Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка59/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   71
^

Міністерство освіти і науки України


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


Кафедра політології та правознавства


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Трудове право»


для спеціальності «Соціальна робота»

форма навчання – денна


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри політології та правознавства,

протокол № ___ від «___» ______2010 р.


Завідувач кафедри _____________ проф. І.С.Михальський


Луганськ, 2010


Робоча навчальна програма дисципліни «Міжнародне публічне право»


 1. ^ Назва курсу.

«Трудове право»


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Соціальна робота».

 1. ^ Код курсу.
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Гайворонська Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри політології та правознавства

(3 корпус, ауд. 4-11, e-mail: )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Трудове право - одна з найважливіших галузей права України.

Курс "Трудове право" націлений на опанування студентів факультету усіма необхідними знаннями і навичками з проблем трудового праву України, а також застосованим в Україні нормам міжнародного трудового права.

Доведення до студентів повного об'єму необхідної ним інформації по

трудовому праву і забезпечення належного засвоєння обов'язкового мінімуму знань

по усіх інститутах трудового права.

Завданнями курсу є: опанування студентів методологією вирішення теоретичних і прикладних

питань трудового права, у тому числі спеціальними прийомами роботи з

нормативним матеріалом, зокрема, аналізу численних і різноманітних джерел

українського законодавства, їх зіставлення, тлумачення, роз'яснення, з'ясування

тенденцій в їх розвитку, виявлення їх позитивних і негативних властивостей.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Шкільний курс «Правознавство», вузівський курс «Теорія держави і права».

 1. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

Лекції

Семінари / (пр. зан.)

Лабораторні.

Самостійна
^ Перший модуль
1.1

Предмет, метод і система трудового права.

9

2

2
5

1.2

Основні принципи та джерела трудового права

9

2

2
5

1.3

Правові основи соціального партнерства

10

2

2
6

1.4

Контракт - особлива форма трудового договору

9

2

2
5

^ Другий модуль
2.1.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

9

2

2
5

2.2.

Зміна умов трудового договору і основи його припинення

9

2

2
5

2.3.

Правове регулювання трудових спорів

10

2

2
6

2.4.

Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин

7

25
^ Загальна кількість годин

72

16

14
42

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Конституція України. – К.: Юрінком, 2009.

 2. Кодекс законів про працю України. – Харків, 2009.

 3. Господарський кодекс України. – К., 2004.

 4. Про колективні договори і угоди. Закон України від 1 липня 1993 р. (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 6, ст. 49, № 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, № 11, ст. 89) // Громадянське суспільство. – 2010. – № 1.

 5. Про охорону праці: Закони України від 14 жовтня 1992 р. – К., 2009.

 6. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. Із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України. – К., 2009.

Додаткова навчальна література

 1. Бойко М.Д. Трудове право України – К.: Олан, 2002. – 335 с.

 2. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.

 3. Основи трудового права України: Курс лекцій / За ред. доктора юридичних наук, професора П. Д. Пилипенка. - 3-тє вид., виправл. і доп. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 238 с.

 4. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юорид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Підсумкова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • 2 письмові модульні роботи – 60

 • участь у семінарах – 27

 • самостійна робота – 13
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

1.

Основні принципи правового регулювання праці, їх види (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).2.

Система правовідносин у трудовому праві (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2

3.

Правова організація працевлаштування (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2

4.

Правові питання нормування праці (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2

5.

Право на страйк та його реалізація (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2

6.

Міжнародна організація праці: її структура, основні напрями діяльності (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2

9.

Конспектування першоджерел.

13
УСЬОГО:

25
 1. Мови викладання.

Українська, російська


3.3.За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи