Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність \"Клінічна фармація\") на 2009-10 н р icon

Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Клінічна фармація") на 2009-10 н р
Скачати 69.06 Kb.
НазваТематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Клінічна фармація") на 2009-10 н р
Дата25.06.2012
Розмір69.06 Kb.
ТипДокументи

Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики

для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Клінічна фармація") на 2009-10 н.р.

№ п\п

Тема лекцій

Кількість годин

1.

Вступ до загальної фармакокінетики

2

2.

Всмоктування лікарських засобів в організм

2

3.

Біотранспорт лікарських речовин в організмі

2

4.

Розподіл лікарських речовин в організмі людини

2

5.

Біотрансформація лікарських речовин в організмі людини.

2

6.

Виведення лікарських засобів з організму

2

7.

Фармакокінетика лікарських засобів при їх комбінованому
застосуванні (фармакокінетична інтерференція)

2

8.

Вплив патологічних станів на кінетику лікарських засобів

2

9.

Індивідуальні особливості фармакокінетики. Значення
фармакокінетики для фармакотерапії

2

Всього

18 годин

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

протокол №16 від 16 червня 2009 р.
^

Завідувач кафедри


д. мед. н. професор Р.Б. Косуба


Тематичний план практичних занять із загальної фармакокінетики

для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету

(спеціальність "Клінічна фармація") на 2009-10 н.р.

№ п\п

Тема практичного заняття

Кількість годин

1

Вступ до загальної фармакокінетики. Головні поняття
фармакокінетики (камера, біодоступність, біоеквівалентність,
біофаза, об'єм розподілу та інші)

2

2

Шляхи введення ліків. Механізми всмоктування лікарських
засобів в організм

2

3

Біотранспорт лікарських речовин в організмі

2

4

Розподіл лікарських речовин в організмі

2

5

Біотрансформація лікарських речовин в організмі людини.

2

6

Виведення лікарських засобів з організму

2

7

Фармакокінетика лікарських засобів при їх комбінованому
застосуванні (фармакокінетична інтерференція)

2

8

Вплив патологічних станів на кінетику лікарських засобів

2

9

Індивідуальні особливості фармакокінетики. Підсумковий
контроль основних фармакокінетичних констант та їх
розрахунків

2

Всього

18 годин

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

протокол №16 від 16 червня 2009 р.
^

Завідувач кафедри


д. мед. н. професор Р.Б. Косуба


Тематичний план самостійної роботи студентів із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Клінічна фармація") на 2009-10 н.р.


№ п\п

Тема лекцій

Кількість годин

1.

Методи аналізу лікарських препаратів та їх метаболітів у

біологічних пробах (хроматографічні, мікробіологічні, імунологічні та ін.)

3

2.

Методичні особливості дослідження біотранспорту
лікарських засобів

3

3.

Фармакокінетична взаємодія лікарських засобів

3

4.

Поліморфізм К-ацетилтрансферази та арилестерази

3

5.

Метаболізм ліків у плаценті та тканинах плода

3

6.

Проникнення лікарських засобів до організму дитини з
грудним молоком

3

Всього

18 годин


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

протокол №16 від 16 червня 2009 р.
^

Завідувач кафедри


д. мед. н. професор Р.Б. Косуба


Список рекомендованої літератури із загальної фармакокінетики


Основна:

 1. Фармакологія. Підручник (за ред. І.С.Чекмана). -К: Вища школа, 2001. - 598 с.

 2. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія.- Тернопіль.: Укрмедкнига, 2003. -740 с.

 3. Харкевич Д.А. Фармакологія. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 2000. - 560 с.

 4. Головенко Н.Я. Физико-химическая фармакология. - Одесса: Астропринт, 2004.- 720 с.

 5. Мирошниченко И.И. Основы фармакокинетики. М.: Издательство дом. ГЭОТАР - мед.-2002.-192с.

 6. Лук’янчук В.Д., Кравець Д.С. Введення до загальної фармакокінетики (навчальний посібник). – Луганськ, 2004. -108 с.

 7. Фармакокинетика / Н. Каркищенко, В. Хоронько, С. Сергеева, В. Каркищенко. Ростов на Дону.: Феникс, -2001. - 384 с. (Серия «Гипократ»).

 8. Каркищенко Н.Н., Хоронько В.В Основы клинической фармакологии. Фармакокинетика. -Ростов-на-Дону, 1981. - 124 с.

 9. Холодов Л.Е., Яковлев В.П. Клиническая фармакокинетика. - М.: Медицина, 1985. - 464с.

 10. Соловьев В.Н., Фирсов А.А., Филов В.А. Фармакокинетика. - М.: Медицина. - 1980. - 423 с.

Додаткова:

 1. Коваленко В.М., Вікторов О.П. Раціональне використання лікарських засобів у діяльності клінічного провізора // Клінічна фармація. - 2000. - Т. 4, № 4. - С. 8-16.

 2. Деримедведь Л.В., Перцев И.М., Шуванова Е.В. и др. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии. - Изд-во "Мегаполис". - Харьков. - 2002. - 782 с.

 3. Экспериментальная и клиническая фармакокинетика /Под ред. акад. АМН СССР А.В. Вальдмана. -М.: Медицина, 1988. - 144 с.

 4. Передирий В.Г., Викторов А.П., Щербак А.В. Взаимодействие лекарств и пищи. - К.: Здоров'я, 1991.-240 с.

 5. Луйк А.И., Лукьянчук В.Д. Сывороточный альбумин и биотрансформация ядов. - М.: Медицина, 1984. - 224 с.

 6. Викторов А.П., Рыбак А.П. Секреция лекарств при лактации. - К.: Здоров'я, 1989. - 72 с.

 7. Безверхая И.С. Фармакокинетика при старении. -К.: Здоров'я, 1990. - 168 с.

 8. Луйк О.І., Лук'янчук В.Д., Кравець Д.С., Коробков О.А. Методичні рекомендації по вивченню зв'язування лікарських засобів з білками сироватки крові. - Київ-Луганськ - 1999. -20с.

 9. Кирющенков А.П., Тараховский М.Л. Влияние лекарственных средств на плод. - М.: Медицина, 1990.-271 с.

 10. Мальцев В.И., Ефимцева Т.В., Викторов А.П. и соавт. Клинические испытания лекарств /Под ред. В.И.Мальцева. - К.: Морион, 2002. - 352 с.

 11. Гацура В.В. Фармакодинамические параметры оценки кинетики лекарственных средств //Фармация. - 1992. - № 5. - С. 42 - 44.

 12. Прищеп Т.П. Всасывание лекарственных веществ в кровь //Фармация. - 1980. - № 2. - С. 68 - 71.

 13. Скакун Н.П. Основы фармакокинетики. -К.: Здоров'я, 1976. - 186 с.

 14. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии (под. ред. Ю.Г. Белоусова, М.В. Леоновый) М., 2002.

 15. Лакин К.М., Крылов Ю.Ф. Биотрансформация лекарственных веществ. - М.: Медицина, 1981.- 344 с.

 16. Ярош О.К., Демченко А.М. Можливості сучасних методів хроматографії при дослідженні фармакокінетики лікарських засобів, відповідно до міжнародних вимог //Ліки. – 2007. -№ 5-6. – С. 57-63.

Схожі:

Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність \"Клінічна фармація\") на 2009-10 н р iconТематичний план самостійної роботи студентів із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Клінічна фармація") на 2008-09 н р

Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність \"Клінічна фармація\") на 2009-10 н р iconТематичний план самостійної роботи студентів із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Клінічна фармація") на 2010-11 н р

Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність \"Клінічна фармація\") на 2009-10 н р iconКалендарний план лекцій з курсу „нутріціологія" для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності „клінічна фармація" 2009/2010 н р
Для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності „клінічна фармація” 2009/2010 н р
Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність \"Клінічна фармація\") на 2009-10 н р iconТематичний план практичних занять з клінічної фармакології для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет та задачі клінічної фармакології. Процеси лікарської терапії (фармацевтичний, фармакокінетичний, фармакоди-намічний, терапевтичний)....
Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність \"Клінічна фармація\") на 2009-10 н р iconТематичний план лекцій з дисципліни “Догляд за хворими” для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навч. Рік

Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність \"Клінічна фармація\") на 2009-10 н р iconТематичний план лекцій з фармакології для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальності „Клінічна фармація”
...
Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність \"Клінічна фармація\") на 2009-10 н р iconТематичний план з політології для ІІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальність „фармація”

Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність \"Клінічна фармація\") на 2009-10 н р iconЛекції
Тематичний план лекцій з фармакогнозії для студентів III курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "клінічна фармація"
Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність \"Клінічна фармація\") на 2009-10 н р iconТематичний план лекцій з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету внму (спеціальність клінічна фармація) на 1V семестр 2012 -2013 навчальний рік
Туберкульоз. Клінічніознаки та симптоми, діагностика. Загальніпринципилікування та профілактики
Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність \"Клінічна фармація\") на 2009-10 н р iconКалендарний план лекцій з дисципліни "основи медичних знань " для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "клінічна фармація" на 2009-2010 навч рік
З дисципліни “основи медичних знань ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи