Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації icon

Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації
Скачати 164.64 Kb.
НазваТематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації
Дата25.06.2012
Розмір164.64 Kb.
ТипДокументи

Тематичний план лекцій

з менеджменту та маркетингу у фармації

для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація” заочна форма навчання, з терміном навч. 4,5 роки

освітно-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”


пп.

Тема лекції

семестрVIIІ


К-сть годинОрганізація як об’єкт управління. Класифікація організацій. Фактори впливу та процес управління організацією. Суб’єкти фармацевтичного підприємництва та умови їх господарювання.

2Функції фармацевтичного менеджменту. Методи фармацевтичного менеджменту. Сутність, класифікація та характеристика методів фармацевтичного менеджменту.

2Керівництво та лідерство у фармацевтичних організаціях. Управління трудовими відносинами фармацевтичних організацій. Правове забезпечення трудових відносин.

2

Всього:

6Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з фармацевтичних дисциплін

17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

фармацевтичних дисциплін,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба
^
Тематичний план лекцій

з менеджменту та маркетингу у фармації

для студентів V курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація”заочна форма навчання, з терміном навч. 4,5 роки

^

освітно-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

пп.
^

Тема лекції

семестр ІХ


К-сть годин

1.

Загальні положення фармацевтичного маркетингу. Функціональне забезпечення маркетингової діяльності фармацевтичних фірм. Принципи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів.

2

2.

Моделювання закономірностей фармацевтичного ринку і дослідження маркетингових можливостей фармацевтичних підприємств. Маркетингова політика лікарських засобів. Розробка нових лікарських засобів.

2

6.

Конкурентоспроможність лікарського засобу. Товарні знаки, бренди і упаковка лікарських засобів. Ціна в системі маркетингу. Цінова політика фармацевтичних підприємств. Збутова політика фармацевтичних фірм. Реклама лікарських засобів.

2

Всього:

6Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю “17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

фармацевтичних дисциплін,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^

Тематичний план практичних занять

з менеджменту та маркетингу у фармації

для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація” заочна форма навчання, з терміном навч. 4,5 роки

^

освітно-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

пп.
^

Тема (семестр VII)


К-сть

годин

1.

Менеджери та підприємці рівні управління.

2

2.

Сутність та класифікація організацій.

2

3.

Колективи працівників в організації. Фактори впливу на організацію. Процес управління організацією.

2

4.

Підприємництво та підприємства у фармації.

2

5.

Порядок реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності фармацевтичних підприємств.

2

6.

Загальна характеристика функцій менеджменту. Сутність і класифікація методів фармацевтичного менеджменту.

2

7.

Характеристика економічних, технологічних, соціально-психологічних та адміністративних методів фармацевтичного менеджменту.

2

8.

Стандарти фармацевтичного управління. Управлінські рішення.

2

9.

Діловодство на фармацевтичних підприємствах.

2

10.

Сутність та основні засади керівництва та лідерства. Стилі керівництва.

2

11.

Правове забезпечення трудових відносин. Робочий час та час відпочинку.

2

12.

Правове регулювання праці, трудової дисципліни та трудових суперечок..

2

13.

Кадровий менеджмент
14.

Підсумкова контрольна робота «Основи фармацевтичного менеджменту».

2

15.

Характеристика фармацевтичного ринку. Сутність та розвиток маркетингової концепції.

2

16.

Складові маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств.

2

17.

Створення служби маркетингу фармацевтичного підприємства.

2
Всього

34^ Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з фармацевтичних дисциплін

17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

фармацевтичних дисциплін,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^

Тематичний план практичних занять

з менеджменту та маркетингу у фармації

для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація” заочна форма навчання, з терміном навч. 4,5 роки

^

освітно-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

пп.

ТемА (семестр VIIІ)


К-сть

годин

1.

Опрацювання стратегії і тактики фармацевтичного маркетингу.

2

2.

Дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку. Сегментація фармацевтичного ринку і позиціонування лікарських засобів.

2

3.

Аналіз і оцінка ринкових можливостей фармацевтичних підприємств.

2

4.

Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств.
5.

Асортиментна політика фармацевтичних підприємств. Розробка нових лікарських засобів. Життєвий цикл лікарського засобу.

2

6.

Товарні знаки, бренди і упаковка лікарських засобів. Фактори що впливають на цінову політику фармацевтичних підприємств.

2

7.

Основні стратегії ціноутворення на лікарські засоби. Моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби. Державна реєстрація цін на основні лікарські засоби.

2

8.

Фармацевтична логістика у збутовій політиці фармацевтичних фірм.

2

9.

Система маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства. Реклама лікарських засобів.

2

10.

«Паблік рілейшнз» фармацевтичного підприємства, персональний продаж і стимулювання збуту лікарських засобів.

2

11.

Підсумкова контрольна робота «Основи фармацевтичного маркетингу».

2

12.

Міжнародний маркетинг: ціноутворення. Розповсюдження та просування лікарських засобів на міжнародному ринку.

2

Всього:

24Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з фармацевтичних дисциплін

17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

фармацевтичних дисциплін,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


Тема контрольної роботи
^

з менеджменту та маркетингу у фармації

для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація” заочна форма навчання, з терміном навч. 4,5 роки

освітно-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

№ п/п

Тема


Обсяг у годинах

1.

Застосування менеджменту у фармацевтичній галузі


2

Всього


2^ Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

16” червня 2009 р. (протокол № 16).

Завідувач кафедри фармації, професор Р.Б. Косуба


Тема контрольної роботи

з організації і економіки фармації

для студентів V курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація” освітно-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

(заочна форма навчання з терміном навч. 4,5 роки )


№ п/п

Тема


Обсяг у годинах

1.

Загальні положення фармацевтичного маркетингу


2

Всього


2^ Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

16” червня 2009 р. (протокол № 16).

Завідувач кафедри фармації, професор Р.Б. Косуба


ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
^

менеджменту та маркетингу у фармації

для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація”заочна форма навчання, з терміном навч. 4,5 роки

освітно-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”пп

ТЕМИ

К-сть годин

1.

Еволюція сучасних управлінських теорій..

8

2.

Поняття принципи та характерні риси етапів розвитку менеджменту

8

3.

Підприємницький ризик. Банкрутство та припинення підприємницької діяльності.

8

4.

Планування та організування як загальні функції менеджменту.

7

5.

Контроль і регулювання як загальні функції менеджменту.

8

6.

Сполучні процеси в управлінні. Організаційні комунікації, їх класифікація.

8

7.

Діловодство на підприємствах охорони здоров’я.

8

8.

Документооббіг. Реєстрація документів. Контроль їх виконання.

8

9.

Мененджмент та методи управління у фармації.

8

10.

Аналіз економічної ефективності діяльності аптеки.

8

11.

Правила організації підприємницької діяльності у фармації.

8

12.

Умови отримання ліцензії на роздрібну торгівлю.

8

13.

Принципи фармацевтичної етики і деонтології.

6
РАЗОМ:

101


Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю “17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

фармацевтичних дисциплін,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
^

менеджменту та маркетингу у фармації

для студентів V курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація”заочна форма навчання, з терміном навч. 4,5 роки

освітно-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”пп

ТЕМИ

К-сть годин

1.

Управління трудовими ресурсами. Кадровий мененджмент.

8

2.

Конфлікти та стреси як об’єкти керівництва.

8

3.

Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. Структура системи маркетингових досліджень ринку та фірми.

8

4.

Маркетингове середовище фармацевтичних підприємств

8

5.

Ціноутворення у системі міжнародного фармацевтичного ринку.

8

6.

Державне регулювання контролю якості фармацевтичної продукції. Сертифікація лікарських засобів.

8

7.

Основні положення фармацевтичного маркетингу.

6

8.

Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів.

8

9.

Державне регулювання контролю якості фармацевтичної продукції.

8

10.

Мерчандайзинг в аптеках. Спеціалізовані медичні виставки.

8

11.

Бенчмаркінг у діяльності фармацевтичних фірм.

6

12.

Управління міжнародним фармацевтичним маркетингом

6

13.

Методи і форми виходу на зовнішній фармацевтичний ринок.

7

14.

Формування збутової політики. Збутова політика у системі фармацевтичного маркетингу.

8
РАЗОМ:

105Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю “17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

фармацевтичних дисциплін,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Громовик Б., Газюк Г., Мороз Л., Чухрай Н. “Фармацевтичний маркетинг” - Львів 2000 – 320 ст.

 2. Мнушко З.М. Діхтярьова Н.М. “Менеджмент та маркетинг у фармації” – Харків “Основа” 1998 – 1 ч. –255 ст., 2 ч.- 285 ст.

 3. Липчук В.В., Дудяк А.П. “Маркетинг основи теорії і практики” –Львів 2003 р. – 280 ст.

 4. Гірняк О.М., Лазановський П.П. “Менеджмент основи теорії і практики” –Львів 2003 р. – 312 ст.

 5. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. – М.: Агропромиздат, 1991.

 6. Методичні рекомендації.^

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андреева В.И. Делопроизводство. – М.: АО «Бизнес школа» Интел-Синтез, 1995. – 222 с.

 2. Бизнес и менеджер /Драховский И.С., Черноиванов И.П., Прехул Т.В. – М.: Азимут, 1992. – 447 с.

 3. Верхан Питер Х. Предприниматель: его экономическая функция и общественно-политическая деятельность. – Минск: Эридан, 1992.

 4. Войс Хорольд, Якобен Иве. Рыночная экономика. Маркетинг. – М.: Внешторгиздат, 1991. – 127 с.

 5. Все о маркетинге: сб. материалов для руковод. предпр., экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут-центр, 1992. – 365.

 6. Друкер Питер Ф. Энциклопедия менеджмента. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 432 с.

 7. Жих Е.М., Панкрухин А.П., Соловьев Б.А. Маркетинг: как завоевать рынок? – М.: Лениздат, 1991. – 193 с.

 8. Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности», К.: 1991.

 9. Закон Украины «О предпринимательстве» от 11.12.93 //Вестник аудитора Украины. – 1995. - №15.

 10. Закон Украины «О предприятиях в Украине» /с изменениями и дополнениями/ от 10.05.93 //Справочник предпринимателя Украины. – Колл. авт. М.: Луч. 1993. – 482 с.

 11. Кодекс Законов о труде Украинской ССР /с изменениями и дополнениями. – В кн.: Сб. Новых законодательных актов о труде Украины. – Харьков-Запорожье, 1992. – 304 с.

 12. Контрактная форма заключения трудового договора //Новые хозяйственные образования /нормативные акты, образцы деловых документов, научно-практический комментарий /Ч.IY. – Харьков: Простор, 1991. –С.778-94.

 13. Кузьмін О.С. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2003. – 352 с.

 14. Лукашова С.В. // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2001. - № 416. – С. 191-196.

 15. Мескон М.Х., Альберт М. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 16. Немченко А.С. Фармацевтическое ценообразование. – Х.: Радар, 1999. – 290 с.

 17. Омелянович О. Тенденції розвитку організаційних структур управління // Економіка і управління: Зб. наук. праць КУЕТТ. – 2006. – Вип. 8. – С. 273-277.

 18. Перцовский Н.И., Спиридонова И.А., Борсукова С.В. Международный маркетинг: учеб. пособ.. – М.: Высшая школа, 2001. – 239 с.

 19. Пилипенко О.С. Трансформація контролю в системі менеджменту // Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України: 36 наук. праць. – К.: ІПКДСЗІ, 2006. – С. 285-289.

 20. Ухачевич Я.П. Формування позитивного іміджу продукції: торгова марка чи бренд? // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2006. - № 552. – С. 141-146.Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю “17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

дисциплін фармацевтичного профілю,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба

Схожі:

Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconТематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації
Організація як об’єкт управління. Класифікація організацій. Фактори впливу та процес управління організацією
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconКалендарно-тематичний план практичних занять з менеджменту та маркетингу у фармації на VIII семестр 2010/2011 навчального року
Принципи дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconКалендарно-тематичний план практичних занять з менеджменту та маркетингу у фармації на VIII семестр 2010/2011 навчального року
Принципи дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconЗ менеджменту та маркетингу у фармації
Еволюція сучасних управлінських теорій. Поняття принципи та характерні риси етапів розвитку менеджменту
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconОснов маркетингу та менеджменту у фармації
Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconОснови маркетингу та менеджменту у фармації
Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconКалендарно-тематичний план лекцій з організації та економіки фармації на VI семестр 2010/20 11 навчального року
Основні принципи організації лікарської допомоги населенню. Організація роботи аптеки
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconКалендарно-тематичний план лекцій з організації та економіки фармації на VI семестр 2010/2011 навчального року
Основні принципи організації лікарської допомоги населенню. Організація роботи аптеки
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconС.І. Плотницька основи менеджменту І маркетингу опорний конспект
«Основи менеджменту І маркетингу». Опорний конспект лекцій до вивчення базових тим дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності...
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи