Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1 icon

Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1
Скачати 60.53 Kb.
НазваОрієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1
Дата25.06.2012
Розмір60.53 Kb.
ТипДокументи

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Змістовний модуль 1.

 1. Історія виникнення, розвитку та функціонування цінних паперів.

 2. Зародження інституту цінних паперів

 3. Історія розвитку приватних цінних паперів

 4. Історія розвитку державних цінних паперів

 5. Історія розвитку похідних цінних паперів

 6. Роль цінних паперів в ринковій економіці держави.

 7. Економічна суть цінних паперів.

 8. Правова суть цінних паперів.

 9. Поняття та характеристика функцій цінних паперів.

 10. Поняття цінних паперів.

 11. Цінні папери, як об’єкт цивільного права.

 12. Цінні папери, як фінансові інструменти.

 13. Ознаки цінних паперів.

 14. Характеристика додаткових ознак цінних паперів.

 15. Поняття класифікації цінних паперів.

 16. Характеристика класифікацій в залежності від емітента та способу легітимації.

 17. Характеристика класифікацій в залежності від природи виражених в цінних паперах прав та від строку обігу.

 18. Характеристика класифікацій в залежності від форми існування та типу використання.

 19. Характеристика класифікацій в залежності від форми випуску та характеру обігу.

 20. Характеристика класифікацій в залежності від рівня ризику, наявності доходу та форми вкладення коштів

 21. Характеристика класифікацій в залежності від мети випуску, походження та території обігу.

 22. Характеристика класифікацій в залежності від отримання доходу, можливості обміну та ступеня захисту.

 23. Характеристика класифікації, що міститься в Цивільному кодексі України.

 24. Характеристика класифікацій, що міститься в Господарському кодексі України.

 25. Поняття та характеристика емісії цінних паперів.

 26. Поняття та характеристика реєстрації цінних паперів.

 27. Поняття та характеристика обігу цінних паперів.

 28. Загальна характеристика суб’єктів обігу цінних паперів.

 29. Індивіди, як суб’єкти обігу цінних паперів.

 30. Інститути як суб’єкти обігу цінних паперів.

 31. Органи державного регулювання, як суб’єкти обігу цінних паперів.

 32. Поняття та характеристика емітентів.

 33. Поняття та характеристика інвесторів.

 34. Поняття та характеристика посередників.

 35. Поняття та характеристика оціночної діяльності.

 36. Форми здійснення оціночної діяльності

 37. Випадки обов’язкового проведення оцінки майна.

 38. Обмеження при проведенні оцінки майна.

 39. Поняття вартості цінних паперів.

 40. Види вартості цінних паперів.

 41. Загальна характеристика факторів, що впливають на вартість цінних паперів.

 42. Класифікація факторів, що впливають на вартість цінних паперів.

 43. Мета, принципи оцінки цінних паперів.

 44. Функції та критерії оцінки цінних паперів.

 45. Основні види та методи оцінки цінних паперів.


Змістовний модуль 2.

 1. Поняття, правова природа та характеристика акції.

 2. Види акцій та їх призначення.

 3. Порівняльна характеристика простих та привілейованих акцій.

 4. Форми випуску акцій.

 5. Поняття та характеристика глобального та тимчасового глобального сертифікату акцій.

 6. Характеристика процедури емісії акцій.

 7. Підстави відмови в реєстрації випуску акцій.

 8. Перелік документів, що подається для реєстрації інформації про випуск акцій.

 9. Особливості випуску акціонерними товариствами, які створені із державних підприємств у процесі корпоратизації.

 10. Особливості реєстрації акцій закритих акціонерних товариств.

 11. Загальна характеристика прав та обов’язків емітента акцій.

 12. Загальна характеристика прав та обов’язків акціонера.

 13. Поняття облігацій та його характеристика.

 14. Правова природа облігації

 15. Реквізити облігацій.

 16. Класифікація облігацій.

 17. Порядок випуску облігацій.

 18. Загальна характеристика прав та обов’язків емітента облігацій.

 19. Загальна характеристика прав та обов’язків власників облігацій.

 20. Порядок випуску облігацій підприємств.

 21. Порядок реєстрації випуску облігацій підприємств.

 22. Скасування реєстрації випусків облігацій та анулювання свідоцтв про випуск облігацій.

 23. Загальна характеристика порядку випуску облігацій внутрішніх місцевих позик.

 24. Послідовність дій емітента при здійсненні випуску облігацій внутрішніх місцевих позик.

 25. Порядок реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик.

 26. Особливості випуску та обігу державних облігацій України

 27. Поняття та характеристика ощадного сертифікату.

 28. Порядок випуску ощадного сертифікату.

 29. Порядок обігу ощадного сертифікату.

 30. Поняття казначейських зобов’язань.

 31. Порядок випуску казначейських зобов’язань.

 32. Поняття векселя та його характеристика.

 33. Види векселів.

 34. Характеристика реквізитів векселя.

 35. Суб’єкти вексельних відносин, їх права та обов’язки.

 36. Індосування векселя.

 37. Оплата та протест векселя.

 38. Акцепт векселя.

 39. Аваль векселя.

 40. Поняття та характеристика заставної.

 41. Порядок випуску заставної.

 42. Виконання зобов’язань за заставною.

 43. Поняття та загальна характеристика приватизаційних цінних паперів.

 44. Майнові сертифікати.

 45. Житлові чеки.

 46. Земельні бони.

 47. Поняття та характеристика іпотечних цінних паперів.

 48. Поняття іпотечних активів.

 49. Характеристика сертифікатів з фіксованою доходністю.

 50. Характеристика сертифікатів участі.

 51. Порядок випуску іпотечних сертифікатів.

 52. Характеристика процедури емісії іпотечних сертифікатів.

 53. Характеристика операцій з іпотечними сертифікатами.

 54. Особливості випуску та обігу іпотечних облігацій.

 55. Поняття та характеристика інвестиційних цінних паперів.

 56. Особливості випуску та обігу інвестиційних сертифікатів.

 57. Особливості випуску та обігу сертифікатів ФОН.

 58. Поняття та характеристика товаророзпорядчих цінних паперів.

 59. Правове регулювання випуску та обігу коносаменту.

 60. Правове регулювання випуску та обігу складських свідоцтв.


Змістовний модуль 3.

 1. Загальна характеристика та види договорів з цінними паперами.

 2. Загальна характеристика договорів про надання послуг з цінними паперами.

 3. Загальна характеристика договорів на відчуження цінних паперів.

 4. Договір купівлі-продажу цінних паперів.

 5. Договір купівлі-продажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу.

 6. Інші договори з цінними паперами.

 7. Договір застави цінних паперів.

 8. Застава акцій

 9. Застава векселів.

 10. Договір комісії .

 11. Договір доручення.

 12. договір довірчого управління цінними паперами.

 13. депозитарний договір.

 14. договір про відкриття рахунку у цінних паперах.

 15. Договір про обслуговування емісії.

 16. Договір андеррайтингу.

 17. Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

 18. Договір про ведення реєстрів іменних цінних паперів.

 19. Ринок цінних паперів, як обов’язків елемент ринкової економіки.

 20. Передумови і становлення національного ринку цінних паперів.

 21. Сучасний стан та перспективи розвитку національного ринку цінних паперів.

 22. Поняття державного регулювання ринку цінних паперів.

 23. Мета та форми державного регулювання ринку цінних паперів.

 24. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 25. Правовий статус Національної депозитарної системи України.

 26. Поняття та характеристика фондової біржі.

 27. Правовий статус фондової біржі.

 28. Правове регулювання діяльності фондової біржі.

 29. Загальна характеристика юридичної відповідальності за правопорушення у сфері випуску та обігу цінних паперів.

 30. Характеристика кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері випуску та обігу цінних паперів.

 31. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

 32. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів.

 33. Виготовлення, збут і використання підроблених недержавних цінних паперів.

 34. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері випуску та обігу цінних паперів.

 35. Цивільно-правова відповідальність за порушення у сфері випуску та обігу цінних паперів.

Схожі:

Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1 iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1
move to 0-12498690
Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1 iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль Проблеми визначення поняття «неплатоспроможність банку»
move to 0-13673367
Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1 iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль Проблеми визначення поняття «неплатоспроможність банку»
Повернення активів банку, які були відчужені до моменту призначення тимчасового адміністратора
Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1 iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю
move to 0-13597492
Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1 iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю
move to 0-13665425
Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1 iconОрієнтовні питання для проведення підсумкового контролю з дисципліни „порівняльне банківське право”

Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1 iconОрієнтовні питання для проведення підсумкового контролю з дисципліни „порівняльне банківське право”
move to 0-13638299
Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1 iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю
Вимоги законодавства щодо форми та змісту претензії, порядок та строки її розгляду
Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1 iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю етика та естетика
Що спільного і у чому полягає відмінність між системою табу у первісному суспільстві та сучасною моральною нормою?
Орієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1 iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю
В залежності від факультету, курс етики може читатись за різною схемою розподілу годин між лекціями, семінарами та срс
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи