Рішенням комітету icon

Рішенням комітету
Скачати 271.66 Kb.
НазваРішенням комітету
Дата28.07.2012
Розмір271.66 Kb.
ТипРішенняКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Товари
ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ з конкурсних торгів
ПРОТОКОЛ № 1
ВІД "__04__" ___січня____ 2011 року
^ ГОЛОВА КОМІТЕТУ

З конкурсних торгів
________________ В.М. Усатюк

м.п.


^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


на закупівлю товару:

продукти нафтоперероблення рідкі

(код 23.20.1) (бензин А-76, А-92, А-95)


КРЕМЕНЧУК - 2011

ЗМІСТ

I. Загальні положення :

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів .

2. Інформація про замовника торгів :

- повне найменування;

- місцезнаходження;

- посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

^ 3. Інформація про предмет закупівлі :

- найменування предмета закупівлі ;

- вид предмета закупівлі;

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт);

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

^ 4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

II . Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів :

^ 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації

конкурсних торгів

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів :

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів;

- місце подання пропозицій конкурсних торгів;

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів :

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів ;

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI. Укладення договору про закупівлю

^ 1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю


Розділ 1. Загальні положення
^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів (далі ДКТ) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі Закон) . Терміни, які використовуються в цій ДКТ, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:- повне найменування:

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
- місцезнаходження:

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Грабовий Олександр Олександрович - провідний фахівець лабораторії рухомих транспортних засобів, адреса: 39602, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 56, телефон: (0536) 77-48-55 ;

Круш Олена Володимирівна - фахівець служби ректора, секретар комітету з конкурсних торгів, адреса: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21, к.№7115, телефон/факс: (05366) 2-10-00
3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

Продукти нафтоперероблення рідкі (код 23.20.1) (бензин А-76, А-92, А-95)
- вид предмета закупівлі:

Бензин А-76, А-92, А-95
- місце, кількість, обсяг поставки товарів:

м.Кременчук; бензин А-76 – 5500 л, А-92 – 7500 л, А-95 – 12300 л
- строк поставки товарів:

березень – червень 2011 року.
^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги
5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
^ 6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів (далі ПКТ) є гривня.
^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, що мають відношення до ПКТ та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав ДКТ, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання ПКТ звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо ДКТ.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох календарних днів з дня його отримання всім особам, яким було надано ДКТ. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до ДКТ, продовживши строк подання та розкриття ПКТ не менше ніж на сім календарних днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано ДКТ.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту ДКТ або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття ПКТ не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано ДКТ.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога тут та далі в тексті ДКТ не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).ПКТ подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну ПКТ.

Усі сторінки ПКТ учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів ПКТ учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

ПКТ запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 17.02.2011 15:00 (зазначається дата та час розкриття ПКТ зазначені в оголошенні про проведення конкурсних торгів).
^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


ПКТ, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- цінової ПКТ, яка складена згідно з вимогами пункту 3 розділу 5;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів ПКТ, згідно до п.1 розділу 3 ДКТ;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення ПКТ (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- документального підтвердження відповідності товару технічним та якісним вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

-  документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям.

- документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону.

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті ДКТ, розцінюється як невідповідність ПКТ умовам ДКТ.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгівВідсутні (див. п.3)

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

ПКТ вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії ПКТ.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення ПКТ;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним ПКТ та наданого забезпечення ПКТ.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї ПКТ надає наступні документи:

- довідку, складену у довільній формі, яка підтверджує наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для здійснення постачання, адреси АЗС в м.Кременчуці;

- довідку у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;  

- копії раніше укладених договорів на поставку аналогічного товару (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю);

- копію балансу підприємства за останню звітну  дату, завіреного печаткою Учасника;

- копію звіту про фінансові результати за останню звітну дату;

- копію звіту про рух грошових коштів за останню звітну дату;

- довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами дійсної на день розкриття пропозиції;

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику у участі в процедурі закупівлі, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) ПКТ подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

9) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

10) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:

1. Копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

2. Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4. Копію паспорту (для фізичних осіб).

5. Для Учасників-юридичних осіб - оригінал або завірена нотаріально копія довідки Уповноваженого органу  про відсутність  порушення справи по банкрутству та відносно Учасника не відкрита ліквідаційна процедура (довідки повинні бути дійсними на момент розкриття).

^ 6. Копію Статуту або іншого установчого документу.

7. Оригінал або нотаріально завірену копію довідки, дійсну на момент розкриття ПКТ, про відсутність заборгованості перед Державною податковою інспекцію у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів);


Всі документи (за винятком оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах повинні на всіх сторінках мати відбиток печатки учасника та підпис уповноваженої особи.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у ПКТ будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє ПКТ такого учасника.


Документи, які не передбачені Господарським кодексом України для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї ПКТ.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність товара учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі а саме:

а) інформацію про  походження об'єкту торгів, назву виробника та назву предмету закупівлі.  

б) копії сертифікатів відповідності   якості (копії завірені печаткою учасника).
^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою ПКТ до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення ПКТ. Такі зміни чи заява про відкликання ПКТ враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання ПКТ.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Першотравнева, 21, к. 7115

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):


17.02.2011 р., до 11.00


ПКТ, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження ПКТ із зазначенням дати та часу.
^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Першотравнева, 20, к. 1211, конференц-зала.
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:17.02.2011 р., о 15.00


До участі у процедурі розкриття ПКТ замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття ПКТ не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття ПКТ перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених ДКТ, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної ПКТ. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття ПКТ.

Протокол розкриття ПКТ складається у день розкриття ПКТ за формою, затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття ПКТ підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття ПКТ.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття ПКТ надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття ПКТ оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх ПКТ з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Після розкриття ПКТ замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

- відповідності ПКТ кваліфікаційним критеріям, зазначеним у ДКТ;

- відповідності пропозиції вимогам Закону;

- відповідності пропозиції технічним вимогам/умовам ДКТ (До вивчення ПКТ, за рішенням комітету з конкурсних торгів замовника, можуть бути залучені при необхідності експерти. Рекомендації експертів, щодо відповідності ПКТ технічним вимогам, враховуються під час визначення відповідності пропозиції вимогам ДКТ)

- відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам ДКТ.

- відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону.

Пропозицією, яка відповідає умовам ДКТ, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами та вимогами ДКТ.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої ПКТ.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня розкриття ПКТ.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, ПКТ яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у ДКТ.

Критерієм оцінки є ціна.

Оцінка здійснюється згідно з наступною методикою:

^ Метод рангування

Усі пропозиції оцінюються таким чином, що пропозиція, значення критерію для якої краще, отримує вищий ранг.

Кращою є та пропозиція, ціна якої є нижчою.


У випадку однакового значення рангу, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій ПКТ під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав ПКТ.

Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його ПКТ відхиляється.

3. Інша інформація


  1. Порядок оскарження процедури закупівлі відбувається згідно ст.18 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

  2. Учасник подає свою цінову ПКТ за наступною формою:


"ПРОПОЗИЦІЯ"

конкурсних торгів

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))


Ми : (назва Учасника),

Адреса:

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю Продуктів нафтоперероблення рідких (код 23.20.1) (бензин А-76, А-92, А-95). Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище,  уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції  за наступними цінами:

Найменування товару

Од. вим.

К-сть

Ціна за од., грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ


Бензин А- 76


л


Бензин А-92

л


Бензин А-95

л


Вартість пропозиції

 

 

 
1. До акцепту нашої  пропозиції, Ваша конкурсна  документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня розкриття  пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами конкурсної  документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована,ми готові  укласти  договір про закупівлю  не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5.Умови поставки: заправка на АЗС в м. Кременчук

6.Умови розрахунку: згідно договору

7. Строк постачання : березень - червень  2011р.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє ПКТ, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення ПКТ, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) ПКТ не відповідає умовам ДКТ.

Інформація про відхилення ПКТ із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох ПКТ;

- відхилення всіх ПКТ згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної ПКТ перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує ПКТ, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, ПКТ якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог ДКТ та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт ПКТ.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


 Основні вимоги до договору про закупівлю:

1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.


^ ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: Постачальник зобов'язується у 2011 році поставити Замовникові продукти нафтоперероблення рідкі (23.20.1) (бензин А-76, А-92, А-95) (надалі товари), а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такі товари. Найменування (номенклатура, асортимент) товару: продукти нафтоперероблення рідкі (23.20.1) (бензин А-76, А-92, А-95).

  2. Кількість товару: А-76 – 5500 літрів; А-92 – 7500 літрів; А-95 – 12300 літрів.

Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

  1. Порядок здійснення оплати: Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару щомісяця до 10 числа місяця наступного за звітним.

  2. ^ Ціна договору: Ціна договору дорівнює ціні пропозиції конкурсних торгів Учасника – переможця торгів та не повинна змінюватись (у тому числі ціна за одиницю продукції), крім випадку зменшення ціни договору про закупівлю, узгодженого сторонами та зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

  3. Термін та місце поставки товару: Строк поставки товарів: березень – червень 2011 року. Місце поставки товарів: м. Кременчук.

  4. Права та обов’язки сторін:

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з актом приймання-передачі (накладною).

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 10 днів.

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в

разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 6.1.2 розділу VI цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку товарів належної якості.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 днів.  1. Строк дії договору: Договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 30 червня 2011 року.

  2. ^ Відповідальність сторін: У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.
^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог ДКТ або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну ПКТ з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається


_______________________


Схожі:

Рішенням комітету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №4 від 03 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Рішенням комітету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №39 від 15 вересня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Рішенням комітету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Рішенням комітету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №31 від 21 липня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Рішенням комітету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №20 від 27 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Рішенням комітету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №11 від 14 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Рішенням комітету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №10 від 01 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Рішенням комітету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №46 від 14 жовтня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Рішенням комітету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №10 від 01 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Рішенням комітету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Рішенням комітету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №11 від 14 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи