Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка51/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра теоретичної і прикладної інформатики


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Пропедевтика(Робота в мережі Інтернет)

для спеціальностей соціальна педагогіка, соціальна робота, соціологія, історія, міжнародні відносини, китайська та англійська мова, арабська та англійська мова, японська та англійська мова, англійська та китайська мова, англійська та іврит мова, англійська та турецька мова.

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31.08.09


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Пропедевтика (Робота в мережі Інтернет)»

 1. ^ Назва курсу.

«Пропедевтика (Робота в мережі Інтернет)»

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Соціальна педагогіка, соціальна робота, соціологія, історія, міжнародні відносини, китайська та англійська мова, арабська та англійська мова, японська та англійська мова, англійська та китайська мова, англійська та іврит мова, англійська та турецька мова .

 1. ^ Код курсу.

[ІІІП].[Соц_Пед_09].[3_2_1]

[ІСТ].[Соц_роб_09].[3_2_1]

[ІСТ].[Соціолог_09].[3_2_1]

[ІСТ].[Істор_09].[3_2_1]

[ІСТ].[Міжн_відн_09].[3_2_1]

[ФІМ].[Кит_Англ_09].[3_2_1]

[ФІМ].[Араб_Англ_09].[3_2_1]

[ФІМ].[Япон_Англ_09].[3_2_1]

[ФІМ].[ Англ_ Кит_09].[3_2_1]

[ФІМ].[Англ_Іврит_09].[3_2_1]

[ФІМ].[ Англ_Тур_09].[3_2_1]

 1. ^ Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Хитрих Ольга Володимирівна – асистент кафедри теоретичної і прикладної інформатики (3 корпус, ауд. 2-20 , e-mail: sly-ka@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з можливостями мережі Інтернет. Формування у студентів умінь використовувати глобальну мережу, та її сервіси для навчання та розвитку. Знайомство з найбільш розповсюдженим програмним забезпеченням для роботи з Інтернет.

Вивчення основ роботи з глобальною мережею є невід’ємною складовою сучасного дипломованого спеціаліста.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс інформатики середньої школи.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Інтернет. Основні поняття.

8

26

1.2.

Основи роботи з www. Браузер.

8
2
6

1.3.

Пошук інформації в Інтернет.

12
2
10

1.4.

Електронна пошта Internet (E-mail).

12
2
10

1.5

Робота з браузерами Safari, Chrome, Maxtron

6


6

1.6

Написання реферата

26


26
загальна кількість годин

72

2

6
64

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Alex One. Быстро и легко. Сеть для дома и офиса. Создание, настройка, сдиагностика и защита: [Учебное пособие] / Alex One. – М.: Лучшие книги, 2004. – 400 с.: ил.

 2. Бройдо В.Л.. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 2-е изд./ В.Л.Бройдо. – СПб.: Питер, 2004. – 703 с.: ил.

 3. Буров Є. Комп’ютерні мережі. 2-ге оновлене і доповнене видання/ Буров Є. Львів: Бак, 2003, -584 с.

 4. Гусев В.С. Освоение Internet. Самоучитель. - М.: Издательский дом «Диалектика», 2004. - 304 стр., с ил.

 5. Интернет – легко и просто! Популярный самоучитель./ Александров Е.Л.– СПб.: «Питер», 2005.—208 с.: ил.

 6. Конюховский П.В. Экономическая информатика. / под ред. П.В. Конюховского П.В. и Колесова Д.Н. – СПб: Питер, 2001. – 560 с.: ил.

 7. Крупник А. Поиск в Интернете: самоучитель (знакомство, работа, развлечение) / Александр Крупник. - СПб.: Питер, 2002. - 272 с.: ил.

 8. Кульгин М.В. Компьютерные сети. Практика построения. Для профессионалов. 2-е изд./ Кульгин М. В. – СПб.: Питер, 2003. – 462 с.: ил.

 9. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. - М.: Издательский дом «Диалектика», 2005 г. - 272 с.: ил.

 10. Левин Д.Р. Internet для «чайников»: пер. с англ. / Джон Р. Левин, Бароди Кэрол, Маргарет Левин-Янг. - 8-е изд. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 288 с.: ил.Додаткова навчальна література

 1. Муртазин Э.В. Internet: учебник / Э.В. Муртазин. - 2-е изд., стереотип. - М.: ДМК Пресс, 2000. - 416 с.: ил.

 2. Найк Дилип Стандарты и протоколы Интернета . Пер. с англ./Дилип Найк – М.: Издательский отдел «Русская Редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.», 1999. – 384 с.: ил.

 3. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др.— СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 640 с.: ил.

 4. Симонович С.В. Информатика: Базовый курс/ С.В. Симонович и др. – СПб.: Питер, 2002. – 640 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання практичних занять;

 • написання реферату;

Поточний контроль:


Форма семестрового контролю:


 1. Критерії оцінювання (у %).
^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

4.

Реферат на обрану темуУСЬОГО: 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи