Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука»
Скачати 338.68 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука»
Сторінка1/5
Дата25.06.2012
Розмір338.68 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

навчально-науковий комплекс

«економічна освіта та наука»

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

ПРОГРАМА


міжнародної підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу

Одеського національного економічного університету, академічних установ та вищих навчальних закладів


12-13 квітня 2012 р.


Одеса – 2012

^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Одеського національного економічного університету, академічних установ та вищих навчальних закладів України.

Програмою конференції передбачаються пленарне засідання, виставка-перегляд «Науково-освітній потенціал ОНЕУ» та робота секцій відповідно до основних пріоритетних напрямків наукових досліджень університету.


^ ПОРЯДОК РОБОТИ:


І. Пленарне засідання – 12 квітня, 13.30, ВАЗ

Виставка-перегляд «Науково-освітній потенціал ОНЕУ»


ІІ. Засідання секцій за напрямками – 12-13 травня

(згідно з програмою конференції)


І. Формування сучасного мислення як чинника державотворення

Керівники 1) к.філос.н., доц. Шмиголь М.Ф.

секцій: 13 квітня, 13.30, ауд. 320, корп. 1

2) к.пед.н., доц. Керекеша О.В.

13 квітня, 10.00, ауд. 102, корп. 6

3) к.філол.н., доц. Кіршо С.М.

13 квітня, 13.30, ауд. 118, корп. 1

^

ІІ. Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки


Керівники 1) к.е.н., доц. Яценко В.П.

секцій: 12 квітня, 15.00, ауд. 216, корп. 1

13 квітня, 13.30, ауд. 216, корп. 1

2) д.е.н., проф. Козак Ю.Г.,

к.е.н., доц. Ковалевський В.В.,

к.е.н., доц. Ляліков С.В.

12 квітня, 15.30, ауд. 329, корп. 1

3) д.ю.н., доц. Кузьменко В.Б.

12 квітня, 15.00, ауд. 107, корп. 1

4) к.е.н., проф. Рябініна Л.М.

12 квітня, 15.30, ауд. 309, корп. 1

13 квітня, 13.30, ауд. 309, корп. 1

5) д.е.н., доц. Баранова В.Г.

12 квітня, 15.30, ауд. 312, корп. 6

13 квітня, 13.30, ауд. 312, корп. 6


ІІІ. Регіональні проблеми розвитку реального сектору економіки

Керівники 1) д.е.н., проф. Уманець Т.В.

секцій: 12 квітня, 15.00, ауд. 304, корп. 1

13 квітня, 13.30, ауд. 304, корп. 1

2) д.е.н., проф. Янковий О.Г.

12 квітня, 15.00, ауд. 321, корп. 1

13 квітня, 13.30, ауд. 321, корп. 1

3) д.е.н., проф. Кубліков В.К.

12 квітня, 15.30, ауд. 311, корп. 6

13 квітня, 13.30, ауд. 311, корп. 6

4) д.е.н., проф. Куліков Ю.М.

13 квітня, 11.35, ауд. 204, корп. 3

5) д.е.н., проф. Окландер М.А.,

к.е.н., проф. Герасименко В.Г.

13 квітня, 13.30, ауд. 306, корп. 3

6) д.е.н., проф. Семенов В.Ф.

12 квітня, 15.30, ауд. 328, корп. 1

13 квітня, 13.30, ауд. 304, корп. 3

7) д.е.н., проф. Кузнецова І.О.

12 квітня, 15.00, ауд. 103, корп. 2

8) д.ф.-м.н., проф. Кулініч О.А.

13 квітня, 10.00, лабораторний корпус ОНЕУ


ІV. Сучасні інформаційні системи й вдосконалення методів аналізу та прогнозування економічних ситуацій

Керівники 1) д.е.н., проф. Максімова В.Ф.

секцій: 12 квітня, 15.00, ВАЗ, корп. 1

13 квітня, 10.00, ауд. 401, корп. 4

2) к.е.н., доц. Волкова Н.А.

13 квітня, 13.30, ауд. 404, корп. 4

3) д.е.н., проф. Якуб Є.С.,

к.т.н., доц. Скопа О.О.

12 квітня, 15.00, ауд. 202, корп. 2


Регламент роботи:


для доповідей на пленарних засіданнях – до 15 хвилин;

для доповідей на секціях – до 10 хвилин;

для виступів у дебатах – до 5 хвилин; для довідок – до 3 хвилин


^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


12 квітня, 13.30, ВАЗ


Вступне слово ректора університету,

доктора економічних наук, професора

Звєрякова М.І. 1. Адміністрування видатків територіальних бюджетів України в умовах децентралізації.

^ Кандидат економічних наук, доцент, докторант

кафедри фінансів

Одеського національного економічного

університету І.С. Волохова


 1. Інноваційна діяльність як основа стійкого розвитку економічних систем.

^ Кандидат економічних наук, доцент, докторант

кафедри економіки підприємства

Одеського національного економічного

університету О.М. Гончаренко


 1. Сучасні проблеми формування ефективної системи планування діяльності підприємства.

^ Кандидат економічних наук, доцент, докторант

кафедри економіки підприємства

Одеського національного економічного

університету Ю.А. Єгупов


 1. Реформування матеріально-технічного постачання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Кандидат економічних наук, доцент, докторант

кафедри економічної кібернетики

Одеського національного економічного

університету Н.С. Меджибовська 1. Фінансове здоров’я комерційних банків.

^ Кандидат економічних наук, доцент

Одеського інституту підприємництва та права Л.А. Богун


І. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЧИННИКА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

^
Секція 1. Глобалізація: сутність та концептуальні підходи
Керівник:

к.філос.н., доц.^ Шмиголь М.Ф.

Секретар:

ст. викл. Музиченко Н.О.
13 квітня, 13.30, ауд. 320, корп. 1


Д О П О В І Д І


 1. Агафонова Н.В. Основний економічний чинник у формуванні державного досвіду в українських землях у ІХ – ХІІ ст.

 2. Буланенко Л.С. Соціально-політичні аспекти модернізації України в умовах викликів глобалізації.

 3. Красовський В.М. Стан та перспективи розвитку української культури в умовах глобалізації (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

 4. Махінла Ю.Б. Авторитарні та демократичні тенденції у розвитку політичних систем країн Західної Європи.

 5. Сечковський О.О. Дипломатія дітей та сучасні міжнародні відносини.

 6. Соколов В.М. Особливості сучасного світового розвитку: політика та економіка.

 7. Сулим О.В. Синергетичний вимір глобалізації.

 8. Цибра М.Ф. Трансформація людської ідентичності у глобалізаційних процесах.

 9. Шмиголь М.Ф. Методологічні проблеми дослідження глобалізації.

 10. Яценко М.А. Принцип субсидіарності як фактор розвитку місцевого самоврядування.


П О В І Д О М Л Е Н Н Я


 1. Акимович Є.О. Роль інтелігенції в процесі глобалізації.

 2. Балута Т.П. Проблематика соціально-економічної рівності в різних цивілізаційних моделях.

 3. Бахов Г.П. Вплив місцевих органів влади півдня України на формування нового промислового району всеросійського значення (др.пол. ХІХ – початок ХХ ст.).

 4. Гловацька О.П. Раціональне й ірраціональне в святі.

 5. Гопченко П.Г. Екологія: глобальна перспектива.

 6. Довиденко О.О. Вирішення гендерних проблем в країнах Магрібу.

 7. Добродум О.В. Глобалізація та віртуалізація в сучасному світі.

 8. Картелян О.Д. Теоретико-методологічні аспекти інтелектуальної історії при вивченні творчої діяльності вченого.

 9. Лапін К.В. Основні політичні аспекти глобалізації.

 10. Музиченко Н.О. Глобалізація та соціальна нерівність: що – причина, що – наслідок?

 11. Назарова Н.С. Чи можлива глокалізація в Україні?

 12. Парієнко Г.К. Особливості соціально-економічного розвитку цивілізаційних процесів ХІХ ст.

 13. Петришина Л.В. Гендерні особливості національного руху в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.).

 14. Прибильський А.О. Глобалізація як конвергентний процес в релігійному житті.

 15. Румянцева А.Є. Особливості глобалізаційних процесів (на матеріалах соціальних зрушень в країнах Сходу).

 16. Сандюк Л.О. Толерантність особистості в контексті сучасних реалій глобалізації.

 17. Симоненко С.П. Українська культура в контексті сучасних глобалізаційних викликів.

 18. Стрижова І.А. Цивілізаційні основи моделей модернізації.

 19. Щербина Н.Ф. Вплив глобалізаційних процесів на культуру.

 20. Щубелка Н.В. Освітній процес в умовах сучасної культури.

 21. Юшкевич Ю.С. Національно-духовне в контексті сучасних глобалізаційних процесів.


Секція 2. Методи та засоби удосконалення мовленнєвих компетенцій з іноземної мови в практичній діяльності майбутніх економістів


Керівники:

к.пед.н., доц. ^ Керекеша О.В.

Секретар:

к.філол.н., доц. Барабаш Ю.Г.
13 квітня, 10.00, ауд. 102, корп. 6


Д О П О В І Д І


 1. Барабаш Ю.Г. Застосування рольових ігор з метою удосконалення мовленнєвих компетенцій студентів-економістів.

 2. Бублик В.В. Мозковий штурм, як один з методів удосконалення мовленнєвих компетенцій.

 3. Галашова О.Г., Богданчик Л.В. Використання методу проектів для розвитку самостійної діяльності студентів.

 4. Керекеша О.В. Мовленнєві компетенції в практичній діяльності майбутніх економістів.

 5. ^ Лепьохіна М.В., Снисаревська Ю.Б. Професійно орієнтовані методи і способи удосконалення мовленнєвих компетенцій з іноземної мови в практичній діяльності майбутніх економістів у соціально-економічних умовах сучасної України.

 6. ^ Лесневська К.В. Компетентно-діяльносний підхід при навчанні іноземним мовам в економічному ВНЗі.

 7. Романов Є.М. Формування мовних і комунікативних компетенцій у навчанні професійно орієнтованого навчанню на англійській мові.

 8. Рябошапченко Н.Ю. Комунікативні компетенції в контексті сучасних проблем навчання іноземних мов. Які визначення комунікативної компетенції існують і які є найбільш прийнятними?

 9. Саф’ян Ю.О. Комунікативні мовленнєві компетенції (загальні положення).

 10. Стоцький Д.М. Практичні методи удосконалення мовленнєвих компетенцій студентів.

 11. Шостак І.І. Сучасні підходи у викладанні іноземної мови.


Секція 3. Наукові засади оптимізації педагогічного процесу формування цивілізаційних компетенцій особистості


Керівник:

к.філол.н., доц. ^ Кіршо С.М.

Секретар:

ст. викл. Висоцька З.І.
13 квітня, 13.30, ауд. 118, корп. 1


Д О П О В І Д І


 1. Гейна О.В. До питання щодо класифікації суб’єктно-об’єктних детермінантів в сучасній російській та українській мовах.

 2. Джунусалієва Г.Д., Ковальська Н.А. Роль культури наукової мови у формуванні професійної компетенції.


П О В І Д О М Л Е Н Н Я


 1. Висоцька З.І. Дієслівна вербалізація категорії логічності у науковій мові Івана Франка.

 2. Добровольська К.П. Проблеми формування цивілізаційних компетентностей особистості викладача економічних дисциплін в єдиному освітньому просторі.

 3. Доброжанська В.В., Кіршо С.М. Лінгводидактична інтерпретація інноваційного керування креативними процесами в малих творчих групах.

 4. Доброжанська В.В., Шилофост Н.М. Інноваційні та традиційні освітні технології в навчанні наукового стилю мовлення.

 5. Долинська В.І. Проект сприяння особистісному зростанню як засіб формування толерантності.

 6. Ковальчук Г.В. Етнічна толерантність та культура міжнаціонального спілкування у педагогічному процесі.

 7. Купрата Н.Я. Порівняння деяких фонетичних і лінгвістичних особливостей російської та арабської мов.

 8. Ногай В.П. Інтеграція очної та дистанційної форм навчання мови
  у ВНЗ.

ІІ. Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки


Секція 1. Особливості ринкової трансформації економіки України


Керівник:

к.е.н., доц. ^ Яценко В.П.

Секретар:

викл. Шараг О.С.
12 квітня, 15.00, ауд. 216, корп. 1
13 квітня, 13.30, ауд. 216, корп. 1


Д О П О В І Д І


 1. Бондар Д.О. Протиріччя європейської валютної системи.

 2. Грималюк А.В. Нерівноважний аналіз та сучасна економіка.

 3. Жданова Л.Л. Відтворення суспільного капіталу в умовах індустріалізації та неоіндустріалізації.


П О В І Д О М Л Е Н Н Я


 1. Анашенкова Г.І. Методологія дослідження еволюції та трансформації економічної системи.

 2. Артеменко О.А., Несененко П.П. Економічна теорія земельної ренти А.Сміта у світлі реформування аграрного сектору України.

 3. Біла Н.Г. Економіко-правовий зміст сучасного етапу розвитку відносин власності в Україні.

 4. Власенко В.І. Еволюція централізованого управління в сучасній економіці.

 5. Горшкова І.А. Амортизація як складова процесу відтворення.

 6. Гринчук В.Г. Моделі економічного розвитку: вибір і проблеми реалізації в Україні.

 7. Коломейчук Т.Х. Трансформація легкої промисловості у 20-ті рр. ХХ ст.

 8. Ластовенко М.Г. Особливості розвитку кредитно-грошової політики в умовах трансформаційної економіки.

 9. Луньова О.К. Економічні перетворення в Придунайському краї України на першому етапі радянізації: 1940-1941 рр.

 10. Матвєєнко В.К. Роль держави в перехідній економіці.

 11. Подмазко О.М. Механізм функціонування тіньової економіки.

 12. Романенков І.Д. Питання розвитку економічної теорії.

 13. Росецька Ю.Б. Розвиток середнього підприємництва в Україні.

 14. Сухова Т.Л. Суспільна форма зв’язку виробництва та споживання у сучасній економіці.

 15. Хромов І.О. Товарні склади на ринку комерційної нерухомості.

 16. Чередниченко Г.А. Концептуальні засади формування соціалістичної держави в Україні.

 17. Шараг О.С. Роль держави в формуванні промислової політики.

 18. Ятчук А.С. Експорт та імпорт сільськогосподарського машинобуду-вання України в 70-х рр. ХХ ст.

Секція 2. Зовнішньоекономічна діяльність: регіональний аспект


Керівники:

д.е.н., проф. ^ Козак Ю.Г.,
к.е.н., доц. Ковалевський В.В.,
к.е.н., доц. Ляліков С.В.

Секретар:

к.е.н., доц. ^ Барановська М.І.
12 квітня, 15.30, ауд. 329, корп. 1
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука»
Одеського національного економічного університету, академічних установ та вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Навчально-методичний комплекс з дисципліни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний технічний університет імені івана пулюя технічний навчально – науковий інститут
Технічний навчально – науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Технічний навчально-науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Технічний навчально-науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий Інститут права та психології Дослідницький Центр Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі і-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «захист прав І свобод людини та громадянина...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного
Шановні науковці, аспіранти, студенти! 25-27 квітня 2012 року на базі Черкаського державного технологічного університету буде проходити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет отенко І. П. Іващенко Г. А. Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства навчальний посібник
України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Козаченко Г. В., завідувач кафедри менеджменту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука» icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи