Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
Сторінка9/13
Дата04.08.2012
Розмір1.97 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Ровеньківський факультет

Кафедра анатомії, фізіології людини та тварин


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Пластична анатомія»

(назва дисципліни)

для спеціальності (ей) «Декоративно-прикладне мистецтво»

форма навчання денна


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 30.08.2010 р.


Завідувач кафедри ___________ (підпис)


Перезатверджено: протокол № ______ від ____________


Перезатверджено: протокол № ______ від ____________


Перезатверджено: протокол № ______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-
методичного відділу ___________


Луганськ 2010
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Ровеньківський факультет

Робоча навчальна програма

дисципліни «Пластична анатомія»

 1. ^ Назва курсу.

«Пластична анатомія»


Форма (-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): декоративно-прикладне мистецтво.

 1. ^ Код курсу.

[РФ]_[ДПМ_метал_09]_[3_1_11]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2

 1. Семестр / семестри.

3 – 4

 1. Кількість кредитів ECTS.

4,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Виноградов Олег Олександрович, доцент кафедри анатомії, фізіології людини та тварин, кандидат медичних наук.

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – надати студенту відомостей щодо вікових, статевих і індивідуальних особливостей зовнішніх форм тіла людини, анатомічних елементів яки формують поверхневий рельєф тіла, статики і динаміки тіла людини.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс Біології середньої школи.
 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Модуль А

72

1222

38

1.1.

Поняття про пластичну анатомію. Місце пластичної анатомії в системі морфологічних наук. Поняття про норму в анатомії. Методи вивчення анатомії.

24

8

1.2.

Загальні питання будови тіла людини. Рівні його організації. Розвиток організму людини. Вікова періодизація життя людини.

22

6

1.3.

Зовнішні форми тіла. Частини та ділянки тіла людини, осі та площини тіла.

2

6

1.4.

Вчення про кістки (остеологія): кістка як орган, форма та рельєф кісток, розвиток кісток, класифікація кісток, фізіологічні властивості кісток. Скелет людини, його частини.

26

6

1.5.

Вчення про з’єднання кісток (синдесмологія): розвиток з’єднань скелета, неперервні, перервні (синовіальні) та перехідні форми з’єднань. Суглоби, обов’язкові та допоміжні елементи суглоба, класифікація суглобів.

24

6

1.6.

Вчення про м’язи (міологія): м’язова тканина, будова і форма м’язів, класифікація м’язів, допоміжний апарат м’язів, робота м’язів, еволюція м’язів, розвиток м’язів у людини.

26

6
Модуль В

48

1420

14

2.1.

Голова. Форма голови (черепний показник, висотно-поздовжний показник, висотно-поперечний показник, верхньолицевий показник). Кісткова основа голови – череп. Кістки мозкового та лицевого черепа. Вікові особливості черепа. Мускулатура голови (жувальні та мімічні м’язи). Окремі частини голови та обличчя: око та м’які частини в його оточенні, ніс, рот, губи, вухо.

46

4

2.2.

Шия. Мускулатура шиї (поверхневі та глибокі м’язи). Топографія шиї. Органи шиї, що формують її рельєф. Пластика шиї.

22

2

2.3.

Тулуб. Загальна форма і розміри тулуба. Кісткова основа тулуба – хребтовий стовп і грудна клітка. Хребтовий стовп в цілому. Мускулатура тулуба (м’язи спини, грудної клітки, живота). Рельєф тулуба.

44

4

2.4.

Верхня кінцівка – рука. Кісткова основа руки. З’єднання кісток верхньої кінцівки. Мускулатура верхньої кінцівки. Верхня кінцівка у цілому, рельєф руки.

24

2

2.5.

Нижня кінцівка – нога і таз. Кісткова основа нижньої кінцівки. З’єднання кісток нижньої кінцівки. Мускулатура нижньої кінцівки. Нижня кінцівка у цілому, рельєф нижньої кінцівка.

24

2
Модуль С

42

1412

16

3.1.

Вчення про індивідуальну анатомічну мінливість форм тіла людини.

22

4

3.2.

Пропорції тіла. Типізація пропорцій тіла, поняття про модуль та канон. Єгипетські канони, грецькі канони (Поліклет, Лісіпп), канони епохи Відродження (Леонардо, Мікеланджело), математичні канони (Дюрер, Цейзінг, «золота пропорція»), канони Лосенко, Кольмана, Фріча – Штраца, Карузіна, анатомічний канон.
64

4

3.3.

Статика і динаміка людського тіла. Центр ваги і рівновага тіла. Форма тіла при різноманітних положеннях (статика). Пластична форма тіла при прямуванні (динаміка).

44

4

3.4.

Основи рельєфної анатомії. Класифікація анатомічних утворень, що формують рельєф людського тіла.

22

4
загальна кількість годин

162

4054

68

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література:

 1. Ган Н. Курс пластичної анатомії людини / Н. Ган. – К. : Мистецтво, 1965. – 68 с.Додаткова навчальна література:

 1. Анатомія людини : в трьох томах / під ред. В. Г. Ковешнікова. – Луганськ : Шико – Віртуальна реальність, 2005. – Т. 1. – 328 с.

 2. Барчаи Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. – М. : ЭКСМО–Пресс, 2001. –
  344 с.

 3. Индивидуальная анатомическая изменчивость органов, систем и формы тела человека / Беков Д. Б., Ткаченко Д. А., Виноградов А. А. и др. – К. : Здоров’я,
  1988. – 214 с.

 4. Кирпатовский К. Д., Бочаров В. Я. Рельефная анатомия человека /
  К. Д. Кирпатовский, В. Я. Бочаров. – М. : Медицина, 1974. – 160 с.

 5. Курепина М. М., Воккен Г. Г. Анатомия человека / М. М. Курепина,
  Г. Г. Воккен. – М. : Просвещение, 1979. – 304 с.

 6. Механик Н. С. Основы пластической анатомии / Н. С. Механик. – М. : Искусство, 1958. – 352 с.

 7. Пластическая анатомия. – М. : ООО «Издательство АСТ» – ООО «Издательство Астель», 2003. – 314 с.

 8. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке / М. Ц. Рабинович. – М. : Высшая школа, 1978. – 208 с.

 9. Сапин М. Р., Билич Г. Л. Анатомия человека / М. Р. Сапин, Г. Л. Билич. – М. : Высшая школа, 1989. – 544 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • лабораторні роботи;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових модульних робіт.

Поточний контроль: модульні роботи.

Форма семестрового контролю: залік.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60 %

 • лабораторні роботи – 20 %

 • самостійна робота (реферати, тези) – 10 %
Карта оцінювання СРССамостійна робота студента

Максимальний бал рейтингу (%)

1.

Короткий історичний нарис розвитку пластичної анатомії. Основні етапи розвитку анатомії. Художники-анатоми.


6

2.

Короткий нарис пластичної анатомії чотириногих тварин.


2

3.

Короткий нарис пластичної анатомії птахів.


2
УСЬОГО:

10
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи