Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Скачати 180.1 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Дата26.06.2012
Розмір180.1 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства

____________________________________________________________________________________________________________________


Факультет ___________________________

Кафедра ___________________________

Рік прийому ___________________________

(№ та дата наказу)

Строк підготовки _______________________


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА (ЗДОБУВАЧА)


1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________

(в називному відмінку)

_____________________________________________________________________

2. Рік народження _____________________________________________________

3. Місце народження___________________________________________________

4. Який ВНЗ закінчив __________________________________________________

(рік закінчення, спеціальність)

5. Стаж роботи ________________________________________________________

(за спеціальністю)

6. Спеціальність _______________________________________________________

(згідно з переліком наукових спеціальностей)

7. Форма навчання _____________________________________________________

(з відривом, без відриву від виробництва)

8. Тема дисертації ______________________________________________________

______________________________________________________________________

Затверджена на засіданні Вченої Ради ХНАМГ

„____” _______________20__ р., протокол № _____

9. Науковий керівник ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступень та вчене звання)

10. Результати складання кандидатських іспитів (оцінка і дата складання):

 • філософія __________________________________________________

 • іноземна мова __________________________________________________

 • спецдисципліна __________________________________________________

11. Сімейний стан ______________________________________________________

12. Адреса _____________________________________________________________

(постійне місце проживання, контактний телефон, e-mail)

13. Пояснювальна записка до вибору теми дисертації ________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Аспірант (здобувач) _____________ Науковий керівник _________________

„____” ______________ 20__ р. „____” ______________ 20__ р.

Проректор з наукової роботи

_________________________

„____” ____________20__ р.


^ ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

за роками аспірантської підготовки із зазначенням строків виконання
1

2

3

4

5
 1. Підготовка та складання кандидатських іспитів:

Філософія
Іноземна мова
Спеціальність
Додаткові іспити 1. ^ Підготовка та складання іспитів з загальнонаукових дисциплін:

Педагогіка та психологія вищої школи
Обчислювальна техніка і математичне моделювання
Історія України 1. ^ Робота над дисертацією (в годинах):

Затвердження теми дисертації
1. Теоретична робота
2. Експериментальна робота.

Обробка даних, узагальненняПопередній захист дисертації на кафедрі.

1. Складання автореферату дисертації

2. Підготовка дисертаційної доповіді

3. Розробка та виконання ілюстративних матеріалів

3. Оформлення дисертації
Складання звітів і рефератів

Доповіді на кафедрі, раді факультету, вченій радіПублікації статей за темою дисертації
Наукові відрядження
Захист дисертації в спецраді 1. ^ Навчально-методична, науково-дослідна та педагогічна робота (в годинах):
Розробка навчального матеріалу (лекцій, методичних вказівок, підручників)
Проведення семінарів і лабораторних робот
Читання лекцій


Аспірант (здобувач) ________________ Науковий керівник _________________

Зав. кафедри ______________________

_____” _______________ 20___ р.

Затверджую:

Декан

________________________

„____” ___________20___ р.

ПЛАН

роботи на 1-й рік аспірантської підготовки

^ Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

Строк виконання та форма звітності
 1. ^ Робота над дисертацією
Затвердження теми дисертації

Підготовка та складання кандидатських іспитів
інших іспитівВивчення теорії питанняПроведення експериментів

Складання звітів і рефератів

Публікації статейНаукові відрядженняДоповіді на кафедрі, раді факультету, вченій раді

Інші роботи і заходи за темою дисертації
^ 2. Навчально-методична, науково-дослідна та педагогічна робота:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 3. Участь у наукових семінарах, конференціях:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 4. Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Аспірант (здобувач) ______________________ Науковий керівник __________________


ПОГОДЖЕНО: Зав. кафедри ____________________________________________________

АТЕСТАЦІЯ за 20___ рік:

ВИСНОВОК: __________________________________________________________________

(Оцінка діяльності аспіранта. Стан роботи і оцінка її виконання)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник ________________________ „_____” __________________ 20___ р.

Зав. кафедри _____________________________ „_____” __________________ 20___ р.


Атестація затверджена Секретар ради ____________________

Радою факультета


_____” ________________20__ р., протокол №_____

Затверджую:

Декан

________________________

„____” ___________20___ р.

ПЛАН

роботи на 2-й рік аспірантської підготовки

^ Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

Строк виконання та форма звітності
 1. ^ Робота над дисертацією
Теоретична робота.

Вивчення теорії питанняЕкспериментальна робота.

Планування та проведення експериментів.

Обробка даних

Складання звітів і рефератів

Публікації статейНаукові відрядженняДоповіді на кафедрі, раді факультету, вченій раді

Оформлення дисертації

Інші роботи і заходи за темою дисертації
^ 2. Навчально-методична, науково-дослідна та педагогічна робота

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 3. Участь у наукових семінарах, конференціях:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 4. Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Аспірант (здобувач) ______________________ Науковий керівник __________________


ПОГОДЖЕНО: Зав. кафедри ____________________________________________________

АТЕСТАЦІЯ за 20 ___рік:

ВИСНОВОК: __________________________________________________________________

(Оцінка діяльності аспіранта. Стан роботи і оцінка її виконання)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник ________________________ „_____” __________________ 20___ р.

Зав. кафедрою____________________________ „_____” __________________ 20___ р.


Атестація затверджена Секретар ради ____________________

Радою факультета


_____” ________________20___ р., протокол №_____

Затверджую:

Декан

________________________

„____” ___________20___ р.

ПЛАН

роботи на 3-й рік аспірантської підготовки

^ Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

Строк виконання та форма звітності
 1. ^ Робота над дисертацією
Рішення теоретичних питань (проблем)Проведення експериментівОбробка даних та їх узагальненняНаукові відрядження

Публікації статей, звітів за темою дисертації

Складання звітів і рефератів

Доповіді на кафедрі, раді факультету, вченій радіОформлення дисертаціїІнші роботи і заходи за темою дисертації

Захист дисертації
^ 2. Навчально-методична, науково-дослідна та педагогічна робота

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 3. Участь у наукових семінарах, конференціях:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 4. Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Аспірант (здобувач) ______________________ Науковий керівник __________________


ПОГОДЖЕНО: Зав. кафедри _____________________________________________________

АТЕСТАЦІЯ за 20___ рік:

ВИСНОВОК: __________________________________________________________________

(Оцінка діяльності аспіранта. Стан роботи і оцінка її виконання)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник ________________________ „_____” __________________ 20___ р.

Зав. кафедрою____________________________ „_____” __________________ 20___ р.


Атестація затверджена Секретар ради ____________________

Радою факультета


_____” ________________20___ р., протокол №_____

Затверджую:

Декан

________________________

„____” ___________20___ р.

4-й та 5-й рік підготовки здобувачів

ПЛАН

роботи на 4-й рік аспірантської підготовки

^ Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

Строк виконання та форма звітності
 1. ^ Робота над дисертацією
Рішення теоретичних питань (проблем)Проведення експериментівОбробка даних та їх узагальненняНаукові відрядження

Публікації статей, звітів за темою дисертаціїСкладання звітів і рефератів

Доповіді на кафедрі, раді факультету, вченій радіОформлення дисертаціїІнші роботи і заходи за темою дисертації

Захист дисертації
^ 2. Навчально-методична, науково-дослідна та педагогічна робота

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 3. Участь у наукових семінарах, конференціях:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 4. Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Аспірант (здобувач) ______________________ Науковий керівник __________________


ПОГОДЖЕНО: Зав. кафедри _____________________________________________________

АТЕСТАЦІЯ за 20___ рік:

ВИСНОВОК: __________________________________________________________________

(Оцінка діяльності аспіранта. Стан роботи і оцінка її виконання)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник ________________________ „_____” __________________ 20___ р.

Зав. кафедри _____________________________ „_____” __________________ 20___ р.


Атестація затверджена Секретар ради ____________________

Радою факультета


_____” ________________20__ р., протокол №_____

Затверджую:

Проректор з наукової роботи

_________________________

„_____” ___________20__ р.


^ ЗАКЛЮЧНА ХАРАКТЕРИСТАКА-АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТА (ЗДОБУВАЧА)


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК: __________________________________________________________________

(Оцінка діяльності аспіранта. Стан роботи і оцінка її виконання)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник ________________________ „_____” __________________ 20___ р.

Зав. кафедри _____________________________ „_____” __________________ 20___ р.

Декан ___________________________________ „_____” __________________ 20___ р.


Відмітки про закінчення аспірантури:

1. Закінчив (відчислений) _______________________________________________________

2. Захистив (представив) дисертацію на тему ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Направлений на роботу ________________________________________________________


Зав. аспірантурою ______________________________________________________________

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи