Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
Сторінка7/13
Дата04.08.2012
Розмір1.97 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра образотворчого мистецтва та професійної майстерності _________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни__Робота в матеріалі

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) декоративно-прикладне мистецтво

(художній метал)

форма навчання _денна_________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________


Луганськ 2010__

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Робота в матеріалі”

 1. Назва курсу.

^ „РОБОТА В МАТЕРІАЛІ ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): декоративно-прикладне мистецтво

(художній метал)


 1. Код курсу.

[РФ].[ДПМ_метал].[3_1_9]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

6

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Гутенко Сергій Викторович – викладач кафедри ОМ та ПМ

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомити студентів з технологічними процесами роботи з металом, а також дати студентам необхідні теоретичні та практичні навички, які можна використовувати для створення ювелірних виробів. Вивчення класичних й новітніх технологій художньої обробки металу. Засвоїти на прикладі формальних композицій основні принципи, типи, класифікації і загальні положення методики обробки металу з метою подальшого їх застосування у виготовленні власних ювелірних виробів. Оволодіти роботою ножицями по металу, лобзиком, штангенциркулем, надфілем, штихелем, розвинути відчуття та сприйняття металу, набути практичних навичок роботи з металом, навчитися сприймати ювелірну композицію в образотворчому мистецтві, дизайні.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Скульптура, композиція, малюнок, історія мистецтв.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.

Види коблучок

14

410

2.

Ескізування складної каблучки

51

1

10
40

3.

Креслення каблучки з усіма складними деталями

43

2

10
31

4.

Розрізання та розпилювання металу. Опилювання

10
105.

Види оправ і технологія їх виготовлення.

12

210

6.

Пайка

11

1

107.

Шліфування та полірування

8

2

68.

Виготовлення складної каблучки

40
40


загальна кількість годин

189

12

86
91

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. История зарубежного искусства. – Л., 1984.

 2. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. – М., 1974.

 3. Любимов Л.Д. Искусство древней Руси. – М., 1974.

 4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1. – М., 1968.

 5. Базен Ж. Барокко и рококо. – М., 2001.

 6. Бялик В.М. Путешествие в мир русской живописи. – М., 2000.

 7. Губарева М.В., Низовский А.Ю. 100 великих храмов мира. - М., 2000.

 8. Изобразительное искусство. Музыка. – М., 1997.

Додаткова навчальна література

 1. Камминг Р. Художники. Жизнь и творчество 50 знаменитых живописцев. – М., 2000.

 2. Кириченко Е.И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве ХVІІ- начала ХХ века. М., 1997.

 3. Ланг Й. Скульптура: Для начинающих и студентов художественных вузов. – М., 2000.

 4. Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994.

 5. Миклашевич С.В. Гравюра. Советы начинающим. – М., 2001.

 6. Освійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – К., 2001.

 7. Островський Г. Рассказ о русской живописи. – М., 1993.

 8. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство./ гл. ред. В.М. Полевой. – М., 1999.

 9. 500 шедевров. – М., 1997.

 10. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века: Тематические принципы. – М., 1989.

 11. Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини ХІХ століття. – К., 1986.

 12. Русские художники от “А” до “Я”. – М., 1996.

 13. Саверкина И.И. Греческая скульптура V века до н.э. в собрании Эрмитажа. – Л., 1986.

 14. Самин Д.К. 100 великих архитекторов. – М., 2000.

 15. Степовик Д.В. Українське мистецтво першої половини ХІХ століття. – Л., 1982.

 16. Українська графіка ХІ- початку ХХ ст.: Альбом/ Авт.-упоряд. А.О. В’юник. – К., 1994.

 17. Українська ікона 14-18 ст. – Львів, 1999.

 18. Українське бароко та європейський контекст. – К., 1991.

 19. Хоуп Ч. Шедевры живописи итальянского Ренессанса. – М., 1997.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • розробка ескізів та креслень;

 • оволодіти роботою з інструментами й обладнанням;

 • набути практичних навичок робот из матеріалом;

 • навчитися сприймати ювелірну композицію в образотворчому мистецтві, дизайні;

Поточний контроль:

розробка ескізів, креслень та виготовлення складної каблучки.

^ Форма семестрового контролю:

екзамен.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • виготовлення складної каблучки 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • розробка ескізів та креслень 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Види коблучок та їх модифікація у розвитку ювелірного мистецтва (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Ескізування складніх каблучок та креслення (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Види оправ і технологія їх виготовлення. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. Мови викладання.

Українська

Теми до рефератів


 1. Різновид ювелірних каблучок

 2. Види ювелірних прикрас.

 3. Класифікація чоловічих прикрас.

 4. Класифікація жіночих прикрас.

 5. Види обробки металу у ювелірному мистецтві.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи