Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет» icon

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Скачати 91.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Дата01.06.2012
Розмір91.45 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет імені Івана Франка


ПРОГРАМА

розвитку Університету


«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА –

СУЧАСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Затверджена

на Конференції трудового колективу

25 березня 2010 року


Львів


ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет зі збереженням здобутків і розвитком найкращих національних академічних традицій.

^ Створення програми розвитку Університету, яка включатиме програми розвитку факультетів і коледжів, затверджені на Конференції трудового колективу, та програми розвитку і плани дій інших наукових і науково-освітніх підрозділів Університету.

^ Забезпечення фундаментальних принципів університетського життя – дотримання Конституції України, законів України, Статуту Університету, повага до державної символіки України, сповідування автономії Університету, збереження та розвиток української мови, культури, освіти, науки та традицій нашого народу.

^ Впровадження державно-громадського принципу управлінн Університетом, що забезпечить динамічний розвиток і ритмічність університетського життя. Передбачає активну співпрацю та взаємодію з державними, місцевими органами влади, громадськими організаціями, об’єднаннями роботодавців, загальноосвітніми навчальними закладами, університетами та академічними спільнотами України та інших держав.

^ Розвиток академічного середовища, в якому повинні панувати високий професіоналізм, відповідальність за виконання своїх професійних обов’язків, підзвітність, взаємоповага, толерантність, шанування гідності кожної людини та її індивідуальної свободи.

Підготовка до 350 річного ювілею Університету, активне впровадження усіх, передбачених урядовими рішеннями, заходів святкування у 2011 році.


^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС


Вільна траєкторія студента”


 1. Для реалізації принципів Болонської декларації, виконання наказів Міністерства освіти і науки України щодо «вільної траєкторії студента» в складі навчально-методичного відділу створити підрозділ «Студентське бюро», діяльність якого буде спрямовано на відлагодження організації навчального процесу з урахуванням замовлень і побажань студентів, починаючи з 2010/2011 навчального року.

 2. Сформувати «різнофакультетські бакалаврські групи» студентів для організації гуманітарної та світоглядної складових освіти.

 3. Регулярно оновлювати програми професійної складової освіти студентів бакалаврату та магістратури.

 4. У деканатах і на кафедрах організувати викладання спецкурсів за вибором студентів-бакалаврів та магістрів.


Якість університетської підготовки


 1. Відкривати нові актуальні напрями бакалаврату, які мають попит на ринку праці.

 2. Поступово й обґрунтовано ввести 1,5-2-річні магістерські програми там, де такий термін навчання є природним і необхідним.

 3. Підвищити якість навчального процесу через запровадження технологій інноваційного навчання, оновлення навчальних програм, лекцій, практичних занять, семінарів, лабораторних, підготовка сучасних підручників.

 4. Проводити постійний моніторинг якості навчання через соціологічне опитування «Викладач очима студентів».

 5. Упродовж п’яти років забезпечити облаштування не менш як одного комп’ютерного навчального місця для трьох студентів денної форми навчання (із врахуванням нової «комп’ютерної культури» та власних комп’ютерів студентів).

 6. Забезпечити виконання програми «Підручник Львівського університету».


Відкритий Університет”


 1. Створити навчально-наукові комплекси Університету, в які входитимуть не менше двадцяти загальноосвітніх навчальних закладів.

 2. Створити міжфакультетський підрозділ «Абітурієнт Львівського університету» у «структурі» Приймальної комісії Університету для розгортання разом із факультетом доуніверситетської підготовки на основі розробленої Програми та щорічного плану дій широкомасштабної профорієнтаційної роботи.

 3. Розробити концепцію дистанційної освіти та реалізувати її з урахуванням особливостей нашого Університету.

 4. Впровадити міжуніверситетський обмін студентами, аспірантами, докторантами, науково-педагогічним персоналом, у тому числі і з університетами інших держав.


^ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


 1. Провести «інвентаризацію» всіх параметрів університету та розробити план дій для досягнення та перевищення критеріїв діяльності університету, за якими надається (підтверджується) статус дослідницького.

 2. Забезпечити щорічне придбання не менше одного сучасного приладу з унікальними можливостями для експериментальних наукових досліджень.

 3. Привести до 2015 року штат наукових працівників університету у відповідність до критеріїв дослідницького.

 4. Забезпечити як необхідну складову навчального процесу участь студентів у проведенні наукових досліджень.

 5. Мотивувати активну студентську наукову роботу через створення та розвиток університетських і факультетських студентських наукових товариств.

 6. Підготувати п’ятирічний план дій фінансування наукової діяльності з урізноманітненням джерел і поступово реалізовувати його.

 7. Розробити план щорічного фінансування таких підрозділів Університету:

 • Наукова бібліотека;

 • Ботанічний сад;

 • Астрономічна обсерваторія;

 • Науково-технічний і навчальний центр низькотемпературних досліджень;

 • Наукових об’єктів, що становлять національне надбання для забезпечення їхньої діяльності та розвитку матеріально-технічної бази.
 1. Стимулювати тісну співпрацю з НАН України, галузевими академіями, іншими університетами шляхом створення кожним факультетом одного-двох міжвідомчих навчально-наукових підрозділів із залученням до діяльності всіх кафедр.

 2. Запровадити внутрішньоуніверситетські гранти для підтримки перспективних напрямків наукових досліджень за рахунок Наукового фонду, який формуватиметься зокрема із позабюджетних коштів, підтримки Асоціації випускників Університету.

 3. Запровадити регулярнодіючий загальноуніверситетський філософський, світоглядний науковий семінар.


^ РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ ТА АСПІРАНТАМИ


Підготовка громадянина


 1. Гармонізувати співпрацю з органами студентського самоврядування при вирішенні всіх питань студентського життя.

 2. Сприяти розвитку громадянської активності студентів та аспірантів шляхом підтримки локальних університетських громадських ініціатив.

 3. Створити Асоціацію випускників Університету.

 4. Проводити постійний масштабний моніторинг ринку праці та створити сучасний Центр кар’єри

 5. Налагодити співпрацю з роботодавцями, зокрема, шляхом організації інтерв’ю роботодавців з випускниками Університету.


^ Виховання патріота


 1. Реалізація Концепції національного виховання, схваленої Вченою радою Університету, в основі якої є національна ідея, спрямована на вироблення життєвої позиції молодої людини.

 2. Розвинути середовище для розвитку духовного світу молоді шляхом:

 • вшанування учасників боротьби за незалежність України;

 • проведення Університетських творчих зустрічей з відомими вченими, громадськими діячами, митцями;

 • підтримки та сприяння діяльності університетського Центру культури та дозвілля, навчально-професійного театру «Просценіум»;

 • всебічної підтримки університетських народних колективів, студії автентичного співу, дискусійних клубів, краєзнавчо-туристичної секції;

 • створення постійнодіючого виставкового центру зі своїм приміщенням для проведення виставок відомих художників, аматорських робіт студентів та працівників Університету, до державних заходів та ювілеїв видатних постатей.


^ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ


Добре врядування

 1. Залучати колектив Університету до обговорення стратегічних питань розвитку Університету та ухвалення бюджету Університету, а крім того, регулярно проводити соціологічне опитування викладачів, співробітників і студентів щодо умов праці та навчання, проживання в гуртожитках, роботи їдалень, бібліотек, спорткомплексу.

 2. Щорічно в жовтні-грудні відкрито обговорювати в усіх підрозділах Університету та на засіданнях ректорату Бюджет Університету (розподіл спецкоштів) і остаточно затверджувати його в грудні рішенням ректорату.

 3. Створити для вдосконалення систем електронного документообігу локальну адміністративну електронну мережу, що об’єднує ректорат, факультети, коледжі та інші структурні підрозділи.

 4. Перетворити Центр зв’язків з громадськістю в потужний інформаційно-аналітичний підрозділ Університету, головним завданням якого є швидке й адекватне реагування на всі події академічного життя в країні та висвітлення місії Університету. Проводити рекламні акції щодо подій в Університеті з висвітленням їх у медіа.

 5. Оновити газету «Каменяр», яка має на меті висвітлювати всі найголовніші події Університетського життя, започаткувати її on-line версію.

 6. Створити сучасний університетський Інтернет-портал, який, окрім інформаційних, виконував би освітньо-комунікативні функції і сприяв кращій організації навчального процесу.


Соціальне партнерство


 1. Проводити тісну й гармонійну співпрацю ректорату з профспілковими організаціями викладачів, співробітників і студентів, органами студентського самоврядування.

 2. Розробити і запровадити систему доплат і винагород за сумлінну працю малооплачуваним працівникам Університету.

 3. Забезпечити особам з особливими потребами безбар’єрний доступ до аудиторій, навчальних лабораторій, Наукової бібліотеки, факультетських бібліотек, адміністративних приміщень, усіх будинків Університету.

 4. Розробити і ввести в дію у 2010 році спортивно-оздоровчу програму для викладачів, співробітників та студентів Університету: Біолого-географічний стаціонар в Шацьку, Спортивно-оздоровчий табір «Карпати» в Чинадієво.

^ Розвиток інфраструктури


 1. Установити критерії якості роботи господарських служб Університету і регулярний контроль за їх дотриманням.

 2. Забезпечити високу якість ремонтних робіт: відкритий і прозорий контроль за ремонтними роботами з боку керівництва підрозділу, де їх проводять, профспілкової організації викладачів і співробітників, студентського профкому, студентського самоврядування, починаючи від ухвалення рішення на Ректораті до здачі об’єкта.

 3. Забезпечити ремонт аудиторій, щоб кожен факультет мав одну-дві представницьких аудиторії.

 4. Обладнати впродовж року всі кафедри необхідною комп’ютерною, копіювальною та іншою технікою для забезпечення якісної організації навчальної та наукової роботи.

 5. Створити план розвитку Студентського містечка з будівництвом нового гуртожитку до 2012 року.

 6. Створити мережу університетських книгарень, окрім книгарні в головному корпусі, у корпусах факультетів і коледжів, у приміщеннях студентської бібліотеки, гуртожитках.

 7. Затвердити графіки капітальних та ремонтних робіт зі щорічним фінансуванням на їх проведення (пл. Галицька, 10; вул. Драгоманова, 19, вул. Дорошенка, 33, вул. Фредра, 1).

 8. Увести в дію в 2010 році басейн.


^ Видавнича діяльність

 1. Створити на кожному факультеті і в коледжах «малі видавничі центри» для забезпечення якості навчального процесу і, зокрема, для виконання програми «вільна траєкторія студентів».

 2. Реорганізувати Видавничий центр Університету. Запропонувати систему видання підручників та монографій без неприродних затримок рукописів.

 3. Видання матеріалів для загальноуніверситетських потреб.


Бази навчальних практик

 1. Розробити план дій на 3 роки для реконструкцій та ремонтів кожної з університетських баз практик і, починаючи з 2010, розпочати його реалізацію.

 2. Провести переговори з асоціаціями роботодавців щодо нових адрес практик студентів Університету.


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ


 1. Приєднатися до Великої хартії університетів та інших міжнародних і європейських асоціацій університетів.

 2. Направляти щороку студентів, аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників для стажування, навчання і проходження практики до закордонних університетів.Схожі:

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет» iconПрограма діяльності і розвитку факультету журналістики
Програми Ректора Університету проф. Вакарчука І. О. “Львівський національний університет імені Івана Франка – сучасний європейський...
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет» iconВчена рада університету рекомендує (протокол №38/4 від 18 квітня 2012 року)
Програми розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка на 2010-2013 р р. – “Львівський національний університет...
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет» iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра теорії та історії культури студентське культурологічне товариство “гілея” тези всеукраїнської студентської конференції
Сучасний соціокультурний світ: головні парадигми та перспективи розвитку”. Львів, 28-29 квітня 2010 р. – Львів : Львівський національний...
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет» iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет» iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи