8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання icon

8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання
Скачати 47.72 Kb.
Назва8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання
Дата14.08.2012
Розмір47.72 Kb.
ТипДокументи
8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
З НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАТІЖНИЙ ОБОРОТ
І ГРОШОВИЙ ОБІГ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯКонтрольна робота з дисципліни “Платіжний оборот і грошовий обіг” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю “Бан­ківська справа” самостійно у період між сесіями і здається викладачу напередодні іспиту.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань програми і задачі.

Кожен студент вибирає свій варіант контрольної роботи. Номер варіанта повинен відповідати номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи. Наприклад, 1 – 1, 2 – 2, … 30 – 30, 31 – 1, 32 – 2 і т д.

Контрольна робота виконується у звичайному шкільному зошиті обсягом до 12 сторінок. Обсяг самої роботи може бути різним залежно від специфіки обраних питань, наявності статистичного і фактичного матеріалу, схем, таблиць чи графіків тощо. В середньому він повинен склада­ти до 10 сторінок для кожного питання роботи.

При виконанні і оформленні контрольної роботи необхідно дотримуватись наступних вимог:

 • на титульній сторонці студент повинен обов’язково вказати назву дисципліни (наприклад, контрольна робота з дисципліни “Платіжний оборот і грошовий обіг”), групу (наприклад, студента групи БСз – 41), прізвище, ім’я та по батькові (Іваськів Наталії Миколаївни) та номер варіанта (наприклад, варіант №5);

 • на першій сторінці роботи слід повторити № варіанта і з нового рядка написати назву першого питання і відповідь;

 • друге питання розпочинається з нової сторінки, на якій вказують назву другого питання і відповідь;

 • на останній сторінці роботи оформляється список використаної літерату­ри, який складається за алфавітом з дотриманням певних стандартів: спочатку вказується прізвище та ініціали автора, потім назва роботи, місце видання і видавництво, а також рік видання і загальна кількість сторінок (див. список рекомендованої літератури).

Контрольна робота виконується до початку сесії, під час якої відбува­ється залік з дисципліни “Платіжний оборот і грошовий обіг”. Без контрольної роботи студент не допускається до складання заліку з дисципліни “Платіжний оборот і грошовий обіг”. Контрольна робота подається студентом безпосередньо на іспиті з дисципліни “Платіжний оборот і грошовий обіг”.

Варіанти контрольних робіт

Варіант № 1

 1. Суть та суб’єкти грошового обороту.

 2. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування.

Варіант №2

 1. Модель грошового обороту і грошові потоки.

 2. Вимоги до організації готівкових розрахунків.

Варіант № 3

 1. Склад і структура грошового обороту.

 2. Порядок оформлення касових операцій. Касові документи.

Варіант № 4

 1. Грошова маса, швидкість обігу грошей та закон грошового обігу (кількості грошей в обігу).

 2. Порядок ведення касової книги та обов’язки касира. Інвентаризація каси.

Варіант № 5

 1. Суть і показники платіжного обороту.

 2. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси. Особливості організації банками роботи з готівкою.

Варіант № 6

 1. Загальна характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот.

 2. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.

Варіант № 7

 1. Правова основа функціонування рахунків клієнтів банків.

 2. Завдання банків з організації готівкового грошового обігу в Україні.

Варіант № 8

 1. Відкриття та види рахунків.

 2. Загальні положення ведення касових операцій банками в Україні.

Варіант № 9

 1. Ідентифікація клієнтів і право підпису розрахунково-платіжних документів.

 2. Порядок забезпечення банків готівкою.

Варіант № 10

 1. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання.

 2. Порядок видачі (приймання) територіальними управліннями банкам, їх філіям та відділенням (від банків, їх філій та відділень) банкнот у касетах.

Варіант № 11

 1. Особливості відкриття поточних рахунків.

 2. Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтами.

Варіант № 12

 1. Використання коштів за поточними рахунками суб’єктів господарювання.

 2. Загальні положення організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України.

Варіант № 13

 1. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам.

 2. Порядок здійснення емісійних операцій з готівкою.

Варіант № 14

 1. Особливості відкриття та використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів.

 2. Порядок здійснення касових операцій в територіальних управліннях.

Варіант № 15

 1. Порядок відкриття поточних рахунків типу «Н» у національній валюті та використання коштів за цими рахунками.

 2. Порядок підготовки та розроблення територіальними управліннями прогнозів касових оборотів.

Варіант № 16

 1. Порядок відкриття поточних рахунків типу «П» у національній валюті та використання коштів за цими рахунками.

 2. Складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями.

Варіант № 17

 1. Організація розрахунково-касового обслуговування банківськими установами клієнтів.

 2. Забезпечення касової діяльності банку. Порядок підкріплення операційної каси банку.

Варіант № 18

 1. Організація безготівкових розрахунків.

 2. Порядок здійснення розрахунків векселями.

Варіант № 19

 1. Загальні правила документообігу.

 2. Розрахункові та комісійні операції банків з векселями.

Варіант № 20

 1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

 2. Розрахунки спеціальними платіжними засобами.

Варіант №21

 1. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень.

 2. Порядок випуску електронних грошей в Україні.

Варіант № 22

 1. Примусове списання коштів на підставі виконавчих документів, що видані судами.

 2. Системи електронних грошей.

Варіант № 23

 1. Договірне списання.

 2. Становлення системи електронного грошового обігу в Україні.

Варіант № 24

 1. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

 2. Міжбанківські розрахунки в Україні.

Варіант № 25

 1. Розрахунки за допомогою акредитивів.

 2. Система електронних платежів Національного банку України.

Варіант № 26

 1. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості.

 2. Національна система масових електронних платежів ь.

Схожі:

8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання icon«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг»
Змістовий модуль Теоретичні основи організації грошового обороту, ведення банківських рахунків та обслуговування банками безготівкового...
8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання iconТеми індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг»
Нестабільність купівельної спроможності грошей та необхідність регулювання грошового обігу
8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 1 курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму...
8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни " психологія" для студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни "Психологія" для студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей...
8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання icon2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг”
Грошова маса, швидкість обігу грошей та закон грошового обігу (кількості грошей в обігу)
8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи