Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка17/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра фізичної реабілітації і валеології __________________________________________________________________


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни Основи медичних знань

для спеціальності соціальна педагогіка

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31 серпня 2009


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009__
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

^ Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи медичних знань”

 1. Назва курсу.

^ ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ”

Форма навчання: денна.

Спеціальність cоціальна педагогіка

 1. Код курсу.

[ІПП].[Соц_пед_09].[2_1_2]

 1. Тип курсу

Обов’язковий

 1. Рік навчання.

1-й

 1. Семестри

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

4,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача , який викладає дисципліну.

Нєчаєва Ольга Віталіївна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації ї валеології (3 корпус, ауд. 3-26 , e-mail: nechaevaolga@list.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – навчання студентів основам медичних знань; формування у них медично

-гігієничного світогляду на базі класичних та сучасних поглядів на стан здоров’я людини, чинники та перебіг хвороби; прищеплення навичок догляду за хворими та постраждалими, навичок надання невідкладної долікарської допомоги при станах, що загрожують життю; формування особистості вчителя як пропагандиста здорового способу життя; ознайомлення майбутніх педагогів з методикою викладання медичних тем інтегрованого курсу «Основи здоров’я» для загальноосвітніх навчальних закладів.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс біології середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

Лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль другого семестру
1.1.

Основи медичної деонтології. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ.

6

24

1.2.

Особиста гігієна хворого. Основні способи транспортування хворих і постраждалих.

6

24

1.3.

Загальні уявлення про методи лікування хвороб. Лікарські форми та препарати. Дія лікарських речовин на організм людини

8

2

2
4

1.4.

Класифікація лікарських препаратів, загальна характеристика основних груп

8

2

2
4

1.5.

Шляхи введення лікарських речовин в організм людини.

6
2
4

1.6.

Поняття про лихоманку. Етіологія. Типи температурних кривих. Особливості догляду при лихоманці.

6

2

2
2

1.7.

Показники нормальної роботи серцево-судинної , дихальної та інших систем організму. Техніка вимірювання температури, пульсу, артеріального тиску

6

2

2
2

1.8.

Лікарське харчування. Характеристика дієтичних столів за Певзнером.

14

2

2
10
^ Другий модуль другого семестру
2.1.

Загальний план будови дихальної системи. Хвороби дихальної системи: ОРЗ, запалення легенів, бронхіальна астма, ядуха, сторонні тіла дихальних шляхів. Особливості догляду за хворими з патологією дихальної системи.

18

4

2
12

2.2.

Загальний план будови серцево-судинної системи. Захворювання: : ревматизм, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, гіпотонічна хвороба, раптова зупинка серця. Особливості догляду за хворими серцево-судинною патологією.

18

4

2
12

2.3.

Гострі отруєння. Чинники. Алкогольна інтоксикація, клінічна картина. Принципи надання невідкладної допомоги. Поняття про антидоти, адсорбенти.

16

2

2
12

2.4.

Перша допомога при нетравматичних кровотечах (гемофілія, носові виразкові легеневі, менструальні кровотечі).

Перша допомога при розладах свідомості.

14

2

2
10

2.5.

Перша допомога при гострих болях в животі. «Гострий живіт». Поняття, тактика поведінки при гострому животі.

16

2

2
12

2.6.

Поняття про інфекційні хвороби. Збудники. Єпідемічний процес, його фактори. Класифікація інфекційних хвороб. Методи боротьби і профілактика інфекційних хвороб дітей і дорослих.

20

2

2
16
^ Загальна кількість годин

162

30

24
108

^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Борисова О.А., Павлов И.А., Половинко А.Е. Современные лекарственные средства. Новейший справочник.-СПб.:Сова; Москва.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002, 832с.

 2. Бородулін В.Й., Ланцман М.Н., Тополянський О.В. Діагностика захворювань, мед.довідник, Харків, Белгород, 2008, 508с.

 3. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини. К., 2000, 192с.

 4. Гриньова М.В. Методика викладання валеології. – Навчально-методичний посібник, Полтава : ТОВ АСМІ, 2003, 220с.

 5. Методика навчання основам здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності. К.: Освіта України, 2006, 12с.

 6. Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я. Навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. К., Арістей, 2006, 592с.

 7. Страшко С.В., Кривич І.П. та інш., Інфекційні хвороби, що набули соціального значення, К., Освіта України, 2006, 72с.

Додаткова навчальна література

 1. Воробьева Е.А., Губарь А.В., Сафьянникова Е.В., Анатомия и физиология , М., 2000, 252с.

 2. Пастер Є.У., Імунологія, Підручник для студентів, К., Вища школа, 2005, 509с.

 3. Сердюковская Г.Н., Гигиена детей и подростков, М., 1996, 280с.

 4. Сухомлинов О.К., Сірик Д.Л., Лікознавство, К., 2001, 165с.

 5. Тагліна О.В., Основи здоров’я, Розробки уроків, Видавництво РАНОК, 2008. 255с.

 6. Успенська В.М., Викладання предмету «Основи здоров’я» у 5-7 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007-2008 навчальному році, Суми, 2007, 63с.

 7. Чупріна О.В., Основи медичних знань, долікарська допомога та медико-санітарна підготовка, К., 2006, 183с.

 8. Шагедин М.Б., М едсестринство в Україні, Тернопіль, 2003, 280с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • складання конспектів уроків деяких тем ;

 • написання письмових кейсів;

 • засвоєння практичних навичок догляду за хворими;

 • засвоєння практичних навичок надання невідкладної долікарської допомоги.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи у другому семестрі.

^ Форма семестрового контролю:

2-й семестр - іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50%

(з них на к.с.р.) (15%)

 • участь у семінарах, дискусіях 20%

 • письмові кейси 10%

 • засвоєння практичних навичок догляду за хворими та надання невідкладної долікарської допомоги 20%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Загальна характеристика деяких захворювань серцево-судинної системи. Профілактика (конспектування)

5%

2.

Кишкові інфекції. Санітарно-епідемічна характеристика. Профілактика (конспектування)

5%

3.

Складання конспекту уроку з теми «Надання першої допомоги при отруєннях».

5%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи