Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка19/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра психології


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Загальна психологія

для спеціальностей Соціальна робота, Соціологія

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Історія України”

 1. Назва курсу.

^ „ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[NP08\1] / [6.* ]/ [гум. / норм.] / [1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

4

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Макаров Володимир Іванович – доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук (3 корпус, ауд. 2-21)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з основними психологічними явищами, поняттями, процесами, станами, властивостями і закономірностями, що характеризують особу і особливості її розвитку і функціонування.

Вивчити дані закономірності з позицый матеріалістичної діалектики, розглядаючи становлення психіки людини як еволюційний процес, в якому провідну роль грають соціальні чинники в загальноєвропейському історичному процесі.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс біології середньої школи.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Предмет психології

5

2

1
4

1.2.

Стан, завдання та методи сучасної психології

5

2

1
4

1.3.

Розвиток психіки в еволюції тварин та становлення людини

4

24

1.4.

Діяльність

8

2

2
6

1.5.

Спілкування

8

2

2
8

1.6.

Соціальна група

8

2

2
6

1.7.

Особистість

8

2

2
8
Другий модуль
2.1.

Увага
2

1
6

2.2.

Відчуття та сприйняття
2

2
6

2.3.

Пам¢ять
2

1
6

2.4.

Мислення. Уява
2

2
8

2.5.

Почуття. Воля
2

2
10

2.6.

Темперамент. Характер
2

2
10

2.7.

Здібності
2

2
6
загальна кількість годин

144

28

24
92

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Немов Р.С. Учеб. Для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3кн. Кн. 1. Общие основы психологии. 2-е изд. - М.: Просвещение: Владос , 1995.

 2. Петровский А.В. Введение в психологию.- Москва: Издательский центр “Академия” , 1995.

 3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. : “Логос”, Ростов - на - Дону, 1995.

 4. Психологічний словник / М.І.Алексєєва та ін.; за ред. В.І.Войтка - К.: Вища школа Головне вид-во, 1982 - 216с.Додаткова навчальна література

 1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Педагогическое общество России,1999.

 2. Загальна, вікова та педагогічна психологія. Практикум. / За ред. проф. Д.Ф.Ніколенка. Київ, “Вища школа”, 1980.

 3. Основи психології: Підручник для вузів/ за заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. - 2-ге вид., стереотип.- К.: Либідь,1996 - 632с.

 4. Популярная психология. Хрестоматия. М.: Просвещение, 1990.

 5. Практикум по общей психологии / Под ред. А.В Петровского. М.: Просвещение, 1972.

 6. Практикум по общей психологии / Под ред. А.И.Щербакова. М.: Просвещение, 1990.

 7. Турусова О.В. Психология в вопросах, задачах и упражнениях: Учеб. Пособие, Самара: Изд-во Самарский ун-т, 1994.

 8. Хрестоматия по психологии. М.: Просвещение, 1987

 9. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. М.:Просвещение, 1991.

 10. Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. М.: Просвещение, 1988.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 65% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 20%

 • самостійна робота (реферат) 15%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написання реферата

15%
УСЬОГО:

15%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи