Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка25/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   71
^

2.2 За вибором ВНЗ:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Підготовка до роботи в дитячих оздоровчих таборах”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Підготовка до роботи в дитячих оздоровчих таборах

 1. Назва курсу.

„Підготовка до роботи в дитячих оздоровчих таборах”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. Код курсу.

[ІФ] / [Соц_роб_09]/ [2_2_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

за вибором ВНЗ

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

4

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бєлецька Ірина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-12 , e-mail: kafedraspsr@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – при урахуванні деяких навичок і бажань вожатий і вихователь самі зобов’язані скласти конкретну методику проведення того чи іншого заходу творчого характеру у відповідності з оперативними задачами діяльності в дитячому оздоровчому таборі.

У результаті вивчення дисципліни студент оволодіває методиками планування роботи в літньому оздоровчому таборі, а також уміннями використовувати форми та засоби роботи з дітьми різного віку, проводить різноманітні ігри, свята, ураховуючи віковий підхід до роботи з дітьми, підлітками, вміло використовувати форми та методи діяльності в літньому оздоровчому таборі.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс з педагогіки, соціальної педагогіки

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Особливості виховної роботи в дитячому оздоровчому таборі.

12

2

28

1.2.

Віковий підхід в організації виховного процесу в дитячих оздоровчих таборах.

14

4

28

1.3.

Педагогічні умови періодів зміни в оздоровчому таборі.

14

4

28

1.4

Методика планування роботи в літньому оздоровчому таборі.

18

4

410

1.5

Виховання національної самосвідомості і гідності в літньому оздоровчому таборі.

14

2

2
10
загальна кількість годин

72

16

1244 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Книга вожатого. – М., 1985.

 2. Абдулина О.А., Загрязкина Н.Н. Педагогическая практика студентов. – М., Просвещение,1989.

 3. Методические рекомендации по организации воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях. Под ред Ваховского Л.Ц. – Л., ЛГПИ, 1991, - 26 с.

 4. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: навч. посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, В.М. Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с.Додаткова навчальна література

 1. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: учеб. Для студ. Высш. Учеб. Заведений: в 2 кн. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.

 2. Игры в школе (Для школьного возраста) Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 144 с. (Мамина школа).

 3. Сценарии школьных праздников Книга 3. В помощь педагогу-организатору. – М.: Школьная Пресса, 2002. – 128 с.

 4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы (для средних и старших классов). Изд-во «Учитель» Волгоград, - 2001. – 67 с.

 5. Зайцева О.В., Карпова Е.В. Встретим праздник весело. Игры для всей семьи. Ярославль: «Академия развития» - 1999. – 240 С.

 6. Ищук В.В., Начитина М.И. Народные праздники. – Ярославль, Академия, К.; Академия Холдинг – 2000, - 158 с.

 7. Литвинюк Г.І. Олійник І.В. Сценарії, рольові ігри, бесіди. (5-11класи). Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2001 – 88 с.

 8. Афанасьев С., Коморин С. Триста творческих конкурсов. – Кострома, РЦ НИТ “Эврика” – М.; 1999 – 112 с.

 9. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности. (учеб.пособ.). М.: МГУК – 1998 – 247 С.

 10. Литвинюк Г.І. Олійник І.В. Сценарії, рольові ігри, бесіди. (5-11класи). Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2001 – 88 с.

 11. Культурно-досуговая деятельность. Учебник под науч. Ред. Академика РАЕН А.. Жаркова и профессора В.М. Чижикова. – М.: МГУК., 1998. – 461 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

Письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 60% (у тому числі 30% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Розробити примірний перелік заходів для загонів з дітьми молодшого віку.

5%

2.

Розробити примірний перелік для загонів з дітьми середнього та старшого віку.

5%

3

Розробити сценарій відкриття та закриття “Малих олімпійських ігор” у таборі.

10%

4

Розробити заходи щодо національного виховання у ДОТ.

5%

5

Розробити примірний перелік ігор з естради у таборі на випадок негараздів з погодою.

5%

6

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

40%
 1. Мови викладання.

Українська/Російська
  1. За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:

 1. Цикл підготовки за фахом

3.1 Нормативна частина:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи