Ю. П. тІтов, М. М. яковенко icon

Ю. П. тІтов, М. М. яковенко
НазваЮ. П. тІтов, М. М. яковенко
Сторінка1/14
Дата28.07.2012
Розмір1.55 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА національна АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Ю.П. тІтов, М.М. яковенкоНАСОСНІ СТАНЦІЇ ВОДОПОСТАЧАННЯ

І водовідведення


Навчально-методичний посібник

Харків - ХнАМГ – 2004


УДК 621.65 (075.32)

Насосні станції водопостачання і водовідведення. Навчально-методичний посібник до практичних занять, виконання курсових і дипломних проектів (для студентів 3-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності водопостачання і водовідведення 7.092601)

Укл. Тітов Ю.П., Яковенко М.М., - Харків, 2004. - 203 с.


У посібнику наведені відомості з питань розрахунків з питань розрахунків і проектування насосних станцій водопостачання і водовідведення, вирішуються комплексні задачі визначення окремих елементів, раціональний вибір устаткування. Наведена методика оптимізації роботи насосних установок, шляхи і можливості розрахунків технічних показників і параметрів, визначаючих довго тривалість і економічну ефективність подачі або водовідведення води.

Для студентів вивчаючих дисципліну „Насоси і насосні станції”


Табл. - 34, Іл. – 49, Додатків - 6, Бібліограф. – 5


Рекомендовано кафедрою ВВ і ОВ

протокол № 8 від 17.02.2004 р.


© Тітов Ю.П., Яковенко М.М.

ХНАМГ, 2004


Вступ


Насоси та водопідіймачі належать до одних з перших механізмів, якими людство користувалося ще довго до нашої ери. Конструктивно вони змінювались від найпростіших: вороти, „Журавлі”, водопідіймальні колеса до сучасних різноманітних насосів.

У стародавній Греції та Римі використовувались поршневі насоси для викачування води з трюмів кораблів.

Ідея відцентрового насоса виникла ще в ХVІІ сторіччі.

Розповсюдження відцентрових насосів довго стримувалося відсутністю швидкісних двигунів. Коли з’явились електродвигуни почалося широке розповсюдження відцентрових, а трохи згодом і осьових насосів.

Значний вклад у розвиток теорії насосів та практики їх використання внесли такі вчені як Г.Ф.Проскура, А.Г.Шухов, С.С.Руднєв, А.Є.Караваєв, В.Я.Карелін, М.Г.Малішевський.

Це видання є навчально-методичним посібником з практичних занять з курсу „Насоси і насосні станції”. Вивчення цього курсу потребує від студентів підготовки за рядом загально технічних і спеціальних дисциплін, до яких можна віднести гідравліку, деталі машин і електротехніку.

Навчально-методичний посібник містить у собі теоретичні питання проектування насосних станцій водопостачання (н.с. І і ІІ підйому), а також приклади розрахунків насосних станцій водовідведення.

У додатках наведені справочні матеріали: таблиця Шевелева, характеристики насосів типа Д, СМ, а також монтажні характеристики насосів.


^ 1. НАСОСНІ СТАНЦІЇ ВОДОПОСТАЧАННЯ


1.1. УСТАТКУВАННЯ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ


Проектування і розрахунок насосних станцій водопостачання полягають у виборі:

а) основного устаткування насосних станцій (насоси і двигуни);

б) механічного устаткування (смітникоутримуючі пристрої, затвори, засувки, клапани, підйомно-транспортні механізми);

в) допоміжного устаткування:

 • системи технічного водопостачання (СТВ);

 • дренажно-осушувальні системи (ДОС);

 • системи масло забезпечення (СМЗ);

 • системи пневматичного господарства (СПГ);

 • вакуум-системи;

 • контрольно-вимірювальні прилади і системи автоматизації (Квпса);

 • труби і фасонні частини;

 • електричні пристрої (трансформатори, розподільні пристрої (РП);

 • протипожежні й санітарно-технічні пристрої.

Класифікація насосних станцій водопостачання здійснюється за рядом ознак:

1) за призначенням і розташуванням у системі:

 • насосні станції I підйому;

 • насосні станції II підйому;

 • підвищуючі;

 • циркуляційні;

2) за типом основного устаткування:

 • з відцентровими горизонтальними чи вертикальними насосами;

 • з осьовими чи діагональними насосами;

 • з об'ємними насосами;

 • з водопідйомниками різних типів;

3) за розташуванням лопатевих насосів щодо рівня води в резервуарі-джерелі:

 • з насосами з позитивною висотою ;

 • з насосами "під затокою";

4) за розташуванням щодо поверхні землі:

 • наземні;

 • заглиблені (частково заглиблені чи шахтного типу);

 • підземні (обладнані заглибними або артезіанськими насосами);

5) за характером керування:

 • з ручним керуванням;

 • з автоматичним;

 • з дистанційним.
   1. ОСНОВНЕ УСТАТКУВАННЯ
^

НАСОСНИХ СТАНЦІЙВибір основного устаткування насосних станцій, конструкції і типу насосів і двигунів може бути здійснений після вирішення наступних питань:

 • призначення і розташування насосної станції в системі;

 • режим водоспоживання і відповідний йому режим роботи насосної станції (рівномірний чи східчастий);

 • продуктивність системи водопостачання;

 • тип і розташування джерела водопостачання;

 • розрахункові значення основних параметрів станції: продуктивність подачі Q і напору Н;

 • число робочих і резервних насосів;

 • режим роботи станції при пожежі.

У насосних станціях систем водопостачання застосовуються лопатеві насоси (відцентрові й осьові).

За розрахунковими параметрами Q і Н за допомогою зведеного графіка полів Q-Н необхідного типу насосів ведеться вибір необхідної марки насоса. [1,2].

Вивчають характеристики обраного насоса (Q-H; Q-N; Q-η), у тому числі при спільній роботі з водогінною мережею (трубопроводом) і встановлюють заходи щодо забезпечення роботи насосів в області оптимальних значень ККД (обточування робочого колеса, зміна числа обертів).

Обточуванням зміною числа оборотів робочого колеса в допустимих межах можна розширити область застосування насосів.

Границі обточування лопатевих коліс залежно від коефіцієнта швидкохідності n s такі:

60 ‹ n s ‹ 120 -припустиме обточування до 20 ;

120 ‹ n s ‹ 200 -припустиме обточування до 10-15 ;

200 ‹ n s ‹ 300 -припустиме обточування до 7-10 ;

при n s ‹ 300 обточування не допускається.

У сучасних насосних установках як двигуни застосовують асинхронні електродвигуни змінного струму.

Число оборотів асинхронних електродвигунів (об/хв);

2900, 1450, 975, 730, 580, 480, 360, 290.

Той самий насос залежно від приводного електродвигуна може працювати при різному числі обертів і, відповідно до закону теорії подібності, змінювати тим самим свою характеристику.


^ 1.1.1.1. ЛОПАТЕВІ НАСОСИ, ЗАСТОСОВУВАНІ В НАСОСНИХ СТАНЦІЯХ ВОДОПОСТАЧАННЯ


Консольні насоси типу К (КМ) (рис. 1.1, 1.2)

Позначення:

ДСТ 22 247-76

Приклад: 20/30 чи КМ 20/30

К - консольний;

КМ - консольно-моноблочний

з електродвигуном;

20-подача, м3 год;

30-напір, мДСТ 8337-57

2К-6

2-діаметр вхідного

патрубка, мм, зменшений

у 25 разів і округлений
К- консольний;

6-коефіцієнт швидкохідності,

зменшений у 10 разів і

округлений (ns ≈ 60).


Призначення: для води і чистих нейтральних рідин

з рН =6,5 - 8 і t = 0- 850 C (за замовленням - до 105 0С ).

Загальні характеристики насосів типу К:

Q=5-360 м3год (1,4 -100 лс);

Н=10 - 90 м (тиск 0,1-0,9 Мпа);

ККД = 50 – 84 %;

h = 4-5,5 м;

n s= 60 - 250;

напір на вході - не більше 20 м.

Область застосування:

- у водопостачанні (міському і промисловому);

- як циркуляційні насоси в системах гарячого водопостачання та опалення.

Рис. 1.1 - Відцентровий консольний насос типу К:

1 - робоче колесо з лопатками; 6 - вал;

2 - корпус насоса; 7 - підшипник;

3 - усмоктувальний патрубок; 8 - муфта;

4 - напірний патрубок; 9 - опорна станина.

5 - чепцеве ущільнення;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Ю. П. тІтов, М. М. яковенко iconМіністерство Освіти І Науки України
Водопостачання та водовідведення", 092101 "Промислове та цивільне будівництво", 092103 "Міське будівництво та господарство". Укл....
Ю. П. тІтов, М. М. яковенко iconМіністерство Освіти І Науки України
Насосні І повітродувні станції" (для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси»,...
Ю. П. тІтов, М. М. яковенко iconМіністерство Освіти І Науки України
Насосні І повітродувні станції (для студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання напряму 0926 «Водні ресурси» 060103 «Гідротехніка...
Ю. П. тІтов, М. М. яковенко iconМіністерство Освіти І Науки України
Технічна механіка рідини І газу (для студентів 2, 4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси»...
Ю. П. тІтов, М. М. яковенко iconМіністерство Освіти І Науки України
Курс лекцій з дисципліни "Насосні І повітродувні станції" (для студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Ю. П. тІтов, М. М. яковенко iconМіністерство Освіти І Науки України
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Насосні І повітродувні станції» (для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм...
Ю. П. тІтов, М. М. яковенко iconЯковенко
Борис Володимирович Яковенко : біобібліогр покажч. / уклад. Л. А. Іполітова; відп ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2011. – 24 с
Ю. П. тІтов, М. М. яковенко iconТ. О. Шевченко, М. М. Яковенко Методичні вказівки
Спеціальні питання гідравліки, водопровідних та водовідвідних споруд” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму...
Ю. П. тІтов, М. М. яковенко iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. О. Ткачов, М. М. Яковенко Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Облік води та експлуатація водомірного господарства» (для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Ю. П. тІтов, М. М. яковенко iconДо практичних занять по дисципліні  санітарно-технічне обладнання будинків 
Водні ресурси специальності, 092600 – Водопостачання та водовідведення. Уклад.: Н. Ю. Колеснік, М. М. Яковенко – Харків: хнамг, 2009....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи