Тематичний план лекцій з елективного курсу icon

Тематичний план лекцій з елективного курсу
Скачати 82.09 Kb.
НазваТематичний план лекцій з елективного курсу
Дата25.06.2012
Розмір82.09 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ

ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ГОМЕОПАТІЇ”


для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету спеціальності “Клінічна фармація” кваліфікації “Клінічний провізор” на весняний семестр 2009-10 н.р.

№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Історія розвитку, організація та загальні питання гомеопатії. Місце гомеопатії в сучасній медицині і фармації.

2

2

Основні принципи гомеопатії та напрямки наукових досліджень.

2

3

Наукове обґрунтування гомеопатичного методу лікування. Сучасне уявлення про механізми дії гомеопатичних ліків.

2

4

Гомеопатична фармакопея. Гомеопатичні ліки, походження, способи виготовлення. Гомеопатичні аптеки.

2

5

Доклінічні дослідження і клінічні випробування гомеопатичних ліків. Нормативна база в гомеопатії. Правила виписування гомеопатичного рецепта. Фармацевтичні фірми по виготовленню гомеопатичних ліків.

2

6

Гомотоксикологія – сучасний напрямок біологічної медицини. Гомотоксикологія і антигомотоксичні препарати. Показання та протипоказання до їх застосування.

2

7

Конституціональний та синдромальний підходи у виборі гомеопатичних препаратів. Гомеопатичний анамнез. Методи обстеження.

2

8

Лікувальна тактика в гомеопатії. Гомеопатичні Materia medica та Repertorium. Поняття про реперторизацію. Критерії вибору потенції гомеопатичного препарату.

2

9

Застосування гомеопатичних лікарських засобів при лікуванні хворих різного профілю. Проблеми і перспективи розвитку гомеопатії у фармації.

2

Всього

18


^ Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

16 ” червня 2009 р. (протокол № 16).

Завідувач кафедри фармації, професор Р.Б. Косуба


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН семінарських ЗАНЯТЬ З ОСНОВ СУЧАСНОЇ ГОМЕОПАТІЇ

для студентів IV курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “Клінічна фармація”

кваліфікації “Клінічний провізор” на весняний семестр 2009-10 н.р. (18 год.)


№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Історія розвитку, організація та загальні питання гомеопатії. Місце гомеопатії в сучасній медицині і фармації.

2

2

Основні принципи гомеопатії та напрямки наукових досліджень.

2

3

Наукове обґрунтування гомеопатичного методу лікування. Сучасне уявлення про механізм дії гомеопатичних ліків.

2

4

Гомеопатична фармакопея. Гомеопатичні ліки, походження, способи виготовлення. Гомеопатичні аптеки.

2

5

Доклінічні дослідження і клінічні випробування гомеопатичних ліків. Нормативна база в гомеопатії. Правила виписування гомеопатичного рецепта.

2

6

Гомотоксикологія – сучасний напрямок біологічної медицини. Гомотоксикологія і антигомотоксичні препарати. Показання та протипоказання до їх застосування.

2

7

Конституціональний та синдромальний підходи у виборі гомеопатичних препаратів. Гомеопатичний анамнез. Методи обстеження.

2

8

Лікувальна тактика в гомеопатії. Гомеопатичні Materia medica та Repertorium. Поняття про реперторизацію. Критерії вибору потенції гомеопатичного препарату.

2

9

Застосування гомеопатичних лікарських засобів при лікуванні хворих різного профілю. Проблеми і перспективи розвитку гомеопатії у фармації. Підсумковий контроль знань.

2

Всього

18


^ Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

16 ” червня 2009 р. (протокол № 16).

Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба


^
ПЕРЕЛІК ТЕМ З ОСНОВ СУЧАСНОЇ ГОМЕОПАТІЇ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ

НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ

для студентів IV курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “Клінічна фармація”

кваліфікації “Клінічний провізор” на весняний семестр 2009-10 н.р. (18 год.)№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Джерела отримання гомеопатичних ліків.

4

2

Принцип функціонування гомеопатичних аптек.

4

3

Проведення випробувань гомеопатичних ліків.

4

4

Принцип активності, ефективності, безпечності, доступності ліків в гомеопатії.

3

5

Основні терміни в гомеопатії.

3

Всього

18


^ Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

16 ” червня 2009 р. (протокол № 16).

Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба


ПЕРЕЛІК

^ РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Основы гомеопатической фармации (ред. Тихонов А. И.). - Харьков: Издательство НФаУ «Золотые страницы», 2002 - 276 с.

 2. Камингс C., Ульман Д. Гомеопатический справочник. Пер. с англ.- СПб. - M. - Харьков- Миhcк : Питер, 1998.- 444 с.

 3. Келер Г. Гомеопатия: Пер. с нем.- М.:Медицина, 1989.- 590 с.

 4. Неш Е.Б. Ведущие симптоми в гомеопатии: Пер. с англ. -Харьков: Прогресс., 1993.- 224с.

 5. Попова Т.Д. Лекции по гомеопатии.- Киев, 1993.- 45с.

 6. Шаретт Ж. Практическое гомеопатическое лекарствоведение: Пер. с фр.- К.:Укр. Сов. Энцикл., 1990.- 206 с.

 7. Лисенюк В.П. Основи сучасної гомеопатії: навч. посібник/ В.П. Лисенюк, Г.Г. Симоненко. – К.: Ходак, 2003. – 200 с.

 8. Рекевег Г.Г. Гомеопатическая антигомотоксикология /Г.Г. Рекевег; пер. с нем. – Смоленск: Гомеопат. медицина, 1997. – 591 с.

 9. Антигомотоксические препараты. Справочное пособие. – Киев.- 2005. – 155 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аллен Х.К. Основания и показания к назначению и характеристики ведущих гомеопатических препаратов и нозодов со сравнением их патогенезов: пер. с англ.- Смоленск: Гомеопатическая медицина,1996.-338 с.

 2. Антонченко В.Я., Ильин В.В., Попова Т.Д. Физика водных растворов и гомеопатия // Укр. гомеопат. журн.- 1992.- №1- с.13-18.

 3. Берике В. Materia Medica гомеопатических препаратов /В.Берике; пер. с англ. – Смоленск: Гомеопат. медицина, 1997. – 677 с.

 4. Вавилова Н.М. Гомеопатическкая фармакодинамика.- М.: ЦГП МОО, 1962.- 376с.

 5. Варшавсский В.И. Практическая гомеопатия (лечение внутрених болезней).- М.: Медицина, 1989.- 176 с.

 6. Ганеман С. Органон врачебного искусства: Пер. с англ.- М.:Атлас, 1992.- 205 с.

 7. Геринг К. Ведущие симптомы нашей Materia Medica: в 10 т. /К. Геринг; пер. с англ. – СПб.: Гомеопатия и фитотерапия, 1998.

 8. Глаз В.Г. Лечение бронхолегочньгх заболеваний неспецифической зтиологии у детей гомеопатическими средствами.- M.: Медицина, 1989.- 233 с.

 9. Гомеопатичні лікарські засоби, особливості технології виготовлення, принципи застосування, вимоги при реєстрації / Методичні рекомендації /За ред. Туманова В.А., Чекмана І.С., Ветютнева Н.О. та ін./ - Київ, 2007.

 10. Державна фармакопея України, перше видання, Доповнення 1, Гомеопатичні лікарські засоби. – 2004. – С. 491-494.

 11. Домашний лечебник по гомеопатии: Пер. с англ. - Симферополь: Таврида, 1995.- 362 с.

 12. Зеликман Т.Я., Ялкут С.И. Гомеопатия в системе фармакотерапии.- K:Здоров'я, 1994.- 78 с.

 13. Кент Д. Лекции по гомеопатической Materia Medica / Д. Кент; пер. с англ. – М.: Гомеопат. медицина, 1999. – 1317 с.

 14. Попова Т.Д. Materia Medica. Гомеопатические препараты. - K.: Центр гомеопатии МЗ УССР - НВЦ Ламо, 1991.- 190 с.

 15. Попова Т.Д., И.Я. Зеликман. Гомеопатическая терапия.- К.:3доровья, 1990.- 271 с.

 16. Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію з питань етики (наказ МОЗ України від 13 лютого 2006 року № 66).

 17. Синтетический гомеопатический Реперторий. Русская версия. Избранные главы / под. ред. Е.Ю. Фолина; пер. с англ. – Новосибирск: Книжица, 1998. – 496 с.

 18. Т.А. Ранникова. Краткое руководство по гомеопатии. М. Медгиз. 1956.- 240 с.

 19. Фарингтон Э. Гомеопатическая клиническая фармакология. К.- 1992.- 598 с.

 20. Фаррингтон 3. Гомеопатическая клиническая фармакология: Пер. с англ.- K.: Колос - ИТЭМ, 1992.- 597 с.

 21. Швабе В. Гомеопатические лекарственнне средства: Пер. с нем.- M., 1967.- 373 с.

 22. Штигеле А. Гомеопатическое лекарствоведение: Пер. с нем.- М.Терра, 1994.- 430 с.

Схожі:

Тематичний план лекцій з елективного курсу iconК-ть годин
Тематичний план самостійної роботи студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з елективного курсу "побічна дія лікарських засобів"...
Тематичний план лекцій з елективного курсу icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медико-психологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Тематичний план лекцій з елективного курсу icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Тематичний план лекцій з елективного курсу icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медичного факультету
Тематичний план лекцій з елективного курсу iconЛекцій
Календарно-тематичний план лекцій з дисципліни офтальмології для студентів 4 курсу
Тематичний план лекцій з елективного курсу iconІнформація для студентів тематичний план лекцій: Кафедра педіатрії №3 нму тематичний план лекцій по догляду за хворими дільми для студентів ІІ курсу медичного факультету №4
Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії...
Тематичний план лекцій з елективного курсу iconІноземна мова робочий навчальний план
Тематичний план лекцій з англійської мови для студентів І курсу фармацевтичного факультету
Тематичний план лекцій з елективного курсу iconУкраїнська мова робочий навчальний план
Тематичний план лекцій з української мови для студентів І курсу фармацевтичного факультету
Тематичний план лекцій з елективного курсу iconЛекцій
Календарно-тематичний план лекцій з дисципліни офтальмології для студентів 4 курсу медичного факультету №1 в осінньому семестрі 2012-2013...
Тематичний план лекцій з елективного курсу iconТематичний план лекцій з медичного та фармацевтичного товарознавства для студентів ІІ курсу

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи