Рекомендована література icon

Рекомендована література
Скачати 75.99 Kb.
НазваРекомендована література
Дата14.08.2012
Розмір75.99 Kb.
ТипЗакон


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=436-15

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=435-15

 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 1. – С. 3-47. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

 4. Закон України «Про вексельний обіг в Україні» від 5 квітня 2001 року N 2374-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.128 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=2374-14

 5. Закон України «Про відповідальність за невчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року №543/96-ВР. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=543%2F96-%E2%F0

 6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=755-15

 7. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 6 липня 1995 року N 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.205 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=265%2F95-%E2%F0

 8. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року N 249-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 1, ст. 2 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=249-15

 9. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року N 679-XIV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1999. – №7. – С.3 – 23. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=679-14

 10. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року N 1057-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 47-48, ст.372 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1057-15

 11. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2346-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 6. – С. 3 – 21. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14

 12. Інструкція з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України: Затверджена Постановою Правління НБУ 17.06.2004р. №273.

 13. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004р. № 22. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004. – № 5. – С. 46 – 110. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0377-04

 14. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 р. № 174 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0790-11

 15. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 р. № 320 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2006. – № 10. – С. 8 – 64. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0483-04

 16. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004. – № 2. – С. 3 – 70. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03

 17. Наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2010 N 3253/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 р. за N 1318/18613 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z1318-10

 18. Наказ Державної податкової адміністрації України N 301 від 01.07.2002 р. «Про затвердження Порядку заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0735-02

 19. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджено постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-05

 20. Положення про електронні гроші в Україні, затверджено постановою Правління Національного банку України від 04.22.2020 № 481 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1336-10

 21. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 16.12.2003 р. № 508 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – № 3. – С.3– 32. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0174-03

 22. Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2010 № 223 Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0474-10

 23. Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку, затверджено Постановою Правління НБУ від 09.02.2005 р. № 32 Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0410-05

 24. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. № 547 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1549-04

 25. Абрамцова Т. Каса і касові операції // Дебет-Кредит.– 2003.– № 05. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/school/ukr/2003/05/05sc12.html

 26. Алєксєєв І. В., Колісник М. К. Грші та кредит: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009. – 253 с. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://credit-book.net/#1

 27. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д.е.н., проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

 28. Банківські операції: Підручник / За заг. ред. А. М. Мороза. – К.; КНЕУ, 2008. – 608 с.

 29. Банківські операції: Підручник / За ред. В. І. Міщенка, Н.Г.Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727с. – (Вища освіта XXI століття).

 30. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

 31. Березина М. П. Межбанковские расчеты. М., 1994. – 242 с.

 32. Бломштейн Г. Д. Банковское дело и платежная система. – М., 1995. – 468 с.

 33. Брагар А. А. Непрсте примусове списання коштів з рахунку боржника [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bragar.com.ua/2011052116/neproste-primusove-spisannya-kosht%D1%96v-z-raxunku-borjnika.html

 34. Бюлетень Національного банку України, 2011. – № 2. – 199 с.

 35. Ващенко Ю. В. Банківське право [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/category/6/30/14/

 36. Вступ до банківської справи / За ред. М. І.Савлука. – К.: Лібра, 1998.– 342с.

 37. Гроші і кредит. Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін. – К.: Либідь. – 1992. – 331 с.

 38. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б. С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404с.

 39. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001 .– 602с.

 40. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник /За ред. Б. Л. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225с.

 41. Демківський А. В. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2007. – 528 c. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-152.html

 42. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464с.

 43. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О. И. Лиаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Финансы и статистика, 1999. – 464с.

 44. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е. Ф. Жуков, Л.М.Максимова, А. В.Печникова и др.; Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 622с.

 45. Згурський О. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит.– 2001.– №13. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/13/13pr7.html

 46. Згурський О. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит.– 2001.– №16. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/16/16pr11.html

 47. Івасів Б. С. Гроші та кредит: Підручник. – Київ: Карт-бланш, 2005. – 528 с.

 48. Івасів Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – Вид. 3-тє, змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 528 с. – ISBN 966–7952–37–1.

 49. Карєв В Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит.– 2000.– № 36. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/36/36pr6.html

 50. Карєв В., Лаврєнов, Вареня В. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит.– 2000.– № 26. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/26/26pr10.html

 51. Карєв В., Лаврєнов, Вареня В. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит.– 2000.– № 29. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/29/29pr9.html

 52. Карєв В., Лаврєнов, Миронов О., Вареня В. Каса і касові операції // Дебет-Кредит.– 2000.– № 22. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/22/22pr10.html

 53. Каса і касові операції // Дебет-Кредит.– 2000.– № 26. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/26/26pr9.html

 54. Карєв В. Каса і касові операції // Дебет-Кредит.– 2000.– № 36. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/36/36pr5.html

 55. Косова Т. Д., Циганов О. Р. Банківські операції: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 372 с.

 56. Кравець В. Інтернет платежі в системі безготівкових розрахунків // Вісник Національного банку України. – 2005. – №11. – С. 21 – 23.

 57. Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні // Банківська справа. – 2000. – № 6. – С.3-7.

 58. Лагутін В. Д. Гроші та грошовій обіг: навч. посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО. – 1998. –181 с.

 59. Лазепко І. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит.– 2001.– № 31. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/16/16pr11.html

 60. Лисенков Ю. Педь І. Акредитиви: практика застосування у зовнішньоекономічних операціях // Вісник Національного банку України, 2003. – №1. – С. 18.

 61. Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. Гроші та кредит практикум: Навч. посіб. – Львів: “Новий Cвіт-2000”, 2008. – 312 с.

 62. Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 432 с.

 63. Назаренко І. правила відкриття та закриття банківських рахунків // Все про бухгалтерський облік, 2006. – № 39 (1193). – С. 5-8.

 64. Нікіфоров П. О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. – 2001. – №12. – С.28 – 38.

 65. Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання // Банківська справа, 2005. – №3. – С.76 – 82.

 66. Офіційний сайт Вікіпедії (вільної енциклопедії) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

 67. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

 68. Офіційний сайт MoneXy [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.monexy.com/login.php?cod=co

 69. Порядок здійснення розрахунків векселями [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/gроshі-tа-kреdit/pорyadоk-zdіyсnеnnya-роzраchunkіv-vеkсеlyami

 70. Письменна Л., Вовкодав Л. Вексельний обіг в Україні // Вісник Національного банку України. – 2002. – №10. – С.65 – 67.

 71. Розрахунки векселями Електронний ресурс] / Режим доступу: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/chiv_pravo/013.php

 72. Савлук М. І. Гроші та кредит [Текст]: підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – 5-те вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 744 с. – ISBN 966-574-896-3.

 73. Снігурська Л. П. Банківські операції і послуги: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2006. – 456 с.

 74. Товмасян Р. Э. Правовые особенности плаитежных систем // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://vestnik.adygnet.ru/files/2010.2/960/tovmasyan2010_2.pdf

 75. Туманян Л. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит.– 2000.– № 42. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/42/42pr6.html

 76. Туманян Л. Згурський О. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит.– 2001.– № 05. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/05/05pr6.html

 77. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Кол. авт.: A. M. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.; За ред. A. M. Мороза і М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.Схожі:

Рекомендована література iconРекомендована література основна література
Культурні регіони: навч, посібник / Керівник авт колективу Л. Т. Левчук. – К., 1997
Рекомендована література iconРекомендована література основна література
move to 0-16380980
Рекомендована література iconРекомендована література основна література
Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. К.: Укринтеи, 1994. 100 с
Рекомендована література iconРекомендована література основна література
Берд П. Продай себе! Ефективна тактика поліпшення вашого іміджу.– Пер з англ. Т. А. Сивакової. Мн.: Амалфея, 1997. 1991
Рекомендована література iconНавчально-методична література, рекомендована при вивченні педіатрії обов’язкова література
Дитячі хвороби. За ред. В. М. Сідельникова, В. В. Бережного. К.: Здоров’я, 1999. – 734 с
Рекомендована література iconРекомендована література основна література
Голдстейн М. и Голдстейн И. Как мы познаем / Пер с англ. М.: Знание, 1984. 256 с
Рекомендована література iconРекомендована література Основна література
Внутрішня медицина: підруч у 3 т./A. C. Свінціцький, Л. Ф. Конопльова, Ю.І. Фещенко та ін./ За ред проф. K. M. Амосової. К.: Медицина,...
Рекомендована література iconРекомендована література
move to 0-12915349
Рекомендована література iconРекомендована література
Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисление. М., Наука, Т. 1-2, 1964
Рекомендована література iconРекомендована література
Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наромании молодежи. М.: 1988
Рекомендована література iconРекомендована література
Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркоманки молодежи. М.: 1988
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи