Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” icon

Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності”
НазваМетодичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності”
Сторінка4/5
Дата25.06.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

3.4. Методичні поради до самостійної роботи

У процесі самостійної роботи над першоджерелами і при підготовці до тестового контролю змістового модуля слід звернути увагу на:

1. Більш глибоко ознайомитися з:

 • ключовими поняттями і термінами;

 • зовнішньоторговельними операціями;

 • міжнародними контрактами;

 • організацією транспортних перевезень;

 • практикою ведення комерційних переговорів.

Матеріали для вивчення цих питань можна знайти в будь-якому підручнику, навчальному посібнику, а також в Інтернеті, зазначеними в списку рекомендованої літератури та інформаційних джерел.

2. Для підготовки до тестового контролю радимо використати наведену в „Методичних вказівках” тренінгову тестову програму.

3. При роботі з першоджерелами потрібно вести конспект в який, в першу, чергу потрібно заносити терміни, поняття, алгоритми, схеми, графіки, розв’язування вправ і кейсів з посиланнями на авторів.

4. Після опрацювання лекційного матеріалу і першоджерел слід скласти звіт у відповідності до вимог, наведених у „Методичних вказівках”, і представити його викладачу.

5. При виявленні незрозумілих питань потрібно звернутися до лектора або асистента, які ведуть заняття з курсу „Основи зовнішньоекономічної діяльності” в консультаційні години на кафедру економіки будівництва.

6. Попередження! Конспекту лекційного матеріалу недостатньо для складання тестового контролю на оцінку більше ніж „задовільно”.

7. ECTS і КМСОНП не передбачає перездачі тестів на вищу оцінку й „автоматів”.


3.5. Тренінгова тестова програма до змістового модуля

 1. При базисній умові DЕQ морське транспортування здійснюється:

 1. на ризик и за кошти продавця;

 2. на ризик продавця, але за кошти покупця;

 3. на ризик покупця, але за кошти продавця;

 4. на ризик и за кошти покупця.

 1. Базисна умова FСА припускає здачу товару:

 1. в порту відправлення;

 2. в порту призначення;

 3. першому перевізнику в поіменованому пункті;

 4. експедитору в поіменованому пункті відправки.
 1. При базисній умові СFR морське транспортування здійснюється:

 1. на ризик і за кошти продавця;

 2. на ризик продавця, але за кошти покупця;

 3. на ризик покупця, але за кошти продавця;

 4. на ризик і за кошти покупця.

 1. При базисній умові СРТ зобов'язання продавця щодо поставки товару вважаються виконаними:

 1. при пересіченні вантажем поручней судна в порту завантаження;

 2. при пересіченні вантажем поручней судна в порту вивантаження;

 3. при передачі вантажа першому перевізнику;

 4. після вивантаження з транспортного засобу в поіменованому пункті призначення.

 1. Базисні умови СIF припускають, що обов’язки забезпечення транспортування до порту призначення лежать:

 1. на продавці товару;

 2. на покупці товару;

 3. в залежності від домовленостей між продавцем і покупцем.

 1. При базисній умові FАS морське транспортування здійснюється:

 1. на ризик і за кошти продавця;

 2. на ризик продавця, але за кошти покупця;

 3. на ризик покупця, але за кошти продавця;

 4. на ризик і за кошти покупця.

 1. При складанні контракту на умовах СIР обов’язки продавця з поставки вважаються виконаними:

 1. при передачі товару першому перевізнику;

 2. у момент прибуття товару до місця призначення, що вказане в контракті;

 3. при передачі товару експедиторській компанії в пункті відправлення.

 1. При базисній умові DES продавець зобов’язаний надати товар у розпорядження покупця:

 1. на борту судна в пункті призначення;

 2. на борту судна в пункті відправки;

 1. Базисна умова DDР передбачає використання:

 1. залізничного транспорту;

 2. будь-якого виду транспорту;

 3. автомобільного транспорту.

 1. При закупці імпортних товарів у українського покупця виникають витрати за транспортування за кордоном при базисних умовах:

 1. FAS;

 2. DAF кордон держави продавця, що не має спільного кордону з Україною;

 3. CIF або СFR;

 4. DES.

 1. При експорті товару з України на умовах DDP транспортування по іноземній території оплачує:

 1. український експортер;

 2. іноземний покупець;

 3. витрати діляться між експортером і імпортером у визначеній пропорції.

 1. На умовах FСА, де поіменованим пунктом являється аеропорт, відповідальність продавця закінчується:

 1. при передачі вантажу повітряному перевізнику в аеропорту відправки;

 2. при завантаженні товару на повітряний транспортний засіб;

 3. при отриманні товару покупцем в аеропорту призначення.

 1. При поставці товару на умовах ЕХW ввізне мито оплачує:

 1. експортер товару;

 2. імпортер товару.

 1. За умовою FOB продавець оформляє і сплачує:

 1. експортну ліцензію;

 2. транспортні документи;

 3. імпортну ліцензію;

 4. страховий поліс.

 1. Застосування повітряного транспорту передбачається БУП:

 1. FOB;

 2. CIF;

 3. FCA;

 4. DES.^ 4. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Контрольну роботу з дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" виконують студенти самостійно в строки, встановлені графіком. Контрольну роботу подають на кафедру за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Перед виконанням контрольної роботи необхідно ознайомитися із програмою по предмету, вивчити рекомендовану основну й додаткову літературу.

Контрольну роботу виконує студент відповідно до варіанта. Вона передбачає висвітлення теоретичного питання й виконання практичного завдання.

Теоретичне завдання складається з 30 варіантів. Студент обирає один із трьох варіантів за останньою цифрою залікової книжки студента (номеру залікової книжки 128 відповідають варіанти 8, 18, 28).

Практичне завдання складається з 10 варіантів. Номер варіанта також визначається за останньою цифрою залікової книжки студента (номеру залікової книжки 320 відповідає варіант 10, № 128 – варіант 8).


^ Вимоги до оформлення роботи

1. Роботу слід виконувати акуратно, сторінки пронумерувати.

2. Заповнити всі реквізити титульного аркуша з вказівкою шифру залікової книжки, варіанта теоретичного питання і практичного завдання (шифр 186 буде висвітлювати теоретичне питання №26, виконувати практичне завдання №6).

3. Наприкінці роботи необхідно поставити дату й підпис, а також залишити кілька чистих сторінок для рецензії викладача.


Теоретичні питання

 1. Зміст і методологія аналізу ЗЕД.

 2. Концепція ЗЕД України.

 3. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України.

 4. Механізм регулювання ЗЕД України.

 5. Зовнішня торгівля як основна форма ЗЕД України: показники, форми, методи.

 6. Суб’єкти, принципи й об’єкти ЗЕД України.

 7. Методи регулювання ЗЕД.

 8. Основні форми міжнародних перевезень.

 9. Базові умови поставок товарів. «Інкотермс-90».

 10. «Інкотермс-90»: правила тлумачення термінів груп E, D.

 11. «Інкотермс-90»: правила тлумачення термінів груп F, C.

 12. Митне регулювання ЗЕД в Україні.

 13. Валютне регулювання ЗЕД в Україні.

 14. Спеціальний режим регулювання ЗЕД в Україні.

 15. Конкурентоспроможність товару на світовому ринку.

 16. Сутність і форми сумісного підприємства.

 17. Тарифне регулювання ЗЕД.

 18. Нетарифне регулювання ЗЕД.

 19. Ефективність ЗЕД: поняття, показники.

 20. Методи стимулювання імпорту й експорту.

 21. Транспортне забезпечення ЗЕД.

 22. Страхування ЗЕД.

 23. Оподаткування ЗЕД.

 24. Пошук і оцінка іноземних партнерів.

 25. Іноземні інвестиції в системі ЗЕД.

 26. Ризики в ЗЕД.

 27. Міжнародні контракти.

 28. Маркетинг у ЗЕД.

 29. Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 30. Міжнародні розрахунки і міжнародні кредити.


Методичні вказівки до виконання практичного завдання

Основним джерелом прибутку від зовнішньоторговельних операцій є зовнішня торгівля, тобто експорт (імпорт) товарів і обладнання.

При експортно-імпортних операціях істотною умовою їхнього успішного проведення є аналіз ефективності потенційних операції.

Одним з напрямків аналізу ефективності експортно-імпортної діяльності є розрахунок коефіцієнтів ефективності за методикою Макогона. Для зіставлення цих абсолютних показників розраховують базовий коефіцієнт ефективності експорту ():

,

де - виторг від експорту; - вартість товару; - транспортні витрати; - організаційні витрати.

Якщо >1, то експорт ефективний. Чим вище цей коефіцієнт, тим вище ефективність експорту.

Для аналізу ефективності експорту з погляду можливості альтернативної реалізації товару всередині країни розраховують альтернативний коефіцієнт ефективності експорту ():

,

де - виторг від продажу товару на внутрішньому ринку.

Якщо >1, то експорт ефективний.

Таким чином, для визначення ефективності експорту необхідно розрахувати коефіцієнти і . Слід зауважити, що весь виторг від реалізації і витрати повинні бути подані в одній валюті.

Для того, щоб імпорт товару був вигідним, прибуток від проведення імпортної операції повинен перевищувати витрати. При оцінці ефективності імпорту розглядають призначення імпортованого товару. Відносними показниками, що відображають цю залежність є коефіцієнти імпорту товарів споживання, визначимо їх. Базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів споживання ():

,

де - виторг від продажу імпортованого товару; - вартість імпортованого товару; - транспортні витрати; - організаційні витрати.

Як і у випадку з експортом товару, для визначення ефективності імпорту необхідно також розрахувати альтернативний коефіцієнт імпорту товарів споживання ():

,

де - вартість вітчизняного товару, аналогічного імпортному.

Якщо і товарів споживання >1, то імпорт товару ефективний.

При імпорті товарів для виробництва необхідно враховувати вартість їхнього обслуговування і використання у виробництві фірмою, що імпортує ці товари.

Для аналізу ефективності імпорту товарів для виробництва розраховують базовий альтернативний коефіцієнти ефективності імпорту товарів для виробництва

Базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів виробництва ():

,

де - виторг від використання товару виробництва; - вартість імпортного товару виробництва; - транспортні витрати; - організаційні витрати; - витрати на використання імпортних товарів виробництва.

Для оцінки альтернатив використання вітчизняних товарів розраховують альтернативний коефіцієнт ефективності імпорту товарів виробництва ():

,

де - вартість вітчизняного товару виробництва; - витрати на використання вітчизняних аналогів товарів виробництва.

Висновок про доцільність експортно-імпортних операцій необхідно робити з урахуванням обмежень за обсягом ринків, виробничої потужності, попиту і пропозиції товарів і т.д.


^ Практичне завдання

На основі даних, представлених у табл. 4.1, оцінити ефективність експортно-імпортних угод, розрахувавши абсолютний і альтернативний коефіцієнти ефективності і сформулювати висновки.


Таблиця 4.1

Аналіз ефективності експортно-імпортних операцій

Показники

№ варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Виторг від експорту, тис. грн.

10000

12000

13000

13400

15000

16000

15100

15200

15300

15400

2. Вартість товару, що виробляється на експорт, тис. грн.

7000

9000

10000

11600

12800

14000

12700

12500

13100

13400

3. Транспортні витрати (% від вартості)

10

12

13

9

10

11

14

8

7

10

4. Організаційні витрати (% від вартості)

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

5. Виторг від реалізації товару на внутрішньому ринку, тис. грн.

9000

11000

12500

12800

14200

15600

14800

16800

16000

16900

6. Виторг від продажу імпортованого товару, тис. грн.

8000

8100

8200

8300

8400

8500

8600

8700

8800

8900

7. Вартість імпортованого товару, тис. грн.

6000

6050

6100

6200

6250

6300

6350

6400

6450

6500

8. Транспортні й організаційні витрати, пов’язані з імпортом товарів виробництва (в % від вартості)

10

11

9

8

7

6

8

9

10

11

9. Вартість вітчизняного товару-аналогу, тис. грн.

6400

6500

6600

6000

6400

6900

5900

5800

6100

6800

10. Виторг від використання товарів виробництва, тис. грн.

15000

16000

16500

14800

14900

15100

16200

17000

16700

14000

11. Вартість імпортованих товарів виробництва, тис. грн.

30

35

40

25

26

29

31

40

41

32

12. Транспортні й організаційні витрати (в % від вартості імпортованих товарів виробництва)

8

9

10

11

12

10

13

14

15

8

13. Витрати, пов’язані з експлуатацією імпортних товарів виробництва, тис. грн.

14000

15000

15000

12900

11800

13200

14500

15000

14600

12000

14. Вартість вітчизняних товарів виробництва, тис. грн.

34

39

45

28

29

32

33

45

46

35

15. Витрати пов’язані з експлуатацією вітчизняних аналогів товарів виробництва, тис. грн.

14500

14900

15000

13100

12000

13000

13200

15600

15200

13000

1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу»
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconОснови комерційної діяльності
Методичні вказівки для проведення практичних занять І виконння контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної форми...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconА. О. Карюк Методичні вказівки для проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з дисципліни
...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності” icon«Основи економічної теорії»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи