Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка52/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА__________________________Кафедра педагогіки_________________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Пропедевтика. Університетська освіта.

(назва дисципліни)

для усіх спеціальностей

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №_1_від _02.09.2009р._


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Пропедевтика. Університетська освіта.

 1. Назва курсу.

„Пропедевтика. Університетська освіта”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[ФІМ].[Англ_мова_09].[3_2_1], [ФІМ].[Араб_Англ_09].[3_2_1], [ФІМ].[Іспан_Англ_09].[3_2_1], [ФІМ].[Кит_Англ_09].[3_2_1], [ФІМ].[Англ_Іврит_09].[3_2_1], [ФІМ].[Англ_Кит_09].[3_2_1], [ФІМ].[Англ_Тур_09].[3_2_1], [ФІМ].[Нім_Англ_09].[3_2_1], [ФІМ].[Рос_Англ_09].[3_2_1], [ФІМ].[Франц_Англ_09].[3_2_1], [ФІМ].[Япон_Англ_09].[3_2_1], [ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_2_1], [ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_2_1], [ІПП].[Дош_Осв_Лог_09].[3_2_1], [ІПП].[Псих_09].[3_2_1], [ІПП].[Пр_Псих_09].[3_2_1], [ІПП].[Соц_Пед_09].[3_2_1], [ІПП].[Кор_Осв_Лог_09].[3_2_1], [ІПП].[Кор_Осв_Деф_09].[3_2_1], [ІСТ].[Соц_роб_09].[3_2_1], [ІСТ].[Соціолог_09].[3_2_1], [ІСТ].[Істор_09].[3_2_1], [ІСТ].[Міжн_відн_09].[3_2_1], [ФУФ].[Укр_філ_09].[3_2_1], [ФУФ].[Укр_Англ_філ_09].[3_2_1], [ФУФ].[Вид_Спр_09].[3_2_1], [ФУФ].[Журн_09].[3_2_1], [ФУФ].[Рекл_і_зв’язки_09].[3_2_1], [ІФВС].[Спорт_09].[3_3.2_1], [ІФВС].[Фіз_Вих_09].[3_3.2_1], [ІФВС].[Здор_люд_09].[3_3.2_1], [ІТОТТ].[ПО_авт_4(со)_09].[3_2_1], [ІТОТТ].[ПО_харч_4(со)_09].[3_2_1], [ІТОТТ].[ПО_шв_4(со)_09].[3_2_1], [ІТОТТ].[ТК_09].[3_2_1], [ІТОТТ].[Тур_09].[3_2_1], [ІТОТТ].[Гот_рест_09].[3_2_1], [ІТОТТ].[Диз_інтер’єру_09].[3_2_1], [ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_2_1], [ІТОТТ].[Диз_гр_09].[3_2_1], [ІнЕБ].[Прикл_стат_09].[3_2_1], [ІнЕБ].[Фін_09].[3_2_1], [ІнЕБ].[Мен_09].[3_2_1], [ІнЕБ].[Марк_09].[3_2_1], [ІнЕБ].[ПО_ЕкМаркМен_09].[3_2_1], [ІІТ].[Док_знав_09].[3_3.2_1], [ІІТ].[Інф_09].[3_3.2_1], [ІІТ].[Фіз_09].[3_3.2_1], [ІІТ].[Мат_09].[3_3.2_1], [ІІТ].[Комп_інж_09].[3_3.2_1], [ІІТ].[Прогр_інж_09].[3_3.2_1], [ІКМ].[Кіно_Теле_09].[3_2_1], [ІКМ].[Культорол_09].[3_2_1], [ІКМ].[Хор_Бальн_09].[3_2_1], [ІКМ].[Хор_Нар_09].[3_2_1], [ІКМ].[Хор_Сучас_09].[3_2_1], [ІКМ].[ММ_Акад_09].[3_2_1], [ІКМ].[ММ_Дир_09].[3_2_1], [ІКМ].[ММ_Естр_09].[3_2_1], [ІКМ].[ММ_Нар_09].[3_2_1], [ІКМ].[ММ_Нар_Бандура_09].[3_2_1], [ІКМ].[Музпед_ХК_09].[3_2_1], [ІКМ].[Перук_4(со)_09].[3_2_1], [ІКМ].[ОбрМист_ПедОсв_09].[3_2_1], [ІКМ].[ДПМ_Кер_09].[3_2_1], [ФПН] [Хімія_09] [3_2_1],

[ФПН] [Біол_09] [3_2_1], [ФПН] [Геогр_09] [3_2_1], [ФПН] [Екол_09] [3_2_1], [ФПН] [Ліс_СПГ_09] [3_2_1]

 1. ^ Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ігнатович Ольга Геннадіївна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

^ Малькова Марина Олександрівна - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Харченко Людмила Павлівна - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

^ Шкурін Олександр Іванович - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Берестенко Олена Григорівна - асистент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

^ Сєваст`янова Олена Анатоліївна – старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Павленко Ірина Григорівна - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

^ Жевакіна Наталія Валентинівна – старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (3-й корпус, ауд. 4-14)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомитися з науковими проблемами, новітніми досягненнями науки і процесом формування культури розумової праці; сформувати уміння інтегрувати і синтезувати інформацію; активізувати пізнавальні процеси (відчуття, сприйняття, уявлення, увага, пам'ять, уява, мислення, мова, міркування); розвинути творчі здібності, що припускають не просто засвоєння інформації, а прояв інтелектуальної ініціативи і створення чогось нового; навчитися самоудосконаленню, самоорганізації і самоврядуванню в процесі учбової діяльності; освоїти ряд прийомів роботи з довідковою, науковою, популярною, історичною і художньою літературою; оволодіти методикою роботи на лекції, семінарських заняттях, при підготовці до іспитів, при написанні наукових робіт.

Вивчаючи даний курс, студенти повинні отримати наступні знання і сформувати уміння: сутність наукової організації праці студента; значення самовиховання і самоосвіти; шляхи раціоналізації режиму дня; загальні правила розумової діяльності; розумові операції, умови успішного запам'ятовування і тренування уваги; правила користування каталогом і довідковою літературою; суть конспектування, тезувати; складати програму самовиховання і самоосвіти; вибирати оптимальний режим дня; засвоювати знання; рефлексувати; застосовувати раціональні прийоми запам'ятовування; здійснювати пошук рекомендованої літератури.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Загальнонавчальні знання, вміння та навички, набуті в середній школі.

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.

1.1.

Соціальна і психолого - педагогічна сутність навчальної праці студента

2

2


1.2.

Організація навчального процесу у вузі

2

2


1.3.

Лекція як вид навчальної діяльності

2

2


1.4.

Організація самостійної роботи

2

2


1.5.

Організація навчального процесу у вузі.

Оцінювання і контроль в навчальній діяльності.

2

2


1.6.

Соціально-наочна адаптація  студентів-першокурсників:

перше уявлення про майбутню професію

2
21.7.

Умови ефективного сприйняття нового учбового матеріалу

2
21.8.

Як ефективно слухати і записувати лекцію

2
21.9.


Оформлення наукового апарату курсових робіт

2
21.10.

Структура і зміст роботи вузу

2


2

1.11.

Адаптація студентів  до нових міжособових відносин

2


2

1.12.

Психологічні основи учбової діяльності

2


2

1.13.

Основні компоненти розумового розвитку

2


2

1.14.

Планування і організація читання

2


2

1.15.

Основні принципи раціонального читання

2


2

1.16.

Роль самовиховання в професійному становленні

2


2

1.17.

Професійна етика і професійний такт

2


2
загальна кількість годин

34

10

8
16
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалиста / В.П.Беспалько, Ю.Г.Татур. – М., 1989.

 2. Вокуть Б.В. Вузовское обучение. Проблемы активизации / Б.В. Вокуть. – М., 1989.

 3. Воронцов Г.А. Письменные работы в вузе: Учебное пособие для студентов / Г.А. Воронцов. – Ростов – н/Д: "МарТ", 2002.

 4. Геллер И.С. Вновь об актуальной проблеме: Обучение студентов основам ББЗ и динамическому чтению / И.С. Геллер, Г.В. Паршукова // Библиография. – 1994. – № 4. – С. 23 – 29.

 5. Гецов Г. Работа с книгой: рациональные приёмы / Г. Гецов. – Мн., 1989. – с. 20-121

 6. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Мн.: Тесей, 2003. – 351 с.

 7. Зубра А.С. Культура умственного труда студента: пособие для студентов высших учебных заведений / А.С. Зубра. – Минск: Дикта, 2006. – 228 с.

 8. Икасин М.А. Учебная деятельность студента / М. А. Икасин. – М., 1981.

 9. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров . – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 176 с.

 10. Косырев В.Н. Культура учебного труда студента: Учеб. пособие/ В.Н. Косырев .– Тамбов: ТГУ, 1997.

 11. Кузьмин Е.В. Методические рекомендации по оформлению учебно-методических комплексов, специальностей и дисциплин / Е.В. Кузьмин, В.В. Милюков. – Симферополь: ТНУ, 2003. – 76 с.

 12. Педагогическая психология / Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 400 с.

 13. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования / В.А. Попков, А.В. Коржуев. – М.: Академический проект, 2004.

 14. Психология развития. Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с.

 15. Рубакин Н.А. Как заниматься самообразованием / Н. А. Рубакин. – М., 1962.

 16. Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности / Э.П. Семенюк. – Киев: Наукова думка, 1988. – 240 с.

 17. Современный словарь по педагогике / Сост. Рапацевич Е.С. – Мн.: «Современное слово», 2001. – 928 с.

 18. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Дону: Феникс, 2006. – 542 с.

 19. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда / В. В. Федотов. – М., 1987.

 20. Федотов В.В. Техника и организация умственного труда / В. В. Федотов. – Мн., 1983.

 21. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. В.Я. Ляудис. М.: Изд-во МГУ, 1989. – 240 с.

 22. Фролов Ю.П. Гигиена умственного труда / Ю.П.Фролов. – М., 1967.

 23. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посіб / Г.С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 с.Додаткова навчальна література

 1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности : монография / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Просвещение, 1980. – 336 с.

 2. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться / Ю.П. Азаров. – М., 1989.

 3. Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей: Монография / Н.Ц. Бадмаева. – Улан – Удэ, 2004.

 4. Белошицкий А.В., Бережная И.Ф. Становление субъектности студентов в образовательном процессе вуза / А.В. Белошицкий, И.Ф. Бережная. // Педагогика. – 2006. – № 5. – С. 60 – 66.

 5. Вобленко Ю. Система формування інформаційної культури юнацтва в бібліотеці на основі програмно-цільової методики / Ю. Вобленко // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 3. – С. 4– 6.

 6. Воронина Т.П. Образование в эпоху новых информационных технологий / Т.П. Воронина, В.П. Кашицин, О.П. Молчанова. – М., 1996. – 206 с.

 7. Гоноболин Ф.И. Внимание и его воспитание / Ф.И.Гоноболин. – М., 1972.

 8. Лезер Ф. Рациональное чтение / Ф. Лезер. – М., 1980.

 9. Лезер Ф. Тренировка памяти / Ф. Лезер. – М., 1979.

 10. Лотман Ю. М. Культура как коллективный интеллект / Ю.М. Лотман. – М.: 1977.

 11. Ляудис В.Я. Память в процессе развития / В.Я.Ляудис. – М., 1976

 12. Методические указания к оформлению научного аппарата курсовых и дипломных работ для студентов всех специальностей / Таврический национальный университет. Научная библиотека; Сост. М.В. Дорошко, М.М. Калмыкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 1999. – 90 с.

 13. Попков В.А. Критическое мышление в контексте задач высшего профессионального образования / В.А. Попков. – М.: МГУ , 2001. – 168 с.

 14. Попов Г.Х. Техника личной работы / Г.Х. Попов. – М., 1979.

 15. Ушков В.Г. Учусь читать, размышлять, выступать / В. Г. Ушков. – М., 1980.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.
 1. Критерії оцінювання (у %).
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи