Тематичний план лекцій з фармакоекономіки icon

Тематичний план лекцій з фармакоекономіки
Скачати 281.32 Kb.
НазваТематичний план лекцій з фармакоекономіки
Дата25.06.2012
Розмір281.32 Kb.
ТипДокументи

Тематичний план лекцій з фармакоекономіки

для студентів IV курсу фармацевтичного факультету


зі спеціальності «Клінічна фармація» на VII семестр

Тема лекції

Обсяг у

з/п
годинах

1.

Аптека як заклад охорони здоров’я та суб’єкт підприємницької діяльності. Організація лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів.

2

2.

Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів.

ОТС-система безрецептурних ліків.

Організація роботи аптеки щодо прийому рецептів та відпуску за ними ліків. Наказ МОЗ України № 360, зміни та доповнення до нього. Безкоштовний та пільговий відпуск.

2

3.

Правила таксування рецептів. Стягнення тарифів. Облік амбулаторної рецептури. Предметно-кількісний облік лікарських засобів.

2

4.


Організація роботи сеціалізованих аптек. Внутрішньо-аптечний контроль якості ліків. Організація роботи з товарними запасами. Вхідний контроль якості.

2


5.

Організація внутрішньо-аптечного контролю якості ліків. Оформлення ліків до відпуску.

2

6.

Основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Основні принципи ціноутворення на лікарські засоби в Україні. Облік надходження товару в аптеку.

2

Всього:

12


^ Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


Тематичний план лекцій з фармакоекономіки

для студентів IV курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності «Клінічна фармація» на VIII семестр


№ з/п

Тема лекції

К-сть годин

1.

Облік грошових коштів та розрахункових операцій в аптеках. Інвентарізація товарно-матеріальних цінностей в аптеці.

2

2.

Облік доходів, витрат і фінансових результатів аптек. Облік праці і заробітної плати.

2

3.

Облік товарних операцій в аптеках. Оподаткування аптечних закладів. Дозвільні документи на право роздрібної реалізації лікарських засобів.

2

4.

Принципи та функції фармацевтичного маркетингу. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів.

2

5.

Маркетингова політика лікарських засобів. Цінова та збутова політика фармацевтичних фірм. Система маркетингових комунікацій. Закон “Про рекламу”.

2

6.

Теоритичні основи менеджменту. Організації як об'єкти управління. Підприємництво та підприємства у фармації. Функції фармацевтичного менеджменту.

2

7.

Сполучні процеси у фармацевтичному менеджменті. Керівництво та лідерство. Правове забезпечення трудових відносин. Основи трудового законодавства. КЗпП України.

2

8.

Фармакоекономіка як наука, історія розвитку, термінологія.

2

9.

Основи доказової медицини.

2

10.

Основи фармакоепідеміології. Задачі та види клінічних випробувань лікарських препаратів. Мета-аналіз.

2
Всього:

20


^ Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


Тематичний план лекцій з фармакоекономіки

для студентів V курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності «Клінічна фармація» на ІX семестр


№ з/п

Тема лекції

К-сть годин

1.

Основи фармакоінформатики. Види медичної інформації. Інформаційні джерела. Систематичні огляди. Міжнародні інформаційні бази.


2

2.

Фармакоекономічні витрати, їх класифікація. Джерела відшкодування витрат в системі охорони здоров’я.

2

3.

Методи моделювання у фармакоекономіці. Етапи побудови „Дерева рішень”. Математична модель Маркова.

2

4.

Види фармакоекономічного аналізу. Метод фармакоекономічного аналізу „Загальна ціна лікування” і метод „Мінімізації витрат”.

2

5.

Фармакоекономічний аналіз „Вартість-ефективність”, „Вартість-користь”, якість життя, показник „QALY”, фармакоекономічний аналіз „Вартість-вигода”.

2

6.

Роль фармакоекономічних досліджень в управлінні якістю медичної допомоги. Формулярна система як механізм введення стандартизації в медицину і забезпечення підвищення якості медичної допомоги населенню.

2

7.

Фармакоекономічна оцінка схем лікування захворювань органів дихання (туберкульоз, пневмонія).

2

8.

Значення фармакоекономічних досліджень в процесі створення нового лікарського препарату. Роль клінічного провізора у фармакоекономічних дослідженнях.

2
Всього:

16


^ Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю “17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

дисциплін фармацевтичного профілю,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба

^ Тематичний план практичних занять з фармакоекономіки

для студентів IV курсуфармацевтичного факультету

зі спеціальності «Клінічна фармація» на VII семестр


№ з\п

Тема практичного заняття

К-сть

Годин

1.

Історія фармації України. Виникнення аптеки.

2

2.

Державна політика і регулювання у сфері лікарського забезпечення.

2

3.

Суб'єкти системи лікарського забезпечення вУкраїні

2

4.

Організація оптової реалізації лікарських засобів в Україні.
5.

Організація роздрібної реалізації лікарських засобів в Україні.

2

6.

Аптека як самостійне господарське підприємство. Форми власності, господарювання. Розміщення аптечної мережі.

2

7.

Штат аптеки. Види матеріальної відповідальності.

2

8.

Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів з аптек.

2

9.

Правила приймання рецептів.

2

10.

Особливості обліку безкоштовних і пільгових рецептів. Оформлення реалізації.

2

11.

Облік амбулаторної рецептури. Рецептурний журнал. Квитанційний метод реєстрації рецептів.

2

12.

Зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення.
13.

Таксування рідин для зовнішнього та внутрішнього застосування .

2

14.

Таксування порошків, пілюль, свічок та мазей.

2

15.

Організація роботи спеціалізованих аптек.

2

16.

Предметно-кількісний облік лікарських засобів у аптечних установах.

2

17.

Організація внутрішньо-аптечного контролю якості ліків.

2

17.

Організація роботи аптеки з товарними запасами. Приміщення та їх оснащення.

2

19

Підсумкова контрольна робота з розділу "Організація роботи аптеки".

2

20.

Основи бухгалтерського обліку в аптечних закладах. План рахунків.

2

21.

Основи ціноутворення на лікарські засоби.

2

22.

Методи формування роздрібних цін.

2

23.

Облік надходження товару, документальне оформлення надходження товару.

2

24.

Облік внутрішньоаптечних операцій, які зменшують або збільшують товарний залишок.

2

25.

Облік руху грошових коштів, безготівкові розрахунки.

2

26.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. Порядок виведення результатів інвентаризації.

2

27.

Класифікація та облік доходів аптек (операційні доходи, надзвичайні доходи, доходи від реалізації товару).

2

28.

Класифікація витрат і фінансових результатів. Аналіз фінансового стану аптечних закладів.

2
Всього

48


^ Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


Тематичний план практичних занять

для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності «Клінічна фармація» наVIII семестр


№ з/п

Тема практичного заняття

К-сть годин

1.

Система оплати праці аптечних працівників. Облік заробітної плати.

2

2.

Облік товарних операцій в аптеках. Оподаткування аптечних закладів.

2

3.

Ліцензування аптек. Порядок отримання ліцензії.

2

4.

Ліцензування аптек. Порядок отримання ліцензії.

2

5.

Контрольна робота «Бугалтерський облік в аптеці.»

2

6.

Загальні положення фармацевтичного маркетингу.

2

7.

Стратегі і тактики фармацевтичного маркетингу. Створення служби маркетингу фармацевтичного підприємства.

2

8.

Маркетингове середовище фармацевтичного підприємства. Концепція маркетингової інформаційної системи.

2

9.

Організація процесу маркетингового дослідження моделювання купівельної поведінки оптової фірми та організації споживача на фармацевтичному ринку.

2

10.

Аналіз і оцінка ринкових можливостей фармацевтичних підприємств. Моделювання конкурентних стратегій.

2

11.

Асортиментна політика фармацевтичного підприємства. Маркетингова діяльність на етапах життєвого циклу лікарського засобу.

2

12.

Товарні знаки, бренди й упаковка лікарських засобів.

2

13.

Ціна в системі маркетингу.

2

14.

Стимулювання збуту товарів. Збутова логістика.

2

15.

Просування лікарських засобів на ринку. Реклама лікарських засобів. «Паблік рілейшнз», мерчандайзинг в аптеках.

2

16.

Теоретичні основи менеджменту.

2

17.

Функції управління. Менеджери та підприємці. Рівні управління.

2

18.

Сутність та класифікація організацій. Фактори впливу на організацію.

2

19.

Підприємництво та підприємство у фармації. Підприємницький ризик.

2

20.

Функції та методи фармацевтичного менеджменту.

2

21.

Діловодство на фармацевтичних підприємствах.

2

22.

Керівництво та лідерство у фармацевтичних організаціях

2

23.

Управління трудовими відносинами фармацевтичних організацій. Основи трудового права.

2

24.

Принципи фармацевтичної етики і деонтології.

2

25.

Контрольна робота. «Маркетинг та менеджмент у фармації».

2

26.

Історичні аспекти виникнення фармакоекономіки та сучасний стан її розвитку в різних країнах світу.

2

27.

Вітчизняний та закордонний досвід формування системи раціонального застосування лікарських засобів.

2

28.

Основні фармакоекономічні категорії.

2

29.

Ефективність лікарських засобів як фармакоекономічна категорія.

2

30.

Критерії ефективності медичних технологій.

2

31.

Показник «якість життя» як критерій оцінки ефективності фармакотерапії.

2

32.

Методи дослідження якості життя.

2

33.

Безпека лікарських засобів як фармакоекономічна категорія

2

34.

Систематизація даних про небажані ефекти лікарських засобів.

2

35.

Витрати як об’єкт фармакоекономічних досліджень.

2

36.

Ідентифікація й обчислення прямих медичних і немедичних витрат при лікуванні в амбулаторних умовах.

2

37.

Основи фармакоепідеміології.

2

38.

Задачі та види клінічних випробувань лікарських препаратів.

2

39.

Основи фармакоепідедеміології. Мета - аналіз

2

40.

Основи фармакоепідедеміології. Мета - аналіз

2

41.

Основи фармакоінформатики.

2

42.

Фармакоінформатика як джерело аргументів доказової медицини та оптимального рішення при виборі схем фармакотерапії.

2

43.

Роль фармакоекономічних досліджень в управлінні якістю медичної допомоги.

2

44.

Фармакоекономічне обґрунтування створення стандартів в галузі охорони здоров'я.

2
Всього

88^ Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю “17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

дисциплін фармацевтичного профілю,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ Тематичний план практичних занять

для студентів V курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності «Клінічна фармація» на ІХ семестр


№ пп

Тема практичного заняття

К-сть годин

1.

Основи фармакоепідеміології.

2

2.

Види фармакоепідеміологічних досліджень: якісні й кількісні; проспективніі, ретроспективні й одномоментні дослідження. Мета-аналіз.

2

3.

Основи фармакоінформатики. Види медичної інформації.

2

4.

Інформаційні джерела: визначення поняття, класифікація Фармакоекономічне обґрунтування створення стандартів в галузі охорони здоров'я

2

5.

Витрати як фармакоекономічна категорія, класифікація витрат.

2

6.

Ідентифікація й обчислення прямих медичних і немедичних витрат при лікуванні в амбулаторних умовах.

2

7.

Методи математичного моделювання.

2

8.

Механізм розрахунку витрат за допомогою побудови „Дерева рішень”.

2

9.

Математична модель Маркова: мета методу, сфера застосування, принципи побудови дерева марківських циклів.

2

10.

Стандартизація у сфері охорони здоров'я.

2

11.

Формулярна система, поняття, мета та завдання.

2

12.

Формуляр як основний структурний елемент формулярної системи. Економічні аспекти впровадження формулярної системи.

2

13.

Види фармакоекономічного аналізу. Метод фармакоекономічного аналізу „Загальної вартості захворювання” .

2

14.

Метод фармакоекономічного аналізу „Мінімізації витрат”.

2

15.

Метод фармакоекономічного аналізу „ Витрати - ефективність”.

2

16.

Метод фармакоекономічного аналізу „ Витрати - вигода”.

2

17.

Аналіз чутливості результатів фармакоекономічних досліджень.

Обчислення інкрементального показника при різних захворюваннях.

2

18.

Обчистення індексу QALY для оцінки життя хворого.

2

19.

Фармакоекономічний аналіз АВС-аналіз

2

20.

Фармакоекономічний аналіз VEN-аналіз

2

21.

Підсумкова контрольна робота «Основи фармакоекономіки. Методи фармакоекономічного аналізу».

2

22.

Етапи розробки і створення нових лікарських препаратів. Значення фармакоекономіки.

2

23.

Роль клінічного провізора у фармакоекономічних дослідженнях.

2
Всього

46


Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).

Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ Перелік тем з фармакоекономіки, які виділені на самостійне вивчення

для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності «Клінічна фармація»
з/п

Тема самостійної роботи

Кількість годин

1.

Фармакоекономіка як наука. Історія виникнення.

6

2.

Закон України “Про лікарські засоби”

6

3.

Державна політика і регулювання у сфері лікарського забезпечення.

6

4.

Організація роботи спеціалізованих аптек.

6

5.

Основи бухгалтерського обліку в аптечних установах. План рахунків.

4

6.

Правила прийому та облік медикаментів в аптеці. Облік витрат в аптеці.

6

7.

Мененджмент та методи управління у фармації. Аналіз економічної ефективності діяльності аптеки.

6

8.

Правила організації підприємницької діяльності у фармації. Умови отримання ліцензії на роздрібну торгівлю.

6

9.

Основи трудового права. Принципи фармацевтичної етики і деонтології.

6

10.

Управління трудовими ресурсами. Кадровий мененджмент.

6

11.

Сполучні процеси в управлінні. Організаційні комунікації, їх класифікація.

6

12.

Діловодство на підприємствах охорони здоров’я. Документооббіг. Реєстрація документів. Контроль їх виконання.

6

13.

Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. Структура системи маркетингових досліджень ринку та фірми.

6

14.

Маркетингові інформаційні системи.

6

15.

Основні положення державного регулювання й управління процессом розробки та виробництва лікарських препаратів.

6

16.

Державне регулювання контролю якості фармацевтичної продукції. Сертифікація лікарських засобів.

6

17.

Ефективність лікарських засобів як фармакоекономічна

категорія. Доклінічні та клінічні дослідження ефективності

лікарських засобів

6
Всього

100


Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).

Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ Перелік тем з фармакоекономіки, які виділені на самостійне вивчення

для студентів V курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності «Клінічна фармація» на IХ семестр


№ з/п

Тема самостійного заняття

К-сть годин

1.

Оцінка показника «якість життя» в медицині. Критерії оцінки ефективності фармакотерапії.

6

2.

Безпека лікарських засобів як фармакоекономічна категорія. Систематизація данних про небажанні ефекти лікарських засобів.

6

3.

Фармакоінформатика як основа вибору рішення медичних працівників в області фармакотерапії.

6

4.

Фармакоекономічний аналіз. Комплексні та окремі зміни параметрів біологічної ефективності при застосуванні аналізу

«витрати-ефективність».

6

5.

Фармакоекономічний аналіз. Застосування показника DALY при оцінці якості медичної допомоги.

6

6.

Фармакоекономічний аналіз. Аналізи «уточнення вартості» (cost-identificaton) та витрати-управління (cost-menagement) у фармакоекономіці.

6

7.

Фармакоекономічний аналіз хірургічних втручань.

6

8.

Фармакоекономічний аналіз бронхіту.

6

9.

Фармакоекономічний аналіз цирозу печінки.

6

10.

Фармакоекономічний аналіз хронічного коліту.

6

11.

Фармакоекономічний аналіз вітамінних препаратів.

6

12.

Фармакоекономічний аналіз імуномодуляторів.

6

13.

Фармакоекономіка лікування артеріальної гіпертензії

6

14.

Фармакоекономіка лікування алергічного риніту

6

15.

Фармакоекономіка лікування хронічної серцевої недостатності

6

16.

Фармакоекономіка лікування

6

17.

Фармакоекономічний аналіз схем лікування хворих на СНІД.

6

18.

Особливості фармакоекономічних підходів до обгрунтування схем фармакотерапії для геріатричних хворих, дітей, лікарських засобів, що використовуються під час вагітності, годування дітей.

6

19.

Фармакоінформатика як основа вибору рішення медичних працівників в області фармакотерапії.

6

20.

Фармакоекономічний аналіз. Комплексні та окремі зміни параметрів біологічної ефективності при застосуванні аналізу «витрати-ефективність».

4
Всього

120


Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю “17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

дисциплін фармацевтичного профілю,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ

ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТУРАТУРИ

Основна література:

 1. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – М.:Универсум, 1993. – 398 с.

 2. Белоусов Ю.Б., Упницкий А.А., Ерофеева С.Б. Фармакоекономическая оценка лечения сердечной недостаточности бета-блокаторами // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2000. - №1. – С. 55-59.

 3. Воробьев П.А. Протоколы ведения больных // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 1999. - №1. – С. 40-56.

 4. Горьков В.А. Фармакоэкономика: концепция и термины // Фарматека. – 2000. - №2. – С.46- 48.

 5. Жарінов О. Вартість та ефективність кардіологічної допомоги в Україні \\ Медицина світу – 2000. – том 9, №1 – С.50-54.

 6. Заліська О.М. Фармакоекономіка. \ Під ред. Б.Л. Парновського. – Львів, Афіша – 2007. – 374 с.

 7. Л.В. Яковлєва, Н.В. Бездітко, О.О. Герасімова. Фармакоекономіка. Теоретичні основи. Ч.1. \ Під ред. Л.В. Яковлєвої. – Львів, Простір – М., 2009. – 64 с.

 8. Заліська О.М. Фармакоекономіка. Теоретичні основи. Ч.1. \ Під ред. Б.Л. Парновського. – Львів, Простір – М., 2000. – 64 с.

 9. Заліська О.М. Фармакоекономіка. Фармакоекономічний аналіз. – Ч.2. \ Під ред. Б.Л.Парновського. – Львів: Простір – М, 2000. – 71с.

 10. Заліська О.М. Фармакоекономіка: теорія і практика // Фармац. Журн. – 2000. - №2. – С.10-16.

 11. Заліська О.М. Напрямки досліджень з фармакоекономіки // Фармац. журн. – 2000. - №4 – С. 20-23.

 12. Заліська О.М. Теоретичні розробки методичних підходів фармакоекономічного аналізу в Україні // Фармац. журн. – 2000. - №5. – С. 15-19.

 13. Заліська О.М., Парновський Б.Л. Теоретичні основи фармакоекономіки та їх використання в урологічній практиці // Клінічна фармація. – 2000. – Т.4, №4. – С.40-44.

 14. Заліська О.М. Апробація методики фармакоекономічного аналізу на прикладі урологічних захворювань // Фармац. журн. – 2000. - №6. – С.17-22.

 15. Заліська О.М., Зайченко Г.В. Дослідження ролі фармакоекономіки та участі клінічного провізора у реформуванні охорони здоров’я // Аптека Галицька. – 2001. - №4. – С. 10-11.

 16. Заліська О.М. Фармакоекономіка та її практичне використання для підготовки спеціалістів // Фармац. журн. – 2001. - №1. – С. 27-32.

 17. Заліська О.М., Парновський Б.Л., Герболка Н.Л. До проблеми створення бази даних з фармакоінформатики // Фармац. журн. – 2001. - №2. – С.27-32.

 18. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації,ч.І . Менеджмент у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів/за ред. З.М. Мнушко. - Харків: "Основа", 1998. - 255 с.

 19. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації,ч.ІІ . Маркетинг у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів/за ред. З.М. Мнушко. - Харків: "Основа", 1998. - 288 с.

 20. Методические рекомендации по оформленню рекламной продукции налекарственньїе препарати /УкрФА; Сост. З.Н. Мнушко, Е.П. Ткаченко,
  Н.В. Чернобровая. - X.: УкрФА, 1995. - 23с.

 21. Методичні рекомендації з визначення ємкості ринку нового продукту (для лікарських препаратів на етапі розробки та виходу на ринок) /З.М.Мнушко, Л.П. Бовкун, В.В. страшний та ін. - X.: УкрФА, 1998.- 16с.

 22. Мнушко З.М., Ткаченко О.М., Страшний В.В. Методичні рекомендації по прогнозуванню збуту фармацевтичної продукції. - X.: УкрФА, 1997. - 20с.Кодекс Законов о труде Украинской ССР (с изменениями й дополнениями): Сб. новьіх законодательньїх актов о труде УкраиньІ.-Харьков. - Запорожье, 1992. - 304 с.

 23. Дослідження структури переваг споживачів лікарських препаратів (методичні рекомендації) /З.М. Мнушко, І.А. Трекова, А.Б. Горбенко, В.В. Страшний. - X.: УкрФА, 1998.- 27с.

 24. Немченко А.С. Фармацевтическое ценообразование. Харьков: Радар, 1999.-290с.

 25. Немченко А., Підколозіна М. Фармакоекономіка: методичні підходи до визначення моделі фармацевтичного формуляра // Ліки України. – 2001. - №3. – С.9-12.

 26. Подколзина М.В., Немченко А.С. Фармакозкономический анализ: проблеми доступности сердечно-сосудистьіх средств //Провизор. - 2000.- №6.- С. 20-22.

 27. Фармацевтична опіка. Раціональне застосування ліків безрецептурного відпуску для полегшення лихоманки, болю суглобів, кашлю, печії, головного болю, запору, риніту.Навчальний посібник /І.А. Зупанець, В.П. Черних, Н.В. Бездітко, Г.В.Зайченко, С.Б. Попов та ін. За ред. І.А. Зупанця, В.П. Черниха. – Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 60с.

 28. Экономическая оценка эффективности лекарственной терапии (фармако-экономический анализ) / М.В. Авксентьева, П.А. Воробьев, В.Б. Герасимов, С.Г.Кобина, Лопатин П.В. – М.: «Ньюдиамед», 2000. – 80 с.


Додаткова література:

 1. Заліська О.М. Фармакоекономіка, її термінологія // Аптека Галицька. – 2000. - №5. – С.22.

 2. Заліська О.М. Основи фармакоекономіки: Класифікація фармакоекономічних витрат // Аптека Галицька. – 2000. - №6. – С.10.

 3. Заліська О.М. Основи фармакоекономіки: фармакоепідеміологія – базова частина фармакоекономіки, її термінологія // Аптека Галицька. – 2000. - №8. – С.22.

 4. Заліська О.М., Парновський Б.Л. Реалії та перспективи клінічної фармації в Україні // Аптека Галицька. – 2000. - №12. – С.19-20.

 5. Заліська О.М., Парновський Б.Л., Слабий М.В. Уніфіковані стандарти медичних технологій як база фармакоекономічних досліджень в Україні // Ліки України. – 2000. - №9. – С.13-14.

 6. Заліська О.М. Фармакоекономічний підхід до аналізу споживання лікарських засобів //Аптека Галицька. – 2000. - №19. – С.9-11.

 7. Заліська О.М. Фармакоекономічний аналіз, його значення для охорони здоров’я // Аптека Галицька. – 2000. - №24. – С.18-19.

 8. Залиская О.Н., Парновский Б.Л. Система стандартизации при обучении специалистов фармакоэкономике // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2001. - №1. – С.141.

 9. Bootmen JL., Townsend RJ., McGram WF., Principles of pharmakoekonomiks 2nd ed. Harvey Whitney Books.- 1998/ - 301p


Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю “17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

дисциплін фармацевтичного профілю,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба

Схожі:

Тематичний план лекцій з фармакоекономіки iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Тематичний план лекцій з фармакоекономіки iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Тематичний план лекцій з фармакоекономіки iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в весінньому семестрі 2010-2011 учбового...
Тематичний план лекцій з фармакоекономіки icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медико-психологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Тематичний план лекцій з фармакоекономіки icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Тематичний план лекцій з фармакоекономіки iconКалендарний план лекцій І практичних занять з фармакоекономіки для студентів V курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «Клінічна фармація» на осінній семестр 2007-2008 н р
Фармакоепідеміологія як основа доказової медицини. Завдання та методи фармакоепідеміології. Фармакоепідеміологічний аналіз
Тематичний план лекцій з фармакоекономіки iconІнформація для студентів тематичний план лекцій: Кафедра педіатрії №3 нму тематичний план лекцій по догляду за хворими дільми для студентів ІІ курсу медичного факультету №4
Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії...
Тематичний план лекцій з фармакоекономіки icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медичного факультету
Тематичний план лекцій з фармакоекономіки iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план лекцій з фармакоекономіки iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи