Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ icon

Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ
Скачати 49.89 Kb.
НазваРішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ
Дата18.10.2012
Розмір49.89 Kb.
ТипРішення

Шановні колеги!

Тернопільський національний економічний університет, юридичний факультет повідомляють Вас про оголошення прийому статей для публікації в збірнику наукових праць юридичного факультету ТНЕУ “Актуальні проблеми правознавства”. Видання збірника планується в квітні 2011 року.

До участі в публікації запрошуються науковці, здобувачі наукових ступенів, викладачі та юристи-практики.


Основні тематичні напрямки збірника:

1. Філософія, теорія та історія держави і права

2. Конституційне, адміністративне і адміністративно-процесуальне право. Міжнародне право

3. Цивільне право, цивільний процес, трудове право, адвокатура. Право інтелектуальної власності

4. Господарське право і господарський процес, фінансове право

5. Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістикаДо публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність.


Для прийняття статті до публікації Вам потрібно
до 18 березня 2011 року надіслати необхідний пакет документів, обравши один з варіантів:

 • в електронному вигляді на E-mail: zbirnyktneu@ukr.net

 • в паперовому вигляді на поштову адресу:
  46000, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а. Юридичний факультет ТНЕУ.

Для тих хто обрав електронний варіант подачі матеріалів

1. Стаття з анотацією українською, російською та англійською мовами, ключовими словами українською, російською та англійською мовами.

2. Довідка про автора.

3. Відскановане рішення кафедри про рекомендацію статті до друку.

4. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці.

5. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня).

6. Відсканований платіжний документ.


^ ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОКУМЕНТІВ

 • подавати окремими файлами (стаття, довідка, рішення кафедри, рецензія, платіжний документ) назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені автора (напр.
  1. Petrenko_Ivan_stattya.rtf,
  2. Petrenko_Ivan_dovidka.rtf,
  3. Petrenko_Ivan_rishennya.pdf або
  Petrenko_Ivan_rishennya.jpg,
  4. Petrenko_Ivan_stattya_skan.pdf
  5. Petrenko_Ivan_recenziya.pdf або
  Petrenko_Ivan_recenziya.jpg,
  6. Petrenko_Ivan_platijhka.pdf або
  Petrenko_Ivan_platijhka.jpg,).

 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.rtf

 • файл електронною поштою (в темі електронного повідомлення потрібно вказати: zbirnyk).


Для тих хто обрав паперовий варіант подачі матеріалів

1. Два примірники статті з анотацією українською, російською та англійською мовами, ключовими словами українською, російською та англійською мовами, підписані автором.

2. Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку.

3. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня).

4. Диск CD-R з електронним варіантом статті і довідки про автора.


^ ЗРАЗОК ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище ____________________________________


Ім'я _________________________________________

По батькові _________________________________

Місцероботи\навчання _________________________

посада\вчене звання____________________________

Курс (Рік навчання в аспірантурі) _______________

^ Тема статті _________________________________

Тематичний напрямок _________________________


Відомості про наукового керівника:

Прізвище ____________________________________

Ім'я _________________________________________

По батькові _________________________________

^ Посада, науковий ступінь, вчене звання __________

_____________________________________________


Координати для контакту:

Індекс ________ Адреса _______________________

Тел.: ______________ Факс: ____________________

Ел. адреса ____________________________________

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗМІСТУ СТАТЕЙ


 • Стаття повинна відповідати вимогам, викладеним у Постанові президії ВАКу України від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАКу України» (Бюлетень ВАКу України. – 2003. – № 1. – С. 2).

 • Стаття повинна містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана і оформлена за зразком.

 • Обсяг – 6-12 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;

 • Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм;

 • Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

 • посилання оформляються в квадратних дужках; список використаної літератури зазначається в кінці тексту без повторів (наприклад, [2, 35], де 2 – номер джерела а 35 – номер сторінки);

 • Перший рядок – УДК;

 • Другий рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора, відомості про автора;

 • Наступний абзац – назва статті;

 • Анотація, ключові слова;

 • Текст статті;

 • В кінці тексту статті, при необхідності, поміщають список використаної літератури.

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ


УДК - 341

Петренко Іван Іванович

д.ю.н., професор кафедри

теорії та історії держави і права

юридичного факультету

Тернопільського національного

економічного університету


^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ У 1917-1920 РР.

Анотація. Текст анотації.

Аннотация. Текст аннотации.

Summary. Text of the summary.

Ключові слова.

Ключевые слова.

Key words.

[…текст статті…]

Література:


Автори несуть відповідальність за дотримання авторського права, точність і науковість викладених фактів, відповідність цитат, географічних та історичних назв, власних імен тощо.

Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог! 1. Фінансові умови публікації.

Автори оплачують вартість публікації з розрахунку 25 гривень за 1 сторінку плюс 20 гривень за пересилання збірника. У графі „Зміст операції вказати За видання статті від ПІП. ЗБ-5” Вказання кодифікатора ЗБ-5 обов’язкове.

Реквізити для внесення платежу:

ПП Осадца Ю.В.
46000, м. Тернопіль, вул. Винниченка, 9/7
п/р  № 26009322237 в АТ "Райффайзен Банк Аваль",
МФО 380805,  код  ЄДРПОУ 3040504148


 1. Збірник планується розіслати авторам до кінця квітня 2011 року.


За додатковою інформацією звертатись за тел:


8 (0352) 25-36-14, 8 067 258 08 63

Михайлюк Віктор Іванович;


КООРДИНАТИ РЕДКОЛЕГІЇ

46005, м.Тернопіль, вул. Микулинецька 46а (юридичний факультет ТНЕУ)

E-mail: zbirnyktneu@ukr.net

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

юридичний факультет

Збірник наукових праць “Актуальні проблеми правознавства”


Тернопіль – 2011

Схожі:

Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ iconРішення про присудження наукового ступеня та видачу диплома: доктора технічних наук Маршалок Галині Олексіївні, доценту кафедри аналітичної хімії, науковий консультант д Х. н., проф. Ятчишин Й. Й. (Іххт); доктора технічних наук
Президія Вищої атестаційної комісії України ухвалила рішення про присудження наукового ступеня та видачу диплома
Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ iconЗразок написання заяви на перерахунок заробітної плати у разі присудження наукового ступеня
Прошу Вашого дозволу на перерахунок заробітної плати у зв’язку з присудженням наукового ступеня кандидата (доктора) фармацевтичних...
Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ iconЗвіт про виконану роботу, а впродовж шести місяців подати до друку статтю до міжнародного наукового видання (англійською, французькою або німецькою мовою) за матеріалами дослідження із вказівкою на місце його проведення
Будапешт, Угорщина надають можливість викладачам зі ступенем кандидата наук або доктора філософії провести в межах університету дослідження,...
Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ iconМіносвіти затвердило вимоги до монографій кандидатів наук
Профільним відомством внесено зміни до наказу "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата...
Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ iconВимоги До оформлення статей до друку приймаються статті, що
Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, надрукований на папері форматом А4, а також електронний варіант на cd-rom....
Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ iconРішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Місце проведення та адреса для спілкування
...
Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ iconПорядок прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук
Здобувачі наукового ступеня кандидата наук прикріплюються до кафедр університету, які мають аспірантуру з відповідних спеціальностей,...
Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ iconНаказ Вищої атестаційної комісії України
Клопотання організації, в якій працює вчений, про переатестацію доктора (кандидата) наук або нострифікацію диплома доктора (кандидата)...
Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ iconПро затвердження «Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка»
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Рішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ iconВідомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 08.
Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи