Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка3/27
Дата25.06.2012
Розмір3.64 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Боровик Валентина Олександрівна

Болонський процесс. Как защитить от него преподавателей

/ В.О.Боровик, В.Г.Концевич // VIII Міжнародна науково-практична конференція. – Алушта, 2007.

Галузева профспілка на захисті інтересів і прав пенсіонерів-науковців / В.О.Боровик, М.М.Олада // VIII Міжнародна науково-практична конференція. – Алушта, 2007.

Оптимізація дидактичних параметрів систем тестового контролю знань / В.О.Боровик, С.О.Петров // Міжнародна науково-практична конференція. – Харків, 2007. – С. 65.

Розв'язок задачі про пошук мінімальної кількості монет даних номіналів для виплати заданої суми / Б.О.Дібров, В.О.Боровик

// ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка": Програма і тези доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 69 - 70.

Розробка методичного забезпечення навчального курсу з дисципліни "Архітектура ПК" / В.О.Боровик, С.М.Ващенко, В.Г.Концевич // VIII Міжнародна науково-практична конференція. – Алушта, 2007.

Системологія синтезу інформаційних систем керування дистанційним навчанням / В.О.Боровик, С.О.Петров // VIII Міжнародна науково-практична конференція. – Алушта, 2007.


^ Бородай Юрій Прокопович

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Математична статистика" з теми "Точкові і інтервальні оцінки" для студентів механіко-математичного і фізико-технічного факультетів денної форми навчання / Ю.П.Бородай, В.А.Клименко; Уклад.: Ю.П. Бородай, В.А. Клименко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 62 с.


^ Боронос Вікторія Георгіївна

Екологізація економічної системи в Україні / С.М.Бойко,

В.Г.Боронос // Тези доповідей науково-технічної конференції

викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.1. – С. 127 – 128.

Санація як спосіб подолання кризи на підприємстві / А.В.Гаєва, В.Г.Боронос // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 11 - 12.

Урахування екологічної складової заходів санації та банкрутства підприємств / Н.О.Сторчака, В.Г.Боронос // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 9 - 10.

Фінансово-організаційні аспекти функціонування банку розвитку як методу освоєння інновацій / В.Г.Боронос // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – № 22. – С. 13 - 21.


Боронос Володимир Миколайович

Еколого-економічна ефективність утилізації відходів промислових підприємств / В.М.Боронос, І.В.Мамчук // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка.– 2007.– № 2. –С.5 - 17.

Методичні вказівки до виконання випускних робіт для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємство" спеціальності 6.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / В.М.Боронос, П.М.Рубанов, О.О.Захаркін, К.В.Савченко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 44 с.

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальності 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання та слухачів ФПФ / В.М.Боронос ; Укл.: В.М. Боронос, І.Д. Скляр, Г.В. Салтикова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 27 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" для студентів спеціальності 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання та слухачів ФПФ/ Уклад. В.М.Боронос , Г.В.Салтикова, І.Д.Скляр.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 18 с.

НТП та постіндустріалізація як основні засоби екологізації економіки та розбудови сталого розвитку-зростання: аналіз світового та вітчизняного досвіду/ В.М.Боронос, А.П.Іваненко // Механізм регулювання економіки.- 2007.- № 1.- С. 76 - 90.

Порівняльні підсумки розвитку України та найрозвиненіших країн крізь призму "сталого розвитку" та "екологізації економіки"

/ В.М.Боронос, А.П.Іваненко // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 3. – С. 36 - 50.

Фінансова санація та банкрутство підприємств : Конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / Уклад.: В.М. Боронос, І.В.Мамчук. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 67 с.


Бражник Ірина Євгенівна

Счетный автомат на основе многозначной биноминальной логики / А.А.Борисенко, Е.Л.Онанченко, Т.А.Протасова, И.Е.Бражник

// Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 4. – С. 77 - 80.


Братушка Лариса Миколаївна

Формирование морфологического множества решений при проектировании динамических насосов / Д.А.Чернышова, А.А.Семеняка, Л.М.Братушка, В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 101 - 102.


Брацихін Володимир Михайлович

Болонский процесс. Взаимодействие школы и ВУЗА

/ Л.В.Пшеничная, В.Н.Гончаренко, В.М.Брацыхин // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 170 - 172.

Болонський процес і розвиток творчих здібностей учнів в МАН

/ Л.В.Тихенко, В.М.Брацихін // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 214 - 216.

Компьютерная лабораторная работа "Исследование дифракционных решеток" / В.М.Брацыхин, Е.Н.Татаринцева // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 168 - 169.

Компьютерная лабораторная работа "Исследование термоэлектронной эмиссии" / В.М.Брацыхин, А.А.Силка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 166 - 167.

Робота з обдарованою молоддю / В.М.Северин, В.М.Брацихін

// Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 173 - 175.

Турніри як підготовка до навчання в умовах Болонського процесу / Л.В.Тихенко, В.М.Брацихін, Ю.А.Зимак // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 217 - 219.

Эвристическая задача по физике "Ломаная траектория"

/ В.М.Брацыхин, В.И.Гончаренко, В.Н.Северин // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 159 - 161.

Эвристическая задача по физике "Столкновение спутников"

/ В.М.Брацыхин, В.Н.Северин // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 162 - 163.


^ Брацихіна Людмила Іванівна

Методичні вказівки та контрольні завдання з навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. / Уклад. Л.І. Брацихіна.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - Ч.1. - 150 с.

Нова якість самостійної роботи студентів у Болонському процесі / Н.І.Одарченко, Л.І.Брацихіна // ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка" : Програма і тези доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 29 - 30.


^ Брюханов Максим Віталійович

Аналіз особливостей бізнес-циклу в економіці України /Д.В.Боронос, М.В.Брюханов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.1. – С. 108 - 109.

К вопросу влияния экономической свободы на развитие АПК

/ С.С.Поляченко, М.В.Брюханов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.1. – С. 94 - 95.

К вопросу влияния зкономической свободы на развитие АПК

/ С.С.Поляченко, М.В.Брюханов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 7.

Мотив как потенціал международной конкурентоспособности

/ М.В.Брюханов, А.В.Ткаченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 3 - 4.

Сучасні методи оцінки масштабу тіньової економіки / С.М.Карпенко, М.В.Брюханов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 8 - 9.


Бубнов Ігор Васильович

Використання програми PROJECT EXPERT для моделювання виробничих процесів / О.П.Майоров, І.В.Бубнов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 128.

Порівняльний аналіз варіантів проекту системи PROJECT EXPERT / Є.М.Віхтенко, І.В.Бубнов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. –Ч.2. – C. 129.


Бугайов Володимир Іванович

Діагностика та лікування потерпілих із закритими ізольованими та поєднаними пошкодженнями живота / М.Г.Кононенко, С.П.Коробова, Л.Г.Кащенко, В.І.Бугайов // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2007. – № 1. – С. 69 - 74.

Методичні вказівки на тему "Діагностика та лікування гострої кишкової непрохідності" для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів, лікарів-хірургів / В.П.Кравець, О.В.Кравець, В.І.Бугайов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 41 с.

Оптимізація лікувальної тактики при перфоративній гастродуоденальній виразці / М.Г.Кононенко, О.Л.Ситнік, Л.Г.Кащенко, В.І.Бугайов // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2007. – № 1. – С. 82 - 86.


Будник Анатолій Федорович

Влияние процесса смешения наполнителей и матрицы на технологію композитного материала на основе полифторэтилена

/ А.Ф.Будник, П.В.Руденко, М.В.Бурмистр // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 1. –

С. 72 - 79.

Влияние технологических методов формования заготовок из композиционного материала на основе политетрафторэтилена на его свойства / А.Ф.Будник, Н.А.Зоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 2. – С. 80 - 87.

Вплив та місце технологічних процесів підготовки наповнювачів і композиції у технології виробництва композиторів на основі фторопласту-4 / А.Ф.Будник, О.А.Будник, М.В.Бурмістр // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. –

№ 1. – С. 64 - 71.

Основы экспериментальных работ в материаловедении

/ А.И.Любич, А.Ф.Будник. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2007. – 178 с.


Будьоний Олександр Петрович

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" для студентів спеціальностей 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" та 8.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" денної та заочної форм навчання. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 35 с.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" для студентів спеціальностей 7.090514 "Холодильні машини і установки" та 7.090515 "Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка" денної та заочної форм навчання

/ Укладач О.П. Будьоний.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 40 с.

Шляхи до якісного водопостачання в м. Суми / О.В.Самотой, О.П.Будьоний // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 6.


Бурлакова Ірина Михайлівна

Методичні вказівки до проведення практичних занять, IPC та самостійної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів вечірньої форми навчання усіх економічних спеціальностей

/ О.І.Карінцева, В.В.Петренко, С.В.Тіхенко, І.М.Бурлакова, Н.М.Гулевська, О.В. Люльов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 50 с.

Complicty criteria of a human in creation / I.Burlakova // Economics for Ecology : ХІІІ Міжнародна наукова конференція. – 2007. – C. 39-40.

Ethic approaches in economy // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 23-27 квітня 2007 року. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - Ч.3. - C. 91 - 92.


Бурнос Євгенія Юріївна

Профессиональная речь на занятиях по русскому языку (продвинутый этап обучения) / Е.Ю.Бурнос // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 23-27 квітня 2007 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 230 - 232.


Вандишев Валентин Миколайович

Войцех С.Соломский, Очерки древней философии. – Рига, 2005.- 287 с. / В.Н.Вандышев // Parerga: Miedznarodowe studia filozoficzne. – 2007. – Т.2. – С. 212 - 216.

Г.С. Сковорода - наслідник классической европейской науки

/ В.Н.Вандышев // Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину: історія та сучасність : Матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції, 3-5 грудня 2007 року: Наукове видання. – Суми : Вид-воСумДУ, 2007. – С. 3 - 4.

Методичні вказівки до вивчення курсу "Філософія" з рекомендованою літературою, переліком контрольних питань та словником основних філософських понять/ Уклад. В.М.Вандишев.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 47 c.

Национальная идея как путь к компромиссам в Украине

/ В.Н.Вандышев // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 23-27 квітня 2007 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 144 - 147.

Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину: історія і сучасність: Програма ІІ Міжнародної науково-теоретичної

конференції, 3 - 5 грудня 2007 року / В.М.Вандишев. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 10 с.


^ Ванєєв Сергій Михайлович

Анализ технических возможностей создания модулей ожижения для азотно-мембранных установок / В.М.Арсеньев, С.М.Ванеев, Г.В.Кирик, А.Д.Стадник // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 3. – С. 5 - 9.

Методические указания к лабораторной работе "Блочно-комплектная компрессорная станция газлифта нефти" по курсу "Компрессорные станции" для студентов специальности 7.090508 "Копмрессоры, пневмоагрегаты и вакуумная техника" дневной формы обучения / С.М.Ванеев, Ю.С.Бухолдин, В.Н.Довженко, В.П.Парафейник. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 22 с.

Некоторые результаты экспериментального исследования высокорасходной модельной ступени центробежного компрессора

/ А.Н.Нефедов, С.М.Ванеев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 67.

Проектирование системы наддува торцовых газодинамических уплотнений центробежных компрессоров / С.М.Ванеев, А.И.Шкурко

// Труды XIX МНТК по комп-ной технике. – Казань, 2007. – Т.2. – С. 286 - 294.

Расчет и исследование турбодетандера для стенда реконденсации метана / В.В.Гетало, С.М.Ванеев, В.М.Татаринов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 134.

Резервы энергосбережения в системе подачи воздуха на аэрацию в городских очистных сооружениях / С.М.Ванеев, В.В.Зинченко, С.В.Сапожников // Вісник Східно-Українського національного університету ім. В.Даля. – 2007. – № 3 (109), Ч. 1.- С. 97 – 101.

Согласование работы высокорасходного рабочего колеса центробежной компрессорной ступени и лопаточного диффузора

/ А.М.Нефедов, С.М.Ванеев // Промислова гідравліка і пневматика. – 2007. – № 2.


Василега Петро Олександрович

Спосіб випробування асинхронних двигунів / Д.В.Муріков, П.О.Василега // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 151-154.


Васильєв Анатолій Васильович

System of distance education at Sumy State University / V.Lyubchak, A.Vasylyev, T.Lavrik // 5 th International Conference on Emerging

e-learning Technologies and Applications, Stara Lesna, the Tatras. – Slovakia, 2007. – P. 263 - 268.


Васильєв Антон Олександрович

Методические указания к выполнению контрольной работы по курсу "Теория вероятностей и математическая статистика" для студентов экономических специальностей заочной формы обучения

/ Сост. А.М.Назаренко, О.А.Литвиненко, А.А.Васильев, О.А.Шовкопляс. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 111 с.


Васильєв Костянтин Костянтинович

Врачи, больницы, аптеки старой Одессы. Очерки

/ К.К.Васильев. – Одесса : Optimum, 2007. – 247 с. 

До біографії доктора медицини В.П. Гармашіва (1868-1953) // IX з’їзд ВУЛТ (Всеукраїнського лікарського товариства). м. Вінниця,

10-12 травня 2007 року. Тези доповідей. Ювілейний випуск присвячений, 10-річчю (1997-2007 рр.) відновлення часопису «Українські медичні вісті». – Київ, 2007. - С. 393 - 394.

Доктор И.И. Пантюхова (1836-1911) / К.К.Васильев // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.2. – С. 162 - 164.

Доктор медицины Мартин Андронникович Галин (к истории украинской политической эмиграции) / К.К.Васильев // Актуальні питання історії, культурології та краєзнавства : Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студентів (23-24 квітня 2007 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Вип.ІІ. – С. 48 - 50.

Из истории украинской политической эмиграции: доктор

Б.К. Сапежко (1884-1963) / К.К.Васильев // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.2. – С. 164 - 166.

INTERNET в преподавании социальной медицины и организации здравоохранения: сайт Верховного Совета Украины / К.К.Васильев

// Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.2. – С. 160 – 161.

INTERNET в преподавании социальной медицины и организации здравоохранения: сайт Государственного Комитета статистики Украины / К.К.Васильев // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.2. – С. 161 - 162.

К биографии уроженца Глуховщины антрополога и врача Ивана Ивановича Пантюхова (1836-1911) / К.К.Васильев // Преподавание истории медицины в высшей школе : история и современное состояние. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007.– С. 111 - 117.

К истории семьи лекаря Ф.М. Одарченко / К.К.Васильев

// Преподавание истории медицины в высшей школе : история и современное состояние. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 122 - 127.

Кирилл Михайлович Сапежко (К 150-летию со дня рождения)

// Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2007. – Т. 166, № 5. – С. 9-10.

Лев Пинскер (1821-1891) как врач // Одесса и еврейская цивилизация. К 185-летию со дня рождения Льва Пинскера:

V Международная научная конференція, 23-25 октября 2006 года, Одесса. Сборник материалов конференции. – Одесса, 2007. – С. 25 - 31.

Медики белого Крыма (К истории эвакуации Крыма 1920 года)

// Вестник морского врача. – 2007. - № 3(3). – С. 301 - 316.

Преподавание истории медицины в высшей школе : история и современное состояние : Материалы Международной конференции 13 апреля 2007 г. / Под ред. К.К. Васильева. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 147 с.

Преподавание истории медицины в Сумском государственном университете / К.К.Васильев // Преподавание истории медицины в высшей школе : история и современное состояние.- Суми : Вид-во СумДУ, 2007.– С. 14 - 19.

Профессор Н.И. Кефір (1864 - 1944) и его воспоминания

/ К.К.Васильев // Сумський історико - архівний журнал. – 2007. –

№ 2-3. – С. 80 - 116.

Профессор Новороссийского университета Александр Федорович Маньковский (1868-1946) // Поляки на Півдні України та в Криму. – Одеса; Ополє; Вроцлав, 2007. - С. 219 - 226.

Профессор Новороссийского университета Андрей Петрович Самарин // Медицинская профессура СССР. Краткое содержание и тезисы докладов научной конференции, 16 марта 2007 г. [Москва]. – М., 2007. – С. 48 - 50.

Профессор Новороссийского университета К.М. Сапежко (К 150-летию со дня рождения) / К.К.Васильев // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2007. – № 1. – С. 14 - 26.

Профессор-одонтолог Йосиф Моисеевич Вайнберг (1876-1935)

// История стоматологии. I Всероссийская конференция (с международным участием). Доклады и тезисы. – М., 2007. – С. 33 - 34.

Профессора Одесского медицинского института: начало 1920-х годов // Медицинская профессура СССР. Краткое содержание и тезисы докладов научной конференции, 16 марта 2007 г. [Москва]. – М., 2007. – С. 46 - 48.

Сборники по истории немецко-российских связей в области медицины и естественных наук / К.К.Васильев // Преподавание истории медицины в высшей школе : история и современное состояние.- Суми : Вид-во СумДУ, 2007.– С. 133 - 135.

Современное состояние преподавания истории медицины в высшей школе / К.К.Васильев // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2007. – № 2. – С. 44 - 55.

Соратник В.В. Подвысоцкого – професор Петр Александрович Вальтер (1856 - 1932) // Інтегративна антропологія (Одесса). – 2007. - № 2(10). – С. 55 - 59.

III Международная историко-медицинская конференция [13 апреля 2007 г., Сумы] / К.К.Васильев // Сумська старовина. – 2007. - № XXI - XXII. – С. 303.

Участница Крымской войны сердобольная сестра Е.А. Хитрово (1805/1806-1856) // Вестник морского врача. – 2007.- № 4(4).– С. 22-31.

Ученик В.М. Бехтерева профессор Евгений Александрович Шевалев (1878-1946) // Юбилейная научная сессия НИПНИ

им. Бехтерева. Психоневрология в современном мире. 15th World congress of the World Association for Dynamic Psichiatry (WADP). What is new in psychiatry and psychotherapy? Creative dimension in modern treatment. Материалы/Materials, 14-18/05/2007, Санкт-Петербург. – СПб., 2007. - С. 67.

Der Mediziner Mikolaj Ivanovič Kдfer – Sohn eines deutschen Kolonisten im Taurischen Gouvernement des Russischen Reichs

// Pfrepper, Regine (Hg.): Medizin-, Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift fьr Ingrid Kдstner zum 65. Geburtstag / R. Pfrepper (Hgg.). - Aachen, 2007. - S. 225 - 244.

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes privātdocents Vladimirs Trofimovs / K. Vasiljevs, A. Vīksna // Latvijas Universitātes Raksti, 716. sējums. – Rīga, 2007. – Р. 159–169.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconПрофесор Сумського державного університету
Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи