Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка69/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
^

Алгоритм аналітичної довідки (для освітніх закладів):


1. Соціальний паспорт закладу.

2. Система організації соціального виховання.

3. Аналіз плану роботи соціального педагога ( основні напрямки, форми й методи реалізації діагностико-прогностичної, профілактичної, організаційної, соціально-терапевтичної, охоронно-захисної функцій, урахування у плануванні особливостей соціального портрету контингенту учнів).

3. Характеристика діагностичного інструментарію соціально-педагогічної служби.

4. Характеристика системи роботи з проблемними учнями та сім’ями.

5. Характеристика зв’язків соціально-педагогічної служби закладу з іншими організаціями та соціальними службами (З якими організаціями, зміст і форми співпраці, характер співпраці – постійно, періодично, час від часу)


^ 3.Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження практики.

(максимальна кількість балів – 10)


4.Характеристика ресурсів, що застосовуються в організації соціальної підтримки представників груп ризику, пропозиції щодо удосконалення ресурсного забезпечення.

(максимальна кількість балів – 10)


5.Аналітична довідка (соціально-підтримуюча робота з індивідом або групою):

(максимальна кількість балів – 10)

а) “соціальний діагноз”;

б) організація соціальної підтримки (мета, зміст, форми, технології, методи, залучення до соціальної підтримки інших організацій і служб, результативність);

в) власні пропозиції щодо організації соціальної підтримки даним індивідам або групам.


^ 6. Розгорнутий протокол індивідуальної або групової бесіди (максимальна кількість балів – 15)

спеціалістів з об’єктами професійної діяльності з аналітичними висновками:

 • Щодо психологічних особливостей об’єкту бесіди (із застосуванням діагностичних методик)

 • Щодо бесіди в цілому (професійна доцільність бесіди, засоби установлення контактної взаємодії, засоби здійснення психолого-педагогічного впливу, ступінь досягнутого порозуміння, характер взаємодії й стиль спілкування; особливості мови, тону бесіди, міміки, пантоміміки, емоційних проявів спеціаліста й аудиторії; ступінь діалогічності/монологічності бесіди, дотримання норм професійної етики).


^ 7. Розгорнутий протокол консультування клієнтів спеціалістами служби

(максимальна кількість балів – 15)

(характеристика об’єкту консультування, його проблеми, використані технології, результативність, власні зауваження й пропозиції).


8. Моніторинг здійснення соціального патронажу, оцінка доцільності використаних технологій, власна участь в організації та здійсненні патронажу..

(максимальна кількість балів – 10)

9. Звіт-аналіз про виконання індивідуального завдання

(максимальна кількість балів – 10)

(зміст і характер завдання, об’єкт (об’єкти) професійної діяльності, що було сплановано для його виконання, що фактично реалізовано, використані технології, оцінка результативності, самооцінка професійної готовності до виконання завдання, психологічне самопочуття у процесі здійснюваної діяльності, надбані в результаті знання, вміння й навички).


^ 10.Характеристика-відгук на студента з бази проходження практики (індивідуальна форма).

^ Вид практики

Проектувально-менеджерська

Консультативна

Семестр

УІІІ

Місце проходження практики

Дитячі притулки, інспекції та служби у справах неповнолітніх, соціально-реабілітаційні центри для дітей і дорослих; територіальні центри соціальної допомоги населенню, центри соціальних служб для молоді, школи-інтернати, дитячі приймальники, громадські організації соціального захисту

^ Організація практики:

Індивідуальне (по 1-2 особи) закріплення студентів за базами практики
^ Задачі й види діяльності


 1. Формування цілісного уявлення про планування та організацію системи соціально-педагогічної та соціальної роботи

 2. Виконання обов’язків соціального працівника/ педагога

 3. Надбання практичного досвіду планування й організації соціально-педагогічної та соціальної роботи

 4. Знайомство з системою менеджменту у роботі конкретної соціальної служби

 5. Відпрацювання технологій соціального проектування

 6. Участь у системі фандрейзингу конкретної соціальної служби

 7. Вивчення документації, яка регламентує діяльність служби в цілому та конкретних спеціалістів зокрема.

 8. Здійснення спостережень за професійною діяльністю спеціалістів, виділення технологічної, комунікативної, етичної складової

 9. Виконання індивідуального завдання за змістом, обговореним із керівниками та спеціалістами служби
^ Звітна документація


 1. План-щоденник проходження практики (за схемою).

(максимальна кількість балів – 10)


Дата

План роботи

Зміст фактично виконаної роботи

Спостереження, аналіз, самоаналіз


2.Аналітична довідка (характеристика системи планування та організації роботи соціальної служби або соціально-педагогічної служби освітнього закладу).

(максимальна кількість балів – 15)

Алгоритм аналітичної довідки:

 1. Назва організації.

 2. Адреса, телефон.

 3. Історична довідка (рік та передумови створення, ініціатори і засновники, основні етапи становлення або реорганізації).

 4. Форма власності.

 5. Джерела планування соціально-педагогічної (соціальної роботи).

 6. Технології планування соціально-педагогічної (соціальної роботи).

 7. Організація управління й реалізації запланованої роботи

 8. Система фандрейзингу (пошуку ресурсів)

 9. Моніторинг реалізації запланованої роботи

 10. Система звітності й аналізу виконання запланованої роботи.

 11. Нормативна база діяльності. (з конкретним переліком законодавчих актів).

 12. Задачі та функції служби. (з посиланням на зміст Статуту або Типового положення).

 13. Організаційна структура служби.

 14. Штат працівників (кількість, посади і посадові обов’язки).

 15. Соціальний портрет контингенту клієнтів.

 16. Основні напрямки, форми і методи роботи.

 17. Вертикальні та горизонтальні зв’язки. (З якими організаціями, зміст і форми співпраці, характер співпраці – постійно, періодично, час від часу)


3.Аналіз системи управління даної соціальної служби:

(максимальна кількість балів – 10)

а) структура управління;

б) форми й методи управління;

в) система контролю за виконанням посадових обов’язків спеціалістами служби;

г) система покарань і заохочень в системі управління;

д) форми й методи залучення рядового складу до участі в плануванні, організації й аналізі роботи служби.


^ 4.Характеристика технологій менеджменту в управлінні кадровим складом служби

(максимальна кількість балів – 15)

(характеристика кадрового складу (професіоналізм, мотивація до професійної діяльності), стиль спілкування керівного складу з підлеглими, традиційні та інноваційні технології стимулювання персональної відповідальності, активності, ініціативності, творчості, професійного самовдосконалення, формування почуття колективізму, позитивних ділових і особистісних відносин, стиль спілкування спеціалістів на горизонтальному рівні, загальна психологічна атмосфера у колективі).


^ 5.Аналітична довідка (характеристика соціального проекту):

(максимальна кількість балів – 20)

а) доцільність проекту, об’єктивна потреба;

б) ресурсозабезпеченість проекту;

в) очікувані результати;

г) зміст проекту;

д) характеристика системи роботи з реалізації проекту;

є) отриманий результат;

е) оцінка результативності, позитивного й негативного у розробці проекту й організації роботи з його впровадження.


6.Розгорнутий протокол консультування клієнтів спеціалістами служби

(максимальна кількість балів – 20)

(характеристика об’єкту консультування, його проблеми, використані технології, результативність, власні зауваження й пропозиції).


7. Звіт-аналіз про виконання індивідуального завдання (максимальна кількість балів – 10)

(зміст і характер завдання, об’єкт (об’єкти) професійної діяльності, що було сплановано для його виконання, що фактично реалізовано, використані технології, оцінка результативності, самооцінка професійної готовності до виконання завдання, психологічне самопочуття у процесі здійснюваної діяльності, надбані в результаті знання, вміння й навички).


^ 8. Характеристика-відгук на студента з бази проходження практики (індивідуальна форма).

^ Вид практики

Комплексна (стажерська)

Семестр

ІХ

Місце проходження й організація практики

Державна (громадська) служба за персональним вибором студента
^ Задачі й види діяльності


 1. Удосконалення і розвиток професійної готовності в процесі самостійної роботи на посаді соціального педагога або соціального працівника

 2. Самостійне проектування і здійснення процесу (фрагменту) професійної діяльності по вирішенню проблем конкретного об’єкту соціально-педагогічної (соціальної) роботи

 3. Удосконалення комплексу професійних умінь і особистісних якостей

 4. Виконання індивідуального завдання науково-дослідного характеру за змістом, обговореним із керівником практики і спеціалістами служби
^ Звітна документація

 1. План-щоденник проходження практики (за схемою).

(максимальна кількість балів – 10)


Дата

План роботи

Зміст фактично виконаної роботи

Спостереження, аналіз, самоаналіз


2.Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної служби або соціально-педагогічної служби освітнього закладу).

(максимальна кількість балів – 10)

Алгоритм аналітичної довідки (для соціальних служб):

 1. Назва організації.

 2. Адреса, телефон.

 3. Історична довідка (рік та передумови створення, ініціатори і засновники, основні етапи становлення або реорганізації).

 4. Форма власності.

 5. Джерела фінансування.

 6. Нормативна база діяльності. (з конкретним переліком законодавчих актів).

 7. Задачі та функції служби. (з посиланням на зміст Статуту або Типового положення).

 8. Організаційна структура служби.

 9. Штат працівників (кількість, посади і посадові обов’язки).

 10. Соціальний портрет контингенту клієнтів.

 11. Основні напрямки, форми і методи роботи.

 12. Вертикальні та горизонтальні зв’язки. (З якими організаціями, зміст і форми співпраці, характер співпраці – постійно, періодично, час від часу)
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи