Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка2/27
Дата25.06.2012
Розмір3.64 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

^ Баранова Світлана Володимирівна

Кількісно-якісне словосполучення як результат категоризації об'єктів оточуючої дійсності / С.В.Баранова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – № 2. – С. 87 - 93.

Лексико-граматичні труднощі у навчанні іноземної мови фахового спрямування / С.В.Баранова // Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста. – Суми : Слобожанщина, 2007. – С. 146 - 148.


^ Барвінський Анатолій Олександрович

Програма курсу психології та методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Л.М.Кудояр, А.О.Барвінський.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 37 с.


^ Барило Роман Борисович

Вхідний математичний опис системи керування телекомунікаційним інформаційно - освітнім середовищем

/ В.О.Любчак, Р.Б.Барило // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007р.: Наукове видання / А.С. Довбиш. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 134 - 135.

Формування вхідного математичного опису адаптивної системи керування телекомунікаційним інформаційно-освітнім середовищем вищого навчального закладу / В.О.Любчак, Р.Б.Барило // Академічний вісник. – 2007.


^ Басанцов Ігор Володимирович

Ефективність використання бюджетних коштів у галузі капітальних вкладень: проблеми та шляхи їх вирішення / І.В.Басанцов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2007. – № 1. – С. 147 - 154.

Проблеми формування, реалізації та контролю державних програм розвитку економіки / І.В.Басанцов, В.В.Сергієнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – № 21. – С. 130 - 139.


Басова Тетяна Василівна

Порівняльна характеристика біологічних властивостей грибів роду CANDIDA / Т.В.Басова // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25 - 26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.1. – С. 41.

Санітарно-бактеріологічне дослідження кисломолочних продуктів (йогуртів) / О.А.Обухова, Т.В.Басова // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25 - 26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.1. – С. 43.

Частота виявлення патогенного стафілококу серед студентів 2-го курсу медичного інституту / Т.В.Басова // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.1. – С. 40.


Батраченко Лариса Федорівна

В.С.Александров - письменник, фольклорист і видавець

/ Л.Ф.Батраченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету , 23-27 квітня 2007 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 185 - 187.

Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з курсу "Українська мова" (за професійним спрямуванням) для студентів 1-го курсу інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання / Л.Ф. Батраченко.- Суми:

Вид-во СумДУ, 2007.- 46 с.


^ Батюк Людмила Миколаївна

Опытно-промышленные испытания фильтра плава комплексных удобрений / Н.П.Кононенко, В.А.Осипов, В.Г.Колесникова, Л.Н.Батюк // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету.– Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 71.


Башук Тетяна Олександрівна

Конспект лекцій з дисципліни "Некомерційний маркетинг" для студ. факультету економіки та менеджменту денної та заочної форм навчання / Уклад.: В.В. Божкова, Т.О. Башук. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 56 с.

Мерчандайзинг : Навчальний посібник / В.В.Божкова, Т.О.Башук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 125 с.

Особливості розвитку дитячих торгово-розважальних центрів як роздрібного формату / Т.О.Башук, А.Соловей // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 145 - 146.

Оцінка роздрібного потенціалу дистрибуторських компаній у

межах збутових районів / Т.О.Башук, Ж.І.Макаренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 103 - 104.


Беда Іван Микитович

Балансування відцентрової машини / О.І.Беда, І.М.Беда

// ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка" : Програма і тези доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 34 - 37.


Бережна Ольга Володимирівна

Конспект лекций по дисциплине "Локальные информационные сети" для студентов специальности 7.090803 "Электронные системы" дневной формы обучения / Сост. О.В.Бережная. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2007.- Ч. 1. – 106 с.

Преобразование равномерных кодов в бинарные числа

/ О. В. Бережная, Д. С. Демьяник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – C. 104 - 105.


^ Берест Юрій Костянтинович

Пути повышения эффективности физического воспитания в высших учебных заведениях / Ю.К.Берест // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 23-27 квітня 2007 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.3. – С. 162 - 165.


Бинда Тетяна Парфенівна

Методичні вказівки до практичного заняття "Кашлюк" з дисципліни "Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студ. 5-го курсу спец. 7.110101 денної форми навчання/ О.І.Сміян, Т.П.Бинда; Уклад.: О.І.Сміян, Т.П.Бинда.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 27 с.

Порівняльна характеристика перебігу позагоспітальних пневмоній у дітей різного віку / В.А.Горбась, Т.П.Бинда, О.І.Сміян

// Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2007. – № 1. – С. 34 -36.

Раціональне харчування дітей до року - запорука здоров'я нації: Навчальний посібник / Ред.: О.І.Сміян, Г.О.Леженко, О.М.Ємець, Т.П.Бинда, П.І.Сінченко, О.К.Романюк.– Суми : Вид-во СумДУ, 2007.– 206 с.

Стан популяційного протидифтерійного антитоксичного імунітету в населення Сумської області / Т.П.Бинда //Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих

вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року.–2007.–Ч.1.–С.139.


Білаш Віталій Миколайович

Виртуальный стенд для исследования гидродинамических характеристик уплотнений / В.Н.Билаш // ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка" : Програма і тези доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 109 - 110.

Разработка программного приложения для автоматизации расчета гидродинамических характеристик уплотнений / В.Н.Билаш // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007 р.: Наукове видання / А.С. Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С. 194.

Численный расчет газодинамических характеристик лабиринтных уплотнений турбомашин / А.В.Загорулько, В.М.Билаш

// Международная научно-техническая конференция по компрессорной технике. – Казань, 2007.

Численный расчет газодинамических характеристик лабиринтных уплотнений турбомашин / В.Н.Билаш // ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка" : Програма і тези доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 110 - 111.


^ Біловодська Олена Анатоліївна

Актуальність концепції маркетингу в діяльності виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" / О.А.Біловодська, С.В.Махно

// Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 170 - 171.

Аналіз маркетингової політики розподілу ДП "Кондитерська корпорація Roshen" / О.А.Біловодська, А.М.Кливенок // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 85 - 86.

Вибір напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств / О.А.Біловодська // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. – № 3(9). – С. 45 - 50.

Дослідження споживчих пріоритетів ринку туристичних послуг

/ О.А.Біловодська, Ю.І.Сухонос // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 136 - 137.

Маркетингова політика розподілу : Конспект лекцій / Уклад. О.А. Біловодська. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 228 с.

Маркетинговий менеджмент : Конспект лекцій для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 7.050108 "Маркетинг", 8.050108 "Маркетинг" денної форми навчання

/ О.А.Біловодська, В.В.Божкова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 128 с.

Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни "Маркетингова політика розподілу" для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 7.050108 "Маркетинг" денної форми навчання / Уклад.: О.А. Біловодська, М.Ю. Симоненко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 125 с.

Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни "Маркетинговий менеджмент" для студентів фак-ту економіки та менеджменту спеціальності 7.050108 "Маркетинг", 8.050108 "Маркетинг" денної форми навчання / Укл. О.А.Біловодська.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 76 с.

Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни "Маркетинговий менеджмент" для студ. фак-ту перепідготовки фахівців спец. 8.000013 "Бізнес-адміністрування" денної форми навчання / Уклад. О.А.Біловодська. - Суми: СумДУ, 2007.- 124 с.

Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни "Управління інноваційним розвитком" для студ. фак-ту економіки та менеджменту спец. 8.000013 "Бізнес-адміністрування" денної форми навчання / Уклад. О.А. Біловодська.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 97 с.

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни "Маркетинговий менеджмент" для студ. фак-ту перепідготовки фахівців спец. 8.000013 "Бізнес-адміністрування" заочної форми навчання / Уклад. О.А. Біловодська.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 124 с.

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних і

контрольних робіт з дисципліни "Управління інноваційним розвитком" для студ. спец. 8.000013 «Бізнес-адміністрування» заочної форми навчання / Уклад. О.А. Біловодська.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.-90 с.

Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, ОДЗ, контрольних та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / С.М.Ілляшенко, О.А.Біловодська, В.Ю.Школа.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 32 с.

Особливості інноваційних товарів на традиційних ринках

/ О.А.Біловодська, Н.С.Горбань // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 82.

Особливості та тенденції розвитку вітчизняного ринку соковмісних негазованих напоїв / О.А.Біловодська, Н.С.Горбань

// Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка.–2007. – № 2. – С. 192 - 204.

Роль інновацій у забезпеченні розвитку економіки України

/ О.А.Біловодська, О.Грищенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 83 - 84.

Співробітництво у каналах розподілу як засіб економічного розвитку регіону / О.А.Біловодська // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 3. – С. 134 - 141.


Білоус Олена Анатоліївна

Деякі аспекти оцінки знань студентів дистанційної форми навчання з математичних дисциплін / О.А.Білоус // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007 : Наукове видання / А.С. Довбиш. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 136 - 137.

Расчет параметров электропереноса в пленках металлов с тонким покрытием / Т.П.Говорун, А.М.Чорноус, О.А.Белоус // Тонкие пленки : Материалы конференции. – Харьков : ХФТИ, 2007.


Божкова Вікторія Вікторівна

Використання некомерційного маркетингу для реалізації цілей стійкого розвитку / В.В.Божкова // Екологічний менеджмент у загальній системі управління. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С.10-11.

Використання некомерційного маркетингу для реалізації цілей стійкого розвитку / В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 168 - 169.

Конспект лекцій з дисципліни "Некомерційний маркетинг" для студ. факультету економіки та менеджменту денної та заочної форм навчання / Уклад.: В.В. Божкова, Т.О. Башук. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 56 с.

Маркетинговий менеджмент : Конспект лекцій для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 7.050108 "Маркетинг", 8.050108 "Маркетинг" денної форми навчання

/ О.А.Біловодська, В.В.Божкова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 128 с.

Мерчандайзинг : Навчальний посібник / В.В.Божкова, Т.О.Башук. – Суми : Університетська книга, 2007. – 125 с.

Методичні вказівки до проходження виробничої та переддипломної практик для студентів факультету економіки та менеджменту зі спеціальності 050108 "Маркетинг" усіх форм навчання / Уклад. В.В. Божкова, О.В. Прокопенко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 25 с.

Оптимізаційний аналіз товарної номенклатури "Газтеплосервіс"

/ В.В.Божкова, О.О.Суярова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 156 – 157.

Оптимізація реалізації постільної білизни на основі аналізу показників мерчандайзингу / В.В.Божкова, Т.М.Ярош // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 60 - 61.

Робоча програма та методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з дисципліни "Стратегічний маркетинг" для студентів факультету економіки та менеджменту денної та заочної форм навчання / Уклад. В.В.Божко, Ю.М.Линник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 47 с.


^ Бойко Віталій Миколайович

Взаємозв'язок основних стрілецьких дій біатлоністів під час

змагань / В.М.Бойко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 23-27 квітня 2007 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. –Ч.3. – С. 207 - 213.

Бока Олена В'ячеславівна

Когнітивна спрямованість англомовного казкового дискурсу

/ О.В.Бока // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : Матеріали ІV Всеукраїнської конференції. – Харків, 2007. – С. 12 - 13.

Когнітивно-прагматична спрямованість власних імен в англомовному казковому дискурсі / О.В.Бока // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007.– Т.2.- №1.–С. 15-18.


Бондар Олександр В'ячеславович

Задача зв'язаної термопружності для півшару з тунельною порожниною (кососиметричний випадок) / А.В.Бондар, Л.А.Фильштинський // ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка" : Програма і тези доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 193 - 194.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Застосування функції однієї змінної до дослідження функції"/ Н.І.Одарченко, О.В.Бондар, Т.І.Жиленко; Уклад.: Н.І.Одарченко, О.В.Бондар, Т.І.Жиленко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 237 с.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Похідна функції однієї змінної" для студ. інженерного фак-ту денної форми навчання / Н.І.Одарченко, О.В.Бондар, Т.І.Жиленко; Уклад.: Н.І.Одарченко, О.В.Бондар, Т.І.Жиленко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 203 с.

Тренінг з вищої математики "Введення в математичний аналіз. Теорія границь" для студ. інженерного фак-ту денної форми навчання / Укладачі: Н.І.Одарченко, О.В.Бондар, Т.І.Жиленко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 180 с.


^ Бондаренко Герман Андрійович

Математическая модель работы регулируемого компрессора на разветвленную сеть потребителей / Г.А.Бондаренко, А.М.Сидько

// Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 143.

Методические указания к индивидуальному заданию "Планирование, проведение и обработка результатов экспериментального исследования компрессорных машин" по дисциплине "Основы научных исследований" для студ. спец. 7.090520 "Холодильные машины и установки" и 7.090508 "Компрессоры, пневмоагрегаты и вакуумная техника" дневной формы обучения

/ Сост. Г.А.Бондаренко.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 17 с.

Расчет проточной части паровой турбины и эжектора для установки ПГУ-20 / Г.А.Бондаренко, В.А.Лыбенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 144.

Экспериментальное исследование влияния отсоса пограничного слоя на концевые потери в турбинной решетке / Г.А.Бондаренко

// Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. – № 1. – С. 69 - 73.


Бондаренко Ольга Олександрівна

Формування естетичної культури студентів Сумського державного університету у процесі позанавчальної роботи

/ О.О.Бондаренко // Актуальні питання історії, культурології та краєзнавства : Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студентів (23-24 квітня 2007 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Вип. ІІ. – С. 139 - 142.

Формування художньо-естетичної культури університетської молоді засобами музичного мистецтва / О.О.Бондаренко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць:

Вип. 32.- Київ: Видавництво «Центр КНЛУ», 2007.


Бордюк Юлія Володимирівна

Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Цивільне та сімейне право України" для студ. спец. 5.060101, 6.060100 "Правознавство" усіх форм навчання / А.М.Куліш, Ю.В.Бордюк; Уклад.: А.М.Куліш, Ю.В.Бордюк.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 47 с.

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Цивільне та сімейне право" для студентів спеціальності 5. 060 101 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. Ю.В. Бордюк.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 49 с.

Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу "Правове регулювання власності" для студ. спец. 5.060101 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. Ю.В.Бордюк.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 34 с.

Методичні вказівки до проведення семінарських, практичних занять з дисципліни "Цивільне та сімейне право України" для студ. спец. 5.060101, 6.060100 "Правознавство" усіх форм навчання/ Уклад. Ю.В. Бордюк.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 88 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи римського цивільного права" для студ. спец. 5.060101 "Правознавство" усіх форм навчання / А.М.Куліш, Ю.В.Бордюк; Уклад.: А.М.Куліш, Ю.В.Бордюк.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 19 с.

Методичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу "Нотаріат України" для студ. спец. 5.060101 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. Ю.В.Бордюк.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 34 с.

Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Нотаріат України" для студ. спец. 5.060101 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. Ю.В.Бордюк. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 20 с.


Борисенко Олексій Андрійович

Електронна система генерації перестановок на базі факторіальних чисел / О.А.Борисенко, І.А.Кулик, О.Є.Горячев // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 1. –

С. 183 - 188.

Загальні підходи до побудови систем числення в сучасних електронних системах / О.А.Борисенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007.- № 1. –

С. 189 - 203.

Использование биноминальных кодов для решения некоторых задач криптографии / А.А.Борисенко, М.И.Коломиец // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С. 102 - 103.

О методе уменьшения времени сжатия биномиальных кодовых комбинаций / А.А.Борисенко, В.Б.Чередниченко // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007р: Наукове видання / А.С. Довбиш. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 177 - 178.

Счетный автомат на основе многозначной биноминальной логики / А.А.Борисенко, Е.Л.Онанченко, Т.А.Протасова, И.Е.Бражник

// Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 4. – С. 77 - 80.

Цифровой автомат для перебора композиций / А.А.Борисенко, Е.А.Протасова // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 2. – С. 123 - 126.

Цифровой автомат для перебора сочетаний / А.А.Борисенко, В.В.Петров // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 2. – С. 127 - 129.

Число і системи числення в електронних цифрових системах

/ О.А.Борисенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 4. – С. 71 - 76.

Электронная система распознавания дефектов на плоских поверхностях / А.А.Борисенко // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007 р.: Наукове видання / А.С. Довбиш. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 140 - 141.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconПрофесор Сумського державного університету
Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи