Національного банку України на здійснення банківських операцій;

е) усі перераховані вище варіанти.


2. Мінімальний розмір статутного фонду для комерційних банків з національним капіталом, що здійснюватимуть свою діяльність на території всієї України становить:

а) 100 тис. євро;

б) 500 тис. євро;

в) 1 млн. євро;

г) 3 млн. євро;

д) 5 млн. євро;

е) 5 млн. єкю.


3. Яка з перелічених установ банку не має права здійснювати банківські операції?

а) дирекція банку;

б) філія банку;

в) представництво банку;

г) територіально відокремлене безбалансове відділення банку;

д) головний офіс банку;

е) жоден з варіантів.


4. За спеціалізацією банки в Україні можуть бути:

а) ощадними;

б) інвестиційними;

в) іпотечними;

г) кредитними;

д) усі перераховані варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а), б), в).


5. Які операції можуть здійснюватися банками на основі письмового дозволу?

а) операції з валютними цінностями;

б) операції з цінними паперами;

в) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

г) кредитування юридичних осіб;

д) усі зазначені варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а), б), в).


Практичне заняття № 3.

Економічні нормативи регулювання банківської діяльності, їх встановлення та контроль (4 год.)


1. За якими нормативами діяльності комерційного банку встановлена щоденна звітність?

а) нормативами капіталу;

б) нормативами ліквідності;

в) нормативи відкритої валютної позиції;

г) норматив інвестування;

д) усі перераховані вище нормативи;

е) варіанти відповідей б) і в).


2. Яких нормативів ліквідності повинен дотримуватися комерційний банк?

а) миттєва ліквідність;

б) поточна ліквідність;

в) короткострокова ліквідність;

г) норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих;

д) усі перераховані вище варіанти;

е) варіанти відповідей а), б), в).


3. Мінімальний розмір регулятивного капіталу знову створених банків в Україні, що здійснюють свою діяльність на території однієї області, повинен становити:

а) 1 млн. грн.;

б) 3 млн. грн.;

в) 5 млн. грн.;

г) 1 млн. євро;

д) 3 млн. євро;

е) 5 млн. євро.


4. Нормативне значення ризику загальної відкритої валютної позиції комерційного банку (Н13) не повинен перевищувати:

а) 5%;

б) 15%;

в) 20%;

г) 30%;

д) 35%;

е) 50%.


5. На підставі наведеної у таблиці інформації загальна величина відкритої валютної позиції банку становить:

Валюта

Активи в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

Курс НБУ, грн

(за одиницю валют)

USD

4000

4500

5.00

Євро

1500

1000

4.00

а) 1000 грн.;

б) 500 грн.;

в) 1500 грн.;

г) 3000 грн.;

д) 4500 грн.;

е) 0 грн.

6. На підставі наведеної у таблиці інформації загальна величина короткої відкритої валютної позиції банку становить:

Валюта

Активи в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

Курс НБУ, грн

(за одиницю валют)

USD

4000

3800

5.00

Євро

1500

1700

4.00

а) - 400 грн.;

б) + 200 грн.;

в) + 1000 грн.;

г) - 800 грн.;

д) - 600 грн.;

е) 0 грн.

7. На підставі наведеної у таблиці інформації загальна величина довгої відкритої валютної позиції банку становить:

Валюта

Активи в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

Курс НБУ, грн

(за одиницю валют)

USD

4000

3800

5.00

Євро

1500

1700

4.00

а) + 800 грн.;

б) - 800 грн.;

в) + 1000 грн.;

г) - 100 грн.;

д) + 1600 грн.;

е) 0 грн.

8. Визначте суму основного капіталу комерційного банку користуючись інформацією, наведеною у таблиці:

Показник

Сума, тис. грн.

Фактично сплачений статутний капітал

Резерви під стандартну заборгованість інших банків

Прибуток поточного року

Субординований борг

Резерви, що оприлюднені банком у фінансовій звітності

Резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями

3000

800

1200

1500

1000


500

а) 8 млн. грн.;

б) 7,5 млн. грн.;

в) 6,5 млн. грн.;

г) 5,2 млн. грн.;

д) 4 млн. грн.;

е) 3 млн. грн.

9. Визначте суму додаткового капіталу комерційного банку користуючись інформацією, наведеною у таблиці:

Показник

Сума, тис. грн.

Фактично сплачений статутний капітал

Резерви під стандартну заборгованість інших банків

Прибуток поточного року

Субординований борг

Резерви, що оприлюднені банком у фінансовій звітності

Резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями

5000

1000

2000

2000

2000


1000

а) 13 млн. грн.; б) 10 млн. грн.; в) 8 млн. грн.;

г) 6 млн. грн.; д) 4 млн. грн.; е) 3 млн. грн.


Практичне заняття № 4.

^

Здійснення нагляду за діяльністю комерційних банків України
1. До методів здійснення нагляду за діяльністю комерційних банків в Україні належать:

а) встановлення економічних нормативів;

б) ліцензування банківської діяльності;

в) виїзне інспектування банків;

г) безвиїзний нагляд;

д) усі перераховані вище методи;

е) варіанти відповідей в) і г).


2. До непримусових заходів впливу, які застосовує НБУ щодо діяльності комерційних банків належать:

а) скликання загальних зборів учасників;

б) розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів;

в) письмове застереження;

г) укладення письмової угоди з банком;

д) встановлення для банку підвищених економічних нормативів;

е) усі варіанти відповідей.


3. У яких формах НБУ може здійснювати виїзне інспектування банків?

а) планова перевірка (інспектування);

б) позапланова перевірка;

в) комплексне інспектування;

г) спеціальна перевірка;

д) усі перераховані варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а), б), в).


4. Що є об’єктом інспектування служби банківського нагляду Національного банку України?

а) кожна банківська установа;

б) філії банків;

в) власники істотної участі в банку, якщо Національний банк України вважає, що вони не відповідають законодавчим вимогам щодо істотної участі, або негативно впливають на фінансову безпеку і стабільність банку;

г) юридичні особи, щодо яких НБУ має достовірну інформацію про здійснення ними банківської діяльності без відповідної ліцензії;

д) усі перераховані варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а), б), в).


5. З який етапів складається виїзна інспекційна НБУ?

а) підготовка до проведення інспектування;

б) процес інспектування;

в) оформлення результатів інспектування;

г) застосування заходів впливу;

д) усі перераховані варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а), б), в).


Практичне заняття № 5.

Оцінка результатів діяльності комерційних банків та визначення їх рейтингу


1. Якою є рейтингова оцінка сильного банку за системою САMELS?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5;

е) жоден з варіантів.


2. Якою є рейтингова оцінка слабкого банку за системою САMELS?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5;

е) жоден з варіантів.


3. Які основні методи побудови рейтингів розрізняють у світовій практиці?

а) номерний;

б) бальний;

в) індексний;

г) аналітичний;

д) усі перераховані варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а), б), в).


4. Що означає компонент «Е» рейтингової системи CAMELS?

а) адекватність капіталу;

б) прибутковість;

в) якість активів;

г) якість менеджменту;

д) чутливість до ринкових ризиків;

е) ліквідність.


5. Що означає компонент «S» рейтингової системи CAMELS?

а) адекватність капіталу;

б) прибутковість;

в) якість активів;

г) якість менеджменту;

д) чутливість до ринкових ризиків;

е) ліквідність.

Схожі:

Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд» icon“Банківський нагляд”
Валютна позиція комерційного банку, її характеристика та регулювання з сторони нбу
Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд» iconПерелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд»
move to 1471-8178
Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд» iconНовые поступления в библиотеку
Банківський нагляд : навч посібник / В. С. Котковський [и др.]. Львів : Магнолія 2006, 2009. 352 с
Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд» iconПерелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд»
Становлення та розвиток ефективної системи банківського регулювання та нагляду в Україні
Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд» iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд» iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд» iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи над уроками контрольні завдання
Навчальні завдання з англійської мови для студентів другого курсу юридичного факультету заочної форми навчання (4 семестр) / Упорядн.:...
Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд» iconТестові контрольні завдання тести 1 (до тем 1, 2, 3, 4)
А біологічна наука про взаємовідносини організмів між собою та навколишнім середовищем
Навчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківський нагляд” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно у період...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи