2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” icon

2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг”
Скачати 47.25 Kb.
Назва2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг”
Дата14.08.2012
Розмір47.25 Kb.
ТипДокументи

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
З ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАТІЖНИЙ ОБОРОТ
І ГРОШОВИЙ ОБІГ”


 1. Суть та суб’єкти грошового обороту.

 2. Модель грошового обороту і грошові потоки.

 3. Склад і структура грошового обороту.

 4. Грошова маса, швидкість обігу грошей та закон грошового обігу (кількості грошей в обігу).

 5. Суть і показники платіжного обороту.

 6. Загальна характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот.

 7. Правова основа функціонування рахунків клієнтів банків.

 8. Відкриття та види рахунків.

 9. Ідентифікація клієнтів і право підпису розрахунково-платіжних документів.

 10. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання.

 11. Особливості відкриття поточних рахунків.

 12. Використання коштів за поточними рахунками суб’єктів господарювання.

 13. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам.

 14. Особливості відкриття та використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів.

 15. Порядок відкриття поточних рахунків типу «Н» у національній валюті та використання коштів за цими рахунками.

 16. Порядок відкриття поточних рахунків типу «П» у національній валюті та використання коштів за цими рахунками.

 17. Організація розрахунково-касового обслуговування банківськими установами клієнтів.

 18. Організація безготівкових розрахунків та розрахунково-касового обслуговування. Розрахунковий документ.

 19. Суть і види платіжних інструментів та відповідальність учасників платіжного обороту.

 20. Порядок складання та заповнення розрахункових документів.

 21. Порядок приймання та повернення розрахункових документів банківською установою.

 22. Виконання та інкасування розрахункових документів банківською установою.

 23. Суть, сфера застосування, документи та інформація, необхідні платнику для того, щоб оформити платіжне доручення.

 24. Порядок оформлення платіжного доручення.

 25. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

 26. Схема документообігу, переваги і недоліки розрахунків платіжними дорученнями.

 27. Суть, сфера використання, порядок оформлення платіжної вимоги-доручення постачальником продукції, заповнення її платником та приймання банком.

 28. Схема документообігу переваги і недоліки безготівкових розрахунків з використанням платіжної вимоги-доручення.

 29. Примусове списання коштів, суть та порядок оформлення платіжної вимоги.

 30. Виконання платіжної вимоги банківськими установами та схема документообігу.

 31. Договірне списання.

 32. Загальний порядок використання розрахункових чеків в безготівкових розрахунках підприємств та фізичних осіб.

 33. Оформлення та отримання розрахункової чекової книжки (розрахункового чека).

 34. Заповнення розрахункових чеків з розрахункових чекових книжок та їх використання.

 35. Прийняття чекодержателем розрахункового чека.

 36. Пред’явлення розрахункового чека до оплати в банк чекодержателем.

 37. Погашення або подовження терміну використання невикористаних чекових книжок, втрата чекової книжки або розрахункового чека чекодавцем.

 38. Схема документообігу, переваги і недоліки розрахунків чеками.

 39. Суть та види акредитивів.

 40. Відкриття та авізування акредитива банком.

 41. Прийняття, перевірка документів, здійснення платежів та закриття акредитива.

 42. Схема документообігу, переваги і недоліки розрахунків акредитивами.

 43. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості.

 44. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування.

 45. Вимоги до організації готівкових розрахунків.

 46. Порядок оформлення касових операцій. Касові документи.

 47. Порядок ведення касової книги та обов’язки касира. Інвентаризація каси.

 48. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси. Особливості організації банками роботи з готівкою.

 49. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.

 50. Завдання банків з організації готівкового грошового обігу в Україні.

 51. Ведення касових операцій банківськими установами.

 52. Касове обслуговування в банківських клієнтів.

 53. Вимоги до організації касових операцій в банківських установах.

 54. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через територіальні управління.

 55. Забезпечення банків (філій, відділень) зразками банкнот національної валюти та їх зберігання. Порядок передавання готівки банками своїм філіям (відділенням), а також іншим банкам.

 56. Вимоги щодо порядку оброблення банкнот (монет) національної валюти.

 57. Порядок видачі (приймання) територіальними управліннями банкам, їх філіям та відділенням (від банків, їх філій та відділень) банкнот у касетах.

 58. Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтами.

 59. Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтами: загальні вимоги до оформлення касових документів.

 60. Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтами: приймання готівки.

 61. Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтами: порядок видачі готівки.

 62. Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтами: порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет).

 63. Загальні положення організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України.

 64. Порядок здійснення емісійних операцій з готівкою.

 65. Порядок здійснення касових операцій в територіальних управліннях.

 66. Порядок підготовки та розроблення територіальними управліннями прогнозів касових оборотів.

 67. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з надходження торговельної виручки.

 68. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі на виплати, пов’язані з оплатою праці.

 69. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань.

 70. Забезпечення касової діяльності банку. Порядок підкріплення операційної каси банку.

 71. Порядок здійснення розрахунків векселями.

 72. Розрахункові та комісійні операції банків з векселями.

 73. Розрахунки спеціальними платіжними засобами.

 74. Загальні положення випуску електронних грошей в Україні.

 75. Вимоги щодо здійснення випуску розповсюдження, використання, приймання, обмінних операцій та погашення електронних грошей.

 76. Вимоги до систем електронних грошей та порядок узгодження правил системи електронних грошей/здійснення операцій з електронними грошима.

 77. Системи електронних грошей.

 78. Становлення системи електронного грошового обігу в Україні.

 79. Міжбанківські розрахунки в Україні. Система електронних платежів Національного банку України.

 80. Національна система масових електронних платежів.

Схожі:

2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” icon8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Платіжний оборот І грошовий обіг” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” icon«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг»
Змістовий модуль Теоретичні основи організації грошового обороту, ведення банківських рахунків та обслуговування банками безготівкового...
2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” iconТеми індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг»
Нестабільність купівельної спроможності грошей та необхідність регулювання грошового обігу
2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” iconПлатіжний оборот це
Сукупність визначених законом платіжних інструментів, норм, правил, а та­кож механізмів та процедур їх застосування всіма суб’єктами...
2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” iconПерелік питань до іспиту з дисципліни «Банківське право України»
move to 0-12686361
2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” iconПитання для самоперевірки
Що таке грошова система, чим вона відрізняється від таких понять, як грошовий оборот, грошові відносини?
2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” iconРозклад гр. 2Ф сесії (заочне відділення)
Лек. Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин України (ІХ-ХХ ст.) Грознецька Л. П. 207П
2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” iconРозклад гр. 2Ф сесії (заочне відділення)
Залік. Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин України (ІХ-ХХ ст.) Грознецька Л. П. 601
2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” iconІі тур ІІ етапу 19–21 березня 2014 року
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит»
2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” iconРозклад гр. 2Оа сесії (заочне відділення)
Залік. Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин України (ІХ-ХХ ст.) Грознецька Л. П. 501
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи