Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка68/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71^

Алгоритм аналітичної довідки:


 1. Назва організації.

 2. Місце розташування.

 3. Форма власності.

 4. Джерела фінансування.

 5. Правова та нормативна база.

 6. Концептуальні засади організації соціального виховання та культурно-дозвільної роботи.

 7. Організація побуту.

 8. Організація соціального досвіду.

 9. Організація індивідуальної допомоги.

 10. Аналіз плану роботи організації на період проходження практики (основні напрямки, форми й методи роботи, урахування у плануванні особливостей даного тимчасового дитячого об’єднання).

 11. Організаційна структура.

 12. Штат працівників (кількість, посади, зміст посадових обов’язків).

 13. Посадові обов’язки педагогічних працівників.
 1. Розробка структурно-функціональної моделі самоврядування дитячого колективу.

(максимальна кількість балів – 20)


 1. Звіт-аналіз організації практикантом культурно-дозвільної діяльності у ввіреному структурному підрозділі тимчасового дитячого колективу

(максимальна кількість балів – 15)

Алгоритм звіту-аналізу:

 1. Обґрунтованість змісту й форм організації культурно-дозвільної діяльності особливостями даного тимчасового дитячого об’єднання.

 2. Основні напрямки, форми й методи роботи.

 3. Ступінь, форми й методи залучення дітей до організації роботи.

 4. Оцінка результатів роботи.
 1. Розробка проведеного виховного заходу

(максимальна кількість балів – 10)


 1. Звіт про організацію індивідуальної допомоги дітям у процесі соціальної адаптації у тимчасовому дитячому колективі (аналіз причин незадовільної адаптації, програма допомоги, її ефективність).

(максимальна кількість балів – 15) 1. Характеристика-відгук на студента з бази проходження практики (індивідуальна форма).

^ Вид практики

Попереджувально-профілактична


Семестр


У

Місце проходження практики

Соціальні служби адміністративних органів управління, центри соціальних служб для молоді, інспекції та служби у справах неповнолітніх, освітні заклади, громадські благодійні організації

^ Задачі й види діяльності

 1. Формування цілісного уявлення про систему попереджувально-профілактичної роботи конкретної соціальної служби

 2. Виконання обов’язків

(у якості помічника)

соціального педагога працівника

 1. Надбання практичного досвіду попереджувально-профілактичної роботи з конкретною

категорією об’єктів професійної діяльності

 1. Знайомство з методами й технологіями попереджувально-профілактичної роботи

 2. Вивчення документації, яка регламентує діяльність служби в цілому та конкретних спеціалістів зокрема.

 3. Здійснення спостережень за професійною діяльністю спеціалістів, виділення технологічної, комунікативної, етичної складової

 4. Апробація технологій діагностики соціально-небезпечних тенденцій у розвитку індивіда, групи, сім’ї, соціального середовища

 5. Аналіз конкретної профілактичної програми в роботі служби

 6. Апробація технологій установлення контактної взаємодії з об’єктом професійної діяльності

 7. Виконання індивідуального або групового завдання за змістом, обговореним із керівниками та спеціалістами служби
^ Звітна документація

 1. План-щоденник проходження практики ( за схемою).

(максимальна кількість балів – 10)


Дата

План роботи

Зміст фактично виконаної роботи

Спостереження, аналіз, самоаналіз


 1. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної служби).

(максимальна кількість балів – 10)

Алгоритм аналітичної довідки:

 1. Назва організації.

 2. Адреса, телефон.

 3. Історична довідка (рік та передумови створення, ініціатори і засновники, основні етапи становлення або реорганізації).

 4. Форма власності.

 5. Джерела фінансування.

 6. Нормативна база діяльності.

 7. Задачі та функції служби.

 8. Організаційна структура служби.

 9. Штат працівників (кількість, посади і посадові обов’язки).

 10. Соціальний портрет контингенту клієнтів.

 11. Основні напрямки, форми і методи роботи.

 12. Діагностичні технології у роботі служби.

 13. Об’єкти, організаційні форми, види технологій попереджувально-профілактичної роботи.

 14. Вертикальні та горизонтальні зв’язки у здійсненні попереджувально-профілактичної роботи.


3.Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження практики

(максимальна кількість балів – 10)

(зміст, організаційні форми, об’єкти попереджувально-профілактичної роботи, самостійність і співпраця з іншими соціальними службами).

^ 4.Характеристика ресурсів, що застосовуються у попереджувально-профілактичній роботі даної служби, пропозиції щодо удосконалення ресурсного забезпечення.

(максимальна кількість балів – 10)


5.Аналітична довідка (попереджувально-профілактична робота з конкретним об’єктом):

(максимальна кількість балів – 10)

а) діагностика „соціального неблагополуччя”;

б) оцінка стану об’єкту та соціального оточення;

в) попереджувально-профілактична робота (мета, зміст, форми, методи, результативність);

г) власні пропозиції щодо організації попереджувально-профілактичної роботи з даним об’єктом.


^ 6.Звіт про результати апробації технології установлення контактної взаємодії з об’єктом професійної діяльності:

(максимальна кількість балів – 15)

а) характеристика технології;

б) її реалізація щодо конкретного об’єкту;

в) оцінка результативності.


^ 7. Розгорнутий протокол індивідуальної або групової бесіди спеціалістів з об’єктами професійної діяльності з аналітичними висновками

(максимальна кількість балів – 15)

(професійна доцільність бесіди, засоби установлення контактної взаємодії, засоби здійснення психолого-педагогічного впливу, ступінь досягнутого порозуміння, характер взаємодії й стиль спілкування; особливості мови, тону бесіди, міміки, пантоміміки, емоційних проявів спеціаліста й аудиторії; ступінь діалогічності/монологічності бесіди, дотримання норм професійної етики).


^ 8. Звіт-аналіз про виконання індивідуального або групового завдання

(максимальна кількість балів – 10)

(зміст і характер завдання, об’єкт (об’єкти) професійної діяльності, що було сплановано для його виконання, що фактично реалізовано, використані технології, оцінка результативності, самооцінка професійної готовності до виконання завдання, психологічне самопочуття у процесі здійснюваної діяльності, надбані в результаті знання, вміння й навички).


9. Розробка просвітницько-профілактичного заходу (програми).

(максимальна кількість балів – 10)


10.Характеристика-відгук на студента з бази проходження практики (індивідуальна форма).
^ Вид практики

Корекційно-

реабілітаційна

Семестр

УІ

Місце проходження практики

Дитячі притулки, інспекції та служби у справах неповнолітніх, соціально-реабілітаційні центри для дітей і дорослих; відділи реабілітаційної роботи територіальних центрів соціальної допомоги населенню, центри соціальних служб для молоді, школи-інтернати, дитячі приймальники
^ Задачі й види діяльності


 1. Формування цілісного уявлення про систему корекційно-реабілітаційної роботи конкретної соціальної служби

 2. Виконання обов’язків

(у якості помічника)

соціального працівника/ педагога

3. Надбання практичного досвіду корекційно-реабілітаційної роботи з конкретною

категорією об’єктів професійної діяльності

4.Знайомство з методами й технологіями корекційно-реабілітаційної роботи

5.Вивчення документації, яка регламентує діяльність служби в цілому та конкретних спеціалістів зокрема.

5. Здійснення спостережень за професійною діяльністю спеціалістів, виділення технологічної, комунікативної, етичної складової

6. Аналіз конкретної корекційно-реабілітаційної програми в роботі служби

7. Відпрацювання технологій установлення контактної взаємодії з об’єктом професійної діяльності

8. Виконання індивідуального або групового завдання за змістом, обговореним із керівниками та спеціалістами служби

^ Звітна документація


 1. План-щоденник проходження практики ( за схемою).

(максимальна кількість балів – 10)


Дата

План роботи

Зміст фактично виконаної роботи

Спостереження, аналіз, самоаналіз

 1. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної служби).

(максимальна кількість балів – 10)

Алгоритм аналітичної довідки:

 1. Назва організації.

 2. Адреса, телефон.

 3. Історична довідка (рік та передумови створення, ініціатори і засновники, основні етапи становлення або реорганізації).

 4. Форма власності.

 5. Джерела фінансування.

 6. Нормативна база діяльності.

 7. Задачі та функції служби.

 8. Організаційна структура служби.

 9. Штат працівників (кількість, посади і посадові обов’язки).

 10. Соціальний портрет контингенту клієнтів.

 11. Основні напрямки, форми і методи роботи.

 12. Діагностичні технології у роботі служби.

 13. Об’єкти, організаційні форми, види технологій корекційно-реабілітаційної роботи.

 14. Вертикальні та горизонтальні зв’язки у здійсненні корекційно-реабілітаційної роботи.


3.Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження практики

(максимальна кількість балів – 10)

(зміст, організаційні форми, об’єкти корекційно-реабілітаційної роботи, самостійність і співпраця з іншими соціальними службами).


^ 4.Характеристика ресурсів, що застосовуються у корекційно-реабілітаційній роботі даної служби, пропозиції щодо удосконалення ресурсного забезпечення.

(максимальна кількість балів – 10)

5.Аналітична довідка (корекційно-реабілітаційна робота з конкретним об’єктом):

а) діагностика „соціального неблагополуччя”;

б) оцінка стану об’єкту та соціального оточення;

в) корекційно-реабілітаційна робота (мета, зміст, форми, методи, результативність);

г) власні пропозиції щодо організації корекційно-реабілітаційної роботи з даним об’єктом.

(максимальна кількість балів – 10)


6. Розгорнута соціально-психолого-педагогічна характеристика індивіду (групи) - об’єкту корекційно-реабілітаційної роботи.

(максимальна кількість балів – 10)


7. Звіт про результати відпрацювання технології установлення контактної взаємодії з об’єктом професійної діяльності:

(максимальна кількість балів – 15)

а) характеристика технології;

б) авторська адаптація технології до даного об’єкту;

в) практична реалізація технології;

в) оцінка результативності.


8. Розгорнутий протокол індивідуальної або групової бесіди спеціалістів з об’єктами професійної діяльності з аналітичними висновками

(максимальна кількість балів – 15)

(професійна доцільність бесіди, засоби установлення контактної взаємодії, засоби здійснення психолого-педагогічного впливу, ступінь досягнутого порозуміння, характер взаємодіїї й стиль спілкування; особливості мови, тону бесіди, міміки, пантоміміки, емоційних проявів спеціаліста й аудиторії; ступінь діалогічності/монологічності бесіди, дотримання норм професійної етики).


^ 9. Звіт-аналіз про виконання індивідуального або групового завдання

(максимальна кількість балів – 10)

(зміст і характер завдання, об’єкт (об’єкти) професійної діяльності, що було сплановано для його виконання, що фактично реалізовано, використані технології, оцінка результативності, самооцінка професійної готовності до виконання завдання, психологічне самопочуття у процесі здійснюваної діяльності, надбані в результаті знання, вміння й навички).


^ 10.Характеристика-відгук на студента з бази проходження практики (індивідуальна форма).
^ Вид практики

Соціально-підтримуюча

Семестр

УІІ

Місце проходження практики

Дитячі, геріартричні притулки, інспекції та служби у справах неповнолітніх, соціально-реабілітаційні центри для дітей і дорослих; територіальні центри соціальної допомоги населенню, центри соціальних служб для молоді, школи-інтернати, дитячі приймальники, освітньо-виховні заклади, органи опіки й піклування.
^ Задачі й види діяльності


 1. Формування цілісного уявлення про систему соціально-підтримуючої

роботи конкретної соціальної служби

 1. Виконання обов’язків

(у якості помічника)

соціального працівника/ педагога

 1. Надбання практичного досвіду планування й організації соціальної підтримки конкретним

категоріям (або їх окремим представникам) об’єктів професійної діяльності

 1. Знайомство з методами й технологіями надання соціальної підтримки

 2. Відпрацювання технологій соціального консультування й соціального патронажу

 3. Вивчення документації, яка регламентує діяльність служби в цілому та конкретних спеціалістів зокрема.

 4. Здійснення спостережень за професійною діяльністю спеціалістів, виділення технологічної, комунікативної, етичної складової

 5. Аналіз організації соціальної підтримки, наданої спеціалістами індивіду, групі, сім’ї

 6. Виконання індивідуального завдання за змістом, обговореним із керівниками та спеціалістами служби
^ Звітна документація

 1. План-щоденник проходження практики (за схемою).

(максимальна кількість балів – 10)


Дата

План роботи

Зміст фактично виконаної роботи

Спостереження, аналіз, самоаналіз
 1. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної служби або соціально-педагогічної служби освітнього закладу).

(максимальна кількість балів – 10)

Алгоритм аналітичної довідки (для соціальних служб):

  1. Назва організації.

  2. Адреса, телефон.

  3. Історична довідка (рік та передумови створення, ініціатори і засновники, основні етапи становлення або реорганізації).

  4. Форма власності.

  5. Джерела фінансування.

  6. Нормативна база діяльності. (з конкретним переліком законодавчих актів).

  7. Задачі та функції служби. (з посиланням на зміст Статуту або Типового положення).

  8. Організаційна структура служби.

  9. Штат працівників (кількість, посади і посадові обов’язки).

  10. Соціальний портрет контингенту клієнтів.

  11. Основні напрямки, форми і методи роботи.

  12. Вертикальні та горизонтальні зв’язки. (З якими організаціями, зміст і форми співпраці, характер співпраці – постійно, періодично, час від часу)
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи