Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 132.74 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Дата25.06.2012
Розмір132.74 Kb.
ТипКодекс


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

з організації самостійної роботи студентів з курсу

„Екологічне право і експертиза”

(для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу „Екологічне право і експертиза” (для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання спец. 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”). Укл.: Ладиженський В. М., Телюра Н. О. – Харків: ХНАМГ, 2007, - 15 с.


^ Укладачі: В. М. Ладиженський, Н. О. Телюр


Рецензент: С. Л. Варламов, юрист громадської організації «Екоправо-Харків».


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 10 від 14. 05. 2007 р.


^ Методичні вказівки

з організації самостійної роботи студентів з курсу

Екологічне право і експертиза”


Згідно з навчальною програмою дисципліни „Екологічне право і експертиза” студенти вивчають такі основні нормативні акти природоохоронного законодавства:

 • Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”;

 • Земельний кодекс України;

 • Водний кодекс України;

 • Кодекс України про надра;

 • Лісовий кодекс України;

 • Закон України „Про охорону атмосферного повітря”;

 • Закон України „Про відходи”;

 • Закон України „Про природно-заповідний фонд України”;

 • Закон України „Про екологічну експертизу”;

 • Закон України „Про екологічний аудит”.

У зв’язку з край обмеженим обсягом аудиторних занять з курсу „Екологічне право і експертиза” студенти вивчають природоохоронні нормативні акти самостійно. Навчальним планом з курсу „Екологічне право і експертиза” на самостійну роботу студентів денної форми навчання передбачено 50 годин у 6 семестрі та 50 годин у 7 семестрі, заочної форми навчання – 71 година у 6 семестрі та 71 година у 7 семестрі.

Питання, що виникають у студентів під час самостійного вивчення нормативних актів природоохоронного законодавства, з’ясовуються з викладачем на практичних заняттях.

Для студентів денної форми навчання план і зміст практичних занять з дисципліни „Екологічне право і експертиза” доводяться викладачем на першому практичному занятті семестру. Згідно з цим планом студенти самостійно в неурочний час здійснюють підготовку до практичних занять.

Для студентів заочної форми навчання завдання на самостійну роботу у наступному семестрі надаються під час установочної лекції.

^ Питання до самостійної роботи студентів з дисципліни „Екологічне право і експертиза”.

Закон „Про охорону навколишнього природного середовища”

 1. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища

 2. Право власності на природні ресурси

 3. Об`єкти правової охорони природного середовища

 4. Екологічні права та обов`язки громадян

 5. Спеціально уповноважені органи державного управління в галузі охорони природного середовища

 6. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони природного середовища

 7. Повноваження громадськості в галузі охорони навколишнього середовища

 8. Моніторинг природного середовища

 9. Кадастри природних ресурсів

 10. Екологічна інформація

 11. Екологічна експертиза

 12. Екологічні нормативи

 13. Контроль і нагляд за станом природного середовища

 14. Загальне та спеціальне використання природних ресурсів

 15. Плата за використання природних ресурсів та відшкодування збитків за природокористування

 16. Екологічна безпека та заходи щодо її забезпечення

 17. Природні території та об`єкти, що підлягають особливій охороні

 18. Надзвичайні екологічні ситуації

 19. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства

 20. Міжнародне співробітництво в галузі охорони та використання природного середовища

Земельний кодекс України

1. Земля і земельні ресурси

2. Принципи земельного законодавства

3. Форми власності на землю

4. Розпорядження землями територіальних громад

5. Розпорядження землями державної власності

6. Категорії земель

7. Які землі відносяться до земель запасу?

8. Хто встановлює та змінює призначення земель до тієї чи іншої категорії?

9. Землі сільськогосподарського призначення

10. Приватизація сільськогосподарських земель

11. Резервний фонд земель

12. Землі фермерського господарства

13. Земельні ділянки особистих селянських господарств

14. Земельні ділянки для садівництва та городництва

15. Землі житлової та громадської забудови

16. Земельні ділянки для будівництва житла

17. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків

18. Землі природно-заповідного фонду

19. Землі оздоровчого і рекреаційного призначення

20. Землі історико-культурного призначення

21. Землі лісогосподарського призначення

22. Землі водного фонду

23. Прибережні захисні смуги і смуги відведення

24. Землі промисловості

25. Землі транспорту

26. Землі зв’язку та енергетики

27. Землі оборони

28. Що таке право власності на землю?

29. Об’єкт та суб’єкт права власності на землю

30. Право власності на землю громадян

31. Право власності на землю юридичних осіб

32. Право власності на землю територіальних громад

33. Право власності на землю держави

34. Право власності на землю іноземних держав

35. Спільна власність на землю

36. Права та обов’язки власників земельних ділянок

37. Право постійного користування земельною ділянкою

38. Право оренди земельної ділянки

39. Права і обов’язки землекористувачів

40. Земельний сервітут

41. Добросусідство

42. Зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, інші зони особливого режиму

43. Набуття права на землю

44. Безоплатна приватизація земель громадянами

45. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам

46. Передача земельних ділянок у постійне користування юридичним особам

47. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності

48. Хто може придбати землю сільськогосподарського призначення?

49. Застава земельних ділянок

50. Продаж земельних ділянок

51. Припинення прав на землю

52. Викуп земельних ділянок

53. Вилучення земельних ділянок

54. Гарантії прав на землю

55. Охорона земель

56. Нормативи в галузі охорони земель

57. Рекультивація порушених земель

58. Техногенно забруднені землі і їх використання

59. Консервація земель

60. Землеустрій

61. Контроль за використанням та охороною земель

62. Моніторинг земель

63. Державний земельний кадастр

64. Бонітування ґрунтів та економічна оцінка земель, плата за землю

65. Відповідальність за порушення земельного законодавства

Водний кодекс України

 1. Водний фонд України і розпорядження ним

 2. Водні об’єкти загальнодержавного і місцевого значення

 3. Регулювання водних відносин

 4. Участь громадськості у регулюванні водних відносин

 5. Спеціально уповноважені органи державного управління в галузі використання та охорони вод і їх компетенції

 6. Контроль за використанням і охороною вод

 7. Державний моніторинг вод

 8. Державний облік вод

 9. Державний водний кадастр

 10. Збори за спеціальне водокористування та їх розподіл

 11. Нормативи в галузі використання і охорони вод і відтворення водних ресурсів

 12. Права і обов’язки водокористувачів

 13. Загальне та спеціальне водокористування

 14. Водокористування для питних і господарсько-побутових потреб населення

 15. Водокористування для потреб сільського і лісового господарства

 16. Водокористування промисловості та гідроенергетики

 17. Користування водними об’єктами для потреб водного транспорту

 18. Користування водними об’єктами для потреб рибного і мисливського господарства

 19. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти

 20. Використання глибоких підземних горизонтів для захоронення відходів виробництва

 21. Експлуатація водосховищ

 22. Користування річками

 23. Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги

 24. Смуги відведення та смуги водних шляхів

 25. Зони санітарної охорони

 26. Охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання

 27. Охорона морських вод

 28. Використання та охорона підземних вод

 29. Шкідлива дія вод та усунення її наслідків

 30. Запобігання аваріям на водних об’єктах та ліквідація їх наслідків

 31. Відповідальність за порушенням водного законодавства

 32. Міжнародні відносини

Кодекс України про надра

 1. Поняття про надра

 2. Власність на надра

 3. Родовища корисних копалин

 4. Техногенні родовища корисних копалин

 5. Корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення

 6. Види та строки користування надрами

 7. Гірничий відвід

 8. Надання надр у користування

 9. Плата за користування надрами

 10. Геологічне вивчення надр

 11. Першовідкривачі родовищ корисних копалин

 12. Державний кадастр родовищ корисних копалин

 13. Раціональне використання надр

 14. Охорона надр

 15. Ліквідація і консервація гірничодобувних об’єктів

 16. Відповідальність за порушення законодавства про надра

Лісовий кодекс України

 1. Поняття, функції, значення та корисні властивості лісів

 2. Лісовий фонд, лісові ресурси, власність на ліси

 3. Землі лісового фонду, користування земельними ділянками лісового фонду

 4. Постійне лісокористування

 5. Тимчасове лісокористування

 6. Права та обов`язки постійних лісокористувачів

 7. Права та обов`язки тимчасових лісокористувачів

 8. Компетенції місцевих органів влади у галузі регулювання лісових відносин

 9. Компетенція Міністерства охорони навколишнього природного середовища в галузі управління і контролю за станом лісів

 10. Компетенція Міністерства лісового господарства в галузі управління і контролю за станом лісів

 11. Організація лісового господарства

 12. Поділ лісів за групами

 13. Загальне і спеціальне лісокористування

 14. Види та способи рубок

 15. Відтворення лісів і підвищення їх продуктивності

 16. Охорона і захист лісів

 17. Лісова охорона

 18. Плата за лісокористування

 19. Лісовпорядкування

 20. Державний лісовий кадастр

 21. Порушення лісового законодавства

 22. Дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова та кримінальна відповідальність за порушення лісового законодавства

Закон України „Про охорону атмосферного повітря”

 1. Визначення термінів: забруднення та охорона атмосферного повітря, викид, джерело викиду, забруднююча речовина

 2. Нормативи у галузі охорони атмосферного повітря

 3. Обов`язки суб`єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря

 4. Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел

 5. Регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря

 6. Заходи щодо обмеження впливу на атмосферне повітря транспортних засобів

 7. Охорона атмосферного повітря від забруднення відходами

 8. Відвернення і зниження шуму

 9. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря

 10. Санітарно-захисні зони

 11. Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря

 12. Правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря

 13. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря

Закон України „Про відходи”

 1. Визначення термінів: відходи, небезпечні відходи, поводження з відходами

 2. Державний класифікатор відходів

 3. Виробники та власники відходів

 4. Обов`язки підприємств, установ і організацій у сфері поводження з відходами

 5. Компетенції державної санітарно-епідеміологічної служби у сфері поводження з відходами

 6. Компетенції Міністерства охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами

 7. Повноваження місцевих органів влади у сфері поводження з відходами

 8. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів

 9. Заходи щодо обмеження та запобігання негативного впливу відходів

 10. Вимоги щодо зберігання та видалення відходів

 11. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами

 12. Організаційно-економічні заходи щодо утилізації і зменшення обсягів утворення відходів

 13. Плата за розміщення відходів

 14. Правопорушення у сфері поводження з відходами

 15. Відповідальність за порушення законодавства про відходи

Закон України „Про природно-заповідний фонд України”

 1. Поняття та класифікація природно-заповідного фонду

 2. Форми власності природно-заповідного фонду

 3. Основні засоби збереження природно - заповідного фонду

 4. Використання природно-заповідного фонду

 5. Управління природно-заповідним фондом

 6. Природні заповідники

 7. Біосферні заповідники

 8. Національні природні парки

 9. Регіональні ландшафтні парки

 10. Заказники

 11. Пам`ятки природи

 12. Заповідні урочища

 13. Ботанічні сади

 14. Дендрологічні парки

 15. Зоологічні парки

 16. Парки-пам`ятки садово-паркового мистецтва

 17. Охоронні зони природно-заповідного фонду

 18. Економічне забезпечення природно-заповідного фонду

 19. Створення територій та об`єктів природно-заповідного фонду

 20. Державний кадастр природно-заповідного фонду

 21. Охорона природно-заповідного фонду

 22. Правопорушення законодавства про природно-заповідний фонд

 23. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд

Закон „Про екологічну експертизу”

 1. Що таке екологічна експертиза?

 2. Мета та завдання екологічної експертизи

 3. Основні принципи екологічної експертизи

 4. Об’єкти екологічної експертизи

 5. Хто здійснює екологічну експертизу?

 6. Державна екологічна експертиза

 7. Експертні та консультаційні ради екологічної експертизи

 8. Статус, права і обов’язки експерта екологічної експертизи

 9. Матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище

 10. Заява про екологічні наслідки діяльності

 11. Процедура проведення екологічної експертизи

 12. Висновки державної екологічної експертизи

 13. В чому полягає обов’язковість державної екологічної експертизи?

 14. Громадська екологічна експертиза

 15. Оголошення заяви про проведення громадської екологічної експертизи

 16. Висновки громадської екологічної експертизи

 17. Права та обов’язки замовників екологічної експертизи

 18. Оскарження висновків екологічної експертизи та визнання їх недійсними

 19. Правопорушення в галузі екологічної експертизи

Закон „Про екологічний аудит”

 1. Що таке екологічний аудит?

 2. Мета та завдання екологічного аудиту

 3. Об’єкти та сфери проведення екологічного аудиту

 4. Хто здійснює еколого-аудиторську діяльність?

 5. Критерії і докази екологічного аудиту

 6. Основні принципи екологічного аудиту

 7. Форми екологічного аудиту

 8. Виконавці екологічного аудиту, їх права та обов’язки, гарантії незалежності

 9. Підготовка і сертифікація екологічних аудиторів

 10. Реєстр виконавців екологічного аудиту

 11. Проведення екологічного аудиту

 12. Висновки та результати екологічного аудиту

 13. Права та обов’язки замовника екологічного аудиту та керівників об’єктів зовнішнього екологічного аудиту

 14. Відповідальність за порушення законодавства про екологічний аудит

 15. Міжнародне співробітництво в галузі екологічного аудиту


^ Звертаємо увагу студентів, що для вивчення треба користуватися нормативними актами або коментарями до них видання поточного або кінця минулого року, тому що тексти законів доволі часто і суттєво змінюються.


^ Навчальне видання


Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу „Екологічне право і експертиза” (для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання спец. 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”).


^ Укладачі: Віктор Миколайович Ладиженський,

Наталія Олександрівна Телюра


План 2007, поз. 23 дод

Підп. до друку 25.05.07

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на різографі

Обл. – вид. арк. 0, 7

Ум.-др. арк. 0,4

Тираж 110 прим.

Зам. №
61002 Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГСхожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи