Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка62/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Педагогіка сімейного виховання

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) _____соціальна педагогіка__________________

форма навчання _____денна_______________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 28 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри Харченко С.Я.


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Масюта Л. П.


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Педагогіка сімейного виховання”

 1. Назва курсу.

^ „ПЕДАГОГІКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): соціальна педагогіка.

 1. ^ Код курсу.

[ІПП]. [Соц_Пед_08]. [3_1_14]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

4-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Гаміна Тетяна Сергіївна – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук (3-й корпус, ауд. 4-12), kafedraspsr@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу „Педагогіка сімейного виховання” – розкрити особливості сучасної сім'ї, об’єктивні і суб’єктивні умови її розвитку, роль сім'ї в соціалізації індивіда. Завдання курсу полягає у висвітленні особливостей становлення і розвитку сім'ї, ролі сім'ї у формуванні особистості дитини, психологічних факторів стабілізації сім'ї.

Даний курс має допомогти майбутнім фахівцям, вихователям краще осмислити спадщину подвижників української педагогіки з проблем родинного виховання, виокремити і проаналізувати основні умови підвищення ефективності виховання в сім'ї, познайомитись з оригінальними нетрадиційними формами роботи з батьківською громадськістю.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс дисципліни „Загальна педагогіка” (1-рік навчання) та курс „Соціальна педагогіка” (Соціальна педагогіка).

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1

Проблема родинного виховання в педагогічній спадщині.

6

24

2

Шлюб та сім'я як фактор стабільності суспільства.

7

2

2
3

3

Сім'я як соціальний інститут.

6
2
4

4.

Формування подружньої пари.

6

24

5.

Психолого-педагогічні основи сімейного виховання.

6
2
4

6.

Зміст сімейного виховання.

6

24

7.

Сім'я та її вплив на формування особистості дитини.

8

2

2
4
^ Другий модуль
8.

Спілкування батьків з дітьми – основа сімейного виховання.

8

2

2
4

9.

Взаємодія сім'ї і школи

8

2

2
4

10.

Зміст форми та методи роботи педагога з батьками.

8

2

2
4

11.

Формування педагогічної культури батьків.

6

24

12.

Роль сім'ї та школи у формуванні професійної спрямованості старшокласників.

6

24
загальна кількість годин

81

20

14
47
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Макаренко А.С. Загальні умови сімейного виховання. Про батьківський авторитет. – Твори в 7 т. К., 1954.

 2. Сімя і родинне виховання. Концепція. //Рідна школа. – 1996. - №12 – с.15-20.

 3. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К., 1978.

 4. Стельмахович М.І. Народна педагогіка. – К., 1986.

 5. Ушинський К.Д. Про сімейне виховання. – К., 1974Додаткова навчальна література

 1. Азаров Ю.П. Родина педагогіка. Педагогіка Любові та вільності. - М.,1993

 2. Азаров Ю.П. Родительский авторитет. К., 1986

 3. Акіпіс Д.С. Батьківська любов. -М., 1989

 4. Александрова Т.А. Кое-что о дедушках. М, 1990

 5. Алешина Ю.Е. Проблемы усвоения рлей мужчины и женщины (Вопросы психологии, 1991, №4

 6. Арнаутова Є.П., Іванова В.М. Спілкування з батьками. Для чого? Як? – М., 1993

 7. Бестужев-Лада Ї.В. Історія твоїх батьків. - М., 1998

 8. Боздарев К.К. Єдина дитина.-М.,1988

 9. Бойко В.В. Авторитет дисциплины

 10. Васильєва А.К. - Структура родини.- М, 1988

 11. Вихователі та батьки. З опиту роботи./Сост. Л.В.Загік, В.М.Іванова.-М.1985

 12. Ганічева А.М. Яким повинен бути вихователь-гувернер. /Дошкільневиховання.-1995 .-№9

 13. Голод СІ. Майбутня родина: Яка вона?-М.,1990

 14. Гребенніков І.В. Підстави родинного життя.-М.,1991

 15. Джайнотт Х.Дж. Батьки та діти —М.1992

 16. Дружинін В.Н. Психологія родини.

 17. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. М.Гардарики, 2004

 18. Ключников С. Семейные конфликты. Практика решения. Санк-Петербург. 2002

 19. Ковальов С.В. Психологія сучасної родини.-М.,1988

 20. Кочубей Б.І. Чоловік та дитина.-М.,1990

 21. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее вспитание .М., 2000

 22. Лесгафт П.Ф. Родинне виховання дитини та його значення .-М.,1991

 23. Макаренко А.С. Книга для родителей /Пед. соч.в 8 т.-М., 1986, т.5

 24. Макаренко А.С. Семья и воспитание детей./ Пед. соч. в 8 т.М., 1986.т.4

 25. Малюнкова Л.І. Педагоги, батьки, діти.-М.,1994.

 26. МухінаВ.С. Близнюки.-М.Д969

 27. Петровський О.В. Діти та тактика родинного виховання.-М.,1981

 28. Прихожан А.М., Толстих А. Діти без родини.(Дитячий будинок: піклування та тревоги суспільства)- М.1990

 29. Родин Р.М. Судьба молодой семьи. М., 1990

 30. Семенов В.В., Кочубей В.І. Близнюки: проблеми виховання та розвитку. —М.,1985.

 31. Семенова Ю.И. Происхождение брака и семьи. М., 1974

 32. Спіковська А.С. Як бути батьками (Про психологію батьківської любові.-М.1986

 33. Сухомлинский В.О. Батьківська педагогіка. К., 1978

 34. Ушинський К.Д. Про сімейне виховання. К., 1974

 35. Фігдор Х.Діти розлучених батьків: між травмою і надією. Пер. з нім.-М.1995

 36. Хоментаускас Г.Т. Родина очами дитини -М.1989.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • виконання практичних завдань;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Сім´я як соціальний інститут

5%

2.

Сімейні конфлікти: причини та профілактика

5%

3.

Проблема виховання дітей у сучасній молодій сім´ї.

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи