Тематичний план лекцій icon

Тематичний план лекцій
Скачати 107.28 Kb.
НазваТематичний план лекцій
Дата25.06.2012
Розмір107.28 Kb.
ТипДокументи
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

курсу за вибором "Побічна дія лікарських засобів"
для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету
на 2009/10 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Кіл-ть
год.

Примітка

1

Діалектика понять "ліки-отрута". Види дії ліків. Проблеми безпечності ліків. Клініко- фармакологічна класифікація побічної дії/побічної реакції (ПД/ПР) лікарських засобів (ЛЗ). Фактори виникнення ПД/ПР на ЛЗ. Визначення термінів.

2
2

Розвиток системи контролю за безпечністю ЛЗ у світі. Система фармакологічного нагляду в Україні. Завдання відділу Фармакологічного нагляду Державного фармакологічного центру МОЗ України. Форми збору, методи отримання інформації та аналізу ПД/ПР на ЛЗ. Заходи запобігання ускладнень фармакотерапії. ПД ліків в Чернівецькій області.

2
3

Фактори ризику виникнення ПР на ЛЗ (спосіб та тривалість застосування, наявність шкідливих звичок (паління, алкоголь, наркоманія). Ліки та алкоголь. Роль факторів харчування в ПД.

2
4

Поліпрагмазія як один з чинників з ПД ліків. Явища синергізму та антоганізму при сумісному застосуванні ліків. Несумісність ліків.

2
5

Особливості побічної дії ліків у дітей та людей літнього віку. Ліки і вагітність. Ембріотоксична, тератогенна дія ЛЗ.

2
6

Лікарська алергія, механізми виникнення, клініка, діагностика, лікування. Роль генетичних факторів у ПД/ПР на ЛЗ. Міри профілактики лікарської алергії.

2
7

Побічна дія ліків на органи травлення. Побічна дія ліків на систему крові.

2
8

Побічна дія нейротропних ЛЗ. Побічна дія кардіо­васкулярних ЛЗ.ПД сечогінних ЛЗ. Ускладнення гормонотерапії.

2
9

Побічна дія хіміотерапевтичних ЛЗ.

2
Всього

18год
^ Тематичний план схвалено на методичній нараді
кафедри фармації №16 від 16 червня 2009 р.


Зав. кафедри фармації,

д. мед. н, професор Р.Б. Косуба


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН семінарських ЗАНЯТЬ

курсу за вибором "Побічна дія лікарських засобів"

для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету

на 2009/10 навчальний рік

п/п

Назва теми

Кіл-ть
год.

Примітка

1

Діалектика понять "ліки-отрута". Види дії ліків. Проблеми безпечності ліків. Клініко- фармакологічна класифікація побічної дії/побічної реакції (ПД/ПР) лікарських засобів (ЛЗ). Фактори виникнення ПД/ПР на ЛЗ. Визначення термінів.

2
2

Розвиток системи контролю за безпечністю ЛЗ у світі. Система фармакологічного нагляду в Україні. Завдання відділу Фармакологічного нагляду Державного фармакологічного центру МОЗ України. Форми збору, методи отримання інформації та аналізу ПД/ПР на ЛЗ. Заходи запобігання ускладнень фармакотерапії. ПД ліків в Чернівецькій області.

2
3

Залежність ПД/ПР ЛЗ від способу та тривалості застосування, наявності шкідливих звичок (паління, алкоголь, наркоманія). Ліки та алкоголь. Роль факторів харчування в ПД.

2
4

Поліпрагмазія як один з чинників з ПД ліків. Явища синергізму та антоганізму при сумісному застосуванні ліків. Несумісність ліків.

2
5

Особливості побічної дії ліків у дітей та людей літнього віку. Ліки і вагітність. Ембріотоксична, тератогенна дія ЛЗ.

2
6

Лікарська алергія, механізми виникнення, клініка, діагностика, лікування. Роль генетичних факторів у ПД/ПР на ЛЗ. Міри профілактики лікарської алергії.

2
7

Побічна дія ліків на органи травлення. Побічна дія ліків на систему крові.

2
8

Побічна дія нейротропних ЛЗ. Побічна дія Побічна дія кардіоваскулярних ЛЗ.ПД сечогінних ЛЗ. Ускладнення гормонотерапії.

2
9

Побічна дія хіміотерапевтичних ЛЗ.

2Всього

18
^ Тематичний план схвалено на методичній нараді
кафедри фармації №16 від 16 червня 2009 р.Зав. кафедри фармації,

д. мед. н., професор Р.Б. Косуба

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 3-го КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ "ПОБІЧНА ДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ" на 2009-10 н.р.

№ п/п

Тема

К-ть годин

Примітка

1

Ускладнення фармакотерапії, ятрогени. Серозні, несерозні, передбачувані та непередбачуваиі випадки побічної дії (ПД) ліків. Сучасні принципи організації та контролю ПД ліків (в Україні та світі). Зміст основних регламентуючих документів МОЗ України з питань здійснення фармакологічного нагляду. Джерела інформації про ПДЛЗ.

2
2

Побічна дія психотропних лікарських засобів. Наркоманія.

1
3

Особливості побічної дії ліків у людей похилого віку.

1
4

Особливості побічної дії ліків у дітей. Токсичний вплив ліків на плід.

1
5

Побічна дія антигіпертензивних лікарських засобів. "Синдром відміни".

1
6

Побічна дія ЛЗ, що застосовують при серцевій та вінцевій недостатності.

1
7

Побічна дія ферментних та антиферментних препаратів.

1
8

Побічні реакції при застосуванні вітамінних препаратів.

1
9

Побічні ефекти гормонотерапії. Міри профілактики.

1
10

Побічні ефекти ЛЗ, що впливають на водно-сольовий гомеостаз та функцію нирок.

1
11

Побічні реакції при застосуванні плазмозамінників та ліків, що регулюють іонний та кислотно-основний гомеостаз.

1
12

Побічні ефекти при застосуванні антибіотиків.

1
13

Побічна дія на макроорганізм сульфаніламідних та інших синтетичних хіміотерапевтичних препаратів.

1
14

Сумісне застосування ліків і частота виникнення побічних реакцій. Явища синергізму, антагонізму та несумісності ліків.

1
15

Методи запобігання побічної дії ліків.

1
16

Побічна дія ЛЗ в Чернівецькій області.

2Всього

18
^ Тематичний план схвалено на методичній нараді
кафедри фармації №16 від 16 червня 2009 р.Зав. кафедри фармації,

д. мед. н., професор Р.Б. Косуба

Навчально-методичні посібники:

Основна література:

 1. Фармакологія. Підручник (за ред. І.С. Чекмана) К.: Вища школа, 2001р. - 598с.

 2. Дроговоз С. М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник-довідник. - Харків: Видавничий центр „ХАІ”, 2006. - 480 с.

 3. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 740 с.

 4. Дроговоз С. М. Фармакология на ладонях (справочник). – Харьков, 2006. – 116с.

 5. Безопасность лекарств. Руководство по фармаконадзору /Под ред. А.П. Викторова, В.И. Мальцева, Ю.Б. Белоусова. – К.: Морион, 2007. – 240 с.

Рекомендована література:

 1. Чекман І.С., Вікторов О.П., Горчакова Н.О. та співав.Особливості дії лікарських засобів у дітей різних вікових груп. В кн.: "Медицина дитинства" (у чотирьох томах). Т.4. Книга 3. К.: "Вища школа"-2001-с.4-83.

 2. Чекман І.С., Вікторов О.П., Горчакова Н.О. та співав. Клінічна
  фармакологія в педіатрії. В кн.: "Медицина дитинства" (у чотирьох
  томах). Т.4. Книга З К.: "Вища школа"-2001-с.84-122..

 3. Вікторов О.П., Ковтун Л.І. Проблеми розвитку фармакологічного нагляду
  в Україні//Вісник фармакології та фармації - 2002.-№ І-е.22-29.

 4. Вікторов О.П. Алергічні реакції на лікарські засоби : сучасні проблеми//
  В кн.: Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Щупика.
  Київ, 2002 р., вил.. 11.-кн. 2 с. 484-493.

 5. Мальцев В.И. Ефимцева Т.К., Викторов А.П. и соавт. Клинические
  испытания лекарств/ Под ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б.
  Белоусова, В.Н. Коваленко. К.: Морион,-2002-352 С.

 6. Коваленко В.М. Вікторов О.П. Раціональне використання лікарських
  засобів у діяльності клінічного провізора// Клінічна-фармація-2000.-Т.4-
  №4-0.8-16.

 7. Викторов А.П. Контроль за безопасностью лекарственных препаратов в
  мире и проблема развития фармакологического надзора в Украине//
  Провизор.- 2002. - 1-е 9-13.

 8. Викторов А. Главное не навредить// Доктор-2002.-№1.-с.73-75.

 9. Фармацевтическая опека: проект руководства для провизоров и семейных врачей/ И.А. Зупанец, В.П. Черных, В.Ф. Москаленко и др.,; Под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца, В.А. Усенко. X.: Золотые страницы, 2002.- 264 С.

 10. Викторов А.П. Пища и лекарства, лекарства и пища. Влияние пищи на
  всасывание и биодопустимость лекарств// Лікування і діагностика - 1999-
  №4-2000 №1-с.48-53.

 11. Косуба Р.Б., Волошин О.І., Сплавський О.І. Їжа і ліки, ліки і їжа, алкоголь і ліки: особливості взаємодії. – В кн. «Основи оздоровчого харчування» (Волошин О.І., Сплавський О.І.).Чернівці: БДМУ, Букрек, 2007. – 536 с.

 12. Викторов А.П. Побочное действие современных антигипертензивных средств//Доктор-2000.-№2-с.38-40.

 13. Медведь В.И., Викторов А.П., Левицкий Е.Г. Тератогенное действие лекарств// Фармакологічний вісник-2000.-:4-с.23-34. 13.Викторов А.П. Препараты антагонистов кальция. Побочные зекты//Доктор-2000.-№4-с. 34-36.

 14. Викторов А.П. Пища и лекарства, лекарства и пища//Лікування і діагностика-2000-№3-с.41 -47.

 15. Соколюк Т.В., Грищенко Л.Н. Побічна дія препаратів інсуліну й тактика їх фармакобезпеки //Ліки. – 2008. - № 3-4. – С.22-24.

 16. Савельева Е. Лекарства и печень // Фармацевт практик. – 2007. -№ 1. – С.38-39.

Схожі:

Тематичний план лекцій iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в весінньому семестрі 2010-2011 учбового...
Тематичний план лекцій iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Тематичний план лекцій iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Тематичний план лекцій icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медико-психологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Тематичний план лекцій icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Тематичний план лекцій iconІнформація для студентів тематичний план лекцій: Кафедра педіатрії №3 нму тематичний план лекцій по догляду за хворими дільми для студентів ІІ курсу медичного факультету №4
Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії...
Тематичний план лекцій icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медичного факультету
Тематичний план лекцій iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план лекцій iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план лекцій iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план лекцій iconЛекцій
Календарно-тематичний план лекцій з дисципліни офтальмології для студентів 4 курсу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи