В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р icon

В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р
Скачати 44.66 Kb.
НазваВ. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р
Дата25.06.2012
Розмір44.66 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації самостійної роботи

з дисципліни „Основи наукових досліджень”


(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.070801 , 8.070801 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Харків – ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни „Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.070801 , 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”). Укл.: Стольберг Ф. В. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 7 с.


Укладач: Ф. В. Стольберг


Рецензент: В. М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол № 10

від 14.05. 2007 р.


^ Загальні положення


Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною підготовки бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».


^ Мета та завдання вивчення дисципліни:

Аналіз основних методів та технологій охорони навколишнього середовища урбанізованих територій та ознайомлення з новітнім світовим досвідом.


^ Предмет вивчення у дисципліні:

Методики та технології в екології: індикатори та показники стану довкілля, стандарти, математичні моделі, технологічні регламенти, економічні оцінки.


^ Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними науковими та літературними джерелами, а також вмінню обробляти та аналізувати отриману інформацію.

^ Самостійна робота за змістовим модулем 1.1.

Евтрофікація водних систем та технологія відновлення їх стану”


Для зарахування самостійної роботи студент повинен самостійно поглиблено розглянути наступні питання:


1. Чорне море: сучасний стан забруднення

2. Евтрофікація: причини і наслідки

3. Технології де-евтрофікації

4. Менеджмент евтрофікації водних об’єктів


Для дослідження рекомендується використовувати сайт www.giwa.net (сайт організації з глобальної екологічної оцінки вод)


Контроль засвоєння за змістовим модулем 1.1. провадиться за допомогою тестування


Самостійна робота за змістовим модулем 1.2.

Низьковитратні фітотехнології”


Для зарахування самостійної роботи студент повинен самостійно поглиблено розглянути наступні питання:


  1. Напрямки використання фітотехнологій

  2. Фітотехнології „Біоплато”: види, принцип дії

  3. Фітовідновлення грунтів

  4. Фітотехнології для зневоднення та очищення мулових осадів

  5. Реабілітація прибережної зони


Для дослідження рекомендується використовувати наступні літературні джерела:


1 Экология города:Учебник. – К,: Либра, 2000. – 464 с.

2 Абрамович И. А. Утилизация сточных вод (на примере г. Харькова): Монография – Х.: РИП „Оригинал”, 1998. – 272 с.

3 Jiovanny Genotty Environmental and Phitotechnologies, 2004


Форма контролю рівня засвоєння знань студентів за змістовим модулем 1.2 – контрольна робота

Самостійна робота за змістовим модулем 1.3.

Аналіз методів та технологій охорони довкілля

урбанізованих територій”


Студент повинен самостійно підготувати наукову доповідь, тобто зробити індивідуальне наукове дослдження, у вигляді презентації MICROSOFT POWER POINT за тематикою укрупнених навчальних елементів, наведених у ЗМ 1.3. «Аналіз методів та технологій охорони довкілля урбанізованих територій».

Студенти самостійно обирають тему наукового дослідження за наступними напрямами:

1. Екологічні проблеми різних областей України

2. Ресурсозберігаючі технології

3. Оцінка стану окремих об’єктів природокористування

4. Вплив автотранспорту на довкілля і заходи контролю

5. Математичне моделювання стану довкілля

6. Поводження з відходами та їх утилізація

Обрана тематика повинна бути пов’язана з тематикою їх майбутньої магістерської роботи.

За результатами проведеного дослідження студенти готують доповідь на 10-15 хвилин, а у якості демонстраційних матеріалів – презентацію MICROSOFT POWER POINT (обсяг презентації 12-15 слайдів).

Доповідь відбувається під час лекції, тому доповідач повинен видати кожному студенту роздруківку презентації.


Форма контролю – оцінювання доповіді викладачем


^ Навчальне видання


Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни „Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.070801, 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”).


Укладач: Фелікс Володимирович Стольберг


План 2007, поз 77 дод.


Підп. до друку 14.05.2007

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на різографі

Умовн-друк. арк.. 0,3

Обл.-вид. арк.______

Замовл. №___________

Тираж 110 прим.
61002, Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГСхожі:

В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р iconО. С. Джураєва Рецензент: д т. н., проф. Ф. В. Стольберг Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №1 від 04. 09. 09 р
«Програмні засоби для обробки екологічної інформації. Засоби представлення та отримання інформації»
В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р iconМіністерство освіти І науки україни
Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очистки вод, протокол №1 від 30. 08. 2007 р
В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р iconМіністерство освіти І науки україни
Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очистки вод, протокол №1 від 30. 08. 2007 р
В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р iconО. М. Довгалюк Рекомендовані кафедрою електропостачання міст, протокол №1 від 30. 08. 06р
Розрахунок навантаження промислового підприємства” з курсу “Електропостачання міст та промислових підприємств”
В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р iconСтольберга Ф. В. Допущено Міністерством освіти України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Загальне редагування Ф. В. Стольберг, д-р технічних наук, професор, зав кафедрою інженерної екології міст Харківської національної...
В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р iconПрограма
Рекомендовано кафедрою економіки підприємств міського господарства, протокол №1 від 29. 08 2002 р
В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р iconЗ навчальної дисципліни
Рекомендовано кафедрою водопостачання, водоотведения й очищення вод, протокол №1 від 30. 08. 20012 р
В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р iconМетодичні вказівки
Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення І очищення вод, протокол № від 2012 р
В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р iconМетодичні вказівки
Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очистки вод, протокол №1 від 02. 09. 2008 р
В. М. Ладиженський Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №10 від 14. 05. 2007 р iconМіністерство освіти І науки україни
Рекомендовано кафедрою Економіки підприємств міського господарства, протокол №1 від 31. 08. 10 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи