Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Скачати 262.72 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Дата14.08.2012
Розмір262.72 Kb.
ТипДокументи
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами

заочно-дистанційної форми навчання


Контрольна робота з дисципліни “Банківський нагляд” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно у період між сесіями і здається викладачеві напередодні екзамену.

Контрольна робота складається з теоретичної частини, що охоплює грунтовний виклад двох із основних питань програми, а також із розрахункової частини у вигляді задачі.

Кожен із студентів вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи.

Контрольна робота виконується у звичайному шкільному зошиті обсягом до 24 сторінок. Обсяг самої роботи може бути різним і залежить від специфіки обраних питань, їх складності тощо. Загалом обсяг роботи повинен складати близько 5-7 листків для кожного питання роботи та 2-4 сторінки для задачі.

При виконанні та оформленні контрольної роботи слід дотримуватися наступних вимог: на першій сторінці роботи необхідно повторити номер варіанту і з нового рядку назву першого питання. Друге питання та задача розпочинаються з нової сторінки, на якій вказують назву другого питання, а для задачі слід переписати повну умову та завдання. Розв’язок задачі оформлюється поєднанням розрахункової частини із детальним викладенням логічного ходу вирішення задачі. У контрольній роботі повинні бути посилання на літературні джерела, фактичний та статистичний матеріал, правильно оформлений список використаної літератури.

Контрольна робота виконується до початку екзаменаційної сесії. Її слід написати заздалегідь, щоб викладач мав змогу ознайомитись з нею до екзамену. Без виконання контрольної роботи та її заліку студент не допускається до іспиту.

^

Варіанти контрольних робіт

Варіант № 1


 1. Охарактеризуйте правові засади банківського нагляду.

 2. Порівняйте нову редакцію економічних нормативів (від 28.08.2001р.) з тією, що діяла раніше. Вкажіть переваги та недоліки.

Задача.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте валютну позицію банку за доларом США:

Код

За балансовими

рахунками

За позабалансовими

рахунками

Курс НБУ (грн.за

валюти

активи в

ін. валюті

зобов'язання

в ін. валюті

активи в

ін. валюті

зобов'язання

в ін. валюті

один. валюти)

840

4310

4520

500

-

5,43

124

1320

700

-

200

3,68

756

750

1310

210

-

3,32^

Варіант № 2


1. Проаналізуйте розвиток системи банківського нагляду НБУ.

 1. Охарактеризуйте порядок здійснення безвиїзного банківського нагляду.

Задача.

На основі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте фактичне значення показнику адекватності регулятивного капіталу банку і зробіть висновок відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:

Показники
1. Статутний капітал

11250

2. Регулятивний капітал банку

27900

3. Активи банку, зважені за ступенем ризику і зменшені на створені резерви

101000

4. Активи банку, зменшені на створені резерви

108700

5. Кошти, залучені банком

134100

6. Основний капітал банку, зменшений на суму недосформованих резервів

17100^

Варіант № 3


 1. Визначте роль Базельського комітету з питань нагляду за діяльністю банків.

 2. Дайте оцінку застосуванню економічних нормативів.

Задача.

Визначте суму основного капіталу комерційного банку користуючись інформацією, наведеною у таблиці:

Показник

Сума, тис. грн.

Фактично сплачений статутний капітал

Резерви під стандартну заборгованість інших банків

Прибуток поточного року

Субординований борг

Резерви, що оприлюднені банком у фінансовій звітності

Резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями

3000

800

1200

1500

1000

500^

Варіант № 4


 1. Поясніть, у чому відмінність між філіями та представництвами банків.

 2. Наведіть заходи впливу, які застосовує НБУ за порушення комерційними банками економічних нормативів.

Задача.

Визначте суму додаткового капіталу комерційного банку користуючись інформацією, наведеною у таблиці:

Показник

Сума, тис. грн.

Фактично сплачений статутний капітал

Резерви під стандартну заборгованість інших банків

Прибуток поточного року

Субординований борг

Резерви, що оприлюднені банком у фінансовій звітності

Резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями

5000

1000

2000

2000

2000

1000^

Варіант № 5


 1. Які з принципів ефективного банківського нагляду використовує НБУ?

 2. Які види інспекційних перевірок може здійснювати НБУ і з якою періодичністю?

Задача.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте, яка валютна позиція банку:

Код

За балансовими

рахунками

За позабалансовими

рахунками

Курс НБУ (грн.за

валюти

активи в

ін. валюті

зобов'язання

в ін. валюті

активи в

ін. валюті

зобов'язання

в ін. валюті

один. валюти)

840

4310

4520

500

-

5,43

124

1320

700

-

200

3,68

756

750

1310

210

-

3,32^

Варіант № 6


 1. Визначте порядок надання комерційним банкам ліцензій.

 2. Визначте обсяг інформації, який при інспектуванні банк повинен надавати інспекторам НБУ.

Задача.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте фактичне значення показника миттєвої ліквідності банку і зробіть висновки відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:

Показники

(умовні дані)

1. Кошти на кореспондентському рахунку

91

2. Кошти в касі банку

54

3. Залучені банком кошти на поточних рахунках

444

4. Загальні активи банку

2900

5. Загальні зобов'язання банку

2520

6. Статутний капітал банку

460^

Варіант № 7


 1. Проаналізуйте завдання банківського регулювання і нагляду.

 2. Які рейтингові системи оцінки діяльності банків використовують в іноземних державах?

Задача.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, визначте валютну позицію банку:

Код

За балансовими

рахунками

За позабалансовими

рахунками

Курс НБУ (грн. за

валюти

активи в

ін. валюті (тис.)

зобов'язання

в ін. валюті (тис.)

активи в

ін. валюті

(тис.)

зобов'язання

в ін. валюті

(тис.)

один. валюти)

840 USD

1200

700

-

100

5,00

124 CAD

700

950

-

-

3,68

756 CHF

1250

400

50

-

3,32
^

Варіант № 8


 1. Проаналізуйте вимоги, які висуває НБУ щодо реєстрації комерційних банків.

 2. Які критерії лежать в основі рейтингової системи CAMELS?

Задача.

На основі інформації, що наведена в таблиці, роз­рахуйте фактичне значення показника адекватності регулятивного капіталу і зробіть висновок відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:

Показник

Сума, умов. од.

Статутний капітал

11 250

Регулятивний капітал банку

27 900

Активи банку, зважені за ступенем ризику і зменшені на створені резерви

98 000

Активи банку, зменшені на створені резерви

108 700

Кошти, залучені банком

134 100

Основний капітал банку, зменшений на суму недосформованих резервів

17 100^

Варіант № 9


 1. Охарактеризуйте порядок надання комерційним банкам письмових дозволів.

 2. Назвіть основних користувачів інформації про рейтинг банку.

Задача.

За звітними даними комерційного банку сума прострочених та сумнівних до отримання нарахованих доходів за операціями з клієнтами, банками та іншими операціями станом на 1.05. поточного року становила 3000 тис. грн, з них прострочених до 31 дня — 40 тис. грн. Фактично створений резерв за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами становив 6900 тис. грн.

Визначити:

а) розрахункову суму резерву за простроченими та сумнівними щодо одержання нарахованими доходами;

б) чи дотримується банк вимог щодо формування цього резерву та його дії відповідно до стану резерву;

в) якими будуть санкції НБУ в разі порушення вимог.

^

Варіант № 10


 1. Проаналізуйте додаткові вимоги, які висуває НБУ щодо здійснення валютних операцій банками.

 2. На основі яких документів проводиться виїзне інспектування комерційних банків?

Задача.

За розрахунками комерційного банку станом на 01.04. поточного року чистий кредитний ризик за кредитними операціями становить:

 • за стандартними кредитами 400 000 грн;

 • за кредитами під контролем 200 000 грн;

 • за субстандартними кредитами 300 000 грн;

 • за сумнівними кредитами 200 000 грн;

 • за безнадійними кредитами 100 000 грн.
^

Фактично створений резерв станом на 01.04. — 270 000 грн,
у тому числі


 • під стандартну заборгованість за кредитами — 8800 грн.

Визначити:

а) розрахунковий розмір резерву на покриття можливих збитків за кредитними операціями станом на 01.04. поточного року;

б) чи дотримується банк вимог щодо формування резерву за кредитними операціями та його дії в даному разі;

в) якими будуть санкції НБУ в разі порушення вимог.


^

Варіант № 11


 1. Визначте поняття і роль регулятивного капіталу банку та механізму його регулювання в сучасній діяльності банків України.

 2. У чому переваги визначення рейтингу банків за системою САMELS?

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 40 млн грн протягом календарного року мав такі значення середньомісячного залишку коштів на кореспондент­ському рахунку в НБУ (ЗККРсеред) та обов’язкових резервів, тис. грн:

Місяць

Обов’язкові резерви

ЗККРсеред

Січень

5560

5580

Лютий

6280

6200

Березень

4200

4300

Квітень

5580

5620

Травень

5500

5430

Червень

6500

6800

Липень

3250

3270

Серпень

4260

4280

Ставку овернайт візьмемо умовно за 10 %.

Визначити:

а) чи дотримувався банк вимог до обов’язкового резервування залучених коштів;

б) які адекватні заходи впливу можуть бути застосовані НБУ за допущені порушення.


^

Варіант № 12

 1. Що включає у себе поняття “субординований капітал”?

 2. Порівняйте ефективність методів банківського нагляду НБУ.

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 40 млн грн протягом календарного року мав такі значення нормативів відкритої валютної позиції:

Місяць

Нормативи, %

Н13

Н13/1

Н13/2

Січень

22,85

20,78

4,53

Лютий

28,71

21,98

4,48

Березень

36,12

31,53

4,05

Квітень

35,18

30,00

5,18

Травень

21,95

18,67

3,15

Червень

28,33

27,11

2,35

У звітному липні місяці середньозважені значення нормативів відкритої валютної позиції становили: Н13 — 35,81 %; Н13/1 — 31,18 %; Н13/2 — 5,08 %.

Визначити:

а) чи дотримувався банк нормативів відкритої валютної позиції у липні місяці поточного року;

б) розмір штрафу, який стягуватиме НБУ з банку-порушника.

^

Варіант № 13

 1. За якими критеріями оцінюється якість банківських активів?

 2. Валютна позиція комерційного банку, її характеристика та регулювання з сторони НБУ.

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 25 млн грн має регулятивний капітал на рівні 40 млн грн. Протягом календарного року банк допускав такі великі кредитні ризики, млн грн:

Місяці

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Розмір великого
кредитного ризику

250

300

350

550

400

Визначити:

а) чи дотримувався банк вимог нормативу великих кредитних ризиків;

б) які адекватні заходи впливу можуть бути застосовані НБУ за допущені порушення.
^

Варіант № 14

 1. Вимоги Національного банку до реєстрації комерційних банків, їх необхідність.

 2. Нормативи інвестування комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 25 млн грн має регулятивний капітал на рівні 40 млн грн. Протягом календарного року банк допускав такі великі кредитні ризики, млн грн:

Місяці

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Розмір великого
кредитного ризику

250

300

350

550

400

Визначити:

а) чи дотримувався банк вимог нормативу великих кредитних ризиків;

б) які адекватні заходи впливу можуть бути застосовані НБУ за допущені порушення.


^

Варіант № 15


 1. Паспорт нагляду, його складові.

 2. Переваги і недоліки здійснення банківського нагляду Національним банком України.

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 25 млн грн за звітний місяць мав такі середньозважені значення нормативів ліквідності: Н4 — 19,96 %; Н5 — 51,32 %, Н6 — 16,27 %.

За попередні місяці звітного періоду порушень нормативів Н5, Н6 банк не допускав, а норматив миттєвої ліквідності Н4 було порушено 2 рази.

Визначити:

а) розмір штрафу, який стягуватиме НБУ з банку-порушника.

^

Варіант № 16


 1. Нормативи ліквідності комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

 2. Організаційна побудова органів банківського нагляду.

Задача.

Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 20 млн грн за звітний місяць мав такі середньозважені значення нормативів ліквідності: Н4 — 15,38 %; Н5 — 21,78 %, Н6 — 18,51 %.

За нормативом миттєвої ліквідності — це друге порушення протягом календарного року, а за нормативами поточної та короткострокової ліквідності — відповідно третє та п’яте.

Визначити:

а) розмір штрафу, який стягуватиме НБУ з банку-порушника.

^

Варіант № 17

 1. Звіт про інспектування, порядок його оформлення.

 2. Контроль за дотриманням банками економічних нормативів.

Задача.

У звітності комерційного банку є відповідні дані щодо якості кредитного портфеля на кінець місяця, виду та вартості забезпечення відповідних кредитних операцій, тис. грн:

Кредитні операції

Вартість забезпечення

Категорія

Сума

Майнові права та депозити

Застава
рухомого майна

Застава
нерухомого майна

Стандартні

560 000

79 000

200 000

128 000

Під контролем

30 000

2000

20 000

5000

Субстандартні

25 000

20 000

10 000

0

Сумнівні

10 600

8000

0

6000

Безнадійні

14 000

0

0

0

Усього

640 000Визначити:

а) вартість забезпечення, яка береться в розрахунок чистого кредитного ризику;

б) чистий кредитний ризик за кожною категорією кредитів;

в) розрахунковий резерв щодо кожної групи кредитів;

г) загальну суму резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.


^

Варіант № 18


 1. Нормативи кредитних ризиків комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

 2. Організація банківського нагляду в Україні.

Задача.

Кредитний портфель комерційного банку характеризується такими даними, тис. грн:

 • стандартних кредитів — 4400;

 • кредитів під контролем — 800;

 • субстандартних кредитів — 430;

 • сумнівних кредитів — 400;

 • безнадійних — 200.

Вартість застави, яка враховується банком під час визначення розміру страхового резерву, за стандартними кредитами становить 700 тис. грн; за кредитами під контролем та субстандартними — відповідно 350 тис. та 200 тис. грн.

Безнадійний кредит був виданий під гарантію уряду на суму основного боргу.

Визначити:

а) чистий кредитний ризик щодо кожної групи кредитів;

б) загальну суму резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.


^

Варіант № 19


 1. Оцінка діяльності банку на основі «Системи оцінки ризиків» НБУ.

 2. Письмові дозволи, особливості їх надання.

Задача.

Комерційний банк має такі середньоарифметичні значення зобов’язань за залученими коштами, млн. грн.:

 • Строкові депозити юридичних осіб у національній валюті 1050

 • Строкові депозити фізичних осіб у національній валюті 5680

 • Строкові депозити юридичних осіб в іноземній валюті 3700

 • Строкові депозити фізичних осіб в іноземній валюті 4200

 • Короткострокові депозити юридичних осіб в національній валюті 2550

 • Короткострокові депозити юридичних осіб в іноземній валюті 7200

 • Короткострокові депозити юридичних осіб в національній валюті 980

 • Короткострокові депозити фізичних осіб в іноземній валюті 980

 • Кошти клієнтів на поточних рахунках 18 050

 • Кошти місцевих бюджетів 1740

 • Депозити інших банків у даному банку 1220

Визначити:

а) якими мають бути обов’язкові резерви банку, виходячи з установлених НБУ норм обов’язкового резервування;

б) оцінити дотримання банком вимог щодо обов’язкових резер­вів, якщо середнє значення залишку коштів на кореспондентському рахунку банку в НБУ за цей же період становило: варіант 1 — 5580 млн грн; варіант 2 — 5200 млн грн.

^

Варіант № 20


 1. Порядок створення та реєстрації банків в Україні.

 2. Принципи ефективного банківського нагляду.

Задача.

Відомі такі дані по комерційному банку:

Категорія депонента

Середній залишок залучених коштів до запитання,
тис. грн

Середній залишок залучених коштів на строк,
тис. грн

Середній залишок на кореспондентському рахунку в НБУ,
тис. грн

Фізичні особи

200

500

80

Юридичні особи

300

600

65

Банки-кореспонденти

350

650

80

Визначити:

а) величину обов’язкових резервів, якщо всі залучені кошти — в національній валюті;

б) оцінити дотримання банком вимог щодо обов’язкових резервів.


^

Варіант № 21


 1. Ліцензування банківської діяльності в Україні.

 2. Методи банківського нагляду.

Задача.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахувати відкриту валютну позицію банку (довгу чи коротку) за кожною валютою і загальну відкриту валютну позицію (за методикою НБУ), тис. грн:

Валюта

За балансовими рахунками

За позабалансовими рахунками

Курс НБУ (грн за одиницю валюти)

Активи
в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

Активи
в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

USD

1200

700100

5,43

CAD

700

950

3,68

EUR

1250

400

504,63

Визначити:

а) нормативи відкритої валютної позиції за умови, що регулятивний капітал становить 26 млн грн;

б) оцінити дотримання нормативів відкритої валютної позиції.


^

Варіант № 22


 1. Порядок проведення інспекційних перевірок.

 2. Порядок розрахунку економічних нормативів.

Задача.

Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, тис. грн:
 • ^

  Статутний капітал 8000


 • Резервний фонд 2200

 • Прибуток поточного року 600

 • Прибутки минулих років 100

 • Резерв під знецінення цінних паперів 200

 • Субординований борг 6000

 • Активи, всього 23 000

У тому числі вкладення коштів в:

 • акції інших банків 200

 • акції підприємств 800

 • інші банки на умовах субординованого боргу 400

 • дочірні компанії 600

Визначити:

а) норматив загальної суми інвестування;

б) оцінити дотримання цього нормативу.

^

Варіант № 23


 1. Основні напрями регулювання НБУ діяльності комерційних банків.

 2. Порядок надання банкам ліцензій.

Задача.

Регулятивний капітал комерційного банку становить 9800 тис. грн, норматив адекватності регулятивного капіталу — 14,5 %. Фактично сформований резерв за кредитами з великим ризиком — 200 тис. грн.

Перелік найбільших позичальників банку (враховуючи 100 % позабалансових зобов’язань) включає в себе, тис. грн:

Позичальник

Залишок
заборгованості

Позичальник

Залишок
заборгованості

Підприємство «А»

1600

Підприємство «Г»

2100

Підприємство «Б»

2400

Підприємство «Д»

1900

Підприємство «В»

2200

Підприємство «Е»

960

Визначити:

а) норматив «великих» кредитних ризиків;

б) оцінити дотримання банком цього нормативу.

^

Варіант № 24


 1. Необхідність та завдання банківського нагляду. Повноваження регулятивно-наглядових банківських органів.

 2. Нормативи капіталу комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками нормативного значення цих показників.

Задача.

Відомі такі звітні дані комерційного банку, млн грн:

 • Сукупна заборгованість за позичками одного позичальника 3

 • Позабалансові зобов’язання банку щодо цього позичальника 0,2

 • Фактичний резерв за кредитами цього позичальника 0,1

 • Статутний капітал банку 4

 • Резервний фонд 1,4

 • Резерв під стандартну заборгованість за кредитами 3

 • Поточний прибуток 2

 • Нерозподілений прибуток 0,1

 • Вкладення в акції та статутні фонди підприємств 0,2

 • Вкладення в акції банків 0,4

Визначити:

а) норматив максимального розміру ризику на одного контрагента;

б) оцінити дотримання банком цього нормативу.

^

Варіант № 25


 1. Сучасна структура банківського нагляду Національного банку України.

 2. Типи ризику та процесу управління ними. Моніторинг ризику.

Задача.

У балансі та відповідних формах звітності банку відображені такі показники, млн грн:

 • Загальні активи банку 9000

З них:

кошти на кореспондентських рахунках 550

кошти в касі 50

зі строком погашення до 30 днів 3800

зі строком погашення до одного року 4400

 • Загальні зобов’язання 7100

З них:

зобов’язання до запитання 3800

поточні зобов’язання 4800

короткострокові зобов’язання 5600

Визначити:

а) норматив миттєвої ліквідності;

б) норматив поточної ліквідності;

в) норматив короткострокової ліквідності;

г) зробити відповідні висновки щодо дотримання нормативів.
Список рекомендованої літератури

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 січня.

 2. Закон “Про Національний банк України”// Урядовий кур’єр. – 1999. – № 120-121.

 3. Декрет Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19 лютого 1993 р. із змінами, внесеними згідно з Законом №295/97-ВР від 3 червня 1997 р. // Галицькі контракти. – 1998. – № 50. – С.81-84.

 4. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 10. – С. 11-68.

 5. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене Постановою Правління НБУ № 369 від 28.08.2001р.

 6. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ № 189 від 14.05.2003 р.

 7. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затверджене Постановою Правління НБУ № 276 від 17.07.2001 р.

 8. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене Постановою Правління НБУ № 275 від 17.07.2001 р.

 9. Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, затверджене Постановою Правління НБУ № 352 від 20.09.2002 р.

 10. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ № 375 від 31.08.2001р.

 11. Адамик Б.П. Цеентральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2007. – 393 с.

 12. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: Ельтон, 1993. – 336 с.

 13. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие / Под общ. ред. И.Д.Мамоновой. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

 14. Банковский портфель – 1 (Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора) / Отв. ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 1994. – 752 с.

 15. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.

 16. Валютное регулирование: в 2-х ч. / Налоги и бухгалтерский учет. – Харьков: Типография № 16, 1997. – Ч.1. – 125 с.

 17. Валютный портфель (Книга финансиста. Книга коммерсанта. Кни-га банкира) / Отв. ред. Е.Д. Платонова, Ю.Б. Рубин. – М.: СОМИНТЭК, 1995. – 681 с.

 18. Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие / Под ред. И.Н.Платоновой. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 475 с.

 19. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 20. Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия. – М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1997. – 208 с.

 21. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 1996.- 180 с.

 22. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – К.: “Знання”, КОО, 2000. – 305 с.

 23. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – СПб., 1994. – 496 с.

 24. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

 25. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 1999. – 240 с.

 26. Мішкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

 27. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 28. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 29. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

 30. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 192 с.

 31. Пономарев В.А. Государственно-монополистическое регулирование деятельности банков: Границы и протоворечия. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 207 с.

 32. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 33. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 34. Тосунян Г.А. Государственное управление в области финансов и кредита в России. Учебное пособие. – М.: Дело, 1997. – 304 с.

 35. Хорошенькая Н.Г., Козенко Ю.А. Центральный эмиссионный банк: структура, значение, опыт: Учебное пособие. – Волгоград, 1997. – 88с.

 36. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 37. Шенаев В.Н., Наумченко О.В. Центральный банк в процессе эеономического регулирования. Зарубежный опыт и возможности его использования в России / Серия “Международный банковский бизнес”. – М.: Изд-во АО “Консалтбанкир”, 1994. – 112 с.

 38. Ющенко В.А, Лисицький В.І. Гроші: розвиток попиту і пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998. – 288 с.

 39. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 359 с.

 40. Spong Kenneth. Banking Regulation: Its Purposes, Implementation, and Effects. – Division of Bank Supervision and Structure, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1994. – 242 p.

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Центральний банк І грошово-кредитна політика” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно дистанційної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно- дистанційної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Платіжні системи” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю “Бан­ківська...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “банківські електронні послуги” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківські електронні послуги” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання icon8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Платіжний оборот І грошовий обіг” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconГрафіки виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання Графік виконання контрольних робіт студентами 1 курсу (заочна форма навчання) в 2011/2012 н р. Термін навчання 4,5 та 5,5 років
move to 1143-14622
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи