Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка8/27
Дата25.06.2012
Розмір3.64 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

^ Ємець Олександр Михайлович

Раціональне харчування дітей до року - запорука здоров'я нації: Навчальний посібник / Ред.: О.І.Сміян, Г.О.Леженко, О.М.Ємець, Т.П.Бинда, П.І.Сінченко, О.К.Романюк. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 206с.

Жиленко Ірина Рудольфівна

Из истории создания романа М.Арцибашева "Санин" /И.Р.Жиленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – Т.1, №1. – С. 99 - 103.

М.П. Арцыбашев и его роман "Санин" : Навчально-методичний посібник / И.Р.Жиленко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2007. – 174 с.

Методичні вказівки з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" до практичних і самостійних робіт для студентів ІІ курсу спеціальності "Журналістика" денної форми навчання / І.Р.Жиленко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 31 с.

Питання культури і мистецтва на сторінках газети "Сумской голосъ" (1905) / І.Р.Жиленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – № 2. – С. 31 - 36.

Роман М.П.Арцибашева "Санін" перед судом критики /І.Р.Жиленко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 23-27 квітня 2007 року.– Суми:Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1.–С. 153 - 154.


Жиленко Наталія Олександрівна

Приклад розробки САПР шляхом зв'язку АUТОСАD ТА DЕLРНІ /О.Ю.Борисюченко, Н.О.Жиленко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробіників, аспірантів і студентів інженерного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - Ч.2. - С. 123.


Жиленко Тетяна Іванівна

Методические указания к практическим занятиям по курсу "Математический анализ" по теме "Кратные интегралы" для ин. студ. механико-матем. фак-та дневной формы обучения/ О.А.Иваненко, Т.И.Жиленко; Сост.: О.А. Иваненко, Т.И. Жиленко.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 32 с.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Застосування функції однієї змінної до дослідження функції"/ Н.І.Одарченко, О.В.Бондар, Т.І.Жиленко; Уклад.: Н.І.Одарченко., О.В.Бондар, Т.І.Жиленко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 237 с.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Похідна функції однієї змінної" для студ. інженерного фак-ту денної форми навчання / Н.І.Одарченко, О.В.Бондар, Т.І.Жиленко; Уклад.: Н.І.Одарченко., О.В.Бондар, Т.І.ЖиленкоІ.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 203 с.

Тренінг з вищої математики "Введення в математичний аналіз. Теорія границь" для студ. інженерного фак-ту денної форми навчання / Укладачі: Н.І.Одарченко, О.В.Бондар, Т.І.Жиленко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 180 с.


Жулавська Ольга Олександрівна

Синонімічний ряд імені концепту тероризм / О.О.Жулавська //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007.– № 2. – С. 117 - 123.


Жулавський Аркадій Юрійович

Екологічне управління в системі природно-господарського комплексу регіону / А.Ю.Жулавський, О.А.Сіра // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 154 - 155.

Людський капітал як фактор розвитку економіки України /А.Ю.Жулавський, А.М.Нагордна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 136 - 137.

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студ. інженерних спец. заочної форми навчання/ А.Ю.Жулавський, О.М.Соляник; Уклад.: А.Ю.Жулавський, О.М.Соляник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 46 с.

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи планування у підприємництві" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" заочної форми навчання /А.Ю.Жулавський, О.Ю.Древаль, С.М.Рибальченко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 31 c.

Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємства" для студ. економічних спец. заочної форми навчання / А.Ю.Жулавський, О.Ю.Древаль; Уклад.: А.Ю.Жулавський, О.Ю.Древаль.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 42 с.

Основы эколого-экономической сбалансированности развития региона / А.Ю.Жулавский // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2007. – Т.2, №1. – С. 112 - 122.

Стимулювання ефективності праці на промислових підприємствах / А.Ю.Жулавський, О.А.Ворожка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 138 - 139.


Журавльов Олександр Юрійович

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизоване управління технологічними процесами" для студ. спец. 7.091401 "Системи управління" денної та заочної форм навчання / Уклад.: О.Ю.Журавльов, С.О.Темченко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 38 с.

Методичні вказівки щодо оформлення курсових і дипломних проектів. Інструктивні матеріали для студ. спец. 7.091401 "Системи управління і автоматики" денної та заочної форм навчання /В.Д.Черв'яков, О.Ю.Журавльов; В.Д.Черв'яков, О.Ю.Журавльов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 64 с.

Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з дисципліни "Автоматизоване управління технологічними процесами" для студентів спеціальності 7.091401 "Системи управління і автоматики" заочної форми навчання / О.Ю.Журавльов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 22 с.


^ Журба В'ячеслав Олегович

Влияние диэлектрических неоднородностей на электродинамические характеристики открытых резонаторов /М.В.Петровский, В.О.Журба, Ю.А.Крутько, В.А.Зленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 74 - 75.

Приближенный анализ коэффициента усиления волны в усилителе на эффекте Смита-Парселла / А.С.Кривец, О.В.Ющенко, В.О.Журба, А.А.Рыбалко // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2007. – № 1.–

С. 125-130.

Приближенный анализ коэффициента усиления волны в усилителе на эффекте Смита-Парселла / А.С.Кривец, О.В.Ющенко, В.О.Журба, Ю.А.Крутько // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 67 - 68.

Применение векторной теории сфероидальных открытых резонаторов при оценке результатов экспериментальных исследований их электродинамических характеристик / М.В.Петровский, В.О.Журба, Ю.А.Крутько, В.А.Зленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 72 - 73.


^ Завгородній Віктор Анатолійович

Актуальность и перспективность исследования компьютерного жаргона / В.А.Завгородний // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 23-27 квітня 2007 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 223 - 227.

Глагольная тетрадь для студентов, изучающих русский язык как иностранный: Учеб. пособ. / О.Н.Волкова, Л.В.Гнаповская, Е.А.Голованенко, В.А.Завгородний, А.И.Киселева. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2007. – 151 с.

Індивідуалізація навчання РКІ з опорою на сенсорно-перцептивні преференції студентів / Э.О.Голованенко, В.А.Завгородній, Г.І.Кисельова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – Т.1, № 1. – С. 123 - 129.

Лингвистическое описание одной из классификаций русских глаголов по словоизменительным моделям / В.А.Завгородний // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – № 2. – С. 124 - 128.

Русско-англо-арабский словарь по научному стилю речи (медицинский профиль) для студентов-иностранцев подготовительного отделения / Е.А.Голованенко, В.А.Завгородний, И.М.Шевченко.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 51 с.


Заводовська Вікторія Василівна

Проверка точности позиционирования металлорежущих станков (программное и математическое обеспечение) / Г.Г.Лагута, В.В.Заводовская // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 101.


Загорулько Андрій Васильович

Методика расчета регулятора перепада давления системы сухих газовых уплотнений / А.В.Загорулько, О.В.Зуева // Международная научно-техническая конференция по компрессорной технике. – Казань, 2007.

Обчислювальна механіка: Навчальний посібник/ А.В.Загорулько. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 400 с.

Решение нестационарной задачи течения газа в зазоре торцевого импульсного уплотнения / А.В.Загорулько, Е.И.Скирдаченко //Международная научно-техническая конференция по компрессорной технике. – Казань, 2007.

Теоретичний аналіз гідродинамічних торцевих ущільнень з м'якою набивкою / А.В.Загорулько, С.М.Гудков // VIIІ Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : Тези доповідей. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2007.

Чисельний аналіз динамічних характеристик шпаринних ущільнень./ Загорулько А.В., Герасиміва К.П. // Машинознавство. – 2007. – №5.

Численный расчет газодинамических характеристик лабиринтных уплотнений турбомашин / А.В.Загорулько, В.М.Билаш //Международная научно-техническая конференция по компрессорной технике. – Казань, 2007.

Числове модулювання тривимірної течії у кільцевому каналі шпаринного ущільнення / А.В.Загорулько, К.П.Герасиміва

// VIIІ Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : Тези доповідей. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2007.

Экспериментальные исследования новых конструкций торцовых сальниковых уплотнений с гидродинамической разгрузкой пары трения / А.В.Загорулько, С.М.Гудков // Вісник Східноукраїнського національного університету. – 2007. – № 3(109), ч.1.

Экспериментальные исследования саморегулируемого торцового уплотнения / Ч.Кундера, Д.Миханьский, А.В.Загорулько // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 1. – С. 39 - 44.

Dry Gas Buffer Impulse Seal Investigations. / V.Martsinkovsky, I.Gaft, A.Zagorulko, B.Gromyko / Proc. XI Int. Conf. Seals and Sealing Technology in Machines and Dewices. Wroclaw (Poland), 2007.

Numerical simulations of short and long annular seal. / A.Zagorulko, K.Gerasymiva // Zeszyty Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Serija Budowa i Eksploatacja Maszyn, Kielce (Poland), 2007.

Theoretical and experimental investigations of self-regulating buffer impulse seals. / A.Zagorulko // Proc. 19 Int. Conf. on Fluid sealing, BHR Group, Poitiers (France), 2007.


^ Зайцев Олександр Васильович

Методические указания по проведению курса практических занятий по дисциплине "Деньги и кредит" по направлениям подготовки 0501 "Экономика и предпринимательство", 0502 "Менеджмент" для студ. всех ворм обучения/ А.В.Зайцев, О.В.Галахова; Сост. А.В. Зайцев, О.В. Галахова.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 74 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Гроші та кредит" для студ. напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спец. 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання /О.В.Зайцев, М.А.Деркач; Уклад.: О.В. Зайцев, М.А. Деркач.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 24 с.

Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни "Гроші та кредит" за напрямами підготовки 0501 "Економіка і підприємництво", 0502 "Менеджмент" для студентів усіх форм навчання / О.В.Зайцев, О.В.Галахова; Уклад.: О.В.Зайцев, О.В.Галахова.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 75 с.

Методологические погрешности экономической оценки негативного воздействия на природную среду / А.В.Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2007. – Т.2, №1. – С. 51 - 62.

Природа грошей в дослідженнях сучасних економістів /О.В.Зайцев, В.О.Коломієць // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.1. – С. 114 - 115.

Совокупный потребляемый общественный продукт /О.В.Галахова, А.В.Зайцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.1. – С. 177 - 179.


Залога Вільям Олександрович

Анализ причин возникновения ошибки прогнозирования методом конечных элементов радиальной проекции сили резания / В.А.Залога, Д.В.Криворучко, С.Н.Хвостик // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету.–Суми: Вид-во СумДУ,2007.– Ч.1.–С.116-117.

Анализ современных методов численного моделирования тепловых явлений при резании материалов / В.А.Залога, Н.П.Мазур, Д.В.Криворучко // Сучасні технології у машинобудуванні: Збірник наукових статей / За заг. ред. А.І. Грабченка. –Харків: НТУ „ХПІ”, 2007.- С. 31 – 42.

Исследование нормативного обеспечения эксплуатации режущего инструмента / В.А.Залога, А.В.Ивченко, А.А.Ротт //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 122.

К вопросу о выборе стратегии отечественных машиностроительных предприятий в отношении конкурентоспособности продукции / В.А.Залога, К.А.Дядюра

// Високі технології в машинобудуванні. Збірник наукових праць НТУ “ХПІ”.- Харків, 2007 – Вип.2 (15) –С. 91 - 96.

К вопросу о перспективах моделирования методом конечных элементов процесса разрушения обрабатываемого материала (трещинообразования) при резании / В.А.Залога, Д.В.Криворучко, С.С.Некрасов // Сучасні технології у машинобудуванні: До ювілею

Ф. Я. Якубова: Зб. наукових статей / Укладач. А.І. Грабченка; За заг. ред. А.І. Грабченка. –Харків: НТУ „ХПІ”, 2007. –С. 75 – 86.

К вопросу определения передаточной функции процеса резания при фрезеровании / В.А.Залога, Д.В.Криворучко, С.С.Емельяненко, Д.Г.Голдун // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 1. – С. 80 - 92.

Курс лекций "Инструментальные материалы для лезвийных инструментов" : Учеб. пос. Раздел "Инструментальные материалы" /В.А.Залога. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2007. – 205 с.

Методика прогнозирования устойчивости процесса фрезерования концевыми фрезами / Д.В.Криворучко, В.А.Залога, С.С.Емельяненко // Сучасні технології у машинобудуванні: Збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2007. – С. 39 – 48.

Методика управления конфигурацией машиностороительного изделия / В.А.Залога, К.А.Дядюра // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Серія Технічні та економічні науки. -№3(9) – 2007. –С.74 – 79.

Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження температури різання при точінні" з курсу "Теорія різання" для студ. спец. 7.090202 "Технологія машинобудування", 7.090203 "Металорізальні верстати і системи", 7.090204 "Інструментальне виробництво" усіх форм навчання / В.О.Залога, Д.В.Криворучко; Уклад.: Залога В.О., Криворучко Д.В.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 47с.

Применение методики прогнозирования устойчивости процесса концевого фрезерования к автоколебаниям для повышения производительности обработки конструкционных сталей / В.А.Залога, Д.В.Криворучко, С.С.Емельяненко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: Збірник наукових праць. – Краматорськ: Изд-во Донбаська державна машинобудівна академія, 2007. -№ 22. – С. 178 - 186.

Скінчено-елементна модель процесу різання. Підтвердження адекватності експерименту / В.А.Залога, Д.В.Криворучко, С.С.Некрасов // Процеси механічної обробки в машинобудуванні:

Зб. наук. пр. / Відпов. ред. Г.М. Виговський, к.т.н., проф.- Житомир.: ЖДТУ, 2007. – Вип.5: у 2-х ч. – Ч.1. – С. 60 – 71.

Слово о Февзи Якубове / В.А.Залога // Февзи Якубов: Полынь растет и на каменистых тропах / Составитель А. Валиев. - Издательство «ДОЛЯ»: Симферополь, 2007. – С. 232 – 233.

Управление инструментальной подготовкой производства на машиностроительном предприятии на базе стандартов МRР-II /В.А.Залога, А.В.Ивченко, Ю.А.Погоржельская // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 119.

Cause Ananlysis of Errors in Prediction of Orthogonal Cutting Performances / U/ Heisel, D.V. Krivoruchko, V.A. Zaloga, M. Storchak //Proceedings of the 10th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations. August 27-28, 2007 Reggio Calabria, Italy. – Universina Della Calabria, 2007. – C. 141 - 148.

Effective high-speed milling application requirements / V.A. Zaloha, D.V. Krivoruchko, S.S. Yemelyanenko // Резание и инструмент в технологических системах. Международный научно-технический сборник. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2007. – С. 78 – 81.


Запорожченко Віталій Сергійович

Методичні вказівки до практичних занять з теми "Площина, її проекції та сліди" з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів інж. факультету денної форми навч./ Укл. В.С.Запорожченко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 38 с.

Розробка корисної моделі безмуфтового кривошипного преса /В.С.Запорожченко, М.О.Зимин // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. –

С. 130 - 131.

Удосконалення конструкції безмуфтового преса з пересувним фіксатором / В.С.Запорожченко, І.0.Чуб // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 132.


Захаркін Олександр Улянович

Автоматизация формирования групповых операций /А.У.Захаркин, Р.Н.Тютченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 45.

Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів для студентів спец. 7.090202 "Технологія машинобудування" денної та заочної форми навчання/ В.Г.Євтухов, О.У.Захаркін, А.В.Євтухов; Уклад.: В.Г.Євтухов, О.У.Захаркін, А.В.Євтухов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 52 с.


^ Захаркін Олексій Олександрович

Деякі аспекти розвитку фінансових відносин у природокористуванні / О.О.Захаркін, О.В.Проданова // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : Тези Сьомої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 24-25 квітня 2007 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 27 - 28.

Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання / О.О.Захаркін, М.Ю.Абрамчук, М.А.Деркач ; Уклад.: О.О.Захаркін, М.Ю.Абрамчук, М.А.Деркач. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 80 с.

Методичні вказівки до виконання випускних робіт для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємство" спеціальності 6.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / В.М.Боронос, П.М.Рубанов, О.О.Захаркін, К.В.Савченко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 44 с.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" для студ. спец. 6.050100 "Економіка підприємства", 6.050200 "Менеджмент організацій" заочної форми навчання / Уклад. О.О.Захаркін.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 21 с.

Напрямки удосконалення лізингових відносин в Україні /О.О.Захаркін, Ю.І.Кононенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 46 - 47.

Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / О.О.Захаркін, Н.Ю.Павленко // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 2. – С. 140 - 145.

Удосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств /О.О.Захаркін, І.Ю.Власова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 39 - 40.

Удосконалення механізму іпотечного кредитування на Україні /О.О.Захаркін, Н.Ю.Павленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 44 - 45.


Захаров Ігор Вікторович

Предварительная диагностика предприятия при принятии решения о внедрении информационно-коммуникационных технологий / И.Захаров, В.Конопля // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.1. – С. 70 - 71.

Проблемы и перспективы инновационной деятельности в Украинской экономике / И.В.Захаров // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2007. – № 4 - 5(24 - 25). – С. 37 - 42.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconПрофесор Сумського державного університету
Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи