Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/10
Дата25.06.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія

міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


з організації та виконання дипломних робіт

(для студентів заочної форми навчання спеціальності

7.050106 - “Облік і аудит”)


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050106 - “Облік і аудит”) . Укл.: Петрова В.Ф.,

Андренко О. А. – Харків: ХНАМГ, 2007 - 56с.


Укладачі: к.е.н., доц. каф. ЕУБ і МГ В.Ф. Петрова,

О. А. Андренко


Рецензент: к.е.н., професор кафедри правового регулювання економіки

В.Д. Понікаров (ХНЕУ)


Рекомендовано кафедрою економіки управління будівництвом і міського господарства, протокол № 1 від 28.08.2007р.


ЗМІСТ

В

стор.
СТУП 4


^ 1. Організація виконання дипломної роботи 5

1.1. Вибір теми 5

1.2. Складання плану 5

1.3. Підбір та опрацювання інформаційних джерел 6

1.4. Збір практичного матеріалу 7

1.5. Організація захисту дипломної роботи 8

2. структура, обсяг І зміст пояснювальної записки дипломної роботи 10

^ 3. Основні вимоги до оформлення дипломної роботи 16

3.1. Загальні вимоги 16

3.2. Нумерація сторінок роботи 18

3.3. Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 18

3.4. Ілюстрації 19

3.5. Таблиці 25

3.6.Переліки 28

3.7. Примітки 28

3.8. Формули та рівняння 29

3.9. Посилання 30

^ 3.10. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 32

3.11. Список літератури 32

3.12. Додатки 33

4. Рекомендовані теми й плани дипломних робіт залежно від напрямку вибраної теми 35

4.1.Приблизний перелік тем дипломних робіт 35

4.2. Плани дипломних робіт 37

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 48

ДОДАТКИ 49ВСТУП
У процесі виконання дипломних робіт у студентів виникають певні труднощі у виборі теми роботи, об’єкта дослідження, розробці індивідуального плану, виконання та оформлення робіт.

Ці методичні рекомендації є спробою комплексного висвітлення сучасних вимог до підготовки та захисту дипломних робіт з метою надання допомоги студентам у підвищенні культури наукової праці.

Виконання дипломної роботи передбачено навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 7.050106 - «Облік і аудит».

Метою ії є ознайомлення з організацією та методикою обліку, аналізу і аудиту конкретного підприємства (установи). У процесі виконання дипломної роботи вирішуються такі завдання:

- закріплення теоретичних знань та навичок під час роботи з літературою та вивченні процесу обліку, аналізу і аудиту конкретного підприємства;

- застосування цих знань до критичної оцінки обсягу, форм і методів обліку, аналізу, аудиту з точки зору їх відповідності потребам певних користувачів;

- визначення проблем в організації та методиці обліку, аналізу, аудиту і пропонування шляхів їх вирішення.

Дипломна робота повинна мати теоретичну і практичну спрямованість. Питання теорії повинні бути пов’язані з практичною діяльністю і проілюстрировані статистичною інформацією.
^

1. Організація виконання дипломної роботи

1.1. Вибір теми


Велике значення при виборі теми дипломної роботи має підприємство (установа), на прикладі якого буде виконана робота. Бажано, щоб це була організація, в якій студент проходив практику або використовував звітність для написання курсових робіт з фінансового обліку, економічного аналізу, аудиту. Для обґрунтованого вибору теми слід мати інформацію про його діяльність, підпорядкованість, організаційно-правову форму, особливості фінансування, склад активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат. Як правило, обираються найбільш важливі для підприємства чи установи операції (активи, зобов’язання, доходи, витрати тощо).

Тему дипломної роботи студент вибирає самостійно відповідно до тематики, розробленоі кафедрою, і індивідуальних інтересів студента. Студент може самостійно запропонувати кафедрі тему, не включену в зразкову тематику, обґрунтувавши важливість і доцільність її розробки. Такий вибір можливий, якщо тема дипломної роботи відповідає тематиці науково-дослідної роботи студента.

Теми й керівники дипломних робіт затверджуються наказом ректора. Зміна теми допускається лише у виняткових випадках не пізніше, ніж через тиждень після закінчення переддипломної практики. Студент зобов'язаний в терміновому порядку, письмово сповістити про це (з повним викладом причин) керівника роботи і завідувача кафедри. Тільки після затвердження відповідних змін  можна приступити до розробки нової теми.

Тема дипломної роботи, основні етапи й терміни виконання вказуються у завданні на дипломну роботу (додаток Б), яке студент отримує від керівника.
^

1.2. Складання плану


Наступний крок – складання плану дипломної роботи. Тут потрібно керуватися такими вимогами:

  • відповідність темі дипломної роботи та повне її розкриття;

  • забезпечення логічності викладення змісту (послідовний розгляд економічного змісту об’єктів обліку, організації і методики обліку, аналізу і аудиту (контролю тощо);

  • розкриття стану автоматизації обліку, аналізу та аудиту;

  • включення розділу з охорони праці.

План повинен передбачати наявність вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури, додатків. Типові плани дипломної роботи наведені в розділі 4.

Дипломна робота виконується за погодженим з керівником планом і періодично надається йому для ознайомлення. При цьому дотримуються вимог до змісту й оформлення, які наведені нижче. У разі наявності консультантів відповідні розділи надаються у вказані ними терміни їм на перевірку.

Стан виконання дипломної роботи у призначений завідувачем кафедри термін оцінюється керівником роботи. Дипломна робота включається до графіку захисту дипломних робіт або може бути не допущена до захисту.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи