Task 1 Translate the following passages into English icon

Task 1 Translate the following passages into English
Скачати 369.58 Kb.
НазваTask 1 Translate the following passages into English
Сторінка1/2
Дата14.08.2012
Розмір369.58 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Task 1


 1. Translate the following passages into English


Перш за все спілкування - самостійна і специфічна форма активності особистості з метою встановлення відносин з іншими людьми, отримання інформації і досягнення певного взаєморозуміння, вирішення ділових проблем.

Сфера, способи і динаміка спілкування визначаються соціальними функціями його учасників, їх положенням у системі суспільних відносин. Регулюються вони характером виробництва, обміном і потребами, писаними і неписаними правилами суспільного життя, моральними і правовими нормами, соціальними інститутами і службами. В індивідуальному плані вони обумовлюються: рівнем свідомості особистості; психічним типом та характером розвитку індивіда; засвоєним особистістю культурним рівнем спілкування.

Спілкування – це складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми (міжособистісне спілкування) і групами (міжгрупове спілкування), в якому здійснюється обмін інформацією; обмін діями; сприйняття і розуміння партнера.

Спілкування - одна із граней способу життя людини, не менш суттєва, ніж діяльність. А спосіб життя - це не тільки те, що і як робить людина, але і з ким, і як вона спілкується.

У ході спілкування можуть скластися взаємини різного характеру: взаєморозуміння, взаємовплив, непорозуміння, конкурентність, конфліктність, конфронтація тощо. У спілкуванні здійснюється своєрідна "презентація" внутрішнього світу особистості. Саме тому спілкування, виступаючи певною формою взаємодії однієї людини з іншою або з групою осіб, виявляє певні людські якості, розкриває, чого варта та чи інша людина.


2. Write a report about Coca-Cola Company. It should include 3 parts: a story about setting the company, it's development and current situation of business. The report has to be not longer than three printed pages.

3. Make a Power Point presentation including all the parts of your report and present it for your teacher and your groupmates.


Task 2


 1. ^ Translate the following passages into English


Ділове спілкування визначається як специфічна форма контактів і взаємодії людей, які представляють не лише самих себе, а й свої організації. Воно включає обмін інформацією, пропозиціями, вимогами, поглядами, мотивацією з метою розв'язання конкретних проблем як всередині організації, так і за її межами, а також укладення контрактів, договорів, угод чи встановлення інших відносин між підприємствами, фірмами, організаціями.

Ділове спілкування на відміну від його інших видів має свої особливості, а саме:

 • наявність певного офіційного статусу об'єктів;

 • спрямованість на встановлення взаємовигідних контактів та підтримку зв'язків між представниками взаємозацікавлених організацій;

 • відповідність певним загальновизнаним і загальноприйнятим правилам;

 • передбачуваність ділових контактів, які попередньо плануються, визначається їх мета, зміст і можливі наслідки;

 • конструктивність характеру взаємовідносин, їх спрямування на розв'язання конкретних завдань, досягнення певної мети, як правило, не виходячи за рамки певного кола;

 • взаємоузгодженість рішень, домовленість та подальша організація взаємодії партнерів;

 • значущість кожного партнера як особистості;

 • безпосередня діяльність, якою зайняті люди, а не проблеми, що бентежать їх внутрішній світ.

Людина, яка спрямовує інформацію (комунікатор), і людина, яка її приймає (реципієнт), у діловому спілкуванні постійно міняються місцями, завдяки чому у людей, що спілкуються, має бути однакове розуміння не тільки значень, а й змісту слів.

Ефективне ділове спілкування - це не стільки обмін значеннями, скільки обмін думками. Більше того, це пошук спільного рішення.


 1. Write a report about Reebok Company. It should include 3 parts: a story about setting the company, it's development and current situation of business. The report has to be not longer than three printed pages.

 2. Make a Power Point presentation including all the parts of your report and present it for your teacher and your groupmates.


Task 3


 1. Translate the following passages into English


Ділове спілкування підсвідоме здійснюється на певній відстані між людьми, причому виділяються такі види зон спілкування:

 • Інтимна зона (15 - 46 см) - спілкування з близькими, батьками, родичами.

 • Особиста зона (46 - 120 см)- відстань спілкування з друзями і однодумцями.

 • Зона соціального спілкування (1,2 - 2,0 м) - відстань на переговорах з приятелями і колегами по роботі.

 • Формальна зона (2,0 - 3,6 м) - ділові переговори, візити до вищих чиновників.

 • Загальнодоступна або публічна зона (більше 3,6 м) - спілкування з великою групою людей.

Величина кожної зони залежить не тільки від ситуації, а й від національно-культурного поля особистості, від статусу партнера, з яким ведеться спілкування, від власного настрою. У діловому спілкуванні вироблені такі найбільш прийнятні правила:

 • слід дотримуватись міри у дистанціюванні (не треба надмірно віддалятись і не надто наближатись до партнера); дистанція між партнерами повинна відповідати ситуації;

 • не варто починати спілкування з відстані більш ніж 4 м. Найбільш прийнятними на такій дистанції може бути посмішка чи кивок головою на знак привітання;

 • перші фрази краще говорити на відстані соціальної зони (залежно від близькості відносин з партнером);

 • найбільш головними, важливими ідеями, інформацією з партнером обмінюються в особистій зоні;

 • відстань треба долати поступово, а не перескакувати через одну чи дві зони. У такому разі легше досягти згоди, виважено розв'язати проблему;

 • не порушати визначену зону, особливо інтимну, в ділових стосунках це є неприйнятним.

Нерідко ділове спілкування порівнюють з грою в шахи, де неможливо "закреслити" непродуманий хід. Якщо хід вже зроблено, ситуація змінюється, і наступні ходи необхідно робити за нових умов.


 1. Write a report about McDonald's Company. It should include 3 parts: a story about setting the company, it's development and current situation of business. The report has to be not longer than three printed pages.

 2. Make a Power Point presentation including all the parts of your report and present it for your teacher and your groupmates.


Task 4


 1. ^ Translate the following passages into English


Стратегія ділового спілкування передбачає постановку певної цілі, яка стимулює волю учасника спілкування, заставляє його діяти усвідомлено, інтенсивно, мобілізувати свої здібності, знання, досвід, уміти підпорядковувати свої сили досягненню цієї мети.

Тактика ділового спілкування передбачає вибір певної моделі поведінки, яка в конкретній ситуації буде найбільш сприятливою у досягненні поставленої мети. Грунтується тактика спілкування на певних засадах, найважливішими з яких є:

 • наявність декількох варіантів поведінки в однотипній ситуації і вміння оперативно ними скористатись;

 • недопущення конфронтації чи конфліктів з діловим партнером;

 • вміле використання механізмів людської взаємодії (прихильності, симпатії, антипатії, довіри, поваги і т.п.);

 • уважне ставлення до нових, хоч і незвичних на перший погляд ідей, думок;

 • освоєння тих моделей поведінки, які приносять успіх у ділових стосунках;

 • вміння подати себе, правильно оцінювати реакцію партнерів, вловлювати найменші зміни в ситуації.
 1. Write a report about Pepsi Company. It should include 3 parts: a story about setting the company, it's development and current situation of business. The report has to be not longer than three printed pages.

 2. Make a Power Point presentation including all the parts of your report and present it for your teacher and your groupmates.Task 5


 1. ^ Translate the following passages into English


Ділове спілкування, як певний процес взаємодії людей, має свою стратегічну лінію, тактику проведення, а також певні фази.

До фаз ділового спілкування відносяться початкова, основна і завершальна.

Початкова фаза - протягом якої встановлюють вихідні контакти, настроєність на спілкування, йде орієнтація в ситуації. У цій фазі постає завдання: спонукати ділового партнера до спілкування, зацікавити, створити максимальне поле можливостей для обговорення проблем. Тут також оцінюється емоційний стан партнера, визначаються стратегія і тактика спілкування, вибирається певний тон взаємин, виявляється самооцінка партнера і йде орієнтація в розподілі ролей.

Основна фаза - протягом якої реалізується певна послідовність дій, а саме: встановлюється проміжна та кінцева мета спілкування, виконуються безпосередні мовні, немовні та документальні контакти, йде взаємний аналіз вихідних та проміжних пропозицій, пошук узгодження рішень, відбувається розподіл ролей за принципом "домінування-підпорядкування", визначення перспектив спілкування.

Завершальна фаза - протягом якої формулюються підсумки ділової взаємодії, відбувається вихід із контакту, формуються основи для подальшої взаємодії.


 1. Write a report about Microsoft Corporation. It should include 3 parts: a story about setting the company, it's development and current situation of business. The report has to be not longer than three printed pages.

 2. Make a Power Point presentation including all the parts of your report and present it for your teacher and your groupmates.Task 6


 1. ^ Translate the following passages into English


Функція менеджменту «організування» спрямована на побудову організації і формування у ній системи відносин. Побудова організації відбувається шляхом організаційного проектування, у процесі якого визначається кількість та функціональний склад підрозділів, посадові обов'язки персоналу, формується система зв'язків для ефективної взаємодії організаційних елементів.
Сутність функції «організування». Організаційна структура і принципи її побудови
Ефективність діяльності кожної фірми великою мірою залежить від того, наскільки професійно виконується функція менеджменту «організування». Сутність її полягає у формуванні певної системи відносин між окремими підрозділами підприємства, що дає змогу їм ефективно співпрацювати і досягати поставлених цілей, обираючи для цього відповідні засоби.
Організування — вид управлінської діяльності, спрямований на формування структури управління організацією, встановлення у ній системи зв'язків та відносин, що дає змогу ефективно працювати для досягнення поставлених цілей.
Системний підхід у менеджменті розглядає організацію як певну цілісність, систему, що складається із взаємопов'язаних елементів. Тобто організація як система може бути утворена лише за можливості формування і об'єднання її складових, побудови її структури, яка забезпечить стійкість, стабільність системи, дасть їй змогу реалізувати властивості, необхідні для бажаного функціонування.
Організаційна структура — упорядкована сукупність стійко взаємопов'язаних елементів, які забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого.
Вона характеризує будову організації, просторово-часове розташування її складових, взаємозв'язки між ними і тісно пов'язана з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом повноважень між ними. Від її ефективності залежить успішне функціонування організації.


2. Write a report about Dell Company. It should include 3 parts: a story about setting the company, it's development and current situation of business. The report has to be not longer than three printed pages.

^ 3. Make a Power Point presentation including all the parts of your report and present it for your teacher and your groupmates.

Task 7


 1. Translate the following passages into English


На ефективність організаційної структури впливають:

 • існуючі взаємозв'язки, що виникають між людьми у процесі виконання ними роботи, що знаходить відображення у схемах організаційних структур і посадових обов'язках;

 • філософія та політика керівництва і методи його впливу на поведінку людей;
  повноваження і функції працівників організації на різних рівнях управління.

При побудові організаційної структури необхідно дотримуватися певних принципів.
Структура управління має насамперед відображати цілі та завдання організації, а значить, бути підпорядкованою виробництву та його потребам. При формуванні структури слід передбачати оптимальний розподіл праці між органами управління та окремими працівниками, який забезпечує творчий характер роботи, нормальне навантаження та необхідний рівень спеціалізації.

Формування структури управління ґрунтується на визначенні повноважень і відповідальності кожного працівника та органу управління з установленням системи вертикальних і горизонтальних зв'язків між ними. Обов'язкове підтримування відповідності між функціями та обов'язками, з одного боку, і повноваженнями та відповідальністю — з іншого.

Структура управління має бути адекватною соціально-культурному середовищу організації, яке істотно впливає на рішення щодо централізації та децентралізації, розподілу повноважень і відповідальності, рівня самостійності та масштабів контролю менеджерів.

Отже, побудова структури управління організацією передбачає поділ її на певні складові і делегування їм загального управлінського завдання через повноваження та ідповідальність, визначення інтеграційних та координаційних механізмів взаємодії.


 1. Write a report about Sony Company. It should include 3 parts: a story about setting the company, it's development and current situation of business. The report has to be not longer than three printed pages.

 2. Make a Power Point presentation including all the parts of your report and present it for your teacher and your groupmates.Task 8


 1. ^ Translate the following passages into English


Маркетингові комунікації є однією з чотирьох складових маркетинг-міксу. Це процес передавання інформації про товар цільовій аудиторії. Підприємства використовують різні способи переконання потенційних споживачів про переваги свого товару всюди, де можливий інформаційний контакт між цільовою аудиторією та підприємством-виробником або торговим посередником і товарною (торговою, сервісною) маркою.

План маркетингових комунікацій визначає цілі, аналізує можливості виникнення контактів та використовує елементи маркетингових комунікацій для поширення маркетингових повідомлень своїй цільовій аудиторії.

Маркетингові комунікації поряд із трьома іншими складовими маркетингу є ключовим фактором стратегічних рішень із маркетингу. Товар, його ціна та спосіб розподілу несуть важливу для ринку інформацію. Але маркетингові комунікації використовуються підприємством для надання важливих характеристик трьох інших складових маркетинг-міксу з метою поширення інформації про ці характеристики та заінтересування споживача у покупці товару підприємства. Тобто всі маркетингові комунікативні заходи спрямовано на те, щоб надати цільовій аудиторії певну інформацію про товар, його ціну (знижки з ціни) та канали розподілу або переконати цю цільову аудиторію змінити ставлення до свого товару та поведінку на ринку (купувати даний товар даного підприємства). Таким чином, маркетингові комунікації пов’язують докупи усі складові маркетингу.


 1. Write a report about Panasonic Company. It should include 3 parts: a story about setting the company, it's development and current situation of business. The report has to be not longer than three printed pages.

 2. Make a Power Point presentation including all the parts of your report and present it for your teacher and your groupmates.


Task 9


 1. ^ Translate the following passages into English


Реклама займає особливе місце в системі маркетингу. Часто її виділяють у самостійний напрямок, проте, як свідчить світова практика, найбільшої ефективності реклама набуває лише в комплексі маркетингу.
Реклама – це будь-яка платна форма неособистої пропозиції товарів і послуг від імені визначеного спонсора, з метою вплинути певним чином на аудиторію. За допомогою реклами формується визначене уявлення покупця про особливості товару чи послуги.

Закон України "Про рекламу" визначає, що реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.

Мета реклами – привернути увагу, викликати інтерес, передати споживачеві інформацію і змусити його діяти певним чином. Виробити товар ще недостатньо, важливо, щоб він знайшов свого споживача. Тому рекламне звернення має повідомити дещо важливе і цікаве для споживача, про щось виключне, особливе, чого нема в інших товарах. Звернення в рекламі повинно бути правдивим, доказовим і виголошеним доступно, вчасно, щоб покупець звернув увагу на рекламований товар (послугу) і придбав його.


 1. Write a report about L'Oréal Company. It should include 3 parts: a story about setting the company, it's development and current situation of business. The report has to be not longer than three printed pages.

 2. Make a Power Point presentation including all the parts of your report and present it for your teacher and your groupmates.Task 10


 1. Translate the following passages into English


У міжнародній практиці до реклами пред’являються наступні вимоги:
1. реклама не повинна містити тверджень чи наглядних зображень, які можуть образити суспільство чи окрему групу осіб

2. реклама має бути складена таким чином, щоб не обманути довір’я покупця використовуючи нестачу в нього досвіду або знань;

3. реклама не повинна в якості доказу посилатися на забобони, вона не повинна без достатньої причини грати на почутті страху;

4. реклама не повинна вводити споживача в оману у відношенні якості рекламованого товару, його ціни, супроводжуючих послуг, гарантійних умов;
5. реклама не повинна містити неправдивих відомостей про інші підприємства, які можуть викликати до них чи їхніх товарів зневагу чи насмішку;
6. слід уникати будь-якого наслідування рекламним ілюстраціям, змісту та тексту реклами, які використовуються іншими рекламодавцями;
7. реклама не повинна містити таких зображень, де ігноруються загальноприйняті міри безпеки, що таким чином може заохочувати до халатності та недбалості;

8. реклама не повинна зловживати довір’ям людей, які страждають хворобами і не здатні в даний момент критично оцінити рекламу, що пропонує їм засоби для лікування чи виздоровлення.


 1. Write a report about Mary Kay Company. It should include 3 parts: a story about setting the company, it's development and current situation of business. The report has to be not longer than three printed pages.

 2. Make a Power Point presentation including all the parts of your report and present it for your teacher and your groupmates.


Task 11


 1. ^ Translate the following passages into English


Самоменеджмент являє собою послідовне і цілеспрямоване використання

випробуваних методів роботи в повсякденній практиці, для того, щоб оптимально і зі змістом використовувати свій час.

Основна ціль самоменеджменту – максимально використовувати власні можливості, свідомо керувати перебігом свого життя і переборювати зовнішні обставини.

Самоменеджмент допомагає виконувати роботи з меншими витратами, краще

організувати працю (отже, одержати кращі результати), зменшити завантаженість роботою і, виходить, зменшити поспіхи і стреси.
  1   2

Схожі:

Task 1 Translate the following passages into English iconTask 1 Translate the following passages into English
Перш за все спілкування самостійна І специфічна форма активності особистості з метою встановлення відносин з іншими людьми, отримання...
Task 1 Translate the following passages into English iconДокументи
1. /english-speaking/33a shedule of lectures and practical lessons.doc
2. /english-speaking/Case...

Task 1 Translate the following passages into English iconClass Old English and Middle English Literature

Task 1 Translate the following passages into English iconWritten practice ex. Translate the following sentences
Мы не назначаем встреч с иностранными представителями на субботу. В субботу мы не работаем
Task 1 Translate the following passages into English iconРеферат по книге «Mother language: english & how it got that way» соискатель
...
Task 1 Translate the following passages into English iconTask 1 Write it up

Task 1 Translate the following passages into English iconTask Fill in the gaps

Task 1 Translate the following passages into English iconTheme: Delivery stages. Clinical course and labor management of I, II and III delivery stages. Position of the fetal head as it moves along the maternal passages.

Task 1 Translate the following passages into English iconComplex practical individual task report

Task 1 Translate the following passages into English iconIndividual Practical Task on "Business Communication"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи