Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка22/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра психології


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни «Основи психоконсультації та психокорекції»


для спеціальності: соціальна робота

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №__1____від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи психологічного консультування”

 1. Назва курсу.

^ „ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): соціальна робота

 1. ^ Код курсу.

[ІСТ].[Соц._раб. _09].[1_2_9]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

3 кредити

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Пашко Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з особливостями процесу психологічного консультування та психокорекції як напряму діяльності практичного психолога. В процесі засвоєння данного курсу студенти навчаться розрізняти психологічне консультування від психотерапії та психокорекції, визначать професійні якості ефективного психолога-консультанта, види та етапи психологічного консультування та психокорекційної роботи, основні техніки консультування, ознайомляться з особливостями роботи психолога-консультанта в процесі допомоги клієнтам з найбільш поширеними видами психологічних проблем.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Загальна, вікова та соціальні психологія

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Теоретичні основи процесу психологічного консультування

8

2


6

1.2.

Особистість психолога -консультанта

14

2

2
10

1.3.

Структура процесу консультування та прогноз його ефективності

10

2

2
6

1.4.

Консультативні відносини

20

2

2
16

1.5

Перша зустріч з клієнтом

14

2

4
8
Другий модуль
2.1.

Психокорекція як напрям роботи психолога: завдання та види

9

2

2
5

2.2.

Основи створення психокорекційних програм

9

2

2
5

2.3

Етапи психокорекційної роботи

9

2

2
5

2.4

Напрями психокорекційної роботи

6

4

2


2.5

Основні засоби психокорекційної роботи

9
2
7
загальна кількість годин

108

20

20
68

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

1.Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. – Екатеринбург: Деловая книга, 1995.

2.Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. – Киев: Наук. думка, 1995.

3.Мей Р. Искусство психологического консультирования. – М.: “Класс”, 1994.

4.Немов Р. С.Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 394 с.

Додаткова навчальна література

1. Елизаров А. Н. Основы индивидуального и семейного психологического кон­сультирования: Учебное пособие. - М.: «Ось-89», 2003. - 336 с.

2. Вельская Е.Г. Основы психологического консультирова­ния и психотерапии: Учеб. пособие. Обнинск: ИАТЭ, 1998.

3. Гулина МА. Терапевтическая и консультативная психо­логия. СПб.: Речь, 2001.

4. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирова­ния. СПб.: Питер, 2000.

5. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование (мето­дическое пособие). - СПб.: Санкт-Петербургский государст­венный университет. Ассоциация лекторов. Центр приклад­ной психологии,1993.

6. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотера­пии. Тексты. / Ред. и сост. У.С. Сахакиан / Пер. с англ. М.: Ап­рель-Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000.


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 30%

 • участь у семінарах 40%

 • самостійна робота 30%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Скласти супервізійний відгук на роботу психолога-консультанта

5%

2.

Скласти самозвіт про дистанційну консультацію

5%

3.

Скласти таблицю «Базові консультативні засоби»

5%

4.

Запропонувати варіанти консультативних гіпотез на основі психологічної задачі та накреслити шляхи їх перевірки

5%

5.

Скласти таблицю «Порівняльний аналіз базових підходів до процесу консультування та психокорекції»

5%

7.

Вирішити психологічну задачу з проблеми дитячо-батьківських відносин

5%
УСЬОГО:

30%

 1. ^ Мови викладання.

Російська/Українська
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи